Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:ssä tarkoitettu ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Report this content

Optomed Oyj        Pörssitiedote         25.3.2021, klo 14.00, Helsinki

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:ssä tarkoitettu ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Optomedin Oyj:n osakkeiden ja äänten yhteismäärästä on laskenut 4,61 prosenttiin Optomedin kaikista rekisteröidyistä osakkeista 17.2.2021. Optomed on tiedottanut muutoksen omien osakkaiden omistuksessa 19.2.2021.

Yhtiön osakkeiden rekisteröity kokonaismäärä on yhteensä 14 003 144 osaketta. Jokainen osake tuottaa yhden äänen.

Optomed Oyj:n omistukset

% osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä) Yhteenlaskettu %-osuus (A+B)
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 4,61 % - 4,61 %
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) - - -

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja / osakelajiISIN-koodi Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI4000410881 645 378 - 4,61 % -
A YHTEENSÄ 645 378 4,61 %

Optomed Oyj

Lisätietoja

Sakari Knuutti, lakiasiainjohtaja, Optomed Oyj, sakari.knuutti@optomed.com, +358(0)50 562 4077.

Optomed lyhyesti

Optomed on suomalainen terveysteknologiayhtiö ja yksi johtavista kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden tarjoajista. Optomed yhdistää kädessä pidettävät seulontalaitteet ohjelmistoihin ja tekoälyyn tavoitteenaan uudistaa sokeuttavien silmäsairauksien, kuten nopeasti lisääntyvän diabeettisen retinopatian diagnosointiprosessia. Optomed keskittyy liiketoiminnassaan silmäseulontalaitteiden ja ohjelmistoratkaisujen tutkimukseen ja tuotekehitystyöhön Suomessa sekä myyntiin eri kanavien kautta yli 60 maassa. Yhtiöllä on vahva patenttisalkku, joka koostuu 52 kansainvälisestä teknologiapatentista.

Tilaa