• news.cision.com/
 • Optomed Oyj/
 • Optomed Oyj julkistaa listautumisantinsa kiinteän merkintähinnan ja lisätietoa osakkeidensa listaamisesta; suomenkielinen esite on hyväksytty

Optomed Oyj julkistaa listautumisantinsa kiinteän merkintähinnan ja lisätietoa osakkeidensa listaamisesta; suomenkielinen esite on hyväksytty

Report this content

OPTOMED OYJ  LEHDISTÖTIEDOTE                     21.11.2019, KLO 13.00

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONGKONGIIN KIINAN KANSANTASAVALLAN ERITYISHALLINTOALUEELLE, JAPANIIN, UUTEEN-SEELANTIIN, SINGAPOREEN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI YHDYSVALTOIHIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Optomed Oyj (“Optomed” tai “Yhtiö”) julkistaa listautumisantiinsa (”Listautumisanti”) liittyvän osakeannin merkintähinnan. Yhtiö tiedotti 8.11.2019, että se suunnittelee Listautumisantia ja osakkeidensa (”Osakkeet”) listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n (“Nasdaq Helsinki”) pörssilistalle (”Listautuminen”).

Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt Optomedin suomenkielisen esitteen, joka julkaistaan 22.11.2019. Listautumisannin merkintäaika alkaa 22.11.2019 kello 10.00.

