Språkkurser i Vilnius banar väg för fler kunder i Norden

– ­IT-bolaget OpusCapita satsar på Skandinavisk språkundervisning i baltiskt servicecenter

På servicecentret I Vilnius intensiv-utbildas de anställda i norska och svenska för att kunna hantera kommunikationen med de nordiska grannarna. Utbildningen håller universitetsstandard och förbereder de anställda för de kommunikativa utmaningar som väntar i det dagliga arbetet. Språkkunskaperna är något som värderas högt hos kunder eftersom man sparar tid, undviker missförstånd och istället kan fokusera helt och hållet på servicen.

Att företag outsourcar service-verksamhet utomlands är inget ovanligt. Vad som dock inte är lika känt är dörrarna som öppnas när personalen talar samma språk som kunden. På OpusCapitas service-anläggning i Vilnius är Skandinavisk språkutbildning ett måste för att kunna hantera servicen i framförallt Sverige och Norge.

Dovile Lazinskiene började jobba på servicecentret samma år som det öppnades, 2006. Hon genomförde då en fem månaders språkutbildning innan hon på egen hand fick ansvara för kommunikationen med nordiska kunder.

Hade det inte varit för den språkutbildning som erbjöds så hade jag inte kunnat bemöta kunden på samma enkla och effektiva sätt. Mottagaren blir ofta positivt överraskad av mina språkfärdigheter och det bidrar till en starkare affärsmässig relation.

OpusCapita tog över servicecentret 2014 genom förvärvningen av den norska redovisningsbyrån Norian. Verksamheten i Vilnius riktar sig mot outsourcande bolag inom redovisning. Kommunikationen med kunderna sker så långt det går på samma språk för att erbjuda en så god service som möjligt. Språkutbildningen innehåller element för att på ett effektivt sätt lära ut ekonomiska termer som man måste behärska för att kunna utföra jobbet.

För oss har det varit speciellt värdefullt att de har en hög kompetens, att tjänsterna utförs med hög kvalitet och effektivitet, samtidigt som dom anställda talar väldigt bra norska, säger Torkel Sør-Reime, Direktör Fakturahantering, Lindorff Norge.

För mer information vänligen kontakta:

Lina Maroscikiene, Norian Accounting, UAB

Tel: +370 5 233 90 07

e-post: lina.maroscikiene@norian.lt

Ulla Hemmi, VD OpusCapita Sverige

Tel: 0729-24 70 00

e-post: ulla.hemmi@opuscapita.com

OpusCapita sätter den nya standarden för finansiella processer. Företaget har 2 100 medarbetare som fokuserar på Purchase-to-Pay och Order-to-Cash-processer genom att kombinera programvara, outsourcing och tjänster med en leveransmodell som erbjuder bästa värdet för kunderna. OpusCapita har verksamhet i nio länder och bred erfarenhet från över 11 000 kunder, med slutanvändare i mer än 50 länder. År 2014 omsatte OpusCapita 260 miljoner euro och huvudkontoret ligger i Finland. OpusCapita är en del av Itella Group. www.opuscapita.com

Yrityksestä

OpusCapita nostaa talous-, hankinta- ja dokumenttiprosessit uudelle tasolle. Keskitymme 2 300 asiantuntijamme voimin kehittämään Purchase-to-Pay ja Order-to-Cash -prosesseja, joissa ohjelmistot, alihankinta ja palvelut yhdistyvät markkinoiden parhaaseen toimitusmalliin. Toimimme kahdeksassa maassa, palvelemme yli 11 000 asiakasta ja ohjelmistojemme loppukäyttäjiä on yli 50 eri maassa. OpusCapitan liikevaihto oli 260 miljoonaa euroa vuonna 2014. OpusCapita on osa Posti Group -konsernia ja sen pääkonttori on Suomessa.

Tilaa