Taloushallinnon ulkoistus kiinnostaa suomalaisyritysten ylintä johtoa

OpusCapitan Pohjoismaissa ja Saksassa teettämän tutkimuksen mukaan taloushallinnon ulkoistus herättää kiinnostusta, erityisesti suomalaisten yritysten keskuudessa. 52% tutkimuksessa mukana olleista suomalaisista yrityksistä on jo ulkoistanut taloushallinnon prosesseja. Lisäksi kolmanneksessa niistä yrityksistä, joissa ulkoistuksia ei ole vielä tehty, on tällainen suunnitelmissa.

Seuraavan kolmen vuoden aikana yritysten ulkoistamisen kohteena tulee tutkimuksen mukaan olemaan erityisesti myyntilaskutus, ostoreskontra ja palkkakirjanpito.

Kesällä 2014 toteutetussa, Senso Researchin ja OpusCapitan tutkimuksessa haastateltiin yhteensä sataa henkilöä yritysten ylimmästä johdosta Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Saksassa.

- Vaikuttaa siltä, että perinteiset keinot taloushallinnon kehittämiseen ei enää riitä, vaan erinäisten ohjelmistojen ostamisen sijaan yritykset ovat kiinnostuneita hankkimaan sekä teknologian että prosessiosaamisen palveluna, sanoo OpusCapitan maajohtaja Petri Karjalainen. Ulkoistamisen myötä yritykset pääsevät käsiksi myös suurempiin asiantuntijaresursseihin, kun toimintoja keskitetään yrityksiin, joissa ne ovat ydinliiketoimintaa.

75% tutkimuksessa mukana olleista yrityksistä on avoimia pohtimaan erilaisia vaihtoehtoja taloushallinnan palveluissa käytettävien teknologioiden ja työkalujen suhteen. Yleisesti ottaen suuret yritykset ovat halukkaampia hyödyntämään ulkoistuksen yhteydessä omaa teknologiaansa. Sen sijaan pienemmät yritykset suosivat toimittajien kokonaisvaltaisia taloushallinnon ympäristöjä, jolloin taloushallinnon koko tuotanto on palveluntarjoajan vastuulla.

Tutkimuksessa selvitettiin myös mitä potentiaaliset asiakkaat pitivät tärkeänä taloushallinnon ulkoistuksen yhteydessä. Suomessa ja Ruotsissa arvostettiin siirtymävaiheen suunnittelua, toteutusta ja muutosjohtamista, kun taas Norjassa koettiin tärkeäksi esimerkiksi palveluntuottajan kyky räätälöidä ratkaisuja yksittäisen asiakkaan tarpeisiin.

Tuloksista kävi myös ilmi, että saksalaisia yrityksiä kiinnostaa kirjanpidon standardisointiin käytettävissä olevat teknologiat ja järjestelmät. Lisäksi Saksassa painotettiin kassavirran hallinnan merkitystä enemmän kuin muissa vastaajamaissa.

Lisätiedot:

PR Manager, OpusCapita Group Oy, tel. 358 40 342 6261, sara.hokkanen@opuscapita.com

OpusCapita nostaa taloushallinnon prosessit uudelle tasolle. Keskitymme 2 300 asiantuntijamme voimin kehittämään Purchase-to-Pay ja Order-to-Cash -prosesseja, joissa ohjelmistot, alihankinta ja palvelut yhdistyvät markkinoiden parhaaseen toimitusmalliin. Toimimme yhdeksässä maassa, palvelemme yli 10 000 asiakasta ja ohjelmistojemme loppukäyttäjiä on yli 50 eri maassa. OpusCapitan liikevaihto oli 263 miljoonaa euroa vuonna 2013. OpusCapita on osa Itella-konsernia ja sen pääkonttori on Suomessa. www.opuscapita.com.

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit

Pikafaktat

OpusCapitan Pohjoismaissa ja Saksassa teettämän tutkimuksen mukaan taloushallinnon ulkoistus herättää kiinnostusta, erityisesti suomalaisten yritysten keskuudessa.
Tweettaa
52% tutkimuksessa mukana olleista suomalaisista yrityksistä on jo ulkoistanut taloushallinnon prosesseja. Lisäksi kolmanneksessa niistä yrityksistä, joissa ulkoistuksia ei ole vielä tehty, on tällainen suunnitelmissa.
Tweettaa

Lainaukset

perinteiset keinot taloushallinnon kehittämiseen ei enää riitä, vaan erinäisten ohjelmistojen ostamisen sijaan yritykset ovat kiinnostuneita hankkimaan sekä teknologian että prosessiosaamisen palveluna
maajohtaja Petri Karjalainen
Ulkoistamisen myötä yritykset pääsevät käsiksi myös suurempiin asiantuntijaresursseihin, kun toimintoja keskitetään yrityksiin, joissa ne ovat ydinliiketoimintaa
maajohtaja Petri Karjalainen