Kirja Osuuskauppa Keskimaan vuosisadan mittaisesta taipaleesta

100 vuotta keskisuomalaisten kotien hyväksi

Tänään julkaistaan Osuuskauppa Keskimaan 100-vuotisjuhlavuoden merkeissä kirja keskisuomalaisesta osuuskauppatoiminnasta.

100 vuotta keskisuomalaisten kotien hyväksi on kertomus vaatimattomasti kellaripuodista aloittaneesta Jyväskylän Osuuskaupasta, joka on kasvanut liki 120 000 keskisuomalaisen ihmisen omistamaksi, yli 100 toimipaikan Osuuskauppa Keskimaaksi – toimialojensa veturiksi ja maakuntansa suurimmaksi yritystyönantajaksi. Se on myös kertomus siitä, kuinka haastajasta tuli haastettu.

Historiakirja sisältää uudenlaisia näkökulmia sekä Keskimaan että laajemmin Keski-Suomen kaupan ja palvelualan kehitykseen sadan vuoden aikana. Rinnalla kulkee SOK:n ja S-ryhmän valtatie, jota Keskimaa on ollut vuosikymmenten saatossa useaan kertaan viitoittamassa.

Kirjan on kirjoittanut Jyväskylän yliopiston historian laitoksen dosentti Jorma Wilmi.

– Osuustoiminta on tutkimuksellisesti hyvin kiinnostava aihe, johon Keskimaa tarjoaa erinomaisen näyteikkunan. Keskimaa on monessa asiassa toiminut keskeisenä suunnannäyttäjänä niin kaupparyhmänsä sisällä kuin laajemmin kaupan alalla, kirjoittaja arvioi.

Vuosisadan mittaiselle taipaleelle on mahtunut vaikeita aikoja ja menestyksen vuosia, vanhakantaisuutta ja uudistumisen henkeä.

– Esimerkiksi tämän päivän Keskimaasta uusiutuminen ja edelläkävijyys ovat selvästi nähtävissä. Teoksessa nousee vahvasti esiin myös Keskimaan maakunnallinen ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus.

Historiakirja jakautuu sisällöllisesti kahtia. Alkuosassa perinteistä osuuskauppa-aikaa käsitellään kronologisesti 1910-luvulta 1980-luvulle. Keskimaan tarinan väliin on sisällytetty Keski-Suomessa aiemmin toimineiden, Keskimaahan fuusioituneiden paikallisosuuskauppojen historiaa.

Taitekohtana on maakunnallisen osuuskaupan synty, sen nopea toimintaan saattaminen, liiketoiminnan kulmakivet ja kokeilujen ja kokemusten kautta oppiminen.

Kirjan loppuosassa pureudutaan Keskimaan ja S-ryhmän suhteeseen, Keskimaan maakunnallisuuteen, osuuskauppaan ihmisten yhteisönä sekä osuustoiminnallisen yrityksen omistajuuden erityispiirteisiin. Kirjan päätäntöluku suuntautuu eteenpäin, tarkastelemaan näkymiä Keskimaan seuraavaan sataan vuoteen.

Jorma Wilmi korostaa, että kirjan valmistuminen on ollut mitä suurimmassa määrin yhteistyötä. Tiiveintä vuorovaikutus on ollut kirjan ohjausryhmän kanssa, johon on kuulunut jäseniä sekä Keskimaasta että yliopiston historian laitokselta.

Kirjan kuvitus on runsas ja pieteetillä tehty, kertoen henkilökunnan työstä.

– Viimeisimpien vuosikymmenien käsittelyssä poikkeuksellista on myös vahva tukeutuminen toiminnassa tavalla tai toisella mukana olleiden, entisten ja nykyisten työntekijöiden sekä hallintohenkilöiden haastatteluihin ja muistitietoihin. Tämä on rohkea veto historiakirjan tekemisessä, sillä näin lopputulos on altistettu keskustelulle ja erilaisille mielipiteille, Jorma Wilmi toteaa.

Lisätietoja:

Jyväskylän yliopiston historian laitos, dosentti Jorma Wilmi, 0400 247 981
Osuuskauppa Keskimaa, toimitusjohtaja Antti Määttä,
050 522 1011

Kirjan ”100 vuotta keskisuomalaisten kotien hyväksi” löydät sähköisessä muodossa nettisivuiltamme osoitteesta keskimaa.fi. Painetun kirjan voi halutessaan tilata veloituksetta ritva.harju@sok.fi

Osuuskauppa Keskimaa, 0208265-2
puhelin 010 767 3000
PL 176, Kauppakatu 24
40101 JYVÄSKYLÄ

Osuuskauppa Keskimaa on market-  ja tavaratalokauppaa, matkailu- ja ravitsemiskauppaa sekä liikennemyymälä- ja polttonestekauppaa harjoittava monialayritys, joka tarjoaa palveluja yli 100 toimipaikassa. Keskimaa on Keski-Suomen maakunnan suurimpia yrityksiä yli 700 miljoonan euron vuosimyynnillään. Asiakasomistajia on yli 118 000. Keskimaa työllistää lähes 2000 keskisuomalaista.

Avainsanat: