CAPITAL GROUP COMPANIES ?SIJOITUSYHTIöIDEN OSUUS OUTOKUMMUN OSAKEPääOMASTA ALLE 5%

OUTOKUMPU OYJ PöRSSI-ILMOITUS  23.12.2005 KLO 12.30

CAPITAL GROUP COMPANIES –SIJOITUSYHTIöIDEN OSUUS OUTOKUMMUN
OSAKEPääOMASTA ALLE 5%

Outokumpu Oyj on saanut ilmoituksen, että Capital Group Companies
Inc. -ryhmään kuuluvien sijoitusyhtiöiden omistusosuus Outokummun
osakepääomasta on 20.12.2005 laskenut alle viiden prosentin.

Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 10. pykälään ja
valtiovarainministeriön asianomaiseen päätökseen viitaten Outokumpu
Oyj ilmoittaa, että Capital Group Companies Inc. -ryhmään (tunnus:
Taxpayer I.D. 86-0206507) kuuluvat sijoitusyhtiöt omistivat
20.12.2005 Outokummun osakkeita seuraavin ääni- ja omistusosuuksin.

Yhtiö              Osakemäärä Osuus äänistä, %
                    
Capital Reseach and Management     0      0,000
Company
Capital Guardian Trust Company  226 700      0,125
Capital Internationl, Inc.    33 400      0,018
Capital International Limited 3 890 492      2,147
Capital International , S.A.   986 217      0,544
Osuus äänistä yhteensä     5 136 809      2,834
                            
                            
Yhtiö              Osakemäärä      Osuus
                       osakkeista, %
Capital Reseach and Management     0      0,000
Company
Capital Guardian Trust Company  351 725      0,194
Capital Internationl, Inc.     33 400      0,018
Capital International Limited  5 658 070      3,122
Capital International , S.A.  1 205 600      0,665
Osuus osakepääomasta yhteensä  7 248 795      3,999


Ilmoitukseen liittyen on huomioitava, että Capital Group Companies,
Inc. (CGC) on holding-yhtiö, jonka useat tytäryhtiöt harjoittavat
sijoitustoimintaa. Sijoitustoiminta on jaettu kahteen operatiiviseen
ryhmään, jotka ovat Capital Research and Management Company (CRMC)
ja Capital Group International, Inc. (CGII). CRMC on
yhdysvaltalainen sijoitusyhtiö, joka hallinnoi The American Funds
Groupin rahastoja. CGII puolestaan toimii viiden useita
institutionaalisia asiakkaita kansainvälisesti palvelevan
sijoitusyhtiön emoyhtiönä. Nämä viisi yhtiötä ovat: Capital Guardian
Trust Company Yhdysvalloissa, Capital International Inc.
Yhdysvalloissa ja Singaporessa, Capital International Limited
Britanniassa, Capital International S.A. Sveitsissä sekä Capital
International K.K. Japanissa.

CGC tai mikään sen tytäryhtiöistä ei omista Outokumpu Oyj:n
osakkeita omaan lukuunsa, vaan osakkeet ovat yhden tai useamman
edellä mainitun yhtiön asiakkaiden omistuksessa. Ero Capitalin ääni-
ja omistusosuuksien välillä johtuu siitä, että osa sen asiakkaista
hallinnoi itse osakkeiden tuottamia ääniä.


OUTOKUMPU OYJ
Konserninjohto


Ingela Ulfves
Apulaisjohtaja – Sijoittajasuhteet
puh. (09) 421 2438, gsm 040 515 1531, fax (09) 421 2125
e-mail: ingela.ulfves@outokumpu.com

Tilaa