BOLIDEN JA OUTOKUMPU MUODOSTAMASSA YHTÄ

OUTOKUMPU OYJ PÖRSSITIEDOTE 8.9.2003 klo 9.00

BOLIDEN JA OUTOKUMPU MUODOSTAMASSA YHTÄ MAAILMAN JOHTAVISTA
KAIVOS- JA SULATTOYHTIÖISTÄ

Boliden ja Outokumpu ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen,
jonka mukaan Boliden hankkisi Outokummun sinkin ja kuparin
kaivos- ja sulattotoiminnot ja myisi kuparituotteiden
valmistuksensa ja teknologian myyntinsä Outokummulle.
Järjestelyn toteutuessa Outokummusta tulisi merkittävä omistaja
Uudessa Bolidenissa.

Järjestelyn myötä Uudesta Bolidenista tulee yksi maailman
johtavista sulattoyhtiöistä ja maailman neljänneksi suurin
sinkin kaivostuottaja. Syntyvällä yhtiöllä tulee olemaan
entistä enemmän taloudellista ja toiminnallista liikkumavaraa,
ja sillä on myös edellytykset tulevaan kasvuun.

Boliden aikoo hankkia Outokummulta seuraavat
liiketoimintakokonaisuudet, jotka kaksinkertaistavat Bolidenin
koon:
- Taran sinkkikaivos Irlannissa,
- Kokkolan sinkkitehdas Suomensa ja Oddan sinkkitehdas
Norjassa,
- Outokumpu Zinc Commercial Alankomaissa,
- Harjavallan kuparisulatto Suomessa ja
- Porin kuparielektrolyysi Suomessa.

Outokummulta hankittavat liiketoiminnat on arvostettu 736 milj.
euroon, ja Boliden aikoo maksaa ne:
- Outokummulle suunnatulla 307 milj. euron osakeannilla, joka
vastaa 49 % kaikista Uuden Bolidenin osakkeista ja niiden
tuottamista äänistä. Tämä edustaa 25 %:n preemiota verrattuna
Bolidenin osakkeen päätöskurssiin Tukholman pörssissä 5.9.2003,
- 373 milj. euron pankkilainalla ja
- 56 milj. euron korollisena kauppahintavelkana Outokummulle.

Lisäksi Uusi Boliden suunnittelee keskeisenä järjestelyn osana
150 milj. euron merkintäoikeusantia, jolla on markkinatakaus.
Annin seurauksena Bolidenin taloudellinen asema vahvistuu ja
Uuden Bolidenin velkaantumisaste (nettovelka/oma pääoma) tulee
olemaan alle 100 %.

Toimintansa virtaviivaistamiseksi Boliden aikoo myydä
Outokummulle seuraavat liiketoiminnat. Vuonna 2002 näiden
liiketoimintojen liikevaihto oli 270 milj. euroa.
- Boliden Fabrication (kupariputket ja messinkituotteet)
Ruotsissa, Belgiassa, Alankomaissa ja Britanniassa sekä
- Boliden Contech (teknologian myynti) Ruotsissa.

Maksuna Outokummulle myytävistä liiketoiminnoista Boliden saa 5
miljoonaa Outokumpu Oyj:n osaketta, mikä vastaa 2,8 % kaikista
osakkeista ja niiden tuottamista äänistä. Helsingin pörssissä
5.9.2003 noteeratun Outokummun osakkeen päätöskurssin
perusteella kyseisen omistusosuuden arvo on noin 49 milj.
euroa.

Uuden Bolidenin pro forma -liikevaihdon arvioidaan olevan noin
1,6 miljardia euroa, josta 80 % syntyy sulattotoiminnasta ja 20
% kaivostoiminnasta. Järjestelyn myötä noin 2 200
outokumpulaista siirtyy Uuden Bolidenin palvelukseen. Uuden
yhtiön henkilöstömäärä on yhteensä 4 800 vastaten 1 000
henkilön nettolisäystä.

