*OPTIO-OIKEUKSILLA MERKITYT OSAKKEET: OU

HEX HELSINKI    ARVOPARERIPÖRSSI   TIEDOTE 364/2003
          OSAKKEET       22.12.2003

OPTIO-OIKEUKSILLA MERKITYT OSAKKEET: OUTOKUMPU OYJ

Outokumpu Oyj:n vuoden 1998 optio-oikeuksilla merkityt
120.731 osaketta ovat kaupankäynnin kohteena yhdessä
vanhojen osakkeiden kanssa 23.12.2003 alkaen.

Outokumpu Oyj:n osakkeen perustiedot:


Kaupankäyntitunnus:   OUT1V
ISIN-koodi:       FI0009002422
Osakemäärä:       173.574.165


HELSINGIN PÖRSSI
Pekka Peiponen * * * * * * * * * * * *


HEX HELSINKI   SECURITIES TRADING  RELEASE 364/2003
         SHARES        22 December 2003

SHARES SUBSCRIBED WITH OPTION RIGHTS: OUTOKUMPU OYJ A
total of 120 731 shares have been subscribed with the
Outokumpu Oyj`s option rights 1998. The shares will be
traded on the Helsinki Exchanges as old shares as of 23
December 2003.

Identifiers of Outokumpu Oyj`s share:


Trading code:      OUT1V
ISIN code:        FI0009002422
Number of shares:    173 574 165


HELSINKI EXCHANGES
Pekka Peiponen

Tilaa