AVESTAPOLARIT SULKEE PANTEGIN TEHTAANSA

OUTOKUMPU OYJ   PÖRSSITIEDOTE 23.10.2003 klo 14.00

AVESTAPOLARIT SULKEE PANTEGIN TEHTAANSA WALESISSA

Outokummun ruostumattoman teräksen liiketoiminnasta vastaava
AvestaPolarit on tänään ilmoittanut aikomuksestaan sulkea
Pantegin  tehtaansa Walesissa maaliskuun lopussa 2004.
Päätöksen taustalla on toiminnan pitkään jatkunut huono
kannattavuus, joka on rasittanut liiketoiminnan kehittämistä
koko Coil Products Sheffieldin tulosyksikössä, johon Panteg
kuuluu.

Tehtaan suunniteltu sulkeminen merkitsee, että Pantegin
tehtailta joudutaan irtisanomaan koko henkilöstö, 116 henkilöä.
Lisäksi AvestaPolaritin tuotantolaitoksilla Shepcote Lanellä
Sheffieldissä jää arviolta 20 henkilöä ilman työpaikkaa.
Muutoksista käynnistyvät nyt lakisääteiset neuvottelut
työntekijöiden ja asianomaisten ammattiyhdistysten kanssa.
AvestaPolarit tulee näissä neuvotteluissa tekemään parhaansa,
jotta asianosaisille sulkemisesta koituvia seuraamuksia voidaan
lieventää. Työttömyysuhan alle joutuville voidaan tarjota tukea
mm. järjestämällä henkilökohtaista neuvontaa, auttamalla heitä
uuden työpaikan etsimisessä sekä selvittämällä mahdollisuuksia
uuteen työpaikkaan yhtiön muilla toimipaikoilla.

Sulkemisesta tullaan kuluvan vuoden viimeiselle
vuosineljännekselle kirjaamaan kuluvarauksena 13 milj. euroa.
Pantegin tappiot liikevoittotasolla ovat vuodesta 1997 lähtien
olleet yhteensä noin 50 milj. euroa.

Panteg on kylmävalssaamollaan keskittynyt ferrittisten
jaloterästuotteiden valmistukseen. Vuosittainen
kokonaistuotanto on noin 30 000 tonnia, joka vastaa noin 2 %
AvestaPolaritin kylmävalssattujen tuotteiden
kokonaistuotannosta. Yhtiön myyntiorganisaatiot tulevat
etsimään uusia vaihtoehtoisia kanavia pystyäkseen jatkamaan
feriittisten tuotteiden normaaleja toimituksia varasto- ja
palvelukeskusasiakkailleen.

AvestaPolarit on paraikaa, eritoten Tornion tehtailla
käyttöönotettavien laajennusinvestointien myötä, selvästi
parantamassa tarjontaansa asiakkailleen ja vahvistamassa
asemiaan niin Euroopan kotimarkkinoilla kuin muilla
markkinoillaan. Myös Britanniassa on  käynnissä investointeja,
joilla kehitetään yhtiön jakelu- ja palvelukeskustoimintoja
sekä lisätään kirkkaan hehkutetun materiaalin
tuotantokapasiteettia Sheffieldissä.

Lisätietoja antavat:

Karri Kaitue, President – AvestaPolarit Coil Products, ja
Outokummun johtoryhmän jäsen
Puh: (09) 5764 5506 tai: 040-501 5054.
Jamie Allan, Senior Vice President – Coil Products Sheffield
Puh: +44 114 261 4470 tai: +44 79 7634 5473
Veronica Howarth, Market Communications Manager – Coil Products
Sheffield
Puh: +44 114 261 4480 tai: +44 77 2088 2625


OUTOKUMPU OYJ
Konserninjohto

Eero Mustala
viestintäjohtaja
puh. (09) 421 2435, fax (09) 421 2429
e-mail: eero.mustala@outokumpu.com
kotisivu: http://www.outokumpu.com

Tilaa