Orthex Q3: Vahva kolmas vuosineljännes korkeista raaka-ainehinnoista huolimatta

Report this content

Orthex Oyj, Pörssitiedote, 11.11.2021 klo 9.00

Orthex Q3: Vahva kolmas vuosineljännes korkeista raaka-ainehinnoista huolimatta

Tämä tiedote on tiivistelmä Orthex Oyj:n tammi–syyskuun 2021 osavuosikatsauksesta. Raportti on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Orthexin verkkosivuilla osoitteessa https://investors.orthexgroup.com/fi/.

Tammi–syyskuu 2021 lyhyesti

 • Laskutettu myynti kasvoi 19,9 % ja oli 67,0 milj. euroa (55,9)
 • Liikevaihto kasvoi 20,9 % ja oli 65,6 milj. euroa (54,3)
 • Oikaistu EBITDA oli 12,1 milj. euroa (12,3)
 • EBITA oli 7,7 milj. euroa (8,9)
 • Oikaistu EBITA oli 9,2 milj. euroa (9,2)
 • Oikaistu EBITA-marginaali oli 14,1 % (16,9)
 • Liikevoitto oli 7,6 milj. euroa (8,8)
 • Oikaistu liikevoitto oli 9,1 milj. euroa (9,1)
 • Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä 1,6 milj. euroa (0,3)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 7,2 milj. euroa (10,1)
 • Nettovelka / oikaistu EBITDA oli 1.6x
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton oli 0,29 euroa (0,33)
 • Omavaraisuusaste nousi 34,8 %:iin (25,1)
 • Lumilelujen ruiskuvalumuotit myytiin Wiitta Oy:lle
 • Raaka-aineiden hinnat nousseet poikkeuksellisen korkealle tasolle

Heinä–syyskuu 2021 lyhyesti

 • Laskutettu myynti kasvoi 6,4 % ja oli 22,0 milj. euroa (20,7)
 • Liikevaihto kasvoi 7,7 % ja oli 21,8 milj. euroa (20,3)
 • Oikaistu EBITA oli 3,3 milj. euroa (4,0)
 • Oikaistu EBITA-marginaali oli 15,1 % (19,9)
 • Liikevoitto oli 3,3 milj. euroa (4,0)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 1,8 milj. euroa (5,6)
 • Orthex valittiin edelläkävijäyrityksenä Suomen innovaatiorahasto Sitran Suomen kiertotalouden mielenkiintoisimpien yritysten listalle

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Yhtiön pitkän aikavälin taloudellisina tavoitteina on keskimäärin yli viiden prosentin vuotuinen liikevaihdon orgaaninen kasvu konsernitasolla ja yli 10 prosentin kasvu Pohjoismaiden ulkopuolella (kasvu paikallisessa valuutassa), oikaistu EBITA-marginaali ajan myötä yli 18 prosenttia (oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä) sekä nettovelan ja oikaistun käyttökatteen suhde alle 2,5x. Velkaantumisaste voi väliaikaisesti ylittää tavoitevälin, esimerkiksi yritysostojen yhteydessä.

Yhtiö pyrkii jakamaan vakaata ja ajan myötä kasvavaa osinkoa kaksi kertaa vuodessa yhteensä vähintään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta.

Orthex ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä.
 

Avainluvut
 
Milj. euroa 7–9/2021 7–9/2020 Muutos 1–9/2021 1–9/2020 Muutos 1–12/2020
Laskutettu myynti 22,0 20,7 6,4 % 67,0 55,9 19,9 % 77,9
Liikevaihto 21,8 20,3 7,7 % 65,6 54,3 20,9 % 75,9
Bruttokate 5,8 6,7 -14,8 % 18,1 17,5 3,6 % 24,6
Bruttokate, % 26,4 % 33,3 % 27,6 % 32,2 % 32,4 %
EBITDA 4,3 5,1 -16,4 % 10,5 12,1 -12,7 % 16,5
EBITDA, % 19,6 % 25,2 % 16,1 % 22,2 % 21,7 %
Oikaistu EBITDA 4,3 5,1 -16,4 % 12,1 12,3 -2,0 % 17,1
Oikaistu EBITDA, % 19,6 % 25,2 % 18,4 % 22,7 % 22,5 %
EBITA 3,3 4,0 -18,5 % 7,7 8,9 -13,6 % 12,3
EBITA, % 15,1 % 19,9 % 11,7 % 16,4 % 16,3 %
Oikaistu EBITA 3,3 4,0 -18,5 % 9,2 9,2 0,8 % 12,9
Oikaistu EBITA % 15,1 % 19,9 % 14,1 % 16,9 % 17,0 %
Liikevoitto 3,3 4,0 -19,0 % 7,6 8,8 -14,3 % 12,3
Liikevoitto, % 14,9 % 19,9 % 11,5 % 16,3 % 16,2 %
Liiketoiminnan rahavirta 1,8 5,6 -67,5 % 7,2 10,1 -28,4 % 12,7
Nettovelka / oikaistu EBITDA 1,6x n.a. 1,6x n.a. 2,3x
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto, % 9,7 % 13,6 % 28,0 % 29,6 % 40,3 %
Omavaraisuusaste, % 34,8 % 25,1 % 34,8 % 25,1 % 22,6 %
Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR) 0,12 0,15 -16,4 % 0,29 0,33 -11,6 % 0,47
Henkilöstön määrä kokoaikaisiksi muutettuna katsauskauden lopussa 319 292 9,1 % 318 279 13,9 % 285


Alexander Rosenlew, toimitusjohtaja:

Orthexin liikevaihdon kasvu jatkui kolmannella neljänneksellä ja oli +7,7 % verrattuna vuoden 2020 vertailukauteen, mikä osaltaan nosti liikevaihdon kasvun tammi–syyskuun 2021 aikana 20,9 %:iin ja 65,6 miljoonaan euroon (54,3). Laskutettu myynti Pohjoismaiden markkinoilla kasvoi vahvasti 16,9 % verrattuna tammi–syyskuuhun 2020 ja oli 54,2 miljoonaa euroa (46,3). Pohjoismaiden ulkopuolella laskutettu myynti kasvoi strategiamme mukaisesti vieläkin nopeammin: muualla Euroopassa laskutettu myynti kasvoi 35,6 % ja oli 10,9 miljoonaa euroa (8,0) ja muualla maailmassa 27,2 % ollen 2,0 miljoonaa euroa (1,5).

Kysyntä heikkeni vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla covid-19-pandemian alkamisen vuoksi, mutta elpyi voimakkaasti kolmannella neljänneksellä. Tämä on hyvä pitää mielessä vertailtaessa vuosineljänneksiä keskenään. Syyskuu 2020 olikin yhtiön kaikkien aikojen paras myyntikuukausi, kunnes paransimme tätä ennätystä syyskuussa 2021 ja päätimme kolmannen vuosineljänneksen vahvasti.

Myynnin positiivinen kehitys on jatkoa menestykselliselle kaupallisen strategian toteuttamiselle, johon kuuluu uusien tuotteiden lanseeraus, jakelun laajentaminen, asiakasyhteistyö ja uusien asiakkuuksien avaaminen.

Kaikki tuoteryhmät menestyivät vahvasti tammi–syyskuun 2021 aikana. Suurin tuoteryhmä Säilytys SmartStore-tuotemerkillä jatkoi nopeasti kasvavaa myyntiään. Kasvua oli tammi-syyskuussa 24,0 % laskutetun kokonaismyynnin kasvaessa 42,9 miljoonaan euroon (34,6). Toiseksi suurin tuoteryhmä Keittiö GastroMax-tuotemerkillä kasvoi 9,8 %. Pienemmistä tuoteryhmistä Koti ja Piha kasvoi 8,7 % ja Kasvien hoito 30,4 %.

Olen ilahtunut, että covid-19:ään liittyvät rajoitukset ovat vähitellen poistumassa. Meillä on nyt mahdollisuus vierailla monien asiakkaidemme luona ja olemme jo osallistuneet muutamille messuille. Päämarkkinoillamme sijaitsevia kauppoja ei ole enää jouduttu pitämään suljettuina, ja tuotteidemme kysyntä alkaa olla paremmin ennustettavissa. Voimme jo nähdä tilanteen normalisoituvan ja myynnin kausivaihtelun vähentyneen muutaman viime vuosineljänneksen aikana.

Oikaistu EBITA-marginaali oli kolmannella vuosineljänneksellä odotetusti alhaisempi lähinnä korkeiden raaka-ainehintojen vuoksi ja oli 15,1 % (19,9). Tammi–syyskuun oikaistu EBITA-marginaali oli 14,1 % (16,9). Kolmannen neljänneksen oikaistu EBITA oli 3,3 miljoonaa euroa (4,0) nostaen tammi–syyskuun oikaistun EBITA:n 9,2 miljoonaan euroon, eli samalle tasolle kuin vuonna 2020 (9,2).

