• news.cision.com/
  • Outokumpu Oyj/
  • Outokummun ensimmäisen neljänneksen osavuosiselvitys – Vahva rahavirta haastavasta neljänneksestä huolimatta, konsernin oikaistu käyttökate 54 miljoonaa euroa

Outokummun ensimmäisen neljänneksen osavuosiselvitys – Vahva rahavirta haastavasta neljänneksestä huolimatta, konsernin oikaistu käyttökate 54 miljoonaa euroa

Report this content

Outokumpu Oyj
Pörssitiedote
7.5.2019 klo 9.00


Outokummun ensimmäisen neljänneksen osavuosiselvitys – Vahva rahavirta haastavasta neljänneksestä huolimatta, konsernin oikaistu käyttökate 54 miljoonaa euroa

Vuoden 2019 ensimmäinen neljännes lyhyesti

  • Ruostumattoman teräksen toimitukset olivat 621 000 tonnia (644 000 tonnia).
  • Oikaistu käyttökate oli 54 milj. euroa (133 milj. euroa).
  • Käyttökate oli 40 milj. euroa (140 milj. euroa).
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 39 milj. euroa (39 milj. euroa).
  • Korollinen nettovelka kasvoi 1 370 milj. euroon (31.12.2018: 1 241 milj. euroa).
  • Velkaantumisaste oli 51,6 % (31.12.2018: 45,1 %).
  • Sijoitetun pääoman tuotto oli 4,3 % (31.12.2018: 7,0 %).

Q1 2019 verrattuna Q1 2018

Outokummun liikevaihto nousi 1 715 milj. euroon (1 671 milj. euroa). Ensimmäisen neljänneksen oikaistu käyttökate 54 milj. euroa oli merkittävästi matalampi kuin vuoden 2018 vastaavan jakson 133 milj. euroa johtuen erityisesti grafiittielektrodien ja muiden tuotannon tarveaineiden kustannusten noususta. Toimitukset laskivat jakelijoiden korkeiden varastotasojen sekä Americasin ja Long Productsin laskeneen kysynnän vuoksi. Toteutuneet perushinnat laskivat Euroopan haastavasta markkinatilanteesta johtuen. Tämän vaikutusta osittain pienensi hintatason ja tuotejakauman parantuminen Americasissa. Matalammat sopimushinnat ja korkeammat kustannukset heikensivät Ferrochromen kannattavuutta. Oikaistu käyttökate sisältää 12 milj. euron valuuttajohdannaistappion. Raaka-aineisiin liittyvät varasto- ja metallijohdannaistappiot olivat 13 milj. euroa (–5 milj. euroa). Muun toiminnan ja konsernin sisäisten erien oikaistu käyttökate oli 1 milj. euroa (10 milj. euroa). Muuhun toimintaan ja konsernin sisäisiin eriin sisältyy –14 milj. euron oikaisu liittyen Outokummun ja Thyssenkruppin alustavaan sopimukseen verojärjestelyä koskevassa vaateessa Italiassa sekä muissa aiemmissa vaateissa, jotka liittyvät Outokummun ja Inoxumin yhdistymiseen.

             
Konsernin tunnusluvut     Q1/19 Q1/18 Q4/18 2018
Liikevaihto Milj. EUR   1 715 1 671 1 586 6 872
Käyttökate Milj. EUR   40 140 92 496
Oikaistu käyttökate 1) Milj. EUR   54 133 89 485
Liiketulos Milj. EUR   -17 90 38 280
Oikaistu liiketulos 1) Milj. EUR   -3 83 35 279
Tulos ennen veroja Milj. EUR   -35 70 20 175
Tilikauden tulos Milj. EUR   -39 49 27 130
Osakekohtainen tulos EUR   -0,09 0,12 0,07 0,32
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos EUR   -0,09 0,12 0,07 0,32
Sijoitetun pääoman tuotto %   4,3 7,2 7,0 7,0
Liiketoiminnan nettorahavirta Milj. EUR   39 39 43 214
Korollinen nettovelka kauden lopussa Milj. EUR   1 370 1 086 1 241 1 241
Velkaantumisaste kauden lopussa %   51,6 40,9 45,1 45,1
Investoinnit käyttöomaisuuteen Milj. EUR   50 37 104 260
Ruostumattoman teräksen toimitukset 1 000 tonnia   621 644 534 2 428
Henkilöstö kauden lopussa     10 449 10 111 10 449 10 449
1) Oikaistu käyttökate tai liiketulos = Käyttökate tai liiketulos – oikaisuiksi luokitellut erät.          
             
Outokumpu on ottanut IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöön 1.1.2019 yksinkertaistetulla takautuvalla menetelmällä. Vertailutietoja ei ole oikaistu.  
Lisätietoa muutoksista Outokummun laskentaperiaatteisiin ja siirtymän vaikutuksista on tämän osavuosiselvityksen lopussa.    

