OUTOKUMMUN HALLITUS PÄÄTTI BOLIDENILLE S

OUTOKUMPU OYJ    PÖRSSITIEDOTE 22.12.2003 klo 14.15

OUTOKUMMUN HALLITUS PÄÄTTI BOLIDENILLE SUUNNATUSTA 5 000 000
OSAKKEEN UUSMERKINNÄSTÄ

Outokummun hallitus on tänään päättänyt vuoden 2003 varsinaisen
yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla korottaa yhtiön
osakepääomaa 5 000 000 osakkeen uusmerkinnällä. Uusmerkinnässä
osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen Boliden AB (publ):n tytäryhtiön Boliden Mineral AB:n
merkittäväksi Outokummun ja Bolidenin välisen yritysjärjestelyn
loppuunsaattamisen yhteydessä. Yritysjärjestely on tarkoitus
saattaa päätökseen vuoden 2003 lopussa.

Järjestelyssä Outokumpu myy Bolidenille sinkin ja kuparin
kaivos- ja sulattotoiminnot ja ostaa Bolidenin kuparituotteiden
muokkauksen ja teknologian myynnin. Osapuolet ovat sopineet,
että vastikkeena Bolidenilta ostettavista liiketoiminnoista
Outokumpu tarjoaa Bolidenin merkittäväksi 5 000 000 uutta
Outokumpu Oyj:n osaketta yritysjärjestelyn loppuunsaattamisen
yhteydessä. Helsingin Pörssissä 19.12.2003 noteeratun
Outokummun osakkeen päätöskurssin perusteella liikkeelle
laskettavien osakkeiden arvo on yhteensä noin 51,6 milj. euroa.

Outokumpu Oyj:n osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on 1,70
euroa, joten 5 000 000 uuden osakkeen tarjoaminen Bolidenille
ja niiden merkintä nostaa Outokummun osakepääoman 303 576
080,50 euroon ja liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärä
nousee 178 574 165 osakkeeseen.

Bolidenille suunnatun uusmerkinnän jälkeen Outokummun hallitus
voi vuoden 2003 varsinaisen yhtiökokouksen valtuutuksen nojalla
korottaa yhtiön osakepääomaa vielä enintään 12 265 911
osakkeella siten, että osakepääoma voi nousta enintään
20 852 050 eurolla. Valtuutus on voimassa vuoden 2004
varsinaiseen yhtiökokouksen saakka.

Lisätietoja uusmerkinnästä annetaan Bolidenin kanssa
toteutettavan järjestelyn loppuunsaattamisen yhteydessä.


OUTOKUMPU OYJ
Konserninjohto

Johanna Sintonen
Apulaisjohtaja - Sijoittajasuhteet
puh. (09) 421 2438, gsm 040 530 0778, fax (09) 421 2429
e-mail: johanna.sintonen@outokumpu.com
www.outokumpu.com

Tilaa