Listautumisanti lyhyesti

 • Yhtiö on asettanut Listautumisannille kiinteän merkintähinnan 4,50 euroa osakkeelta (“Merkintähinta”).
 • Yhtiö pyrkii keräämään osakeannilla 20 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla enintään 4 444 444 Yhtiön uutta osaketta (”Uudet Osakkeet”) merkittäväksi (”Osakeanti”).
 • Yhtiön markkina-arvo on noin 60 miljoonaa euroa olettaen, että Listautumisannissa tarjotaan ja merkitään enimmäismäärä Uusia Osakkeita.
 • Aura Capital Oy, Halma Ventures Limited (”Halma”) ja tietyt muut Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat (“Myyvät Osakkeenomistajat”) voivat päättää kasvattaa Listautumisantia ja myydä enintään 1 702 575 Yhtiön olemassa olevaa osaketta (”Myyntiosakkeet”, ja yhdessä Uusien Osakkeiden ja Lisäosakkeiden (kuten määritelty jäljempänä) kanssa ”Tarjottavat Osakkeet”) (”Osakemyynti”).
 • Listautumisannin yhteydessä Myyvät Osakkeenomistajat ja muut Yhtiön osakkeenomistajat sitoutuisivat 180 päivän pituiseen Osakkeiden luovutusrajoitukseen. Yhtiö ja Yhtiön johtoryhmä sitoutuisivat 360 päivän pituiseen Osakkeiden luovutusrajoitukseen.
 • Listautumisanti koostuu (i) yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ja Ruotsissa (”Yleisöanti”) ja (ii) private placement -järjestelyistä institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti (”Instituutioanti”).
 • Tarjottavat Osakkeet (pois lukien 1 702 575 Myyntiosaketta, jotka Myyvien Osakkeenomistajien päätöksellä voidaan myydä Uusien Osakkeiden lisäksi) vastaavat noin 33,7 prosenttia ulkona olevista Osakkeista ja Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen (ilman jäljempänä määritellyn Lisäosakeoption mukaisia Lisäosakkeita) olettaen, että Listautumisannissa merkitään enimmäismäärä Uusia Osakkeita, ja noin 38,7 prosenttia ulkona olevista Osakkeista ja Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen, jos myös Lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti.
 • Tarjottavat Osakkeet (mukaan lukien 1 702 575 Myyntiosaketta, jotka Myyvien Osakkeenomistajien päätöksellä voidaan myydä Uusien Osakkeiden lisäksi) vastaavat noin 46,6 prosenttia ulkona olevista Osakkeista ja Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen (ilman Lisäosakeoption mukaisia Lisäosakkeita) olettaen, että Listautumisannissa merkitään enimmäismäärä Uusia Osakkeita, ja noin 53,6 prosenttia ulkona olevista Osakkeista ja Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen, jos myös Lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti.
 • Listautumisannin arvo on Merkintähinnan perusteella noin 23 miljoonaa euroa olettaen, että Listautumisannissa tarjotaan ja merkitään enimmäismäärä Uusia Osakkeita ja Lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti, ja 31,8 miljoonaa euroa, jos 1 702 575 Myyntiosaketta myydään Uusien Osakkeiden lisäksi.
 • Carnegie Investment Bank AB (”Carnegie”) toimii suunnitellun Listautumisannin pääjärjestäjänä (”Pääjärjestäjä”) ja Swedbank AB (publ) yhteistyössä Kepler Cheuvreuxin kanssa järjestäjänä (yhdessä Pääjärjestäjän kanssa ”Järjestäjät”). Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana toimii Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy ja Järjestäjien oikeudellisena neuvonantajana White & Case LLP.
 • Halma ja Carnegie (”Vakauttamisjärjestäjä”) voivat sopia, että Halma antaa Vakauttamisjärjestäjälle lisäosakeoption, joka on käytettävissä 30 päivän ajan Osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta Nasdaq Helsingissä (arviolta 5.12.2019 ja 3.1.2020 välinen ajanjakso), ostaa tai hankkia ostajia enintään 666 666 lisäosakkeelle (olettaen, että Myyvät Osakkeenomistajat eivät päätä kasvattaa Listautumisantia ja myydä Myyntiosakkeita) tai enintään 922 052 lisäosakkeelle (olettaen, että Myyvät Osakkeenomistajat päättävät kasvattaa Listautumisantia ja myydä enintään 1 702 575 Myyntiosaketta (”Lisäosakkeet”) yksinomaan mahdollisten ylikysyntätilanteiden kattamiseksi (”Lisäosakeoptio”). Lisäosakkeet (olettaen, että Myyvät Osakkeenomistajat eivät päätä kasvattaa Listautumisantia ja myydä Myyntiosakkeita) vastaavat noin 7,6 prosenttia ulkona olevista Osakkeista ja Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisantia ja noin 5,1 prosenttia Listautumisannin jälkeen olettaen, että Listautumisannissa merkitään enimmäismäärä Uusia Osakkeita. Lisäosakkeet eivät kuitenkaan missään tilanteessa vastaa enempää kuin 15 prosenttia Uusien Osakkeiden ja Myyntiosakkeiden kokonaismäärästä.
 • Yleisöannissa tarjotaan alustavasti enintään 444 444 Tarjottavaa Osaketta ja Instituutioannissa alustavasti enintään 4 000 000 Tarjottavaa Osaketta (ilman Lisäosakeoptiota ja pois lukien 1 702 575 Myyntiosaketta, jotka Myyvien Osakkeenomistajien päätöksellä voidaan myydä Uusien Osakkeiden lisäksi).
 • Yhtiö voi asettaa Yhtiön henkilöstön, johon kuuluvat kaikki Suomessa vakituisessa työsuhteessa merkintäaikana olevat työntekijät, Hallituksen jäsenet Euroopan talousalueella ja Optomedin toimitusjohtaja (”Henkilöstö”) sekä näiden henkilöiden määräysvallassa olevat yhtiöt, etusijalle allokoitaessa Tarjottavia Osakkeita Yleisöannissa. Tällaisen etusijan perusteella allokoitavien Tarjottavien Osakkeiden määrä voi olla enintään 10,0 prosenttia Yleisöannissa alustavasti Tarjottavien Osakkeiden määrästä, mutta kuitenkin enintään 490 Tarjottavaa Osaketta kutakin henkilöä kohden. Se osa Henkilöstön sitoumuksista, joka ylittää etusijan perusteella allokoitavien Tarjottavien Osakkeiden määrän, allokoidaan yhdessä kaikkien Yleisöantiin osallistuneiden sijoittajien sitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa.
 • Yleisöannin merkintäaika alkaa 22.11.2019 kello 10.00 ja päättyy 2.12.2019 kello 16.00.
 • Instituutioannin merkintäaika alkaa 22.11.2019 kello 10.00 ja päättyy 4.12.2019 kello 11.00.
 • Merkintäajat voidaan keskeyttää toisistaan riippumatta aikaisintaan 29.11.2019 klo 16.00.
 • Kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin prelistalla arviolta 5.12.2019 ja pörssilistalla arviolta 9.12.2019 kaupankäyntitunnuksella ”OPTOMED”.

