*OPTIO-OIKEUKSILLA MERKITYT OSAKKEET: OU

HEX HELSINKI    ARVOPARERIPÖRSSI   TIEDOTE 258/2003
          OSAKKEET       14.10.2003

OPTIO-OIKEUKSILLA MERKITYT OSAKKEET: OUTOKUMPU OYJ

Outokumpu Oyj:n vuoden 1998 optio-oikeuksilla merkityt
31.829 osaketta ovat kaupankäynnin kohteena yhdessä
vanhojen osakkeiden kanssa 15.10.2003 alkaen.

Outokumpu Oyj:n osakkeen perustiedot:


Kaupankäyntitunnus:   OUT1V
ISIN-koodi:       FI0009002422
Osakemäärä:       172.744.181


HELSINGIN PÖRSSI
Pekka Peiponen * * * * * * * * * * * *


HEX HELSINKI   SECURITIES TRADING  RELEASE 258/2003
         SHARES        14 October 2003

SHARES SUBSCRIBED WITH OPTION RIGHTS: OUTOKUMPU OYJ 

A total of 31 829 shares have been subscribed with the
Outokumpu Oyj`s option rights 1998. The shares will be
traded on the Helsinki Exchanges as old shares as of 15
October 2003.

Identifiers of Outokumpu Oyj`s share:


Trading code:      OUT1V
ISIN code:        FI0009002422
Number of shares:    172 744 181


HELSINKI EXCHANGES
Pekka Peiponen

Tilaa