OUTOKUMMUN HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

OUTOKUMPU OYJ  PÖRSSITIEDOTE 5.4.2005 klo 16.00

OUTOKUMMUN HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Outokummun tänään pidetty varsinainen yhtiökokous muutti
yhtiöjärjestystä siten, että hallituksen puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan valitsee yhtiökokous ja valitsi ennakoivasti
hallituksen puheenjohtajaksi Heimo Karisen ja varapuheenjohtajaksi
Ole Johanssonin. Päätökset tulevat voimaan, kun yhtiöjärjestyksen
muutos on rekisteröity kaupparekisteriin. Tämän perusteella
hallituksen tämänpäiväisen järjestäytymiskokouksen puheenjohtajana
toimi Heimo Karinen ja varapuheenjohtajana Ole Johansson.

Hallitus on asettanut keskuudestaan kaksi pysyvää valiokuntaa,
Tarkastusvaliokunnan (Audit Committee) ja Nimitys- ja
palkitsemisvaliokunnan (Nomination and Compensation Committee).
Hallituksen Tarkastusvaliokunnan (Board Audit Committee) jäseniksi
hallitus valitsi Ole Johanssonin (pj), Jorma Huuhtasen ja Leena
Saarisen. Hallituksen Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan (Board
Nomination and Compensation Committee) jäseniksi valittiin Heimo
Karinen (pj), Evert Henkes, Arto Honkaniemi ja Jukka Härmälä.


OUTOKUMPU OYJ
Konserninjohto

Johanna Sintonen
Apulaisjohtaja - Sijoittajasuhteet
puh. (09) 421 2438, gsm 040 530 0778, fax (09) 421 2125
e-mail: johanna.sintonen@outokumpu.com
www.outokumpu.com

Tilaa