OUTOKUMMUN HALLITUS VAHVISTI VUODEN 2001

OUTOKUMPU OYJ  PÖRSSITIEDOTE 10.2.2004 klo 12.15

OUTOKUMMUN HALLITUS VAHVISTI VUODEN 2001 JOHDON
OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN PALKKIOT

Outokummun hallitus on tänään vahvistanut johdon
osakepalkkiojärjestelmän toisen kannustuskauden palkkiot
enimmäispalkkion suuruisina. Vuoden 2001 osakepalkkiojärjestelmän
piiriin kuuluu 154 yhtiön johtoon tai muuhun avainhenkilöstöön
kuuluvaa henkilöä. Arviolta 329 510 yhtiön hallussa olevaa omaa
osaketta siirretään kokonaispalkkion osakeosuutena
palkkionsaajille 12.2.2004. Siirrettävät osakkeet oikeuttavat
osinkoon vuodelta 2003.

Maaliskuussa 2000 yhtiökokous hyväksyi osakepalkkiojärjestelmän
osaksi yhtiön johdon ja muun avainhenkilöstön kannustusohjelmaa.
Järjestelmä koostuu kolmesta kannustuskaudesta, joista kunkin
pituus on kolme vuotta. Kaudet alkoivat 1.1.2000, 1.1.2001 ja
1.1.2002. Yhtiön hallitus on päättänyt järjestelmään kuuluvista
henkilöistä kullakin kaudella.

Osakepalkkiojärjestelmän mukaan palkkio määräytyy yhtiön
osakekurssin suhteellisen kehityksen perusteella, ja palkkiota
maksetaan edellyttäen, että Outokummun osakekurssin kehitys on
vähintään yhtä hyvä kuin vertailuindeksin kehitys. Enimmäispalkkio
maksetaan, kun yhtiön osakekurssi on kehittynyt vähintään 15 %
paremmin kuin vertailuindeksi. Vertailuindeksin muodostaa Dow
Jones World Mining -indeksin (40 %) ja Dow Jones Europe Steel -
indeksin (60 %) yhdistelmä. Osakepalkkiojärjestelmän mukaisesta
palkkiosta 60 % maksetaan rahana ja 40 % Outokummun osakkeina.
Järjestelmän mukaan henkilö sitoutuu pitämään saamansa osakkeet
omistuksessaan vähintään vuoden ajan.


OUTOKUMPU OYJ
Konserninjohto
Johanna Sintonen
Apulaisjohtaja – Sijoittajasuhteet
puh. (09) 421 2438, gsm 040 530 0778, fax (09) 421 2125
e-mail: johanna.sintonen@outokumpu.com
www.outokumpu.com

Tilaa