Sähköhammasharja on hampaille parempi

Sähköhammasharja on hampaille parempi Uusi riippumaton tutkimus osoittaa, että Braun Oral-B 3D Excel - sähköhammasharja poistaa plakkia ja auttaa estämään ientulehdusta parhaiten. Erityistä pyörivää, edestakaisin sykkivää liikettä tekevät sähköhammasharjat poistavat tehokkaimmin plakkia ja ehkäisevät ientulehdusta. Tähän tulokseen päädyttiin riippumattoman englantilaisen tutkimuslaitoksen Cochrane Collaborationin kansainvälisessä tutkimusraportissa. Tutkimustulosten mukaan Braun Oral-B - sähköhammasharjoissa käytettävä tekniikka on tehokkaampaa kuin muiden käsi- tai sähkökäyttöisten hammasharjojen tekniikka.1) Cochrane Collaboration on voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka tavoitteena on luoda yleiskatsauksia vuosittain eri puolilla maailmaa julkaistavista terveyteen liittyvistä tutkimustuloksista. Cochrane Collaborationin tutkimusraportti perustuu riippumattomiin kliinisiin tutkimustuloksiin sekä tutkimuksiin osallistuneiden laitetoimittajien lähettämään aineistoon. Laitetoimittajien tietoja on käytetty vain, mikäli ne täyttävät asiasisältöön liittyvät ammatillisesti objektiiviset ehdot. Tässä Cochrane-raportissa on käytetty 29 eri tutkimuksen tietoja. Aineisto kattaa yli 2 500 henkilöä koskevat tiedot. Tutkimustulosten mukaan Braun Oral-B sähköhammasharjoissa käytettävä tekniikka on tehokkaampi kuin muiden käsi- tai sähkökäyttöisten hammasharjojen tekniikka. Ientulehduksen voi parantaa ammattiavulla ja huolellisella suuhygienialla Puolella yli 18-vuotiaasta väestöstä on oireita ientulehduksesta, joka on parodontiitin eli hampaan kiinnityskudossairauden ensimmäinen vaihe. Ientulehduksen voi parantaa ammattimaisella avulla sekä tehokkaalla suuhygienialla. Jos ientulehdusta ei hoideta ajoissa, se voi johtaa parodontiittiin ja myöhemmin hampaiden irtoamiseen. Braunin tuotevalikoiman huippumalli, sähköinen Oral-B 3D Excel hyödyntää Braunin vuonna 1991 esittelemää tehokasta pyörimisliikettä sekä patentoitua 3D-tekniikkaa, jonka ansiosta harja liikkuu edestakaisin pienin ja nopein sykkivin liikkein. Braun Oral-B 3D Excel puhdistaa pienen harjauspään ja patentoidun 3D-tekniikan ansiosta myös ienrajan alapuolelta, jolloin ientulehduksen syntyminen voidaan estää tai ientulehdus voi parantua. Tutkimuksissa, joihin Cochrane-raportti perustuu, tutkittiin Braun Oral- B-, Philips Sonicare-, Interplak-, Rowenta- ja Ultrasonex -merkkisiä sähköhammasharjoja. LISÄTIETOJA: Gillette Oral Care, John Keding, puh: + 45 33 26 93 28, matkapuhelin +45 24 69 95 52 Gillette Group Finland, Taina Sipovaara-Sirviö, puh. 0400 474 703. Lisätietoja tutkimuksesta myös osoitteessa: http://www.cochrane- oral.man.ac.uk Cochrane Collaboration Cochrane Collaboration on vuonna 1993 perustettu riippumaton voittoa tavoittelematon organisaatio. Sen tavoitteena on luoda yleiskatsauksia vuosittain eri puolilla maailmaa julkaistavista terveyteen liittyvistä tutkimustuloksista. Organisaatio on saanut nimensä perustajansa professori Archie Cochranen mukaan. Cochrane aloitti tutkimustulosten keräämisen randomized controlled trials -menetelmää käyttämällä. Gillette Oral Care Gillette on Oral-B- ja Braun Oral-B -tuotteiden ansiosta maailman johtava sekä käsi- että sähkökäyttöisten hammasharjojen valmistaja, joka tuottaa myös muita suuhygieniatuotteita, kuten hammaslankoja. Hammaslääkärit eri puolilla maailmaa suosittelevat Oral-B powered by Braun -sähköhammas-harjaa enemmän kuin muita sähköhammasharjoja. TAUSTATIEDOTE 4.6.2003 Edestakaisella ja sykkivällä liikkeellä varustetut sähköhammasharjat poistavat plakkia tehokkaimmin Sähköisten hammasharjojen markkinoille tulosta lähtien ei tieteellisissä piireissä ole päästy yksimielisyyteen siitä, mikä harjaustapa on hampaille paras: sähköinen vain käsikäyttöinen. Riippumaton englantilainen tutkimuslaitos Cochrane Collaboration on laajoihin tieteellisiin tutkimuksiin perustuvassa raportissaan tullut siihen tulokseen, että sähköhammasharjat, joissa on edestakaiseen sykkivään liikkeeseen perustuva tekniikka, poistavat plakkia ja ehkäisevät ientulehduksia parhaiten.1) Braun Oral-B -sähköhammasharjat ovat markkinoiden ainoat hammasharjat joissa käytetään kyseistä tekniikkaa. Cochrane Collaborationin kokoama raportti perustuu sekä riippumattomista kliinisistä tutkimuksista saatuun tietoon että tutkimuksiin osallistuneilta