• news.cision.com/
  • OP Ryhmä/
  • Suomen ensimmäinen kehittyvien markkinoiden vaikuttavuusrahasto kiinnosti sijoittajia yli odotusten – keräsi 76 miljoonaa euroa pääomaa

Suomen ensimmäinen kehittyvien markkinoiden vaikuttavuusrahasto kiinnosti sijoittajia yli odotusten – keräsi 76 miljoonaa euroa pääomaa

Report this content

OP Finnfund Global Impact Fund I -rahasto keräsi ensimmäisellä varainhankintakierroksella 76 miljoonaa euroa. Kyseessä on Suomen ensimmäinen kehittyville markkinoille sijoittava vaikuttavuusrahasto, joka tavoittelee tuoton ohella mitattavia kestävän kehityksen vaikutuksia.

Rahaston ensimmäinen sulkeminen tehtiin 17.6.2020. Sijoitussitoumuksen ovat tehneet muun muassa Kirkon eläkerahasto, Security Trading Oy, Oy Julius Tallberg AB, Teollisuusliitto, Suomen kuntasäätiö, Suomen Punainen Risti, OP Henkivakuutus ja Finnfund. OP Finnfund Global Impact Fund I -rahaston tavoitekoko on 100 miljoonaa euroa.

- Onnistunut ensimmäinen sulkeminen kertoo, että sijoittajat ovat kiinnostuneita kestävän kehityksen edistämisestä ja kehittyvien maiden kasvumarkkinoista myös korona-aikana. Vaikka sijoittajat ovat nyt varovaisia ja harkitsevat pitkäaikaisten sijoitusten tekemistä tarkkaan, vaikuttavuusrahasto kiinnosti yli odotusten, sanoo OP Yrityspankin omaisuudenhoidon johtaja Tuomas Virtala.

Rahasto tavoittelee mitattavia myönteisiä vaikutuksia muun muassa ilmastonmuutokseen, ruokaturvaan, sukupuolten tasa-arvoon sekä rahoituksen saatavuuteen. OP Finnfund Global Impact Fund I -rahastolla on kolme päätoimialaa kehittyvissä maissa: uusiutuva energia, rahoituslaitokset ja kestävä maatalous. Rahaston nettotuottotavoite on 8-12 prosenttia (IRR).

Rahaston sijoituskohteiksi otetaan vain hankkeita, joilla on riskiä vastaavien tuotto-odotusten lisäksi mitattava vaikutus kestävään kehitykseen. Ensimmäiset harkinnassa olevat sijoitukset kohdistuisivat innovatiiviseen ruoan tuotantoon Itä-Afrikassa ja naisten omistamien yritysten rahoittamiseen Aasiassa. Rahasto seuraa kaikille sijoituskohteille yhteisiä vaikuttavuusindikaattoreita, jotka pohjautuvat muun muassa CO2-päästöihin, työpaikkoihin, verotuloihin ja tasa-arvoon. Näiden lisäksi raportoinnissa seurataan toimialakohtaisia vaikuttavuusindikaattoreita.

- Vaikuttavuussijoittamisessa ei ole kyse hyväntekeväisyydestä, vaan positiivisten vaikutusten saamisesta kilpailukykyisten sijoitustuottojen ohella. Tämä on ainoa pitkäjänteinen tapa järjestää rahoitus kestävyyshaasteiden ratkaisemiseen. On rohkaisevaa, että myös osa maailman suurimmista varainhoitajista on lähtenyt mukaan vaikuttavuussijoittamiseen, Tuomas Virtala jatkaa.

- Finnfund on yksi rahaston ankkurisijoittajista. Rahasto hyödyntää pitkän kokemuksen kautta syntynyttä osaamistamme sopivien sijoituskohteiden löytämiseen. Alaa seuranneena uskon vahvasti vaikuttavuussijoittamisen kasvuun, koska sijoittajat haluavat tuoton lisäksi edistää ratkaisuja kestävän kehityksen haasteisiin, sanoo Finnfundin sijoitusjohtaja Markus Pietikäinen.

OP Finnfund Global Impact Fund I -rahasto tekee ensimmäiset sijoitukset kesän aikana. Rahaston toinen varainkeruukierros järjestetään syksyllä. 

Lisätiedot medialle: 
OP:n viestintä, p. 050 5239904, viestinta@op.fi

OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, jolla on kaksi miljoonaa omistaja-asiakasta ja 12 000 työntekijää. Tarjoamme kattavan pankki- ja vakuutuspalvelujen kokonaisuuden henkilö- ja yritysasiakkaille. OP Ryhmän muodostavat osuuspankit sekä ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. Perustehtävämme on edistää omistaja-asiakkaidemme ja toimintaympäristömme kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. www.op.fi

OP Yrityspankki ja OP-Asuntoluottopankki vastaavat OP:n varainhankinnasta raha- ja pääomamarkkinoilta. OP Yrityspankki, OP-Asuntoluottopankki ja niiden emoyhtiö OP Osuuskunta sekä muut OP:n jäsenluottolaitokset ovat laissa säädetyllä tavalla keskinäisessä vastuussa toistensa veloista ja sitoumuksista. OP Yrityspankki toimii myös OP:n keskuspankkina.

Tilaa