EUROOPAN KOMISSION SAKOTTAA OUTOKUMPUA 3

OUTOKUMPU OYJ  PÖRSSITIEDOTE 3.9.2004 klo 13.50

EUROOPAN KOMISSION SAKOTTAA OUTOKUMPUA 36 MILJ. EUROA
OSALLISUUDESTA KUPARISTEN VESIJOHTOPUTKIEN KARTELLIIN -
SAKOSTA TULLAAN VALITTAMAAN

Outokumpu Oyj on tänään saanut ilmoituksen Euroopan komissiolta
koskien yhtiön kupariputkiliiketoiminnan osallisuutta
eurooppalaiseen vesijohtoputkikartelliin. Komissio toteaa
Outokummun osallistuneen kartelliin ja määrää yhtiölle 36 milj.
euron sakot. Saatuaan komission koko päätöksen käyttöönsä
Outokumpu tutkii päätöksen sisällön tarkoin, mutta tulee joka
tapauksessa valittamaan siitä. Määrätyn sakon johdosta tehdään
varaus, joka kirjataan poikkeuksellisena eränä kuluvan vuoden
kolmannen neljänneksen tulokseen.

Osana samaa Euroopan komission tutkimusta Outokumpu sai 16.12.2003
ilmoituksen koskien yhtiön kupariputkiliiketoiminnan osallisuutta
eurooppalaiseen ilmastointiputki-kartelliin. Komissio totesi
Outokummun osallistuneen kartelliin ja määräsi yhtiölle 18 milj.
euron sakot. Sakon johdosta tehtiin varaus, joka kirjattiin
poikkeuksellisena eränä vuoden 2003 viimeiselle neljännekselle.
Outokumpu on 30.3.2004 valittanut EY-tuomioistuimen ensimmäiseen
vaiheeseen sekä sakon määräytymisen perusteista että itse sakon
suuruudesta.

Euroopan komissio aloitti kupariputkiin ja putkenosiin liittyvän
kartellitutkimuksen maaliskuussa 2001. Outokumpu on alusta lähtien
edesauttanut tutkimuksia laajamittaisella yhteistyöllä. Komission
tutkimus on sittemmin jaettu kolmeen rinnakkaiseen tapaukseen:
ilmastointiputkiin, vesijohtoputkiin sekä putkenosiin. Outokumpu
mainittiin kahdessa ensimmäisessä tapauksessa. Vuonna 2003
vesijohtoputkien osuus Outokumpu-konsernin liikevaihdosta oli noin
2 %.

1990-luvun puolivälistä alkaen Outokummulla on ollut käytössä sekä
liiketoiminta-aluekohtaisia että konserninlaajuisia
yksityiskohtaisia ohjeita kilpailulakien noudattamisesta.
Kilpailuasioita koskevaan koulutukseen on osallistunut satoja
Outokummun johtajia. Valitettavasti Euroopan komission tutkimusten
aikana selvisi, ettei ohjeilla ole ollut riittävän voimakasta
vaikutusta Outokummun kupariliiketoiminnassa ja että jotkut
yksittäiset henkilöt ovat rikkoneet kilpailulakia hoitaessaan
ilmastointi- ja vesijohtoputkiliiketoimintaa. Välittömästi
tutkimusten aloittamisen jälkeen maaliskuussa 2001 yhtiön
toimitusjohtaja antoi konserninlaajuisen määräyksen, jossa
vaaditaan kilpailulakien täydellistä noudattamista. Yhtiö
käynnisti samalla myös kokonaisvaltaisen ja tehostetun
kilpailulakien noudattamisohjelman Outokumpu Copperin sisällä
varmistaakseen lainmukaisen toiminnan tulevaisuudessa. Myös
joitakin organisaatiomuutoksia tehtiin keväällä 2001, kun
Outokummun sisäisissä tutkimuksissa huomattiin joidenkin
henkilöiden osallistuneen komission tutkimuksen alaiseen
laittomaan toimintaan.

Outokummun toimitusjohtaja Jyrki Juusela toteaa:

"Tällaiset kilpailulain rikkomukset ovat hyvän liiketoimintatavan
sääntöjen sekä Outokummun arvojen vastaisia. Olemme varmistaneet,
että asianmukaiset ohjeet kilpailulain noudattamiseksi ovat
käytössä ja että niitä noudatetaan tiukasti. Kilpailulain
rikkomuksia ei Outokummussa hyväksytä. Sakon suuruutta pidämme
kuitenkin täysin kohtuuttomana ja tulemme valittamaan siitä. Komissio
viittaa päätöksessään raskauttavana tekijänä muun muassa
vuoden 1990 ruostumattoman teräksen kartelliin, josta Outokumpua
ei koskaan rangaistu."


Lisätietoja antaa:

Esa Lager, Johtaja – Rahoitus ja hallinto, puh. (09) 421 2516,
esa.lager@outokumpu.comOUTOKUMPU OYJ
Konserninjohto

Eero Mustala
viestintäjohtaja
puh. (09) 421 2435, fax (09) 421 2429
e-mail: eero.mustala@outokumpu.com
kotisivu: http://www.outokumpu.com

Tilaa