Toimitusjohtaja Roeland Baan

“Outokummun ensimmäisen neljänneksen tulos oli odotustemme mukainen. Oikaistu käyttökatteemme oli 54 milj. euroa haastavaa markkinatilannetta heijastellen. Kausiluonteisesti kysyntä Euroopassa oli vahvempaa kuin edellisellä neljänneksellä, mutta kuitenkin odotuksiamme alemmalla tasolla. Tästä huolimatta kasvatimme markkinaosuuttamme. Toteutuneet perushinnat laskivat hieman neljänteen neljännekseen verrattuna. Europe-liiketoiminta-alueen oikaistua käyttökatetta rasitti myös 12 milj. euron valuuttajohdannaistappio.

Americas-liiketoiminta-alueen neljännes oli odotetusti heikko, mikä johtui kalliiden raaka-aineiden korkeista varastotasoista. Nämä varastot on nyt käytetty, ja uskomme Americasin kannattavuuden parantuvan uuden johdon sekä uudistettujen myynti- ja toimitusketjun prosessien tukemana.

Liiketoiminnan rahavirta kehittyi suotuisasti käyttöpääomaan kiinnittämämme lisähuomion ansiosta. Korollisen nettovelan kasvu 1,37 miljardiin euroon johtui IFRS 16 -laskentamuutoksesta.

Helmikuussa voimaan tulleet Euroopan unionin pysyvät suojaustoimet ovat osoittautuneet tehokkaiksi, ja kylmävalssattujen tuotteiden tuonti Eurooppaan on laskenut terästulleja edeltäneelle tasolle. Markkinoiden täysi toipuminen vie kuitenkin vielä jonkin aikaa, sillä yleinen talouden epävarmuus vaikuttaa kielteisesti kysyntään ja toimituksiin.

Määrätietoinen keskittymisemme kuuteen strategiseen osa-alueeseemme on merkittävästi parantanut tuottavuuttamme ja toimintavarmuuttamme, mikä tukee meitä myös vaikeissa markkinaolosuhteissa.”

Näkymät vuoden 2019 toiselle neljännekselle

Toisen neljänneksen aikana ei ole odotettavissa merkittäviä muutoksia ruostumattoman teräksen markkinoilla. Näin ollen Outokumpu odottaa ruostumattoman teräksen toimitustensa pysyvän samalla tasolla kuin vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä.

Ferrokromin korkeampi vertailuhinta vaikuttaa positiivisesti Ferrochromen tulokseen, mutta Tornion ferrokromituotannon suunnitellut kunnossapitotyöt osittain heikentävät myönteistä tulosvaikutusta.

Outokumpu arvioi toisen neljänneksen oikaistun käyttökatteen olevan korkeammalla tasolla kuin vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä (Q1/19: 54 milj. euroa).

Puhelinkonferenssi tänään klo 15.00

Puhelinkonferenssi sijoittajille ja analyytikoille järjestetään tiistaina 7.5.2019 klo 15.00. Puhelinkonferenssi on englanninkielinen. Tuloksen esittelevät Outokummun toimitusjohtaja Roeland Baan sekä talous- ja rahoitusjohtaja Pia Aaltonen-Forsell. Tilaisuuteen voi osallistua soittamalla 5−10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon (09) 424 51 472. Tunnuskoodi 1445898.

Tilaisuutta voi seurata suorana verkossa osoitteessa https://edge.media-server.com/m6/p/wepuk2t4.

Pörssitiedote ja esitysmateriaali ovat saatavilla ennen tilaisuuden alkua osoitteessa https://www.outokumpu.com/fi-fi/investors.

Tilaisuuden tallenne on saatavilla 7.5.2019 arviolta klo 18.00 lähtien osoitteessa www.outokumpu.com/fi-fi/investors/materials.

Lisätietoja:

Sijoittajat: Tommi Järvenpää, sijoittajasuhdejohtaja: puh. (09) 421 3466, 040 576 0288

Media: Reeta Kaukiainen, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja: puh. 050 522 0924

Outokumpu Oyj



Outokumpu on ruostumattoman teräksen ykkönen maailmassa. Asemamme perustuu kykyymme räätälöidä ruostumatonta terästä lähes mihin tahansa muotoon ja käyttötarkoitukseen. Ruostumaton teräs on ympäristöä säästävä, kierrätettävä ja luja materiaali, joka on suunniteltu kestämään ikuisesti. Yhteiskunnan perusrakenteiden ja kuuluisien maamerkkien lisäksi asiakkaamme valmistavat ruostumattomasta teräksestä tuotteita kotitalouksien ja teollisuuden käyttöön. Tavoitteenamme on olla vuoteen 2020 mennessä ruostumattoman teräksen johtaja, joka luo alan parhaan arvon olemalla asiakassuuntautunut ja tehokas. Outokummun palveluksessa on 10 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, ja yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.outokumpu.fi