Synergiaetujen, jotka liittyvät lähinnä raaka-aineisiin ja
kaupallisiin toimintoihin, arvioidaan olevan noin 25-30 milj.
euroa vuodessa. Lisäksi Uudella Bolidenillä on tulevaisuudessa
mahdollisuus hyötyä investointeihin liittyvistä synergioista,
lähinnä sulattotoiminnassa.

- Järjestelyn teollinen logiikka on ilmeinen ja sen
toteuttaminen on täysin perusteltua maailmanlaajuisen kaivos-
ja sulattoteollisuuden yhdentymiskehityksen valossa. Uudessa
Bolidenissä yhdistyvät erittäin kilpailukykyiset, vahvan
pohjoismaisen taustan omaavat huippuluokkaa olevat
liiketoiminnat, ja uudella yhtiöllä on paremmat edellytykset
pitkän aikavälin kannattavuuteen ja merkittävään kasvuun. Uusi
Boliden saa myös vahvan teollisen omistajan, jolla on pitkä
kokemus kaivos- ja sulattoteollisuudesta. Uskon tämän
kokonaisuuden tuottavan lisäarvoa osakkeenomistajille,
asiakkaille ja henkilöstölle, sanoo Bolidenin toimitusjohtaja
Jan Johansson.

- Strategiamme mukaisesti tavoittelemme kannattavaa kasvua
luontaisen markkinakasvun liiketoiminnoissa ja siirrymme
metallien arvoketjussa eteenpäin kohti korkeamman lisäarvon
tuotteita ja palveluja. Tämän järjestelyn myötä voimme entistä
paremmin keskittyä kasvuun pääliiketoiminnoissamme -
ruostumattomassa teräksessä ja korkeamman lisäarvon
kuparituotteissa - ja taloudellinen liikkumavaramme paranee.
Uskomme myös, että omistuksemme Uudessa Bolidenissä on
tuottoisa, sanoo Outokummun toimitusjohtaja Jyrki Juusela.

Osapuolet esittävät, että Uuden Bolidenin hallitus tulisi
aluksi koostumaan neljästä Outokummun ehdottamasta jäsenestä,
kolmesta Bolidenin osakkeenomistajien ehdottamasta jäsenestä
sekä henkilöstön edustajista. Hallituksen puheenjohtaja
valitaan Outokummun ehdottamien jäsenten joukosta, ja Boliden
hallituksen nykyinen puheenjohtaja Carl Bennet valitaan
varapuheenjohtajaksi. Bolidenin toimitusjohtaja Jan Johansson
jatkaa Uuden Bolidenin toimitusjohtajana, ja hän on myös
hallituksen jäsen. Tom Niemi Outokummusta nimitetään
varatoimitusjohtajaksi.

Uuden Boliden operatiiviseen johtoryhmään ehdotetaan seuraavaa
kokoonpanoa: toimitusjohtaja Jan Johansson, varatoimitusjohtaja
Tom Niemi, CFO Jan Öhman, johtaja - kupari Jukka Järvinen,
johtaja - sinkki Harri Natunen, johtaja - kaivostoiminta Svante
Nilsson ja kaupallinen johtaja Lars-Göran Björkqvist.

Osapuolet arvioivat allekirjoittavansa lopullisen
kauppasopimuksen, kun kaupan yksityiskohdista ja rahoituksesta
on sovittu. Tämän arvioidaan tapahtuvat lokakuussa 2003.
Järjestely saataneen päätökseen vuoden 2003 loppuun mennessä.
Järjestelyn toteutuminen edellyttää sekä Bolidenin että
Outokummun hallituksen hyväksyntää, Bolidenin
osakkeenomistajien hyväksyntää sekä rahoitusjärjestelyn
valmistumista. Lisäksi kaupalle haetaan hyväksyntää
kilpailuviranomaisilta.

