BOLIDENIN YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS HYVÄK

OUTOKUMPU OYJ  PÖRSSITIEDOTE 18.12.2003 klo 17.15

BOLIDENIN YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS HYVÄKSYI UUDEN BOLIDENIN
MUODOTAMISEN

Boliden AB:n ylimääräinen yhtiökokous on tänään hyväksynyt
Bolidenin ja Outokummun välisen järjestelyn. Yhtiökokous
valtuutti hallituksen laskemaan liikkeelle uusia osakkeita sekä
Outokummulle suunnattuna antina että Bolidenin
osakkeenomistajille merkintäetuoikeuteen perustuen. Lisäksi
yhtiökokous valitsi uuden hallituksen, joka aloittaa
toimintansa, kun järjestely saatetaan päätökseen vuoden
lopussa.

Outokummulle suunnattu anti on tarkoitus toteuttaa järjestelyn
loppuun saattamisen yhteydessä, jonka odotetaan tapahtuvan
vuoden lopussa. Anti on osa Outokummulta ostettavien kaivos- ja
sulattotoimintojen kokonaiskauppahintaa. Annin jälkeen
Outokummun omistus Uudessa Bolidenissa on 49 % kaikista
osakkeista ja äänistä.

Bolidenin osakkeenomistajille kohdistettu merkintäoikeusanti on
tarkoitus toteuttaa vuoden 2004 ensimmäisellä neljänneksellä,
ja sille järjestetään markkinatakaus. Noin 150 milj. euron
suuruinen anti on keskeinen osa järjestelyä.

Tämänpäiväinen ylimääräinen yhtiökokous valitsi uusiksi
Bolidenin hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Satu Huber,
Tapani Järvinen, Christoffer Taxell ja Risto Virrankoski. He
tulevat hallitukseen Gun Berglundin, Göran Collertin, Sverker
Martin-Löfin ja Kjell Nilssonin tilalle. Carl Bennet, Marie
Berglund, Jan Johansson ja Anders Sundström pysyvät hallituksen
jäseninä toukokuussa 2003 pidetyn yhtiökokouksen päätöksen
mukaisesti.

Uuden Bolidenin hallituksen puheenjohtajaksi ehdotetaan Risto
Virrankoskea ja varapuheen-johtajaksi Carl Bennetiä.
Hallitukseen tulee yhteensä 11 jäsentä, mukaan lukien myös
kolme ammattiyhdistysten nimeämää henkilöstön edustajaa.

Hallituksen kokoonpanoa koskevat muutokset ovat voimassa
edellyttäen, ja siitä hetkestä lukien, että Bolidenin ja
Outokummun välinen järjestely saatetaan päätökseen.

Ylimääräisen yhtiökokouksen Bolidenin hallitukselle antamat
valtuudet löytyvät kokonaisuudessaan Bolidenin kotisivuilta
osoitteesta www.boliden.com.


Tietoja uusiksi Bolidenin hallituksen jäseniksi valituista
henkilöistä:

Satu Huber, 45
Kauppatieteiden maisteri
Finanssijohtaja ja Valtiokonttorin Rahoitustoimialan
toimialajohtaja
Hallituksen jäsen: Suomen Teollisuussijoitus Oy
Puolustustaloudellisen suunnittelukunnan jäsen
Suomen Kulttuurirahaston Kannatusyhdistyksen johtokunnan jäsen
Hallituksen varajäsen: Svenska Handelshögskolan

Tapani Järvinen, 56
Tekniikan lisensiaatti
Divisioonan johtaja, Outokumpu Technology ja konsernin
johtoryhmän jäsen, Outokumpu Oyj
Puheenjohtaja: Suomalais-latinalaisamerikkalainen
Kauppayhdistys
Hallituksen jäsen: International Copper Association, Eurométaux

Christoffer Taxell, 55
Oikeustieteen kandidaatti
Entinen hallituksen ministeri
Puheenjohtaja: Finnair Abp, Åbo Akademin säätiö
Hallituksen jäsen: Stockmann Oyj Abp, Sampo Oyj, Raisio Yhtymä
Oyj, Nordkalk Oyj Abp ja Hormos medical Corp

Risto Virrankoski, 57
Ekonomi
Varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen, Outokumpu Oyj
Konsernin johtoryhmän varapuheenjohtaja, Outokumpu Oyj
Hallituksen jäsen, VR Osakeyhtiö

Valokuvia on saatavilla Bolidenin kotisivuilta www.boliden.com

Lisätietoja antavat:

Boliden
Jan Johansson, Toimitusjohtaja
puh. +46 8 610 16 02, gsm +46 70 555 0202
sähköposti: jan.c.johansson@boliden.se

Ulf Söderström, Viestintäjohtaja
puh. +46 8 610 15 57, gsm +46 70 618 9595
sähköposti: ulf.soderstrom@boliden.se
www.boliden.com

Outokumpu
Eero Mustala, Viestintäjohtaja
puh. + 358 9421 2435
sähköposti: eero.mustala@outokumpu.com

Johanna Sintonen, Apulaisjohtaja - Sijoittajasuhteet
puh. +358 9 421 2438, gsm +358 40 530 0778
sähköposti: johanna.sintonen@outokumpu.com
www.outokumpu.com

OUTOKUMPU OYJ
Konserninjohto

Johanna Sintonen
Apulaisjohtaja - Sijoittajasuhteet
puh. (09) 421 2438, gsm 040 530 0778, fax (09) 421 2429
e-mail: johanna.sintonen@outokumpu.com, www.outokumpu.com

Tilaa