OUTOKUMMUN HALLITUS VAHVISTI VUODEN 2002

OUTOKUMPU OYJ  PÖRSSITIEDOTE 17.2.2003 klo 14.15

OUTOKUMMUN HALLITUS VAHVISTI VUODEN 2002 JOHDON
OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN PALKKIOT

Outokummun hallitus on tänään vahvistanut johdon
osakepalkkiojärjestelmän ensimmäisen kannustuskauden palkkiot
enimmäispalkkion suuruisina. Vuoden 2000
osakepalkkiojärjestelmän piiriin kuuluu 149 yhtiön johtoon tai
muuhun avainhenkilöstöön kuuluvaa henkilöä. Arviolta 280 390
yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta siirretään
kokonaispalkkion osakeosuutena palkkionsaajille 19.2.2003.
Siirrettävät osakkeet oikeuttavat osinkoon vuodelta 2002.

Maaliskuussa 2000 yhtiökokous hyväksyi osakepalkkiojärjestelmän
osaksi yhtiön johdon ja muun avainhenkilöstön
kannustusohjelmaa. Järjestelmä koostuu kolmesta
kannustuskaudesta, joista kunkin pituus on kolme vuotta. Kaudet
alkoivat 1.1.2000, 1.1.2001 ja 1.1.2002. Yhtiön hallitus on
päättänyt järjestelmään kuuluvista henkilöistä kullakin
kaudella.

Osakepalkkiojärjestelmän mukaan palkkio määräytyy yhtiön
osakekurssin suhteellisen kehityksen perusteella, ja palkkiota
maksetaan edellyttäen, että Outokummun osakekurssin kehitys on
vähintään yhtä hyvä kuin vertailuindeksin kehitys.
Enimmäispalkkio maksetaan, kun yhtiön osakekurssi on kehittynyt
vähintään 15 % paremmin kuin vertailuindeksi. Vertailuindeksin
muodostaa Dow Jones World Mining -indeksin (40 %) ja Dow Jones
Europe Steel -indeksin (60 %) yhdistelmä.
Osakepalkkiojärjestelmän mukaisesta palkkiosta 60 % maksetaan
rahana ja 40 % Outokummun osakkeina. Järjestelmän mukaan
henkilö sitoutuu pitämään saamansa osakkeet omistuksessaan
vähintään vuoden ajan.


OUTOKUMPU OYJ
Konserninjohto

Johanna Sintonen
Viestintäpäällikkö - Sijoittaja- ja mediasuhteet
puh. (09) 421 2438, gsm 040 530 0778, fax (09) 421 2429
e-mail: johanna.sintonen@outokumpu.com
www.outokumpu.com

Tilaa