CAPITAL GROUP COMPANIES -SIJOITUSYHTIÖIDEN OSUUS OUTOKUMMUN OSAKEPÄÄOMASTA 6,5 PROSENTTIA

OUTOKUMPU OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 16.11.2004 klo 11.30

CAPITAL GROUP COMPANIES -SIJOITUSYHTIÖIDEN OSUUS OUTOKUMMUN
OSAKEPÄÄOMASTA 6,5 PROSENTTIA

Outokumpu Oyj on saanut ilmoituksen, että Capital Group Companies
Inc. -ryhmään kuuluvien sijoitusyhtiöiden omistusosuus Outokummun
osakepääomasta on 8.11.2004 noussut yli viiteen prosenttiin.

Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 10. pykälään ja
valtiovarainministeriön asianomaiseen päätökseen viitaten Outokumpu
Oyj ilmoittaa, että Capital Group Companies Inc. -ryhmään (tunnus:
Taxpayer I.D. 86-0206507) kuuluvat sijoitusyhtiöt omistivat
8.11.2004 Outokummun osakkeita seuraavin ääni- ja omistusosuuksin.

                            Osuus
Yhtiö                 Osakemäärä  äänistä, %
Capital Reseach and Management         0    0.000
Company
Capital Guardian Trust Company      491 600    0.271
Capital Internationl, Inc.        28 200    0.016
Capital International Limited     6 995 315    3.860
Capital International , S.A.      1 525 303    0.842
Osuus äänistä yhteensä         9 040 418    4.989
                               
                            Osuus
Yhtiö                 Osakemäärä osakkeista, %
Capital Reseach and Management         0    0.000
Company
Capital Guardian Trust Company      683 425    0.377
Capital Internationl, Inc.        28 200    0.016
Capital International Limited     9 116 441    5.030
Capital International , S.A.      2 026 156    1.118
Osuus osakepääomasta yhteensä     11 854 222    6.541


Ilmoitukseen liittyen on huomioitava, että Capital Group Companies,
Inc. (CGC) on holding-yhtiö, jonka useat tytäryhtiöt harjoittavat
sijoitustoimintaa. Sijoitustoiminta on jaettu kahteen operatiiviseen
ryhmään, jotka ovat Capital Research and Management Company (CRMC)
ja Capital Group International, Inc. (CGII). CRMC on
yhdysvaltalainen sijoitusyhtiö, joka hallinnoi The American Funds
Groupin rahastoja. CGII puolestaan toimii viiden useita
institutionaalisia asiakkaita kansainvälisesti palvelevan
sijoitusyhtiön emoyhtiönä. Nämä viisi yhtiötä ovat: Capital Guardian
Trust Company Yhdysvalloissa, Capital International Inc.
Yhdysvalloissa ja Singaporessa, Capital International Limited
Britanniassa, Capital International S.A. Sveitsissä sekä Capital
International K.K. Japanissa.

CGC tai mikään sen tytäryhtiöistä ei omista Outokumpu Oyj:n
osakkeita omaan lukuunsa, vaan osakkeet ovat yhden tai useamman
edellä mainitun yhtiön asiakkaiden omistuksessa. Ero Capitalin ääni-
ja omistusosuuksien välillä johtuu siitä, että osa sen asiakkaista
hallinnoi itse myös osakkeiden tuottamia ääniä.


OUTOKUMPU OYJ
Konserninjohto

Johanna Sintonen
Apulaisjohtaja - Sijoittajasuhteet
puh. (09) 421 2438, gsm 040 530 0778, fax (09) 421 2125
e-mail: johanna.sintonen@outokumpu.com

Tilaa