Listautumisannin ja Listautumisen tausta ja syyt

Suunnitellun Listautumisannin ja Listautumisen tavoitteena on edistää Yhtiön mahdollisuuksia toteuttaa onnistuneesti kasvustrategiaansa ja investoida liiketoimintaansa pysyäkseen etulinjassa sokeuttavia silmäsairauksia vastaan kehitettävissä kokonaisvaltaisissa seulontaratkaisuissa sekä laajentuakseen uusille markkinoille. Suunniteltu Listautumisanti ja Listautuminen Nasdaq Helsinkiin mahdollistavat myös Optomedin pääsyn pääomamarkkinoille ja sen omistuspohjan laajentamisen niin kotimaisilla kuin ulkomaisillakin sijoittajilla, mikä kasvattaisi Osakkeiden likviditeettiä. Lisäksi Listautumisannin odotetaan vahvistavan Optomedin tunnettuutta ja bränditietoisuutta asiakkaiden, liikekumppaneiden sekä sijoittajien keskuudessa ja täten parantavan Optomedin kilpailukykyä ja markkinoiden tietoisuutta kädessä pidettävistä silmänpohjakameroista. Kasvanut likviditeetti mahdollistaisi myös Optomedin Osakkeiden tehokkaamman käytön vastikkeena potentiaalisissa yrityskaupoissa sekä henkilöstön palkitsemisessa.

Esitteen julkistaminen ja Listautuminen

Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt Optomedin suomenkielisen esitteen, joka julkaistaan 22.11.2019. Suomenkielinen esite on saatavilla viimeistään 22.11.2019 ennen merkintäajan alkamista Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.optomed.com/ipo ja Yhtiön rekisteröidyssä toimipaikassa osoitteessa Yrttipellontie 1, 90230 Oulu. Lisäksi suomenkielinen esite on saatavilla arviolta 22.11.2019 lähtien Carnegien Helsingin toimipisteellä osoitteessa Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki ja Carnegien verkkosivuilla osoitteessa www.carnegie.fi ja Nordnetin verkkosivuilla osoitteessa www.nordnet.fi/fi/optomed sekä Nasdaq Helsingissä osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki. Englanninkielinen esitteen käännös ja ruotsinkielinen tiivistelmä ovat saatavilla arviolta 22.11.2019 Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.optomed.com/ipo ja Carnegien verkkosivuilla osoitteessa www.carnegie.fi.

Listautumisannin merkintäaika alkaa 22.11.2019 klo 10.00. Listautumisannin ehdot ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Lisätietoa Listautumisannista ja merkintäpaikoista on saatavilla verkkosivuilta osoitteissa www.optomed.com/ipo, www.carnegie.fi ja www.nordnet.fi/fi/optomed.

Yhtiön Osakkeet eivät ole olleet kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla ennen Listautumisantia. Yhtiö aikoo jättää listalleottohakemuksen Nasdaq Helsingille Osakkeiden listaamiseksi Nasdaq Helsingin pörssilistalle. Kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin prelistalla arviolta 5.12.2019 ja pörssilistalla arviolta 9.12.2019.

Tärkeitä päivämääriä

 • Esite julkaistaan 22.11.2019
 • Listautumisannin merkintäaika alkaa 22.11.2019 kello 10.00
 • Listautumisanti voidaan keskeyttää aikaisintaan 29.11.2019 kello 16.00
 • Yleisöannin merkintäaika päättyy arviolta 2.12.2019 kello 16.00
 • Instituutioannin merkintäaika päättyy arviolta 4.12.2019 kello 11.00
 • Listautumisannin lopullinen tulos julkistetaan arviolta 4.12.2019
 • Yleisöannissa annetut Tarjottavat Osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 5.12.2019
 • Osakkeiden kaupankäynnin Nasdaq Helsingin prelistalla odotetaan alkavan arviolta 5.12.2019
 • Instituutioannissa annetut Tarjottavat Osakkeet ovat valmiina toimitettavaksi maksua vastaan Euroclear Finland Oy:n kautta arviolta 9.12.2019
 • Osakkeiden kaupankäynnin Nasdaq Helsingin pörssilistalla odotetaan alkavan arviolta 9.12.2019

