FRANKLIN RESOURCES INC.:N OSUUS OUTOKUMM

OUTOKUMPU OYJ  PÖRSSI-ILMOITUS 4.12.2003 klo 11.30

FRANKLIN RESOURCES INC.:N OSUUS OUTOKUMMUSSA LASKENUT
4,97 PROSENTTIIN

Outokumpu Oyj on saanut ilmoituksen, että Franklin Templeton -
konserniin kuuluvan Franklin Resources Inc.:n rahastojen ja sen
erikseen hallinnoimien äänioikeuksien osuus yhtiön osakkeiden
tuottamasta äänimäärästä on 4.12.2003 laskenut 5,01 prosentista
4,97 prosenttiin.

Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 10. pykälän ja
valtionvarainministeriön asianomaiseen päätökseen viitaten
Outokumpu Oyj ilmoittaa, että Franklin Resources Inc.:in
(kaupparekisteritunnus: 13-2670991) rahastojen ja sen erikseen
hallinnoimien äänioikeuksien osuus Outokummun osakkeista ja
niiden tuottamista äänistä oli 4.12.2003 oheisen erittelyn
mukaisesti seuraava:

Franklin Resources Inc.:in rahastot              
                    Osuus osak-    Osuus
Rahasto           Osakemäärä  keista, % äänistä, %
Franklin Templeton                      
Investments Corp.      5 355 649    3.10    3.10
Franklin Advisers, Inc.     37 675    0.02    0.02
Franklin Templeton                 
Investment Management Ltd.   869 104    0.50    0.50
Yhteensä           6 262 428    3.63    3.63
                                
Franklin Resouces Inc.:n hallinnoimat äänioikeudet
                    Osuus osak-    Osuus
Varainhoitaja        Osakemäärä  keista, % äänistä, %
Franklin Templeton                      
Investments Corp.      2 258 023      -    1.31
Franklin Templeton                      
Investment Management Ltd.   20 800      -    0.01
Franklin Advisers, Inc.     43 311      -    0.03
Yhteensä           2 322 134      -    1.34OUTOKUMPU OYJ
Konserninjohto

Johanna Sintonen
Apulaisjohtaja – Sijoittajasuhteet
puh. (09) 421 2438, gsm 040 530 0778, fax (09) 421 2429
e-mail: johanna.sintonen@outokumpu.com
www.outokumpu.com

Tilaa