*OPTIO-OIKEUKSILLA MERKITYT OSAKKEET: OU

HEX HELSINKI    ARVOPARERIPÖRSSI   TIEDOTE 7/2004
          OSAKKEET       12.1.2004

OPTIO-OIKEUKSILLA MERKITYT OSAKKEET: OUTOKUMPU OYJ

Outokumpu Oyj:n vuoden 1998 optio-oikeuksilla merkityt
2.195 osaketta ovat kaupankäynnin kohteena yhdessä
vanhojen osakkeiden kanssa 13.1.2004 alkaen.

Outokumpu Oyj:n osakkeen perustiedot:


Kaupankäyntitunnus:   OUT1V
ISIN-koodi:       FI0009002422
Osakemäärä:       178.576.360


HELSINGIN PÖRSSI
Mikko Timonen * * * * * * * * * * * *


HEX HELSINKI   SECURITIES TRADING  RELEASE 7/2004
         SHARES        12 January 2004

SHARES SUBSCRIBED WITH OPTION RIGHTS: OUTOKUMPU OYJ 

A total of 2 195 shares have been subscribed with the
Outokumpu Oyj`s option rights 1998. The shares will be
traded on the Helsinki Exchanges as old shares as of 13
January 2004.

Identifiers of Outokumpu Oyj`s share:


Trading code:      OUT1V
ISIN code:        FI0009002422
Number of shares:    178 576 360


HELSINKI EXCHANGES
Mikko Timonen

Tilaa