OUTOKUMMUN HALLITUS VAHVISTI VUODEN 2002 JOHDON OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN PALKKIOT

OUTOKUMPU OYJ  PÖRSSITIEDOTE 10.2.2005 klo 13.45

OUTOKUMMUN HALLITUS VAHVISTI VUODEN 2002 JOHDON
OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN PALKKIOT

Outokummun hallitus on tänään vahvistanut johdon
osakepalkkiojärjestelmän kolmannen kannustuskauden palkkiot
enimmäispalkkion suuruisina. Vuoden 2002 osakepalkkio-järjestelmän
piiriin kuuluu 142 yhtiön johtoon tai muuhun avainhenkilöstöön
kuuluvaa henkilöä. Arviolta 280 490 yhtiön hallussa olevaa omaa
osaketta siirretään kokonais-palkkion osakeosuutena palkkionsaajille
14.2.2005. Siirrettävät osakkeet oikeuttavat osinkoon vuodelta 2004.

Maaliskuussa 2000 yhtiökokous hyväksyi osakepalkkiojärjestelmän
osaksi yhtiön johdon ja muun avainhenkilöstön kannustusohjelmaa.
Järjestelmä koostuu kolmesta kannustus-kaudesta, joista kunkin
pituus on kolme vuotta. Kaudet alkoivat 1.1.2000, 1.1.2001 ja
1.1.2002. Yhtiön hallitus on päättänyt järjestelmään kuuluvista
henkilöistä kullakin kaudella.

Osakepalkkiojärjestelmän mukaan palkkio määräytyy yhtiön
osakekurssin suhteellisen kehityksen perusteella, ja palkkiota
maksetaan edellyttäen, että Outokummun osakekurssin kehitys on
vähintään yhtä hyvä kuin vertailuindeksin kehitys. Enimmäispalkkio
maksetaan, kun yhtiön osakekurssi on kehittynyt vähintään 15 %
paremmin kuin vertailuindeksi. Vertailuindeksin muodostaa Dow Jones
World Mining -indeksin (40 %) ja Dow Jones Europe Steel -indeksin
(60 %) yhdistelmä. Osakepalkkiojärjestelmän mukaisesta palkkiosta 60
% maksetaan rahana ja 40 % Outokummun osakkeina. Järjestelmän mukaan
henkilö sitoutuu pitämään saamansa osakkeet omistuksessaan vähintään
vuoden ajan.


OUTOKUMPU OYJ
Konserninjohto

Johanna Sintonen
Apulaisjohtaja - Sijoittajasuhteet
puh. (09) 421 2438, gsm 040 530 0778, fax (09) 421 2125
e-mail: johanna.sintonen@outokumpu.com
www.outokumpu.com

Tilaa