Raaka-aineiden hinnat alkoivat nousta jyrkästi vuoden 2020 lopussa ja saavuttivat huippunsa vuoden 2021 toisen neljänneksen aikana, minkä jälkeen ne ovat pysyneet korkeina. Rahti- ja sähkökustannukset ovat yleisesti nousseet, mutta niiden nousu ei ole erityisemmin vaikuttanut tulokseen, sillä rahti- ja sähkökustannukset ovat suhteellisen pieni osa kokonaiskustannuksista. Käsityksemme mukaan markkinoilla on ollut niukkuutta raaka-aineiden saatavuudessa, mutta olemme kuitenkin kyenneet hankkimaan tarvittavat tuotantoraaka-aineet. Raaka-aineiden hintojen vaihtelut ja toimenpiteet vaikutusten tasaamiseksi ovat liiketoiminnalle ominaista ja toimenpiteidemme vaikutus on alkanut näkyä kolmannen neljänneksen loppupuolella. Ennalta-arvaamaton ja nopea raaka-aineiden hintojen nousu aiheuttaa lyhyen aikavälin haasteita kannattavuuteen, koska hinnankorotusten toteuttaminen tai kustannussäästöt näkyvät viiveellä. Pitkän aikavälin tavoitteemme on saavuttaa yli 18 prosentin oikaistu EBITA-marginaali, ja olemme sitoutuneet tämän tavoitteen saavuttamiseen.

Vahva sitoutumisemme vastuullisuuteen sai tunnustusta, kun Orthex valittiin edelläkävijäyrityksenä Suomen innovaatiorahasto Sitran Suomen kiertotalouden mielenkiintoisimpien yritysten listalle. Listalla on 41 edelläkävijäyritystä, jotka tarjoavat kiertotalouden ratkaisuja maailmanlaajuiseen kestävyyskriisiin. Asiantuntijapaneeli perusteli valintaa seuraavasti: ”Perinteinen yritys, joka on toteuttanut kiertotaloutta jo vuosia kasvattamalla kierrätysmuovien käyttöä ja suunnittelemalla kierrätettäviä tuotteita. Yhtiö tuo markkinoille innovaatioita.”

Orthex on pystynyt kasvattamaan tuotantokapasiteettiaan suunnitelman mukaisesti toimituskyvyn varmistamiseksi. Saksan varaston kautta toimitettavat tilaukset ovat kasvaneet Euroopan myynnin kasvun ansiosta. Uusien muottien ja ruiskuvalukoneiden asentaminen vahvistaa tuotantoamme, ja olemme lisänneet huomattavasti kapasiteettia myydyimmissä säilytystuotteissamme. Näkyvissä on myös covid-19:n negatiivisen vaikutuksen väheneminen, sillä esimerkiksi vähentyneet sairauspoissaolot tuotannossa ovat johtaneet ylityön ja tilapäisen työvoiman tarpeen vähenemiseen.

Olemme sitoutuneet toteuttamaan kasvustrategiaamme keskittyen kansainvälisen kasvun kiihdyttämiseen ja vastuullisuuteen. Odotamme, että ensimmäisten toimenpiteidemme vaikutukset korkeiden raaka-ainehintojen vaikutusten vähentämiseksi näkyvät vähitellen kokonaisuudessaan. Jatkamme kohdennettuja toimiamme raaka-aineiden hintakehityksestä riippuen. Tällä hetkellä raaka-aineiden hinnat, rahtikustannukset ja energian hinta ovat korkealla tasolla ja tulevaa kehitystä on vaikea ennustaa.


Tulosjulkistustilaisuus

Orthexin toimitusjohtaja Alexander Rosenlew ja talousjohtaja Saara Mäkelä esittelevät raportin 11.11.2021 klo 11.00 alkavassa englanninkielisessä webcast-tilaisuudessa. Kokoukseen voi liittyä tästä linkistä.

Kysymysosuus (Q&A)

Johdolle esitettävät kysymykset voi lähettää kokouksen chatin kautta.

Esitysmateriaali

Esitysmateriaali näytetään webcast-tilaisuudessa ja sen voi ladata samana päivänä Orthexin verkkosivuilta osoitteessa: https://investors.orthexgroup.com/fi/

Tallenne esityksestä

Tallenne esityksestä julkaistaan myöhemmin Orthexin verkkosivuilla https://investors.orthexgroup.com/fi/
 


Lisätietoja

Alexander Rosenlew, toimitusjohtaja, Orthex Oyj
puh. +358 (0)40 500 3826

alexander.rosenlew@orthexgroup.com

Saara Mäkelä, talousjohtaja, Orthex Oyj
puh. +358 (0)40 083 8782

saara.makela@orthexgroup.com

 


Orthex lyhyesti

Orthex on yksi Pohjoismaiden johtavista kodin käyttötavaroiden valmistajista. Yhtiön tavoitteena on tuotteillaan tehdä kuluttajien jokapäiväisestä elämästä helpompaa. Orthexin pääkuluttajabrändit ovat säilytystuotteissa SmartStore™, keittiötarvikkeissa GastroMax™ ja kodin sekä kasvienhoidon tuotteissa Orthex™. Vastuullisuudessa Orthex pyrkii olemaan toimialansa edelläkävijä.

Orthexin liikevaihto vuonna 2020 oli 75,9 miljoonaa euroa ja liikevoitto 12,3 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on myyntiä yli 40 maassa, ja myyntiorganisaatiot Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa, Ranskassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Orthexin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla