OUTOKUMMUN ENSIMMÄISEN NELJÄNNEKSEN TULO

OUTOKUMPU OYJ  PÖRSSITIEDOTE 24.4.2003 klo 13.00

OUTOKUMMUN ENSIMMÄISEN NELJÄNNEKSEN TULOS JÄI
EPÄTYYDYTTÄVÄKSI

Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 1 483 milj. euroa
(IV/2002: 1 391 milj. euroa) ja liikevoitto 28 milj. euroa
(IV/2002: 15 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli -0,03 euroa
(IV/2002: 0,06 euroa). Liiketoiminnan rahavirta oli -22 milj.
euroa (IV/2002: -58 milj. euroa).

OSAVUOSI LYHYESTI

- Konsernin ensimmäisen neljänneksen liikevoitto parani
suhteellisen vakaassa markkinatilanteessa vuoden 2002
viimeisestä neljänneksestä ruostumattoman teräksen suurempien
toimitusten vuoksi.

- Liikevoitto jäi kuitenkin selvästi viime vuoden vastaavaa
jaksoa pienemmäksi. Tämä johtui lähinnä Stainless Steelin,
Copperin ja Muun toiminnan heikommista tuloksista.

- Tornion laajennusinvestointi etenee hyvin ja se pitää
konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit korkeana. Koko vuoden 2003
käyttöomaisuusinvestointien arvioidaan olevan 700 milj. euroa.

- Liiketoiminnan heikko rahavirta ja isot investoinnit nostivat
konsernin velkaantumisasteen 137,8 %:iin.

- Markkinatilanteen kehittymisen lisäksi konsernin vuoden 2003
liikevoittoon vaikuttaa merkittävästi Tornion uuden
teräskapasiteetin ylösajon onnistuminen. Ruostumattoman
teräksen toimitusmäärien odotetaan kasvavan merkittävästi
edellisvuodesta. Konsernin tavoitteena on edelleen vuotta 2002
parempi liikevoitto, mutta epävarmassa markkinatilanteessa
tavoitteen saavuttaminen on aiempaa vaikeampaa.

Toimitusjohtaja Jyrki Juusela kommentoi seuraavasti:

"Tuotteidemme markkinatilanne pysyi melko vakaana tammi-
maaliskuussa ja metallien kysyntä nousi huolimatta hitaasta
talouskasvusta. Tuloskehitys ensimmäisellä neljänneksellä oli
edellistä parempi, mutta ei läheskään tyydyttävä. Heikko vapaa
kassavirta kasvatti velkataakkaamme ja siksi olemme
tarvittaessa valmiita lisätoimenpiteisiin, jotta taserakenne
saadaan takaisin tavoitetasolle. Tänä vuonna koko konsernin
tuloskehitykselle on tärkeää Tornion laajennuksen ylösajon
onnistuminen. Se on meille ykkösasia, josta emme missään
nimessä tingi."

JOHDON TULOSANALYYSI – ENSIMMÄINEN NELJÄNNES

Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi edellisestä
neljänneksestä

Seuraavassa taulukossa esitetään konsernin liiketoimintojen
liikevaihto ja vertailukelpoinen liikevoitto eli liikevoitto
puhdistettuna varastojen arvostukseen liittyvistä
varastovoitoista ja -tappioista sekä kertaluonteisista eristä.

Milj. EUR         I/02 II/02 III/02 IV/02 2002  I/03
Liikevaihto                         
Stainless Steel      769  823  671  739 3 002  876
Copper 1)         409  452  392  416 1 669  409
Zinc            99  120  101  98  418   93
Technology         71  114   90  124  399   88
Muu toiminta        89  90   65  92  336   87
Sisäinen myynti      -61  -68  -59  -78 -266  -70
Konserni         1 376 1 531 1 260 1 391 5 558 1 483
                               
Vertailukelpoinen                       
liikevoitto                          
Stainless Steel       75  83   20  21  184   49
Copper 1)          15  22   15   8  60   2
Zinc             3   1   1  -0   5   5
Technology         -8   5   -1   8   4   -9
Muu toiminta        -4   9  -15  -25  -35  -23
Sisäiset erät        -0  -1   5   1   5   1
Konserni          81  119   25  13  223   25
Vertailukelpoisuuteen                     
vaikuttavat                          
erät, liiketoiminnat    14  53  -20   2  64   3
Vertailukelpoisuuteen                     
vaikuttavat erät,                       
konserni           -  -21   1   -  -20   -
Konserni,                           
virallinen liikevoitto   95  151   6  15  267   28

1) Harjavalta Metals siirrettiin Metallurgystä osaksi uudelleen
nimettyä Copper-liiketoiminta-aluetta 1.1.2003 lähtien.
Vertailutiedot on muutettu vastaavasti.

Markkinatilanne pysyi suhteellisen vakaana, ja konsernin
vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi edellisestä
neljänneksestä. AvestaPolaritin liikevoitto kaksinkertaistui,
mutta Copperin ja Tecnologyn tulokset heikkenivät vuoden 2002
viimeisestä neljänneksestä.

Euro vahvistui tammi-maaliskuussa Yhdysvaltain dollariin nähden
7 % edelliseen neljännekseen verrattuna ja 22 % vuoden 2002
ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Tämä ei kuitenkaan
vaikuttanut konsernin tulokseen merkittävästi
valuuttasuojauksien ansiosta.

Kohtuullinen tulos Stainless Steelissä

Stainless Steelin tunnuslukuja              
                             
Milj. EUR                 I/02 II/02 III/02
Liikevaihto                       
Valssatut tuotteet             599  628  517
Erikoistuotteet               325  375  299
Pohjois-Amerikka               71   72   60
Muut                    -226  -252  -205
Stainless Steel yhteensä          769  823  671
                             
Vertailukelpoinen liikevoitto              
Valssatut tuotteet              54   60   16
Erikoistuotteet                9   11   1
Pohjois-Amerikka               1   3   1
Muut                     11   9   8
AvestaPolarit yhteensä            75   83   26
Konserniliikearvon poisto           -   -   -6
Stainless Steel yhteensä           75   83   20
                             
Varastojen markkina-                   
hintakorjaukset 1)              -   -   -
AvestaPolaritin vähemmistön                 
hankinnasta tehty                      
konserniliikearvon poisto 2)               
Vakuutuskorvaus                -   20   -
Stainless Steel,                       
virallinen liikevoitto            75  103   20
                               
Liiketoimintaan sitoutunut                  
pääoma kauden lopussa           1 992 2 154 2 819
                             
Päätuotteiden tuotanto                  
(1 000 tonnia)                      
Valssatut tuotteet                    
Teräsaihiot                 411  411  337
- josta Long Productsin osuus        130  147  109
Kylmävalssaamon tuotanto                   
- kylmävalssatut tuotteet          205  222  179
- kirkkaat kuumanauhat           102  104   75
                               
Erikoistuotteet                       
Ferrokromi                  63   63   59
Putket                    18   19   14
Kvarttolevyt                 25   26   19
Pitkät tuotteet 3)              40   54   33
Erikoisohuet nauhat              5   5   6
                               
Pohjois-Amerikka                       
Kvarttolevyt, tangot ja putket        19   21   17
                               
Markkinahintojen kehitys 4)               
Ruostumaton teräs                      
Markkinahinta          EUR/kg   1,54  1,75  1,82
Perushinta           EUR/kg   1,31  1,41  1,45
Muokkauslisä          EUR/kg   0,88  0,98  1,03
Nikkeli             USD/lb   2,81  3,15  3,10
                EUR/kg   7,08  7,56  6,95
Ferrokromi (Cr-sisältö)     USD/lb   0,29  0,30  0,32
                EUR/kg   0,72  0,72  0,72

1) Laskentaperiaatetta muutettiin vuoden 2002 tilinpäätöksessä.
Laskennallisista hintamuutoksista on siirrytty vertaamaan
varastojen hankintamenoa raaka-aineiden ja tuotteiden
arvioituihin myyntihintoihin tilinpäätöshetkellä.
Vertailutiedot on muutettu vastaavasti.
2) Vuoden 2002 neljännellä neljänneksellä tehtiin kaudelle
kuulumaton 15 milj. euron poisto, jotta konserniliikearvon
poisto vastaa vuositason poistoa.
3) Muut kuin teräsaihiot.
4) Lähteet: Ruostumaton teräs: CRU - Saksan muokkauslisä (2 mm
cold rolled 304 sheet), arvioitu hinta kauden toimituksille.
Nikkeli: Lontoon metallipörssin (LME) noteeraukset muutettuina
dollareiksi/naula ja EUR/kg. Ferrokromi: CRU - US imported high
carbon 50-55 % Cr.

Milj. EUR                 IV/02  2002  I/03
Liikevaihto                       
Valssatut tuotteet             584 2 328  682
Erikoistuotteet               312 1 311  349
Pohjois-Amerikka               64  267   64
Muut                    -221  -904  -219
Stainless Steel yhteensä          739 3 002  876
                             
Vertailukelpoinen liikevoitto              
Valssatut tuotteet              32  162   45
Erikoistuotteet               -8   13   0
Pohjois-Amerikka               -2   3   -1
Muut                     6   34   12
AvestaPolarit yhteensä            28  212   56
Konserniliikearvon poisto          -7  -28   -7
Stainless Steel yhteensä           21  184   49
                             
Varastojen markkina-                   
hintakorjaukset 1)              0   0   1
AvestaPolaritin vähemmistön                  
hankinnasta tehty                       
konserniliikearvon poisto 2)        -15   -   -
Vakuutuskorvaus                -   20   -
Stainless Steel,                       
virallinen liikevoitto            6  204   50
                               
Liiketoimintaan sitoutunut                  
pääoma kauden lopussa           3 038 3 038 3 204
                             
Päätuotteiden tuotanto                  
(1 000 tonnia)                      
Valssatut tuotteet                   
Teräsaihiot                 435 1 594  494
- josta Long Productsin osuus        115  501  110
Kylmävalssaamon tuotanto                
- kylmävalssatut tuotteet          201  807  204
- kirkkaat kuumanauhat           104  385  112
                               
Erikoistuotteet                       
Ferrokromi                  63  248   63
Putket                    17   68   20
Kvarttolevyt                 25   95   27
Pitkät tuotteet 3)              53  180   54
Erikoisohuet nauhat              5   21   5
                               
Pohjois-Amerikka                       
Kvarttolevyt, tangot ja putket        17   74   20
                               
Markkinahintojen kehitys 4)               
Ruostumaton teräs                      
Markkinahinta          EUR/kg   1,76  1,72  1,77
Perushinta           EUR/kg   1,44  1,41  1,43
Muokkauslisä          EUR/kg   1,00  0,97  0,98
Nikkeli             USD/lb   3,22  3,07  3,78
                EUR/kg   7,11  7,16  7,77
Ferrokromi (Cr-sisältö)     USD/lb   0,35  0,31  0,36
                EUR/kg   0,77  0,73  0,74

1) Laskentaperiaatetta muutettiin vuoden 2002 tilinpäätöksessä.
Laskennallisista hintamuutoksista on siirrytty vertaamaan
varastojen hankintamenoa raaka-aineiden ja tuotteiden
arvioituihin myyntihintoihin tilinpäätöshetkellä.
Vertailutiedot on muutettu vastaavasti.
2) Vuoden 2002 neljännellä neljänneksellä tehtiin kaudelle
kuulumaton 15 milj. euron poisto, jotta konserniliikearvon
poisto vastaa vuositason poistoa.
3) Muut kuin teräsaihiot.
4) Lähteet: Ruostumaton teräs: CRU - Saksan muokkauslisä (2 mm
cold rolled 304 sheet), arvioitu hinta kauden toimituksille.
Nikkeli: Lontoon metallipörssin (LME) noteeraukset muutettuina
dollareiksi/naula ja EUR/kg. Ferrokromi: CRU - US imported high
carbon 50-55 % Cr.

Ruostumattoman teräksen markkinatilanne pysyi suhteellisen
vakaana ensimmäisen neljänneksen aikana. Tutkimuslaitos CRU:n
mukaan kylmävalssatun ruostumattoman teräksen keskimääräinen
Saksan perushinta laski 1 % ja muokkauslisä 2 % vuoden 2002
viimeiseen neljännekseen verrattuna. Kuuma- ja kylmävalssatun
ruostumattoman teräksen kysyntä oli Euroopassa ja Aasiassa
hyvällä tasolla, vaikka se hidastuikin neljänneksen loppua
kohti. Kvarttolevyjen kysyntä kasvoi Euroopassa neljänneksen
aikana pysyen kuitenkin normaalia tasoa heikompana. Pitkien
tuotteiden markkinatilanne on pysynyt heikkona. Erikoisohuiden
nauhojen kysyntä parani ja hinnat pysyivät vakaina
ensimmäisellä neljänneksellä. Putkien ja putkenosien hinnat
pysyivät melko vakaina, mutta standardituotteisiin kohdistui
hintapaineita.

AvestaPolaritin ensimmäisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 19
% edellisestä neljänneksestä suurempien toimitusmäärien
ansiosta. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 56 milj. euroa -
kaksinkertainen edelliseen neljännekseen verrattuna. Kasvu
johtui pääasiassa suuremmista toimitusmääristä. Toisaalta
ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli
pienempi kuin vuoden 2002 ensimmäisellä neljänneksellä.
Liikevoittoa rasittivat matalakatteisten puolivalmisteiden
suuri osuus sekä Yhdysvaltain dollarin heikkenemisestä
johtuneet valuuttakurssitappiot. Erikoistuotteet ja Pohjois-
Amerikka kärsivät heikosta markkinatilanteesta ja matalista
hinnoista.

Keskustelut jatkuvat uuden eläkesäätiön perustamisesta
AvestaPolaritin brittiläisille työntekijöille, jotka pysyivät
British Steel Pension -säätiön edunsaajina vuonna 2001
toteutetun AvestaPolaritin muodostamisen jälkeen. Ruotsissa
sijaitsevan Degerforsin sulaton sulkeminen on lykätty syyskuun
2003 loppuun, jotta voidaan varmistaa tuotannon sujuva
siirtäminen Sheffieldin sulattoon Britanniassa. Putkien ja
putkenosien tuotannon tehostamiseen liittyvät yt-neuvottelut
vietiin päätökseen tammikuussa Pietarsaaressa ja Vetelissä.
Tämä johti henkilöstön supistamiseen 32:lla.

Ruostumattoman teräksen lähiajan markkinanäkymät ovat
epävarmat. Koska talous on yleisesti alavireinen, kysynnän ei
odoteta paranevan lähitulevaisuudessa. Ruostumattoman teräksen
kulutuksen odotetaan kasvavan vain hieman. Kylmävalssatun
ruostumattoman teräksen perushinnan odotetaan toisella
neljänneksellä pysyvän Euroopassa ensimmäisen neljänneksen
tasolla. Nikkelin hinnan suuri vaihtelu on lisännyt
markkinoiden epävarmuutta. Yhdysvaltain dollareissa
noteerattavan ferrokromin hinta on toiselle neljännekselle noin
20 % korkeampi.

Markkinatilanteen lisäksi AvestaPolaritin tulokseen vaikuttaa
merkittävästi Tornion uuden teräskapasiteetin ylösajon
onnistuminen. Uuden sulaton käyttöönotto ja tuotannon
nostaminen ovat edenneet hyvin. Kirkkaiden kuumanauhojen
valmistus on jo aloitettu uudessa kylmävalssaamossa, ja
kylmävalssaus aloitetaan toisella neljänneksellä. Suunnitelmien
mukaan sulatossa ja kylmävalssaamossa siirrytään asteittain
täysimittaiseen tuotantoon vuoden 2004 loppuun mennessä.
Laajennuksen täydet tuotot saavutetaan, kun koko
tuotantokapasiteetti otetaan käyttöön. Kannattavuutta
heikentävät ylösajovaiheessa kapasiteetin matala käyttöaste ja
puolivalmisteiden suhteellisen suuri osuus.