Lisätietoja

Seppo Kopsala, toimitusjohtaja, Optomed Oyj, +358 40 555 1050, seppo.kopsala@optomed.com

Lars Lindqvist, talousjohtaja, Optomed Oyj, lars.lindqvist@optomed.com

Sakari Knuutti, lakiasiainjohtaja, Optomed Oyj, sakari.knuutti@optomed.com

Optomed lyhyesti

Optomed on suomalainen terveysteknologiayhtiö ja yksi johtavista kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden tarjoajista. Optomed yhdistää kädessä pidettävät seulontalaitteet ohjelmistoihin ja tekoälyyn tavoitteenaan uudistaa sokeuttavien silmäsairauksien, kuten nopeasti lisääntyvän diabeettisen retinopatian diagnosointiprosessia. Optomed keskittyy liiketoiminnassaan silmäseulontalaitteiden ja ohjelmistoratkaisujen tutkimukseen ja tuotekehitystyöhön Suomessa sekä myyntiin eri kanavien kautta yli 60 maassa. Yhtiöllä on vahva patenttisalkku, joka koostuu 52 kansainvälisestä teknologiapatentista. Vuonna 2018 Optomedin liikevaihto oli 12,7 miljoonaa euroa ja yhtiön pro forma -liikevaihto Commit; Oy:n yrityskauppa huomioiden oli 14,5 miljoonaa euroa. Syyskuun 2019 lopussa Optomed työllisti 105 ammattilaista.

Huomautus

Tämän tiedotteen jakelu voi olla tietyissä valtioissa lainvastaista. Tämä tiedote ei ole tarkoitettu jaeltavaksi Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Singaporeen, Etelä-Afrikkaan tai Yhdysvaltoihin tai mihinkään muuhun valtioon, jossa tällainen jakelu olisi lainvastaista. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi tällaisissa valtioissa.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa mitään arvopapereita Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Optomed Oyj (”Yhtiö”) ei aio rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa. Kopioita tästä tiedotteesta ei levitetä tai jaella eikä niitä saa levittää tai jakaa Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle ja/tai myymiselle suunnitellun listautumisen Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle (”Listautuminen”) yhteydessä on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö, Carnegie Investment Bank AB:n (publ) (”Carnegie”) ja Swedbank AB (publ) (”Swedbank”) eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa tämä tiedote on suunnattu ainoastaan henkilöille, (i) joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (muutoksineen, ”Määräys”) 19 (5) artiklan mukaisesti tai (ii) jotka kuuluvat Määräyksen 49 (2)(a)-(d) artiklan soveltamisalaan (”korkean nettoarvon yritykset”, rekisteröimättömät yhdistykset, jne.), tai (iii) joille kutsu tai kannustin osallistua arvopapereiden liikkeeseenlaskuun tai myyntiin liittyvään sijoitustoimintaan (Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) luvun 21 mukaisesti) voidaan muutoin laillisesti osoittaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Asiaankuuluvat tahot”). Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan Asiaankuuluville tahoille ja kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Asiankuuluvien tahojen saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Asiankuuluvien tahojen kanssa.

Tämä tiedote on laadittu perustuen siihen, että kaikki arvopaperien tarjoukset missä tahansa muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa tai Ruotsissa, jossa sovelletaan asetusta (EU) 2017/1129 (”Esiteasetus”) (kukin “Relevantti jäsenvaltio“), tullaan tekemään Esiteasetuksen mukaisen esitteen julkaisemisvelvollisuutta koskevan poikkeuksen nojalla. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esiteasetuksen artiklassa 2(e) tarkoitetuille ”kokeneille sijoittajille” tai (b) missä tahansa muussa Esiteasetuksen 1(4) artiklan mukaisessa tilanteessa. Yhtiö tai kukaan Järjestäjistä ei ole valtuuttanut eikä tule valtuuttamaan, arvopapereiden tarjoamista minkään rahoitusosapuolen kautta lukuun ottamatta Järjestäjien tekemiä tarjouksia, jotka muodostavat arvopaperien lopullisen myymisen tässä tiedotteessa suunnitellun mukaisesti. Yhtiö tai kukaan järjestäjistä ei ole valtuuttanut, eikä tule valtuuttamaan, arvopapereiden tarjoamista olosuhteissa, joissa kyseisestä tarjouksesta aiheutuu Yhtiölle tai Järjestäjille velvollisuus julkaista esite tai täydentää esitettä.

