Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:ssä tarkoitettu ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Report this content

Optomed Oyj Pörssitiedote  2.12.2022, klo 15.30, Helsinki

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:ssä tarkoitettu ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Optomed Oyj (“Optomed” tai “Yhtiö”) on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain (muutoksineen, ”AML”) 9 luvun 5 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen OP-Rahastoyhtiö Oy:lta (“Ilmoittaja”). Ilmoituksen mukaan Ilmoittajan osuus Optomedin osakkeiden ja äänten yhteismäärästä on 5,43 prosenttia Optomedin kaikista rekisteröidyistä osakkeista 30.11.2022. OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen kokonaisomistusosuus ei ole muuttunut 30.11.2022. Rahaston omistusosuuden muutos johtuu OP-Suomi Mikroyhtiöt -erikoissijoitusrahaston fuusiosta OP-Suomi Pienyhtiöt -sijoitusrahastoon.

 

Yhtiön osakkeiden rekisteröity kokonaismäärä on yhteensä 15 400 997 osaketta. Jokainen osake tuottaa yhden äänen.

 

Ilmoittajan osuus ilmoituksen mukaan:

 

 

% osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä)

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä)

Yhteenlaskettu %-osuus (A+B)

Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen

5,43 %

-

5,43 %

Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)

-

-

-

 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja / osakelaji

ISIN-koodi

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

FI4000410881

836 833

-

5,43 %

-

A YHTEENSÄ

836 833

5,43 %

 

Ilmoituksen tiedot liputusvelvollisesta

Alla on esitetty liputusvelvollisen koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia ja/tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi

%-osuus osakkeista ja äänistä

%-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta

Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä

OP-Rahastoyhtiö Oy

-

-

-

OP-Suomi Pienyhtiöt -sijoitusrahasto

5,43%

-

5,43%

OP-Suomi Pienyhtiöt -sijoitusrahasto

-

-

-

 

 

Optomed Oyj

 

Lisätietoja

Sakari Knuutti, talousjohtaja, Optomed Oyj, sakari.knuutti@optomed.com, +358(0)50 562 4077.

 

Optomed lyhyesti

Optomed on suomalainen terveysteknologiayhtiö ja yksi johtavista kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden kehittäjistä. Optomed yhdistää silmänpohjakamerat ohjelmistoihin ja tekoälyyn tavoitteenaan uudistaa sokeuttavien silmäsairauksien, kuten nopeasti lisääntyvän diabeettisen retinopatian diagnosointiprosessia. Optomed keskittyy liiketoiminnassaan silmäseulontalaitteiden ja ohjelmistoratkaisujen tutkimukseen ja tuotekehitystyöhön Suomessa sekä myyntiin eri kanavien kautta yli 60 maassa.


www.optomed.com

 

Tilaa