OUTOKUMMUN HALLITUS VAHVISTI JOHDON 2003

OUTOKUMPU OYJ  PÖRSSITIEDOTE 10.2.2004 klo 13.30

OUTOKUMMUN HALLITUS VAHVISTI JOHDON 2003A OPTIOT

Outokumpu Oyj:n hallitus on tänään vahvistanut hallituksen nimitys-
ja palkitsemisvalio-kunnan esityksen pohjalta Outokummun johdolle
myönnettävien optio-oikeuksien 2003A määrät. Optio-oikeuksia 2003A
annetaan 116 henkilölle yhteensä 742 988 kappaletta.

Johtoryhmän jäsenet saavat optio-oikeuksien 2003A kesäkuussa 2003
hyväksytystä enimmäismäärästä 62,00 % ja muu johto 45,25 %.

Optio-oikeudet 2003A jaettiin kesäkuussa 2003 ansaintakriteereiksi
määriteltyjen osakekohtaisen tuloksen (EPS) ja osakkeen
kurssikehityksen perusteella. Konsernin johtoryhmän jäsenten
kohdalla ansaintakriteerinä oli myös velkaantumisaste.

Optio-oikeuksilla 2003A voidaan merkitä yhteensä 742 988 Outokumpu
Oyj:n osaketta 1.9.2006 - 1.3.2009. Osakkeen merkintähinta optio-
oikeudella on yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi
Helsingin Pörssissä 1.12.2003 - 29.2.2004.


OUTOKUMPU OYJ
Konserninjohto
Johanna Sintonen
Apulaisjohtaja – Sijoittajasuhteet
puh. (09) 421 2438, gsm 040 530 0778, fax (09) 421 2125
e-mail: johanna.sintonen@outokumpu.com
www.outokumpu.com
Tilaa