Yleiset hintapaineet rasittivat Copperia

Copperin tunnuslukuja                   
                              
Milj. EUR                  I/02 II/02 III/02
Liikevaihto                        
Amerikka                    90   93  81
Eurooppa                   142  144  120
Autojen lämmön-                        
vaihdinsovellukset               61   74  63
Ilmastointisovellukset                    
& Aasia                    73   92  85
Harjavalta Metals               96  103  87
Muut                     -53  -54  -44
Copper yhteensä                409  452  392
                              
Milj. EUR                  I/02 II/02 III/02
Vertailukelpoinen liikevoitto               
Amerikka                    4   5   5
Eurooppa                    2   7   0
Autojen lämmönvaihdinsovellukset        4   8   6
Ilmastointisovellukset & Aasia         2   4   0
Harjavalta Metals                8   -1   2
Muut                      -5   -1   2
Copper yhteensä                15   22  15
                              
Varastojen markkinahintakorjaukset       7   -1  -9
Eläkevaraus (Yhdysvallat)            -   -   -
Copper, virallinen liikevoitto         22   21   6
                               
Liiketoimintaan sitoutunut                  
pääoma kauden lopussa            1 008  933  991
                              
Muokattujen tuotteiden                   
toimitukset (1 000 tonnia)                 
Amerikka                    24   25  25
Eurooppa                    36   40  34
Autojen lämmönvaihdinsovellukset        21   24  22
Ilmastointisovellukset & Aasia         22   28  21
Sisäiset toimitukset              -1   -2  -2
Toimitukset yhteensä             102  115  100
                               
Tilauskanta kauden                      
lopussa (1 000 tonnia)             67   61  60
                               
Harjavalta Metalsin                      
tuotanto (1 000 tonnia)                    
Raakakupari                  43   34  41
Katodikupari                  29   28  27
                               
Hintakehitys                        
Kuparituotteiden muokkauslisä,                
muutos edellisestä jaksosta, % 1)       3   -3  -7
Kuparin jalostuspalkkio,                   
muutos edellisestä jaksosta, % 2)       -8   -2  -8
Kuparin hinta 3)          USD/lb  0,71  0,73 0,69
                  EUR/kg  1,78  1,85 1,54

1) Outokummun kuparituotteiden keskimääräinen muokkauslisä.
Sisältää tuotevalikoiman muutoksen.
2) Outokummun saama kuparin yhdistetty sulatus- ja
jalostuspalkkio.
3) Lontoon metallipörssin (LME) noteeraus.

Milj. EUR                  IV/02  2002 I/03
Liikevaihto                        
Amerikka                    76  340  74
Eurooppa                   120  526  112
Autojen lämmön-                        
vaihdinsovellukset               58  256  59
Ilmastointisovellukset                    
& Aasia                    101  351  121
Harjavalta Metals               105  391  93
Muut                     -44  -195  -50
Copper yhteensä                416 1 669  409
                              
Milj. EUR                  IV/02  2002 I/03
Vertailukelpoinen liikevoitto               
Amerikka                    5   19   2
Eurooppa                    0   9  -6
Autojen lämmönvaihdinsovellukset        5   23   3
Ilmastointisovellukset & Aasia         -7   -1   1
Harjavalta Metals                5   14   3
Muut                      0   -4  -1
Copper yhteensä                 8   60   2
                              
Varastojen markkinahintakorjaukset       2   -1   2
Eläkevaraus (Yhdysvallat)           -6   -6   -
Copper, virallinen liikevoitto         4   53   4
                               
Liiketoimintaan sitoutunut                  
pääoma kauden lopussa             935  935  947
                              
Muokattujen tuotteiden                   
toimitukset (1 000 tonnia)                 
Amerikka                    24   98  24
Eurooppa                    35  145  35
Autojen lämmönvaihdinsovellukset        21   88  22
Ilmastointisovellukset & Aasia         19   90  26
Sisäiset toimitukset              -1   -6  -1
Toimitukset yhteensä              98  415  106
                               
Tilauskanta kauden                      
lopussa (1 000 tonnia)             60   60  67
                               
Harjavalta Metalsin                      
tuotanto (1 000 tonnia)                    
Raakakupari                  43  161  43
Katodikupari                  31  115  31
                               
Hintakehitys                        
Kuparituotteiden muokkauslisä,                
muutos edellisestä jaksosta, % 1)       -3   -4  -4
Kuparin jalostuspalkkio,                   
muutos edellisestä jaksosta, % 2)       7   -8  -9
Kuparin hinta 3)          USD/lb  0,70  0,71 0,75
                  EUR/kg  1,55  1,65 1,55

1) Outokummun kuparituotteiden keskimääräinen muokkauslisä.
Sisältää tuotevalikoiman muutoksen.
2) Outokummun saama kuparin yhdistetty sulatus- ja
jalostuspalkkio.
3) Lontoon metallipörssin (LME) noteeraus.

Muokattujen kuparituotteiden markkinat olivat ensimmäisellä
neljänneksellä yleisesti heikot. Euroopan ja Yhdysvaltain
kysyntä tuotti pettymyksen, ja muokkauslisiin kohdistui
hintapaineita kaikilla keskeisillä alueilla. Kysyntä kasvoi
hyvin vain Aasiassa Kiinan kulutuselektroniikkateollisuuden,
autoteollisuuden ja teollisuusinvestointien vetämänä. Japanissa
kysyntä elpyi tietyillä toimialoilla, etenkin
autoteollisuudessa. Euroopassa rakennusteollisuus pysyi
heikkona, mikä heikensi nauhojen ja levyjen kysyntää. Kysyntä
pysyi kohtalaisena Euroopan autoteollisuudessa, mutta ei
juurikaan muuttunut IT-aloilla. Yhdysvalloissa kysyntää on
parantanut asuntorakentamisen vilkastuminen, mutta kasvun
hidastumisesta saatiin kuitenkin jo merkkejä ensimmäisellä
neljänneksellä. Lisäksi Yhdysvaltain autoteollisuus on
ilmoittanut tuotannon supistamisesta kysyntätilanteen
heikkenemisen vuoksi.

Kuparimetallin kysyntä kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä noin
1,5 % edellisvuoden vastaavasta jaksosta. Kysynnän kasvu jatkui
ainoastaan Kiinassa. Rikastetarjonnan niukkuus jatkui, vaikka
kaivostuotanto kasvoi. Jalostuspalkkioiden markkinahinnat
(spot) pysyivät alkuvuonna ennätyksellisen alhaalla, ja CRU:n
mukaan sopimushinnat laskivat 6 % edellisestä neljänneksestä.
Kuparimarkkinoiden alitarjontatilanteen arvioidaan kestävän
koko vuoden 2003. Rikasteiden niukkuus rajoittaa metallin
tarjontaa, mutta kuparin hinnan odotetaan nousevan vain hieman
suurten varastojen vuoksi.

Copper-liiketoiminta-alueen liikevaihto laski alkuvuonna 2 %
edellisestä neljänneksestä. Tämä johtui pääasiassa euron
vahvistumisesta Yhdysvaltain dollariin nähden. Ensimmäisen
neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 2 milj. euroa.
Vertailukelpoinen liikevoitto laski sekä edellisestä että
vuoden 2002 ensimmäisestä neljänneksestä pääasiassa siksi, että
keskimääräiset muokkauslisät laskivat.

Outokumpu Poricopper Oy:ssä käydyt yt-neuvottelut henkilöstön
vähentämisestä vietiin päätökseen maaliskuussa osana Copperin
Eurooppa-divisioonan kannattavuuden parannusohjelmaa.
Neuvottelujen perusteella henkilökuntaa vähennetään 184
henkilöllä. Järjestelyt toteutetaan kuluvan vuoden aikana
pääosin eläkejärjestelyillä sekä määräaikaisten työsuhteiden
päättymisen kautta. Ensimmäisen neljänneksen tulokseen
kirjattiin noin 5 milj. euron suuruinen
uudelleenjärjestelyvaraus.

Muokattujen kuparituotteiden tilaukset kasvoivat alkuvuonna
noin 13 % edellisestä neljänneksestä. Kupariliiketoiminnan
yleisen markkinatilanteen ei kuitenkaan odoteta elpyvän
lähitulevaisuudessa. Toimitusmäärien arvioidaan kasvavan
loppuvuonna, mutta hintojen ja tuotevalikoiman ei odoteta
paranevan merkittävästi. Liikevoiton odotetaan kasvavan
selvästi loppuvuoden aikana, mutta koko vuoden liikevoitto
jäänee edellisestä vuodesta.

Heikon markkinatilanteen jatkuminen rasitti sinkkiä


Zincin tunnuslukuja               
                        
Milj. EUR             I/02 II/02 III/02
Liikevaihto             99  120  101
                        
Vertailukelpoinen                
liikevoitto             3   1   1
                        
Varastojen              1   -0  -1
markkinahintakorjaukset

Kokkolan reaktorien              
alaskirjaus             -   -  -4
Zinc, virallinen               
liikevoitto             4   1  -4
                          
Liiketoimintaan sitoutunut            
pääoma kauden lopussa       416  383  378
                        
Sinkin tuotanto                 
(1 000 tonnia)           103   81  94
                        
Hintakehitys                  
Sinkin jalostuspalkkio,              
muutos edellisestä                 
jaksosta, % 1)           -4   -6  -9
Sinkin hinta 2)     USD/lb  0,36  0,35 0,35
            EUR/kg  0,91  0,85 0,78

1) Outokummun saama sinkin jalostuspalkkio. Sisältää ns. vapaan
sinkin.
2) Lontoon metallipörssin (LME) noteeraus.

Milj. EUR            IV/02  2002 I/03
Liikevaihto             98  418  93
                        
Vertailukelpoinen                
liikevoitto             -0   5   5
                        
Varastojen              2   2  -0
markkinahintakorjaukset
Kokkolan reaktorien                 
alaskirjaus             -   -4   -
Zinc, virallinen                  
liikevoitto             2   3   5
                          
Liiketoimintaan sitoutunut            
pääoma kauden lopussa       361  361  353
                        
Sinkin tuotanto                 
(1 000 tonnia)           102  380  97
                        
Hintakehitys                  
Sinkin jalostuspalkkio,              
muutos edellisestä                 
jaksosta, % 1)           -2  -20  -9
Sinkin hinta 2)     USD/lb  0,35  0,35 0,36
            EUR/kg  0,77  0,82 0,73

1) Outokummun saama sinkin jalostuspalkkio. Sisältää ns. vapaan
sinkin.
2) Lontoon metallipörssin (LME) noteeraus.

Sinkin markkinatilanne pysyi tammi-maaliskuussa heikkona.
Sinkkimetallimarkkinoilla oli ylitarjontaa ja varastot
kasvoivat, vaikka kysyntä kasvoikin 4 % vuoden 2002 vastaavasta
jaksosta. Kysynnän kasvu johtui Kiinasta, jossa kulutus kasvoi
10 %. Euroopassa kysyntä laski noin 1 % rakennusteollisuuden
heikkouden vuoksi. Yhdysvalloissa kysyntä pysyi ennallaan,
koska autoteollisuuden kasvu hidastui. Sinkkirikastemarkkinat
olivat alijäämäiset, ja jalostuspalkkiot pysyivät
ennätyksellisen alhaalla.

Sinkkituotanto sujui ensimmäisellä neljänneksellä hyvin sekä
Kokkolassa että Oddassa. Tuotantoa kuitenkin rajoitettiin
hieman, jotta voitiin parantaa taloudellista tulosta
sähköenergian korkeita spot-hintoja hyödyntämällä. Molempien
sinkkitehtaiden rikastetoimitukset on varmistettu loppuvuoden
ajaksi. Heikossa markkinatilanteessa Zinc-divisioonan
liikevaihto ja liikevoitto pysyivät ensimmäisellä
neljänneksellä alhaisella tasolla. Vertailukelpoinen
liikevoitto oli 5 milj. euroa.

Maailman sinkintuottajien heikko kannattavuus on vauhdittanut
alan rationalisointia ja rakennejärjestelyjä. Euroopan
sulattokapasiteetti pieneni maaliskuussa noin 200 000 tonnilla,
kun kaksi sulattoa suljettiin pysyvästi. Myös Kiinan odotetaan
leikkaavan tuotantoaan vuonna 2003. Kehitys lieventää
sinkkimetallimarkkinoiden ylitarjontaa. Lisäksi
metallintuottajien rikastevarastot ovat pienentyneet, joten
raaka-aineen niukkuus rajoittaa tuotantomääriä. Lyhyellä
aikavälillä sinkin markkinanäkymät ovat heikohkot, koska
hintojen nousu edellyttää sinkin kysynnän kasvua. Kysynnän
odotetaan piristyvän aikaisintaan kesän jälkeen. Niukka
rikastetarjonta voi pitää jalostuspalkkiot matalina vielä
hetken ja siksi Zinc-divisioonan liikevoiton ei odoteta
paranevan merkittävästi loppuvuoden aikana. Toisaalta
Outokummun kilpailukykyiset sinkkitehtaat ja tehokas
kaupallinen toimintamalli mahdollistavat hyvän tuloskehityksen
normaalissa markkinatilanteessa.

Technology tappiolla

Technologyn tunnuslukuja                  
                              
Milj. EUR       I/02 II/02 III/02 IV/02  2002 I/03
Liikevaihto       71  114   90  124  399  88
                              
Virallinen                         
liikevoitto       -8   5   -1   8   4  -9
                              
Liiketoimintaan                       
sitoutunut pääoma                      
kauden lopussa     33   36   26   35   35  28
                              
Tilauskanta                         
kauden lopussa     392  401  370  370  370  359

Teknologian myynnin markkinatilanne ei parantunut tammi-
maaliskuussa ja suuria projektipäätöksiä lykättiin edelleen
epävarman taloustilanteen vuoksi. Alkuvuoden merkittävin tilaus
oli 15 milj. euron pikilaitoksen toimittaminen Dubai
Aluminiumille. Technology teki pienen myyntivolyymin vuoksi
ensimmäisellä neljänneksellä 9 milj. euron liiketappion.
Teknologian myynti on kausiluonteista, ja suurimman osan
liikevoitosta odotetaan jälleen syntyvän viimeisellä
neljänneksellä.

Technologyn tilauskanta supistui hieman ensimmäisellä
neljänneksellä ja tilauskanta oli 359 milj. euroa. Teknologian
myynnin markkinatilanteen ei kuitenkaan odoteta enää
heikkenevän, ja tilauskannan odotetaan kasvavan loppuvuoden
aikana. Äskettäin ostettujen liiketoimintojen integroinnin ja
uudelleenjärjestelyjen myötä Technologyllä on vahva ja kattava
tuote- ja palveluvalikoima, jolla voidaan vastata hyvin
kysynnän kasvuun yleisen taloustilanteen parantuessa.

Muun toiminnan suhteellinen osuus konsernin liiketoiminnasta
pienentynyt

Muun toiminnan tunnuslukuja                 
                               
Milj. EUR        I/02 II/02 III/02 IV/02  2002 I/03
Liikevaihto        89  90   65  92  336  87
                               
Vertailukelpoinen                      
liikevoitto        -4   9  -15  -25  -35  -23
                               
Espoon kiinteistöjen                     
myyntivoitto        -   -   -  13   13   -
Eläkesäätiöiden                        
ylikatteen palautus     -   -   -   4   4   -
Henki-Sammon                          
vakuutusmaksun hyvitys   -   -   -   2   2   -
Harjavallan                          
nikkelitehtaan                         
myyntivoiton oikaisu    -   -   -6   -   -6   -
AvestaPolarit                         
Oyj Abp:n osakkeiden                      
luovutusvoitto       -  34   -   -   34   -
Pyhäsalmen kaivoksen                      
myyntivoitto        6   -   -   -   6   -
Muu toiminta,                         
virallinen liikevoitto   2  43  -21  -6   18  -23
                               
Liiketoimintaan                       
sitoutunut                          
pääoma kauden lopussa   147  223  100  209  209  228
                               
Kaivostuotanto                        
(1 000 tonnia)                        
Sinkkiä rikasteissa,                     
Taran kaivos        -   -   7  42   49  43

Muun toiminnan liiketappiosta lähes puolet oli jäljellä olevan
kaivostoiminnan tappiota. Miningin liiketappio johtui
pääasiassa sinkin matalasta hinnasta. Taran sinkkikaivos on
suurelta osin saavuttanut tuottavuustavoitteensa, ja
loppuvuoden aikana se siirtyy louhimaan parempilaatuista
malmia. Muun toiminnan kustannuksiin sisältyvät myös
konserninjohdon ja liiketoiminnan kehittämisen kulut, joita ei
kohdisteta liiketoiminta-alueille tai divisioonille.

Oheisissa liitteissä esitetään hallituksen toimintakatsaus ja
tilinpäätös liitetietoineen.

Lisätietoja antavat:

Kari Lassila, Johtaja – Sijoittajasuhteet ja konsernin
kehittäminen, (09) 421 2555,kari.lassila@outokumpu.com
Eero Mustala, Viestintäjohtaja, (09) 421 2435,
eero.mustala@outokumpu.com
Vesa-Pekka Takala, Talousjohtaja, (09) 421 4134, vesa-
pekka.takala@outokumpu.com

Tiedotustilaisuus tänään kello 15.00

Outokumpu järjestää yhdistetyn tiedotustilaisuuden,
puhelinkonferenssin ja suoran internetlähetyksen (web cast)
koskien vuoden 2003 ensimmäisen neljänneksen tulosta tänään
24.4.2003 klo 15.00 hotelli Kämpin Akseli Gallen-Kallela-
salissa, osoitteessa Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki.
Tilaisuus on englanninkielinen.

Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin
välityksellä soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua
numeroon +44 20 7162 0191. Tunnussana on "Outokumpu".
Internetissä tiedotustilaisuutta voi seurata osoitteessa
www.outokumpu.com

Pörssitiedote ja esitysmateriaali ovat saatavilla ennen
tiedotustilaisuuden alkua osoitteessa www.outokumpu.com ->
Investor information -> Downloads.

Internetlähetyksen tallennetta voi seurata osoitteessa
www.outokumpu.com 24.4.2003 klo 16.30 lähtien. Nauhoitus
puhelinkonferenssista on kuunneltavissa lauantaihin 26.4.2003
saakka numerossa +44 20 8288 4459. Tunnuskoodi on 344962.OUTOKUMPU OYJ
Konserninjohto

Johanna Sintonen
Viestintäpäällikkö - Sijoittaja- ja mediasuhteet
puh. (09) 421 2438, gsm 040 530 0778, fax (09) 421 2429,
johanna.sintonen@outokumpu.com
www.outokumpu.com


HALLITUKSEN TOIMINTAKATSAUS

Virallinen tulos heikkeni edellisvuodesta

Konsernin liikevaihto kasvoi alkuvuonna 8 % verrattuna vuoden
2002 ensimmäiseen neljännekseen ja oli 1 483 milj. euroa
(I/2002: 1 376 milj. euroa). Kasvu johtui pääasiassa
ruostumattoman teräksen markkinahintojen noususta ja
suuremmista toimitusmääristä.

Ensimmäisen neljänneksen liikevoitto laski 28 milj. euroon
(I/2002: 95 milj. euroa). Konsernin liikevoiton pieneneminen
johtui pääasiassa Stainless Steelin, Copperin ja Muun toiminnan
heikommista tuloksista. Stainless Steelin liikevoiton
pieneneminen johtui lähinnä Valssatut tuotteet -divisioonan
matalakatteisten puolivalmiiden tuotteiden suuresta osuudesta,
Erikoistuotteiden ja Pohjois-Amerikan heikosta
markkinatilanteesta, Yhdysvaltain dollarin heikkenemisen
aiheuttamista valuuttakurssitappioista sekä AvestaPolaritin
vähemmistön hankinnasta syntyneestä konserniliikearvon
poistosta. Copperin liikevoittoa rasittivat muokkauslisien
supistuminen heikon tuotevalikoiman ja yleisten hintapaineiden
myötä. Vuoden 2002 ensimmäisen neljänneksen liikevoittoon
sisältyi Pyhäsalmen kaivoksen 6 milj. euron myyntivoitto.

Euro vahvistui tammi-maaliskuussa Yhdysvaltain dollariin nähden
22 % vuoden 2002 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Tämä ei
kuitenkaan vaikuttanut merkittävästi konsernin tulokseen
valuuttasuojauksien ansiosta. Konsernin nettorahoituskulut
nousivat ensimmäisellä neljänneksellä 29 milj. euroon (I/2002:
11 milj. euroa), mikä johtui pääasiassa kasvaneen korollisen
nettovelan suuremmista korkokuluista. Konsernin korkea
valuuttasuojausaste Yhdysvaltain dollarin heikentymistä euroa
vastaan ulottuu 12 kuukauden päähän, vaikka
valuuttajohdannaisten keskimääräinen kurssi onkin asteittain
muuttumassa epäsuotuisammaksi.

Konsernin ensimmäisen neljänneksen tappio ennen satunnaisia
eriä oli 4 milj. euroa (I/2002: voitto 84 milj. euroa) ja
katsauskauden tappio 5 milj. euroa (I/2002: voitto 46 milj.
euroa). Osakekohtainen tulos oli -0,03 euroa (I/2002: 0,34
euroa). Sijoitetun pääoman tuotto heikkeni vuoden 2002
ensimmäisestä neljänneksestä ja oli 2,5 % (I/2002: 11,4 %).

Pääomarakenne heikkeni edelleen

Liiketoiminnan rahavirta laski ensimmäisellä neljänneksellä -22
milj. euroon (I/2002: 82 milj. euroa). Rahavirran heikkeneminen
johtui tulorahoituksen vähentymisestä ja käyttöpääoman
lisääntymisestä, erityisesti myyntisaamisissa. Konsernin
korollinen nettovelka nousi 2 624 milj. euroon (31.12.2002: 2
385 milj. euroa) kassavirran heikkenemisen ja Tornion
laajennusohjelman myötä.

Konsernin pääomarakenne on ennakoidusti heikentynyt
tavoitetason alapuolelle AvestaPolaritin vähemmistön hankinnan
myötä. Ensimmäisen neljänneksen lopussa konsernin
omavaraisuusaste oli 29,9 % (31.12.2002: 31,1 %) ja
velkaantumisaste 137,8 % (31.12.2002: 122,6 %). Maailmalla
jatkuva epävarmuus ja vaikea markkinatilanne tekevät
velkaantumisasteen tavoitetason - alle 75 % - saavuttamisesta
vaativan asetettuun aikarajaan, vuoden 2004 loppuun, mennessä.
Konsernin 200 milj. euron divestointiohjelma etenee kuitenkin
hyvin ja sitä laajennetaan tarvittaessa.

Tornion laajennusohjelma pitää konsernin investoinnit suurina

Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat ensimmäisellä
neljänneksellä yhteensä 178 milj. euroa (I/2002: 146 milj.
euroa). Investoinnit pysyivät suurina pääasiassa Tornion
laajennusohjelman vuoksi. Vuoden 2003
käyttöomaisuusinvestoinnit ovat arviolta noin 700 milj. euroa.
Vuonna 2004 investointien odotetaan olevan pienemmät kuin
vuonna 2003, mutta ne ylittävät kuitenkin poistojen määrän.

Tornion tehtaiden 1 miljardin euron laajennusohjelma etenee
hyvin, vaikka alkuperäisestä aikataulusta ollaan myöhässä noin
kaksi kuukautta. Kylmävalssaamon tuotanto käynnistyi
helmikuussa 2003 ja kirkkaiden kuumanauhojen toimitukset
aloitettiin maaliskuussa. Helmikuussa ilmoitettiin Tornion
ensimmäisen sulaton uudistuksesta, joka valmistuu vuonna 2004.
Kokonaisinvestointi on 55 milj. euroa. Thyssen-Krupp Nirostan
ruostumattomien kvarttolevyjen liiketoiminnan hankinta saatiin
päätökseen helmikuussa. Kauppahinta oli 59 milj. euroa.
AvestaPolaritin muut merkittävät investointiprojektit – Kemin
kromikaivoksen siirtyminen maanalaiseen louhintaan sekä pitkien
tuotteiden kapasiteetin lisääminen Yhdysvalloissa – etenevät
suunnitelmien mukaisesti.

Norjalaisen Oddan sinkkitehtaan 88 milj. euron uudistusohjelma
etenee kustannusarvion ja aikataulun mukaisesti. Hanke
valmistuu vuoden 2004 syksyllä. Rakennusvaiheesta ei aiheudu
merkittäviä tuotannonmenetyksiä.

Varsinainen yhtiökokous 3.4.2003

Varsinainen yhtiökokous päätti vuoden 2002 osingoksi 0,40 euroa
osakkeelta. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi hallituksen
ehdotukset, jotka koskivat yhtiöjärjestyksen muuttamista,
hallituksen valtuuttamista hankkimaan ja luovuttamaan omia
osakkeita sekä korottamaan osakepääomaa. Hallituksen saamia
valtuutuksia on selvitetty tarkemmin tilinpäätöksen
liitetiedoissa. Yhtiökokous hyväksyi myös optio-oikeuksien
antamisen Outokumpu-konsernin avainhenkilöille.

Hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
loppuun asti valittiin uudelleen Arto Honkaniemi, Jorma
Huuhtanen, Ole Johansson, Heimo Karinen ja Matti Puhakka sekä
uusiksi jäseniksi Evert Henkes, Juha Rantanen, Leena Saarinen,
Soili Suonoja ja Seppo Ukskoski.

