ENNAKKOTIETOJA OUTOKUMMUN TILINPÄÄTÖKSES

Report this content
OUTOKUMPU OYJ   PÖRSSITIEDOTE 30.1.2003 klo 11.00

ENNAKKOTIETOJA OUTOKUMMUN TILINPÄÄTÖKSESTÄ 2002
TULOSKEHITYS VUODEN LOPULLA ENNAKOITUA HEIKOMPI

Outokummun tytäryhtiön AvestaPolaritin ruostumattoman teräksen
tuotanto sujui suunnitellusti vuoden 2002 viimeisellä
neljänneksellä. Terästoimituksia siirtyi kuitenkin arvioitua
enemmän joulukuulta tammikuulle. Pienemmät terästoimitukset,
eräät kertaluonteiset kulut sekä heikkona jatkunut
värimetallien markkinatilanne tekivät Outokumpu-konsernin
vuoden 2002 viimeisen neljänneksen tuloksesta ennakoitua
heikomman.

Ennakkotietojen mukaan Outokumpu-konsernin liikevaihto vuodelta
2002 oli 5 558 milj. euroa (2001: 5 324 milj. euroa) ja
liikevoitto 267 milj. euroa (2001: 183 milj. euroa). Vaikka
loppuvuoden kannattavuus jäi arvioitua heikommaksi, koko
tilikauden voitto oli kuitenkin merkittävästi parempi kuin
vuonna 2001.

Seuraavissa taulukoissa on esitetty liikevaihto ja liikevoitto
liiketoiminta-alueittain sekä konsernin päätuotteiden
volyymitietoja.

                1.1.-31.12. 1.1.-31.12.
Milj. EUR               2002    2001
Liikevaihto                 
Stainless Steel            3 002    2 851
Copper Products            1 472    1 403
Metallurgy              1 202    1 207
Muu toiminta              328     472
Sisäinen myynti            -446    -609
Konserni               5 558    5 324
                       
Liikevoitto                 
AvestaPolarit              232     139
Konserniliikearvon poisto 1)      -28      -
Stainless Steel yhteensä        204     139
                       
Copper Products             41     45
Metallurgy                20     54
Muu toiminta               18     -53
Sisäiset erät              -16     -2
Konserni                267     183

1) Konserniliikearvon poisto on tilinpäätöksessä kasvatettu
vastaamaan koko vuoden poistotasoa.


Päätuotteet           1.10.-31.12.  1.7.-30.9.
1 000 tonnia              2002     2002
Stainless Steel (tuotanto) 1)         
Valssatut tuotteet              
Teräsaihiot               435     337
- josta Long Productsin osuus      115     109
Kylmävalssaamon tuotanto                 
- Kylmävalssatut tuotteet        201     178
- kirkkaat kuumanauhat          104      75
Erikoistuotteet                
Ferrokromi                63      59
Putket ja putkenosat           19      13
Kvarttolevyt               25      19
Pitkät tuotteet 2)            53      33
Erikoisohuet nauhat            5      6
Pohjois-Amerikka                     
Kvarttolevyt, tangot ja putket      17      17
                             
Copper Products (toimitukset)         
Amerikka                 24      25
Eurooppa                 35      34
Autojen lämmönvaihdinsovellukset     21      22
Ilmastointisovellukset & Aasia      19      21
Sisäiset toimitukset           -1      -2
Toimitukset yhteensä           98     100
                             
Tilauskanta kauden lopussa        60      60
Metallurgy (tuotanto)                  
Sinkki 3)                102      94
Raakakupari                43      41
Katodikupari               31      27
Mining (kaivostuotanto)                 
Sinkkiä rikasteissa 4), 5)        42      7
Kuparia rikasteissa 5)           -      -
Nikkeliä rikasteissa 6)          1      1

1) Sisältää Avesta Sheffieldin tuotannon 23.1.2001 alkaen.
2) Muut Long Productsin tuotteet kuin teräsaihiot.
3) Sisältää Norzink A/S:n tuotannon 1.4.2001 alkaen.
4) Taran toiminta keskeytettiin 1.11.2001 ja tuotanto
käynnistettiin uudelleen syyskuun 2002 alussa.
5) Sisältää Pyhäsalmen tuotannon 31.12.2001 asti. Kaivos myyty
Inmet Miningille 19.3.2002.
6) Sisältää Black Swanin tuotannon 30.6.2002 asti. Kaivos
myytiin 1.7.2002 Mining Project Investorsin ja OMG Groupin
muodostamalle konsortiolle.