tavarantoimittajilta saatuun aineistoon. Tavarantoimittajilta saatua aineistoa on käytetty vain, jos se on täyttänyt asialliset ja ammatilliset objektiiviset kriteerit. Tutkimusraportti sisältää tietoa yhteensä 29 tutkimuksesta ja yli 2500 henkilöstä. Tutkimustulokset osoittavat, että plakki (mitattuna Quigley Heinin plakki-indeksillä*) vähentyi 11 prosenttia niillä tutkimushenkilöillä, jotka 1-3 kuukauden aikana harjasivat hampaansa sellaisella sähköhammasharjalla, jossa on edestakainen ja sykkivä liike. Ientulehdus (mitattuna Löen ja Silnessin indeksillä*) väheni 6 prosenttia. Niillä, jotka käyttivät samanlaista sähköhammasharjaa yli kolme kuukautta plakin määrä väheni 7 prosenttia (mitattuna Quigley Heinin plakki-indeksillä*) ja 17 prosenttia (mitattuna Ainamo Bay Bleeding on Probing Gingival indeksillä*). Cochrane-raportin tutkimuksissa käytettiin Braun Oral-B, Philips Sonicare, Interplak, Rowenta ja Ultrasonex sähköhammasharjoja. Braun Oral-B -sähköhammasharjat perustuvat Braunin vuonna 1991 lanseeraamaan tehokkaaseen edestakaisin pyörivään liikkeen. Uudemmissa malleissa on patentoitu 3D-tekniikka, jonka avulla harja liikkuu edestakaisin pienellä nopealla sykkivällä liikkeellä. Koska Braun Oral-B 3D Excel -sähköhammasharjassa yhdistyy sekä tiheä harjaspää että patentoitu 3D- tekniikka, puhdistaa se myös ienrajan. Tämä ehkäisee ja vähentää ientulehduksia. * 1940-luvulta lähtien on erilaisilla metodeilla pyritty muodostamaan käsitys potilaiden iensairauksien mittakaavasta. 1960-luvulta lähtien tähän tarkoitukseen on käytetty erilaisia indeksejä. Niissä on yleensä käytössä asteikko nollasta kolmeen tai neljään, jolloin nolla tarkoittaa terveitä hampaita ilman päällysteitä. Vuodelta 1962 peräisin oleva Quigley Hein -plakki-indeksi oli ensimmäinen indeksi, joka pyrki selvittämään manuaalisen ja sähköhammasharjan käytön välisiä eroja. Löe ja Silness -indeksi ja Ainamo Bay Bleeding on Probing Gingival Index ovat nk. verenvuotoindeksejä, jotka mittaavat vuodon laajuutta hammastaskumittarilla. _______________________________ 1) Heanue M, Deacon SA, Deery C, Robinson PG, Walmsley AD, Worthington HV, Shaw WC. Manual versus powered toothbrush for oral health (Cochrane Rewiew). In: The Cochrane Library, Issue 1, 2003. Oxford: Update Software. FACT SHEET 4.6.2003 · Cochrane Collaboration on kansainvälinen voittoa tavoittelematon organisaatio. Se on perustettu Englannissa vuonna 1993. · Cochrane Collaboration pyrkii tuottamaan hyvin dokumentoitua tietoa terveydestä ja eri tuotteiden terveysvaikutuksista. · Cochrane Collaboration muodostuu yli 70 maassa toimivasta noin 50 tutkimusryhmästä. Ne kaikki pyrkivät laatimaan katsauksen terveyttä koskevista tiedoista ja tutkimustuloksista, joita tuotetaan vuosittain valtavat määrät. · Kaikki Cochrane Collaborationin tutkimusten tulokset ovat vapaasti käytettävissä. Kuka tahansa voi tutustua Cochrane Collaborationin laajassa tietokantajärjestelmässä ja kirjastossa raportteihin, yhteenvetoihin ja tutkimustuloksiin. · Tässä Cochrane-raportissa on käytetty yhteensä 29 tutkimuksen antamia tietoja. Aineisto kattaa yli 2500 henkilöä koskevat tiedot. · Osallistujat valittiin satunnaisesti. Tutkimukset kestivät yli neljä viikkoa. · Tutkimusten tavoitteena oli selvittää käsi- ja sähköhammasharjojen eroja kyvyssä poistaa plakkia ja estää ientulehdusta. · Tutkimuksiin osallistui Braun Oral-B-, Interplak-, Philips Sonicare- , Rowenta- ja Ultrasonex-merkkisiä tuotteita. · Tutkimukset osoittavat, että sähköhammasharjat, joissa käytetään kahteen suuntaan pyörivää liikettä, vähentävät plakin muodostumista 7 % ja ientulehduksen riskiä 17 % verrattuna käsikäyttöisiin hammasharjoihin. · Oral-B:n patentoima 3D-tekniikka tehostaa hampaiden harjaamista huomattavasti. · Oral-B:n 3D Excel -sähköhammasharja osoittautui ainoana sähköhammasharjana käsikäyttöisiä hammasharjoja jatkuvasti paremmaksi. · Oral-B:n 3D Excel -sähköhammasharja osoittautui kilpailevia tuotteita 31 % tehokkaammaksi vähentämään ientulehduksen aiheuttamaa verenvuotoa. · Oral-B 3D Excel -sähköhammasharja osoittautui kilpailevia tuotteita kaksi kertaa tehokkaammaksi vähentämään teen, kahvin ja tupakoinnin aiheuttamia värjäytymiä. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/04/20030604BIT00560/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/04/20030604BIT00560/wkr0002.pdf