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi
Heimo Karisen ja varapuheenjohtajaksi Juha Rantasen. Lisäksi
hallitus asetti keskuudestaan kaksi pysyvää valiokuntaa,
tarkastusvaliokunnan (Audit Committee) ja nimitys- ja
palkitsemisvaliokunnan (Nomination and Compensation Committee).
Tarkastusvaliokunnan jäseniä ovat Juha Rantanen (pj.), Jorma
Huuhtanen ja Leena Saarinen. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan
jäseniä ovat Heimo Karinen (pj.), Evert Henkes, Arto Honkaniemi
ja Ole Johansson.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy. Uutena päävastuullisena
tilintarkastaja toimii Markku Marjomaa.

Muutoksia johdossa ja organisaatiossa

Pekka Erkkilä nimitettiin Outokumpu-konsernin johtoryhmään
helmikuussa 2003. Hän ottaa vastuun Stainless Steel -
liiketoiminta-alueesta samalla kun hänestä tulee
AvestaPolaritin toimitusjohtaja 1.6.2003. Pekka Erkkilä seuraa
näissä tehtävissä Ossi Virolaista, joka jää eläkkeelle
31.5.2003. Lisäksi johtaja Karri Kaitueen vastuualueeksi
konsernin johtoryhmässä tulee 1.6.2003 alkaen Stainless Steel
-liiketoiminta-alueen Valssatut tuotteet -divisioona.

Aiemmin Metallurgyyn kuulunut Harjavalta Metals (kuparisulatto
ja -elektrolyysi) siirrettiin 1.1.2003 uudelleen nimettyyn
Copper-liiketoiminta-alueeseen ja se raportoi johtaja Kalevi
Nikkilälle. Samalla Metallurgystä liiketoiminta-alueena
luovuttiin. Zinc ja Technology raportoivat edelleen johtaja
Tapani Järviselle, mutta nyt itsenäisinä divisioonina.

Outokummulle täysi omistus AvestaPolaritissa

Outokumpu asetti 14.3.2003 välimiesoikeuden hyväksymän vakuuden
lunastushinnan maksamisesta ja sai siten osakeyhtiölain 14
luvun 21 §:n mukaisesti omistukseensa AvestaPolaritin koko
osakekannan. Vähemmistöosakkeiden (0,2 % koko osakekannasta)
lunastushinta maksetaan AvestaPolaritin
vähemmistöosakkeenomistajille mahdollisimman pian sen jälkeen,
kun sitä koskeva ja myöhemmin annettava välitystuomio on tullut
lainvoimaiseksi.

AvestaPolaritin osakkeet poistettiin Helsingin Pörssin
päälistalta 14.3.2003. AvestaPolaritin osakkeen noteeraus oli
lopetettu Tukholman Pörssissä jo joulukuussa 2002.

Epävarmuus varjostaa vuoden 2003 näkymiä

Maailmantalouden kasvua rasitti ensimmäisellä neljänneksellä
Irakin sota ja Yhdysvaltain ja Euroopan talouskasvu hidastui
noin yhteen prosenttiin. Kiinan talouskasvu jatkui vahvana, yli
8 %:n tasolla. Luottamusindikaattorit viittaavat siihen, ettei
Yhdysvaltain teollisuus ala elpyä lähikuukausien aikana.
Luottamusindikaattorit ovat heikentyneet myös Euroopassa, ja
vuoden 2003 talouskasvun odotetaan jäävän alle yhteen
prosenttiin. Irakin sodan seuraukset varjostavat
maailmantalouden näkymiä. Yleinen käsitys on, että talouden
elpyminen tulee olemaan melko hidasta.
Metallien kysyntä kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä heikosta
talouskasvusta huolimatta. Kysyntä olisi kuitenkin ollut
heikompaa ilman Kiinan kysynnän kaksinumeroista
kasvuprosenttia. Metallimarkkinat olivat neljänneksen aikana
lähes tasapainossa. Kylmä- ja kuumavalssatun ruostumattoman
teräksen kysyntä oli hyvällä tasolla Euroopassa ja Aasiassa,
mutta hidastui jakson loppua kohden. Ruostumattoman teräksen
lähiajan markkinanäkymät ovat epävarmat.

Markkinatilanteen lisäksi konsernin liikevoittoon vuonna 2003
vaikuttaa merkittävästi Tornion uuden teräskapasiteetin
ylösajon onnistuminen. Ruostumattoman teräksen toimitusmäärien
odotetaan kasvavan huomattavasti edellisvuodesta. Konsernin
tavoitteena on edelleen vuotta 2002 parempi liikevoitto, mutta
epävarmassa markkinatilanteessa tavoitteen saavuttaminen on
aiempaa vaikeampaa.Espoossa 24. huhtikuuta 2003

Hallitus


KONSERNITILINPÄÄTÖS (tilintarkastamaton)   
                        
TULOSLASKELMA      1.1.-31.3. 1.1.-31.3. 1.1.-31.12.
Milj. EUR           2003    2002    2002
Liikevaihto         1 483   1 376    5 558
Liiketoiminnan kulut    -1 455   -1 297   -5 332
Poikkeukselliset erät      0     6     49
Liiketoiminnan muut                   
tuotot ja kulut         1     2     -6
Konserniliikearvon                    
poisto ja                        
konsernireservin                     
tuloutus            -1     8     -2
Liikevoitto           28     95     267
                             
Osuus osakkuus-                     
yhtiöiden                        
voitosta (+),                      
tappiosta (-)          -3     0     -7
Rahoitustuotot                      
ja –kulut                        
Nettokorot           -25    -13     -75
                             
Kurssivoitot                       
ja –tappiot           -3     0     15
Muut rahoitustuotot                   
ja –kulut            -1     2     13
Voitto (tappio) ennen                  
satunnaisia eriä        -4     84     213
                             
Satunnaiset erät         -     -      -
Tuloverot            -1    -12     -53
Vähemmistöosuudet        0    -26     -1
Katsauskauden                      
voitto (tappio)         -5     46     159
                        

TASE                        
Milj. EUR        31.3.2003 31.3.2002 31.12.2002
Pysyvät vastaavat                    
Aineettomat hyödykkeet     455     75    373
Aineelliset hyödykkeet    3 067   2 683   3 088
Sijoitukset                       
Korollinen           153    171    157
Koroton             92     86    105
               3 767   3 015   3 723
Vaihtuvat vastaavat                   
Vaihto-omaisuus       1 261   1 139   1 235
Saamiset                        
Korollinen           41     20     76
Koroton           1 174   1 171   1 067
Rahoitusarvopaperit       10     14     31
Rahat ja                        
pankkisaamiset         166    199    195
               2 652   2 543   2 604
                            
Vastaavaa yhteensä      6 419   5 558   6 327
                            
Oma pääoma          1 863   1 617   1 906
Vähemmistöosuudet        40    568     40
Konsernireservi         -    276     -
Pitkäaikainen                      
vieras pääoma                      
Korollinen          1 549    879   1 493
Koroton            455    448    463
               2 004   1 327   1 956
Lyhytaikainen                      
vieras pääoma                      
Korollinen          1 444    732   1 352
Koroton           1 068   1 038   1 073
               2 512   1 770   2 425
                            
Vastattavaa yhteensä     6 419   5 558   6 327


RAHOITUSLASKELMA     1.1.-31.3. 1.1.-31.3. 1.1.-31.12.
Milj. EUR           2003    2002    2003
Tulorahoitus           87     141     450
Käyttöpääoman lisäys      -108     -55    -100
Muut oikaisuerät         -1     -4     -16
Liiketoiminnan                       
rahavirta            -22     82     334
Investoinnit                        
aineellisiin ja                      
aineettomiin                        
hyödykkeisiin         -178    -146   -2 042
Muu investointien                     
rahavirta            -14     12     73
Rahavirta                         
ennen rahoitusta        -214     -52   -1 635
Rahoituksen rahavirta      176     -20    1 569
Oikaisuerät           -12      1      7
Taseen mukainen                      
rahavarojen vähennys      -50     -71     -59
                         
                         
             1.1.-31.3. 1.1.-31.3. 1.1.-31.12.
KONSERNIN TUNNUSLUVUT     2003    2002    2003
Liikevoitto                        
liikevaihdosta, %        1,9     6,9     4,8
Sijoitetun                         
pääoman tuotto, %        2,5    11,4     7,0
Oman pääoman tuotto, %     neg.    13,6     8,0
                              
