Muutos Optomedin omien osakkeiden omistuksessa

Report this content

Optomed Oyj Pörssitiedote  8.8.2022, klo 9.00, Helsinki

Muutos Optomedin omien osakkeiden omistuksessa

Optomed on luovuttanut vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen tekemän päätöksen mukaisesti yhteensä 9,951 yhtiön hallussaan olevaa omaa osaketta Optomedin hallituksen jäsenille osana hallituksen vuosipalkkiota. Osakemäärä perustuu yhtiökokouksen päättämiin hallituksen kuukausipalkkioihin sekä Optomedin osakkeen painotettuun keskikurssiin 28.7.-03.08.2022
 

Optomedin optio-ohjelman 2018C perusteella on merkitty yhteensä 2,000 osaketta ja yhtiö on käyttänyt yhtiön hallussa olevia omia osakkeita merkinnöissä. Nämä osakkeet on toimitettu merkitsijöille 5.8.2022.

Optomedilla on näiden siirtojen jälkeen hallussaan 374,566 omaa osaketta.Optomed OyjLisätietoja

Sakari Knuutti, talousjohtaja, Optomed Oyj, sakari.knuutti@optomed.com

www.optomed.com

 

Optomed lyhyesti

Optomed on suomalainen terveysteknologiayhtiö ja yksi johtavista kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden tarjoajista. Optomed yhdistää kädessä pidettävät silmänpohjakamerat ohjelmistoihin ja tekoälyyn tavoitteenaan uudistaa sokeuttavien silmäsairauksien, kuten nopeasti lisääntyvän diabeettisen retinopatian diagnosointiprosessia. Optomed keskittyy liiketoiminnassaan silmäseulontalaitteiden ja ohjelmistoratkaisujen tutkimukseen ja tuotekehitystyöhön Suomessa sekä myyntiin eri kanavien kautta yli 60 maassa.

 

 

 

Tilaa