Uusi Tuottoa.fi –palvelu tarjoaa 5 % tuoton jo 1000 € osakesijoitukselle

OPR-Vakuus Oy on avannut uuden Tuottoa.fi –palvelun, joka on täysin uudenlainen sijoitustuote Suomessa. Sijoitukset tehdään merkitsemällä OPR-Vakuus Oy:n äänivallattomia B-sarjan osakkeita. Vähimmäissijoitus on 1000 € eikä sijoituksesta ei peritä aloitus-, hallinnointi- tai muita kuluja.

Osakkeelle tuleva osinkotuotto tilitetään sijoittajalle kuukausittain. Tuottoa.fi –sijoituksen tuotto on saajalleen osinkotuloa ja sitä verotetaan OPR-Vakuus Oy:n käsityksen mukaan osinkotulona.

Sijoituksella ei ole määräaikaa. OPR-Vakuus Oy lunastaa sijoittajan merkitsemät osakkeet takaisin alkuperäisellä merkintähinnalla, kun sijoittaja haluaa lopettaa sijoituksensa.

”Tuottoa.fi on tarkoitettu kaikille tavallisille suomalaisille, jotka ovat kiinnostuneita uudesta vaihtoehdosta ja erittäin kilpailukykyisestä tuotosta”, toteaa OPR-Vakuus Oy:n toimitusjohtaja Richard Rosenius.

Sijoituksilla OPR-Vakuus Oy rahoittaa Suomessa ja suomalaisille tapahtuvaa kuluttajaluottoliiketoimintaa.

”Sijoituksia vastaanottamalla saamme edullisemman rahoituksen liiketoiminnallemme ja sijoittaja rahoilleen verrattain hyvän tuoton. Hyöty on molemminpuolinen”, jatkaa Rosenius.

Sijoitus ei ole talletus eikä täten kuulu talletussuojarahaston piiriin. Sijoitus ei myöskään ole pääomaturvattu. Osakkeet eivät ole arvopaperimarkkinalain mukaisia arvopapereita, eikä niistä laadita arvopaperimarkkinalain mukaista esitettä tai niihin sovelleta muita arvopaperimarkkinalain säännöksiä.

Osingon maksaminen tapahtuu viimeisimmän vahvistetun tilinpäätöksen mukaisista voitonjakokelpoisista varoista ja edellyttää, että yhtiö on maksukykyinen. Yhtiön jakokelpoiset varat vuoden 2010 tilinpäätöksen mukaan olivat n. 9 M€.

Tuottoa.fi –palvelu toimii osoitteessa http://www.tuottoa.fi, jossa tuotteesta kiinnostuneen sijoittajan on syytä tutustua tuotteen yksityiskohtaisiin ehtoihin ja ominaisuuksiin kuten osakkeiden tuottamiin oikeuksiin ja siirrettävyyttä koskeviin rajoituksiin.

Richard Rosenius, toimitusjohtaja
Puhelin: 020 741 2041
Sähköposti: richard.rosenius@opr-vakuus.fi

OPR-Vakuus Oy on vuonna 2005 perustettu, suomalainen ja suomalaisten omistama osakeyhtiö. OPR-Vakuus Oy on yksityinen ja kaupan tai finanssialan ryhmittymistä riippumaton rahoitusyhtiö. Yritys myöntää kuluttajaluottoja Pikavippi.fi, Ostosraha.fi, Everyday.fi ja Luottolippu.fi –palveluissaan. Vuonna 2010 OPR-Vakuus Oy:n liikevaihto ja korkotuotot olivat 8,5 M€. Yritys on kuulunut taloudellisen suorituskyvyn perusteella koko maan parhaimmistoon ja tästä osoituksena OPR-Vakuus Oy:lle on myönnetty sekä Kauppalehden Menestyjät 2010 –sertifikaatti että Suomen Asiakastieto Oy:n Suomen Vahvimmat 2011 AAA-luokitus.

Multimedia

Multimedia