Järjestelyssä Bolidenin neuvontajana toimii Enskilda Securities
ja Outokummun neuvonantajana Alfred Berg.

Lisätietoja antavat:

Boliden
Jan Johansson, toimitusjohtaja
puh. +46 8 610 1602, gsm +46 70 555 0202
e-mail: jan.c.johansson@boliden.se

Ulf Söderström, VP – Public Relations
puh. +46 8 610 1557, gsm +46 70 618 9595
e-mail: ulf.soderstrom@boliden.se
www.boliden.se

Outokumpu
Eero Mustala – Viestintäjohtaja
puh. (09) 421 2435, e-mail: eero.mustala@outokumpu.com

Johanna Sintonen – Viestintäpäällikkö – Sijoittaja- ja
mediasuhteet
puh. (09) 421 2438, gsm 040 530 0778, e-mail:
johanna.sintonen@outokumpu.com
www.outokumpu.comOUTOKUMPU OYJ
Konserninjohto

Johanna Sintonen
Viestintäpäällikkö - Sijoittaja- ja mediasuhteet
puh. (09) 421 2438, gsm 040 530 0778, fax (09) 421 2429
e-mail: johanna.sintonen@outokumpu.com
www.outokumpu.comKutsu tiedotustilaisuuksiin ja puhelinkonferensseihin

Tukholma
Bolidenin toimitusjohtaja Jan Johansson ja Outokummun
varatoimitusjohtaja Risto Virrankoski esittelevät järjestelyä
tänään 8.9.2003 kello 10.00 (Ruotsin aikaa) alkavassa
tiedotustilaisuudessa Tukholmassa. Osoite: Berns salonger,
Kammarsalen, Berzelii Park, Tukholma. Esitys pidetään
ruotsiksi. Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös
puhelinkonferenssin välityksellä soittamalla numeroon +44 207
1620 182.

Espoo
Outokummun toimitusjohtaja Jyrki Juusela esittelee järjestelyä
tänään 8.9.2003 kello 14.00 (Suomen aikaa) alkavassa
tiedotustilaisuudessa Outokummun pääkonttorissa Espoon
Niittykummussa. Osoite: Riihitontuntie 7 B, 02201 Espoo. Esitys
pidetään suomeksi.

Puhelinkonferenssit

Outokumpu
Outokummun toimitusjohtaja Jyrki Juusela isännöi tänään
8.9.2003 englanninkielistä puhelinkonferenssia, joka alkaa
kello 17.00 (Suomen aikaa). Osallistujia pyydetään
ystävällisesti soittamaan numeroon +44 20 7162 0190 (Eurooppa)
tai +1 334 420 4951 (Yhdysvallat ja Kanada) noin 10 minuuttia
ennen puhelinkonferenssin alkamista. Tunnussana
puhelinkonferenssiin on "Outokumpu".

Nauhoitus puhelinkonferenssista on kuunneltavissa kahden päivän
ajan 10.9.2003 saakka numerossa +44 20 8288 4459 (Eurooppa) tai
+1 334 323 6222 (Yhdysvallat ja Kanada). Tunnuskoodi molempiin
nauhoitusnumeroihin on 967 682.

Boliden
Bolidenin toimitusjohtaja Jan Johanssonin isännöimä
englanninkielinen puhelin-konferenssi alkaa tänään kello 17.30
(Ruotsin aikaa). Osallistujia pyydetään ystävällisesti
soittamaan numeroon +44 20 7162 0192 noin 10 minuuttia ennen
puhelinkonferenssin alkamista. Tunnuskoodi on öBolidenö.

Nauhoitus puhelinkonferenssista on kuunneltavissa 15.9.2003
saakka numerossa +44 20 8288 4459. Tunnuskoodi
nauhoitusnumeroon on 352 412.


Tiedotusvälineiden edustajat, analyytikot, pankkien edustajat
ja osakkeenomistajat ovat tervetulleita kaikkiin tilaisuuksiin.

Tilaa