• news.cision.com/
  • OP Ryhmä/
  • Selvitys: Kaksi kolmasosaa yrityksistä onnistunut siirtämään inflaation nostamat hinnat omaan hinnoitteluunsa

Selvitys: Kaksi kolmasosaa yrityksistä onnistunut siirtämään inflaation nostamat hinnat omaan hinnoitteluunsa

Report this content

Suomalaisyrityksistä 86 prosenttia kokee toimitusketjuhaasteiden pahentuneen viimeisten kuukausien aikana, selviää OP:n yrityskyselystä. Kaksi kolmesta yrityksestä kertoo kuitenkin pystyvänsä siirtämään nousevien raaka-aineiden hinnat omiin hintoihinsa. Lokalisaatio voi tuoda suomalaisyrityksille myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
 

Toimitusketjujen ongelmat ovat tuoneet kuluvana vuonna haasteita kaikenkokoisille suomalaisyrityksille toimialasta riippumatta. OP:n teettämään kyselyyn vastanneista yrityksistä 86 prosenttia kertoo globaalien toimitusketjuhaasteiden, kuten toimitusvarmuuden, saatavuuden ja nousevien hintojen pahentuneen viime kuukausien aikana.

Yli puolet kyselyyn osallistuneista yrityksistä kertoo, että toimitusketjuhaasteilla ja inflaation aiheuttamalla hintojen nousulla on vaikutuksia yrityksen käyttöpääomatarpeisiin.

– Yrityksen toiminnan kannalta on ratkaisevaa, pystytäänkö raaka-aineiden hintojen nousu siirtämään omiin hintoihin. OP:n yrityskyselyn mukaan 65 prosenttia yrityksistä pystyy tekemään näin. Kauppavirtojen hidastuessa hidastuvat kuitenkin myös rahavirrat, mikä aiheuttaa haasteita erityisesti pk-yrityksille. Yrityksissä on myös huolta luottoriskien kasvamisesta, kertoo OP Yrityspankin Business Lead Antti Niemelä.

Kyselyyn vastanneista yrityksistä yli puolet pyrkii haasteista johtuen uudistamaan alihankintaketjunsa. Nopeimmillaan muutokset realisoituvat jo loppuvuoden aikana.

Pidemmällä aikavälillä alihankintaketjujen muutokset voivat tarkoittaa globaalin työnjaon muuttumista. Käänteinen Kiina-ilmiö ja siihen reagointi nousevat yhä useammin esiin keskusteluissamme yritysten kanssa. Kiina-ilmiön yhtenä vahvana ajurina oli matala kustannustaso, nyt kustannushyöty on vähentynyt ja kustannukset toimitusketjujen häiriöistä ovat kasvaneet. Yritysten on siis perusteltua tuoda toimitusketjua lähemmäs markkinoita ja tuotantoa, Niemelä sanoo.

Lokalisaatio ja vastuullisuuden korostuminen läpi toimitusketjun voi tuoda suomalaisyrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

– Lisäksi positiivisena vaikutuksena on, että toimitusketjujen toimitusvarmuus ja resilienssi parantuvat, kun etäisyys toimittajaan lyhenee, Niemelä toteaa.

Toimitusketjuongelmat ja geopoliittinen epävarmuus ovat saaneet suomalaisyritykset reagoimaan nopeasti. Reilu neljännes yrityskyselyyn vastanneista kertoo siirtyneensä Ukrainan ja Venäjän riskialueilta muille markkinoille. Sen sijaan vain 16 prosenttia kertoi keskittävänsä investointeja uusille maantieteellisille alueille.

OP Ryhmän teettämään ja Taloustutkimus Oy:n toteuttamaan tutkimukseen vastasi 100 suomalaista yritystä, joiden liikevaihto oli vähintään 2 miljoona euroa. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina syyskuussa 2022.

Lisätiedot medialle:

OP:n viestintä, p. 010 252 8719, viestinta@op.fi 

OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, jolla on yli kaksi miljoonaa omistaja-asiakasta ja noin 13 000 työntekijää. Tarjoamme kattavan pankki- ja vakuutuspalvelujen kokonaisuuden henkilö- ja yritysasiakkaille. OP Ryhmän muodostavat osuuspankit sekä ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. Perustehtävämme on edistää omistaja-asiakkaidemme ja toimintaympäristömme kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Yhdessä omistaja-asiakkaidemme kanssa olemme rakentaneet suomalaista yhteiskuntaa ja kestävää tulevaisuutta jo 120 vuoden ajan. www.op.fi

Tilaa