OUTOKUMMUN HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Outokumpu Oyj    Pörssitiedote   30.3.2006 klo 16.15

OUTOKUMMUN HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Outokumpu Oyj:n hallitus on tänään järjestäytymiskokouksessaan
asettanut keskuudestaan kaksi pysyvää valiokuntaa,
Tarkastusvaliokunnan (Audit Committee) ja Nimitys- ja
palkitsemisvaliokunnan (Nomination and Compensation Committee).

Hallituksen Tarkastusvaliokunnan jäseniksi hallitus valitsi Ole
Johanssonin (pj), Leena Saarisen ja Taisto Turusen. Hallituksen
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Jukka Härmälä
(pj), Evert Henkes ja Anna Nilsson-Ehle.


OUTOKUMPU OYJ
Konserninjohto

Ingela Ulfves
Apulaisjohtaja - Sijoittajasuhteet
puh. (09) 421 2438, gsm 040 515 1531, fax (09) 421 2125
e-mail: ingela.ulfves@outokumpu.com
www.outokumpu.com

Tilaa