Päätuotteet           1.1.-31.12. 1.1.-31.12.
1 000 tonnia              2002     2001
Stainless Steel (tuotanto) 1)               
Valssatut tuotteet                    
Teräsaihiot              1 594    1 435
- josta Long Productsin osuus      501     447
Kylmävalssaamon tuotanto                 
- Kylmävalssatut tuotteet        807     746
- kirkkaat kuumanauhat          385     324
Erikoistuotteet                      
Ferrokromi                248     236
Putket ja putkenosat           70      57
Kvarttolevyt               95      61
Pitkät tuotteet 2)            180     167
Erikoisohuet nauhat            21      23
Pohjois-Amerikka                     
Kvarttolevyt, tangot ja putket      74      71
                             
Copper Products (toimitukset)               
Amerikka                 98      95
Eurooppa                 145     143
Autojen lämmönvaihdinsovellukset     88      88
Ilmastointisovellukset & Aasia      90      82
Sisäiset toimitukset           -6      -6
Toimitukset yhteensä           415     402
                             
Tilauskanta kauden lopussa        60      62
Metallurgy (tuotanto)                  
Sinkki 3)                380     357
Raakakupari               161     169
Katodikupari               115     115
Mining (kaivostuotanto)                 
Sinkkiä rikasteissa 4), 5)        49     166
Kuparia rikasteissa 5)           -      12
Nikkeliä rikasteissa 6)          13      26

1) Sisältää Avesta Sheffieldin tuotannon 23.1.2001 alkaen.
2) Muut Long Productsin tuotteet kuin teräsaihiot.
3) Sisältää Norzink A/S:n tuotannon 1.4.2001 alkaen.
4) Taran toiminta keskeytettiin 1.11.2001 ja tuotanto
käynnistettiin uudelleen syyskuun 2002 alussa.
5) Sisältää Pyhäsalmen tuotannon 31.12.2001 asti. Kaivos myyty
Inmet Miningille 19.3.2002.
6) Sisältää Black Swanin tuotannon 30.6.2002 asti. Kaivos
myytiin 1.7.2002 Mining Project Investorsin ja OMG Groupin
muodostamalle konsortiolle.


Outokummun 28.11. - 17.12.2002 toteuttaman
merkintäetuoikeusannin seurauksena osakkeiden keskimääräinen
osakeantioikaistu lukumäärä vuonna 2002 oli 137 658 458.
Osakkeiden lukumäärä 31.12.2002 oli 172 516 613 ja 3.1.2003
osakeannin toissijaisten merkintöjen tultua merkityksi
kaupparekisteriin 172 659 119. Outokummun hallussa on yhteensä
1 406 000 yhtiön omaa osaketta, joita ei huomioida
osakekohtaisia tunnuslukuja laskettaessa.

Merkittävä maailmanlaajuinen talouskasvun nopeutuminen
vaikuttaa alkuvuoden aikana epätodennäköiseltä ja tämä
heijastuu myös metallimarkkinoihin. Hinnoissa ja
kysyntätilanteessa ei yleisesti odoteta merkittäviä muutoksia.

Konsernin vuoden 2003 tuloskehityksen kannalta keskeinen tekijä
on ruostumattoman teräksen markkinatilanne sekä uuden
teräskapasiteetin käyttöönoton onnistuminen. Ruostumattoman
teräksen markkinat kehittyivät myönteisesti vuonna 2002,
vaikkakin epävarmuus lisääntyi loppuvuodesta. Lähikuukausina ei
odoteta merkittävää markkinatilanteen paranemista. Aiemman
arvion mukaisesti markkinatilanne jatkunee alkuvuonna vaikeana
kuparituotteissa, sinkissä sekä teknologian myynnissä ja
parantunee aikaisintaan vuoden 2003 loppupuolella. Outokummun
johto uskoo, että vuoden 2003 tulos on vuoden 2002 tulosta
parempi edellyttäen, ettei maailmanpoliittinen tilanne aiheuta
häiriöitä maailmantalouteen ja metallien kysyntään.

Lisätietoja on saatavilla, kun Outokumpu julkistaa vuoden 2002
tilinpäätöksen aiemman ilmoituksen mukaisesti 17.2.2003.


OUTOKUMPU OYJ
Konserninjohto

Johanna Sintonen
Viestintäpäällikkö - Sijoittaja- ja mediasuhteet
puh. (09) 421 2438, gsm 040 530 0778, fax (09) 421 2429
e-mail: johanna.sintonen@outokumpu.com
kotisivu: www.outokumpu.com

Tilaa