FRANKLIN RESOURCES INC.:N OMISTUS OUTOKU

Report this content
OUTOKUMPU OYJ  PÖRSSI-ILMOITUS 8.1.2003 klo 11.30

FRANKLIN RESOURCES INC.:N OMISTUS OUTOKUMMUSSA

Outokumpu Oyj on tänään saanut ilmoituksen, että Franklin
Templeton -konserniin kuuluvan Franklin Resources Inc.:n
rahastojen ja sen erikseen hallinnoimien äänioikeuksien osuus
yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä on 19.12.2002
noussut 4,92 prosentista 6,82 prosenttiin ja 3.1.2003
vastaavasti laskenut 6,82 prosentista 4,97 prosenttiin.

Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 10. pykälän ja
valtionvarainministeriön asianomaiseen päätökseen viitaten
Outokumpu Oyj ilmoittaa, että Franklin Resources Inc.:in
(kaupparekisteritunnus: 13-2670991) rahastojen ja sen erikseen
hallinnoimien äänioikeuksien osuudet Outokummun osakkeista ja
niiden tuottamista äänistä olivat 19.12.2002 ja 3.1.2003
oheisten erittelyjen mukaisesti seuraavat:

19.12.2002                           
Franklin Resources Inc.:in rahastot              
                       Osuus   Osuus
Rahasto          Osakemäärä osakkeista, % äänistä, %
Franklin Templeton                      
Investment Corp.      5 077 427     4,04    4,04
Franklin Templeton                  
Investment Management Ltd. 1 323 507     1,06    1,06
Yhteensä          6 400 934     5,10    5,10
                                
Franklin Resouces Inc.:n hallinnoimat äänioikeudet
                       Osuus   Osuus
Varainhoitaja       Osakemäärä osakkeista, % äänistä, %
Franklin Templeton                      
Investment Corp.      2 142 852       -    1,71
Franklin Templeton                      
Investment Management Ltd.   20 800       -    0,01
Yhteensä          2 163 652       -    1,72
                               
3.1.2003                            
Franklin Resources Inc.:in rahastot              
                       Osuus   Osuus
Rahasto          Osakemäärä osakkeista, % äänistä, %
Franklin Templeton                      
Investment Corp.      5 077 427     2,94    2,94
Franklin Templeton                  
Investment Management Ltd. 1 323 507     0,77    0,77
Yhteensä          6 400 934     3,71    3,71
                                
Franklin Resouces Inc.:n hallinnoimat äänioikeudet
                       Osuus   Osuus
Varainhoitaja       Osakemäärä osakkeista, % äänistä, %
Franklin Templeton                      
Investment Corp.      2 163 954       -    1,25
Franklin Templeton                      
Investment Management Ltd.   20 800       -    0,01
Yhteensä          2 184 754       -    1,26


OUTOKUMPU OYJ
Konserninjohto

Eero Mustala
viestintäjohtaja
puh. (09) 421 2435, fax (09) 421 2429
e-mail: eero.mustala@outokumpu.com
kotisivu: http://www.outokumpu.com

Tilaa