Työnhakijat eivät syty uudelle työlle - Helsingin seutua vaivaa työvoimapula

 

”On yllättävän vaikeaa löytää innostuneita ja tavoitteellisia henkilöitä myyntityöhön tai esim. callcenter-tiimin jäseneksi”, kertoo Markus Fabricius Operariasta, helsinkiläisestä henkilöstöpalvelualan yrityksestä. ”Olemme hakeneet työvoimaa koko alkukesän lehtien työpaikkailmoituksilla ja sosiaalisen media kautta. Olemme ihmeissämme hakijoiden pienestä määrästä”.

Joustava työaika ei kiinnostakaan?

Operaria on alkukesän aikana hakenut työvoimaa mm. callcenter-yritykseen, joka toimii useassa Euroopan maassa. Suomen ensimmäisen toimipisteensä Keravalle perustanut yritys on hyvä työnantaja, joka täyttää työnantajavelvoitteensa tarkasti. Työtä on tarjolla sekä päiväsaikaan että iltatyönä. Tuntipalkka on noin 8 euroa + provisio.

”Odotimme, että etenkin nuoret olisivat kiinnostuneet osa-aikaisesta ja tuntityöperustaisesta työstä ja innoissaan hakeneet uusia työkokemuksia”, kertoo Markus Fabricius Operariasta. ”Ensimmäinen tiimi on nyt miehitetty, ja kyseinen yritys aikoo kaksinkertaistaa työntekijämääränsä Suomessa heinä-elokuussa”, Fabricius kertoo. ”Luonnollisesti työvoiman haku jatkuu”, sanoo toiveikas Fabricius.

Operaria Oy on suomalainen henkilöstöpalvelualan yritys, jonka työnvälityspalveluihin kuuluvat rekrytointi ja vuokratyönvälitys. Erityisosaamisalueita ovat taloushallinto, myynti ja markkinointi sekä vaativa asiakaspalvelu.

Lisätietoja:

Operaria Oy: Markus Fabricius, puh 0400 603327, markus.fabricius@operaria.fi

 

Svårflörtade arbetssökande nappar inte

Brist på arbetskraft i Helsingforsregionen

”Det är förvånansvärt svårt att hitta entusiastiska, målinriktade personer till försäljningsarbete eller som t.ex. vill ingå i callcenter-team”, berättar Markus Fabricius på Operaria, ett bemanningsföretag i Helsingfors. ”Vi har sökt arbetskraft med platsannonser och via sociala media och är förvånade över de få sökandena”.

Flexibel arbetstid intresserar inte?

Operaria har under försommaren bl.a. sökt arbetskraft till ett callcenter som är verksamt inom flera länder i Europa. Företaget som nu etablerat sig i Kervo är en god arbetsgivare, som sköter sina åligganden till punkt och pricka. Arbete finns både på dagtid och kvällstid. Timlönen ligger kring 8 euro + provision.

”Vi hade väntat oss att särskilt unga personer skulle ha nappat på deltids- och timbaserade arbetsuppdrag och ivrigt sökt nya arbetserfarenheter”, berättar Markus Fabricius på Operaria. ”Det första teamet är nu bemannat och personalantalet i Finland fördubblas hos uppdragsgivaren under juli-augusti”, säger Fabricius.”Givetvis fortsätter vi söka arbetskraft”, säger Fabricius hoppfullt.

Operaria Ab har specialiserat sig på rekrytering av personal till försäljning, marknadsföring ekonomi samt krävande kundtjänster.

Information:

Operaria Ab: Markus Fabricius, tfn 0400 603327, markus.fabricius@operaria.fi

 

 

Liitteet & linkit