Sijoitettu pääoma                     
kauden lopussa,                      
milj. EUR           4 528    3 393    4 331
Korollinen nettovelka                   
kauden lopussa,                      
milj. EUR           2 624    1 207    2 385
Omavaraisuusaste                      
kauden lopussa, % 1)      29,9    42,2    31,1
Velkaantumisaste                      
kauden lopussa, %       137,8    55,3    122,6
                              
Tulos/osake (ilman                     
satunnaisia                        
eriä), EUR          -0,03    0,34    1,15
Tulos/osake, EUR       -0,03    0,34    1,15
Osakkeiden                         
keskimääräinen luku-                    
määrä, 1 000 kpl 2)     171 375   136 278   137 658
Laimennusvaikutuksella                   
oikaistu tulos/osake                    
(ilman satunnaisia                     
eriä), EUR          -0,03    0,34    1,14
Laimennettu                        
osakkeiden keski-                     
määräinen luku-                      
määrä, 1 000 kpl 2)     172 189   137 765   139 293
Oma pääoma/osake, EUR     10,86    11,87    11,14
Osakkeiden lukumäärä                    
kauden lopussa,                      
1 000 kpl 2)        171 534   136 278   171 111
                              
Investoinnit                        
käyttöomaisuuteen,                     
milj. EUR 3)          178     146    2 042
Poistot, milj. EUR 4)      75     67     264
Henkilöstö keskimäärin    21 242   19 312   20 196

1) Tunnusluvussa konsernireservi on netotettu taseen varoihin.
2) Tunnusluvusta on vähennetty hankitut omat osakkeet.
3) Tunnusluku sisältää AvestaPolaritin osakkeiden hankinnan.
4) Tunnusluku ei sisällä konserniliikearvon poistoa eikä
konsernireservin tuloutusta.

TULOSLASKELMAN JA TASEEN LISÄTIETOJA

Osakkeet ja osakepääoma

Outokummun osakeannin toissijaisten merkintöjen rekisteröinnin
seurauksena 3.1.2003 Outokumpu Oyj:n osakkeiden lukumäärä oli
172 659 119 ja osakepääoma oli 293,5 milj. euroa. Osakkeiden
lukumäärä tai osakepääoma ei ole muuttunut tämän jälkeen.

Henkilöstön vaihtovelkakirjalainaa oli 31.3.2003 mennessä
vaihdettu 1 042 551 osakkeeseen. Johdon vuoden 1998 optio-
oikeuksia ei ole vaihdettu osakkeisiin. Vaihtovelkakirjalainan
ja johdon 1998 optio-ohjelman perusteella tehtävillä
merkinnöillä osakkeiden määrä voi nousta enintään 176 309 298
osakkeeseen.

20.2.2003 Outokumpu Oyj siirsi 282 660 hallussaan ollutta omaa
osaketta vuoden 2000 johdon osakepalkkiojärjestelmän piiriin
kuuluville henkilöille. Siirretyistä osakkeista 2 150 palautui
yhtiölle ja 31.3.2003 yhtiön hallussa oli 1 125 490 omaa
osaketta. Osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo
on 1,9 milj. euroa. Outokummun hallussa olevien omien
osakkeiden osuus osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden
yhteenlasketusta äänimäärästä on 0,7 %.

3.4.2003 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti optio-
oikeuksien antamisesta Outokumpu-konsernin avainhenkilöille.
Optio-ohjelman ehtojen mukaisesti optio-oikeuksia annetaan
yhteensä 5 100 000 kappaletta ja niillä voi merkitä yhteensä 5
100 000 uutta Outokumpu Oyj:n osaketta vuosina 2006 - 2011.
Outokumpu Oyj:n osakepääoma voi vuoden 2003 optio-oikeuksilla
tehtävien merkintöjen seurauksena nousta enintään 8 670 000
eurolla ja osakkeiden lukumäärä enintään 5 100 000 osakkeella.
Optioiden perusteella merkittävissä olevat osakkeet vastaavat
2,9 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä
mahdollisen osakepääomankorotuksen jälkeen. Hallitus ei ole
24.4.2003 mennessä tehnyt vuoden 2003 optio-ohjelman ehtojen
mukaista päätöstä optioiden jakamisesta.

Hallituksen valtuutukset

Hallituksella on voimassa olevat varsinaisen yhtiökokouksen
3.4.2003 myöntämät valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen
sekä niiden luovuttamiseen. Osakkeita voidaan hankkia
hankintahetken markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä
Helsingin Pörssissä enintään 8 632 955 kappaletta, mikä on 5 %
yhtiön yhtiökokouspäivän rekisteröidystä osakkeiden
kokonaismäärästä. Luovutusvaltuutus koskee samaa osakemäärää.
Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi
tai käytettäväksi vastikkeena silloin, kun yhtiö hankkii
liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta sekä vastikkeena
mahdollisissa yrityskaupoissa hallituksen määräämällä tavalla
ja päättämässä laajuudessa. Osakkeita voidaan myös käyttää
osana yhtiön henkilöstölle suunnattuja kannustus- ja
palkkiojärjestelmiä. Valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen
ja luovuttamiseen ovat voimassa vuoden 2004 varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka, ei kuitenkaan 2.4.2004 pidempään.
Hallitus ei ole käyttänyt näitä valtuutuksia 24.4.2003
mennessä.

Hallituksella on voimassa oleva varsinaisen yhtiökokouksen
3.4.2003 myöntämä valtuutus osakepääoman korottamiseen
uusmerkinnällä, antamalla optio-oikeuksia ja/tai ottamalla
vaihtovelkakirjalainaa niin, että osakepääomaa voidaan korottaa
yhteensä enintään 29 352 050 eurolla antamalla merkittäväksi
enintään 17 265 911 uutta osaketta. Tämä määrä vastaa 10 %
yhtiön yhtiökokouspäivän rekisteröidystä osakepääomasta ja
osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Hallitus ei ole käyttänyt
tätä valtuutusta 24.4.2003 mennessä.

              1.1.-31.3.  1.1-31.3. 1.1.-31.12.
Milj. EUR            2002    2002    2002
Poikkeukselliset erät                
Espoon kiinteistöjen                
myyntivoitto            -      -     13
Eläkesäätiöiden                       
ylikatteen palautus                     
Outokumpu Oyj            -      -      3
Muut yhtiöt             -      -      1
Henki-Sammon                         
vakuutusmaksun hyvitys,                   
Outokumpu Oyj            -      -      2
Harjavallan                         
nikkelitehtaan                        
myyntivoiton oikaisu        -      -     -6
Kokkolan reaktorien                     
alaskirjaus             -      -     -4
AvestaPolarit                        
Oyj Abp:n osakkeiden                     
luovutusvoitto           -      -     14
AvestaPolaritin                       
vakuutuskorvaus           -      -     20
AvestaPolaritin                       
uudelleenjärjestelyvaraus      -     -16     -32
AvestaPolaritin                       
ylimääräinen                         
konsernireservin tuloutus      -     16     32
Pyhäsalmen kaivoksen                     
myyntivoitto            -      6      6
                  -      6     49
                               
Tuloverot                          
Tilikauden ja                        
aikaisempien                         
tilikausien verot         -4     -9     -53
Laskennalliset verot        3     -3      0
                  -1     -12     -53

Vastuusitoumukset               
Milj. EUR       31.3.2003  31.3.2002 31.12.2002
Kiinnitykset ja                    
annetut pantit                
Konserniyhtiöiden              
velasta           165     105     119
                            
Annetut takaukset                   
Osakkuusyhtiöiden                   
puolesta           7      8      7
Muiden puolesta       35     77     41
               42     85     48
                            
Vuokravastuut        128     130     133

Avoimet johdannaissopimukset         
                 Tase arvo Käypä arvo
Milj. EUR             31.3.2003  31.3.2003
Valuutta- ja                      
korkojohdannaiset                   
Valuuttatermiinit            14     14
Valuuttaoptiot                     
Ostetut                  2      2
Asetetut                 0      0
Valuutanvaihtosopimukset         -3     -4
Koronvaihtosopimukset          -1     -1
                            
Metallijohdannaiset 1)                 
Kuparitermiinit ja -futuurit       -1     -1
Nikkelitermiinit ja -futuurit       2      2
Sinkkitermiinit ja -futuurit       0      0
Sinkkioptiot                      
Ostetut                  0      0
Asetetut                 0      0
Alumiinitermiinit ja -futuurit      0      0
Kultatermiinit ja -futuurit        1      1
Hopeatermiinit ja -futuurit        0      0
                            
Sähköjohdannaiset 2)                  
Pörssinoteeratut                    
sähköjohdannaiset             -     0,5
Muut sähköjohdannaiset          -     6,5

1) Nimellismäärät: perusmetallit tn, jalometallit tr.oz.
2) Nimellismäärät: sähköjohdannaiset TWh.