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita kattavaksi tai täydelliseksi. Tämän tiedotteen sisältämään tietoon tai sen täydellisyyteen, tarkkuuteen tai oikeellisuuteen ei tule luottaa. Tämä tiedote ei muodosta tarjousta tai osaa tarjouksesta tai tarjouspyyntöä myydä tai laskea liikkeeseen tai pyyntöä ostaa tai merkitä mitään osakkeita tai muita arvopapereita eikä se (tai mikään sen osa) tai sen jakelu, muodosta perustaa tai siihen tule tukeutua minkään sitoumuksen yhteydessä. Tämän tiedotteen sisältö voi muuttua. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä sellaisiin tietoihin perustuen, jotka sisältyvät Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen, joka on julkaisemisen jälkeen saatavilla Yhtiön internet-sivuilta www.optomed.com/ipo.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat koskien Yhtiön liiketoiminnan strategiaa, taloudellista tilaa, kannattavuutta, toiminnan tulosta, markkinatietoa ja johdon näkemyksiä ja käsityksiä tulevaisuudensuunnitelmista ja tavoitteista sekä muut lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja ”aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”pitäisi”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” ja muut vastaavat tai niiden kielteiset vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia, mutta kyseiset lausumat eivät rajoitu näihin ilmaisuihin. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä, epävarmuustekijöitä ja lukuisia tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet seuraukset tai todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti ennakoidusta. Lukijan ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuun ottamatta laista johtuvaa jatkuvaa tiedonantovelvollisuutta olennaisista seikoista, Yhtiö ei sitoudu julkisesti päivittämään tai arvioimaan uudelleen mitään tulevaisuutta koskevia lausumia tämän tiedotteen jakelun jälkeen uusien tapahtumien tai olosuhteiden perusteella tai muusta syystä.

Listautumisen aikatauluun, mukaan lukien osakkeiden ottamiseen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle, voi vaikuttaa useita tekijöitä kuten markkinaolosuhteet. Ei ole takeita siitä, että Listautumisanti etenee tai Listautuminen toteutuu eikä kenenkään tulisi perustaa taloudellisia päätöksiä Yhtiön suunnitelmille Listautumisannin ja Listautumisen suhteen tässä vaiheessa. Tässä tiedotteessa viitattujen sijoitusten tekeminen voi altistaa sijoittajan olennaiselle riskille menettää kaiken tai osan sijoituksestaan. Henkilöiden, jotka harkitsevat tällaisten sijoitusten tekemistä tulisi konsultoida toimiluvan saaneita henkilöitä, jotka ovat erikoistuneet antamaan kyseisiä sijoitusneuvoja. Tämä tiedote ei muodosta Listautumisantia koskevaa suositusta. Osakkeiden arvo voi laskea tai nousta. Mahdollisten sijoittajien tulisi konsultoida ammattimaista neuvonantajaa Listautumisannin soveltuvuudesta kyseiselle sijoittajalle.

Carnegie ja Swedbank toimivat yksinomaan Yhtiön ja Myyvien Osakkeenomistajien, eivätkä kenenkään muun tässä tiedotteessa mainittuun transaktioon yhteydessä olevan tahon puolesta, eivätkä pidä ketään muuta henkilöä (oli tällainen henkilö sitten tämän tiedotteen vastaanottaja tai ei) asiakkaanaan transaktion yhteydessä eikä se ole vastuussa asiakkailleen tarjoaman asiakassuojan, järjestämisestä tai neuvojen antamisesta kenellekään muille henkilöille koskien tämän tiedotteen sisältöä tai muuta tässä tiedotteessa viitattua transaktiota. Carnegie ja Swedbank eivät ole vahvistaneet tämän tiedotteen sisältöä eivätkä ole vastuussa tämän tiedotteen sisällöstä.