                        
                Nimellismäärät
Milj. EUR              31.3.2003 31.12.2002
Valuutta- ja                       
korkojohdannaiset               
Valuuttatermiinit            1 600    1 100
Valuuttaoptiot                      
Ostetut                   50     60
Asetetut                  50     60
Valuutanvaihtosopimukset          40     60
Koronvaihtosopimukset           170     70
                             
Metallijohdannaiset 1)                  
Kuparitermiinit ja -futuurit      117 400   121 200
Nikkelitermiinit ja -futuurit      4 500    2 200
Sinkkitermiinit ja -futuurit      133 700   197 300
Sinkkioptiot                       
Ostetut                 2 300    3 000
Asetetut                 2 300    3 000
Alumiinitermiinit ja -futuurit      1 600    1 300
Kultatermiinit ja -futuurit       55 800   63 400
Hopeatermiinit ja -futuurit      456 300   529 300
                             
Sähköjohdannaiset 2)                   
Pörssinoteeratut                     
sähköjohdannaiset             0,2     0,2
Muut sähköjohdannaiset           4,1     4,5

1) Nimellismäärät: perusmetallit tn, jalometallit tr.oz.
2) Nimellismäärät: sähköjohdannaiset TWh.

Johdannaiskaupat on tehty suojaamistarkoituksessa. Käypä arvo
osoittaa johdannaisten realisointituloksen, mikäli nämä
johdannaiset olisi suljettu tilinpäätöspäivänä. Johdannaisten
realisointitulokset kirjataan tuloslaskelmaan pääsääntöisesti
hedge accounting -periaatteen mukaisesti eli suojattavaa erää
vastaan. Valuuttatermiinien ja -optioiden sekä
valuutanvaihtosopimusten tasearvot sisältävät sitovien ja
todennäköisten sitoumusten suojaamiseksi tehtyjen sopimusten
toteutumattomia kurssieroja, jotka on jaksotettu.

TULOSKEHITYS NELJÄNNEKSITTÄIN            
Milj. EUR        I/02 II/02 III/02 IV/02  I/03
Liikevaihto                     
Stainless Steel                  
Valssatut tuotteet    599  628  517  584  682
Erikoistuotteet      325  375  299  312  349
Pohjois-Amerikka      71   72   60   64   64
Muut           -226  -252  -205  -221  -219
Stainless Steel                     
yhteensä         769  823  671  739  876
                             
Copper                          
Amerikka          90   93   81   76   74
Eurooppa         142  144  120  120  112
Autojen lämmön-                     
vaihdinsovellukset     61   74   63   58   59
Ilmastointisovel-                    
lukset & Aasia       73   92   85  101  121
Harjavalta Metals     96  103   87  105   93
Muut           -53  -54  -44  -44  -50
Copper yhteensä      409  452  392  416  409
                             
Zinc            99  120  101   98   93
                             
Technology         71  114   90  124   88
                             
Muu toiminta        89   90   65   92   87
                             
Sisäinen myynti      -61  -68  -59  -78  -70
Konserni        1 376 1 531 1 260 1 391 1 483
                             
Liikevoitto                       
Stainless Steel                     
Valssatut tuotteet     54   60   16   32   45
Erikoistuotteet       9   26   1   -8   0
Pohjois-Amerikka      1   3   1   -2   -1
Muut            11   14   8   6   13
AvestaPolarit                      
yhteensä          75  103   26   28   57
Konserniliikearvon                    
poisto                  -6  -22   -7
Stainless Steel                     
yhteensä          75  103   20   6   50
                             
Copper                          
Amerikka          7   6   1   -0   3
Eurooppa          2   6   -2   0   -7
Autojen lämmön-                     
vaihdinsovellukset     4   7   5   5   4
Ilmastointisovel-                    
lukset & Aasia       5   4   -2   -6   2
Harjavalta Metals      8   -1   2   5   3
Muut            -4   -1   2   0   -1
Copper yhteensä      22   21   6   4   4
                             
Zinc            4   1   -4   2   5
                             
Technology         -8   5   -1   8   -9
                             
Muu toiminta        2   43  -21   -6  -23
                             
Sisäiset erät        0  -22   6   1   1
Konserni          95  151   6   15   28
                             
Osuus osakkuus-                     
yhtiöiden voitosta (+),                 
tappiosta (-)       -0   -2   -3   -2   -3
Rahoitustuotot                      
ja -kulut         -11   10  -21  -25  -29
Voitto (tappio) ennen                  
satunnaisia eriä      84  159  -18  -12   -4
Tuloverot         -12  -48  -12   19   -1
Vähemmistöosuudet     -26  -28   50   3   0
Katsauskauden                      
voitto (tappio)      46   83   20   10   -5

KONSERNIN TUNNUSLUVUT              
NELJÄNNEKSITTÄIN
                  I/02   II/02
Liikevoitto                   
liikevaihdosta, %          6,9    9,9
Sijoitetun                    
pääoman tuotto, %         11,4   17,7
Oman pääoman tuotto, %       13,6   20,1
                         
Sijoitettu pääoma                
kauden lopussa,                 
milj. EUR             3 393   3 443
Korollinen nettovelka              
kauden lopussa,                 
milj. EUR             1 207   1 229
Omavaraisuusaste                 
kauden lopussa, % 1)        42,2   41,2
Velkaantumisaste                 
kauden lopussa, %         55,3   55,5
                         
Tulos/osake (ilman                
satunnaisia eriä), EUR       0,34   0,60
Tulos/osake, EUR          0,34   0,60
Osakkeiden keskimääräinen            
lukumäärä, 1 000 kpl 2)     136 278  136 774
Oma pääoma/osake, EUR       11,87   11,70
Osakkeiden lukumäärä               
kauden lopussa, 1 000 kpl 2)  136 278  137 082
                         
Investoinnit                   
käyttöomaisuuteen,                
milj. EUR 3)            146    194
Poistot, milj. EUR 4)        67    64
Henkilöstö keskimäärin      19 312  19 727

1) Tunnusluvussa konsernireservi on netotettu taseen varoihin.
2) Tunnusluvusta on vähennetty hankitut omat osakkeet.
3) Tunnusluku sisältää AvestaPolaritin osakkeiden hankinnan.
4) Tunnusluku ei sisällä konserniliikearvon poistoa eikä
konsernireservin tuloutusta.

                 III/02   IV/02   I/03
Liikevoitto                        
liikevaihdosta, %          0,5    1,0   1,9
Sijoitetun                        
pääoman tuotto, %          0,7    1,3   2,5
Oman pääoman tuotto, %       neg.    1,6   neg.
                             
Sijoitettu pääoma                     
kauden lopussa,                      
milj. EUR             4 083   4 331  4 528
Korollinen nettovelka                   
kauden lopussa,                      
milj. EUR             2 414   2 385  2 624
Omavaraisuusaste                     
kauden lopussa, % 1)        27,7   31,1   29,9
Velkaantumisaste                     
kauden lopussa, %         144,7   122,6  137,8
                             
Tulos/osake (ilman                    
satunnaisia eriä), EUR       0,15   0,06  -0,03
Tulos/osake, EUR          0,15   0,06  -0,03
Osakkeiden keskimääräinen                 
lukumäärä, 1 000 kpl 2)     137 138  140 498 171 375
Oma pääoma/osake, EUR       11,78   11,14  10,86
Osakkeiden lukumäärä                   
kauden lopussa, 1 000 kpl 2)  137 168  171 111 171 534
                             
Investoinnit                       
käyttöomaisuuteen,                    
milj. EUR 3)           1 403    299   178
Poistot, milj. EUR 4)        62    71    75
Henkilöstö keskimäärin      20 886  21 173  21 242

1) Tunnusluvussa konsernireservi on netotettu taseen varoihin.
2) Tunnusluvusta on vähennetty hankitut omat osakkeet.
3) Tunnusluku sisältää AvestaPolaritin osakkeiden hankinnan.
4) Tunnusluku ei sisällä konserniliikearvon poistoa eikä
konsernireservin tuloutusta.

Tilaa