Outokummun Kemin kaivoksen malmivarat kasvoivat uusien kairausten myötä

OUTOKUMPU OYJ
PÖRSSITIEDOTE
13.1.2014 klo 16.00

 

Outokumpu on päivittänyt Kemin kaivoksen malmivarojen ja mineraalivarantojen arviot. Malmivarat ovat merkittävästi aiemmin arvioitua suuremmat, yhteensä 50,1 miljoonaa tonnia aiemman noin 33 miljoonan tonnin sijaan.

Malmivarojen 50 prosentin kasvu perustuu Surmaojan malmion vanhan avolouhoksen alapuolella tehtyihin maanalaisiin tutkimuskairauksiin. Outokumpu on tehnyt näiden tutkimuskairausten pohjalta louhintasuunnitelman, jonka mukaisesti yhtiö on käynnistänyt valmistavat työt Surmaojan maanalaisen tuotannon aloittamiseksi. Tavoitteena on aloittaa louhosmalmituotanto vuonna 2015. Malmintuotannon käynnistäminen ei edellytä erityisiä investointeja, koska kyseiset malmivarat ovat jo laajennetun infrastruktuurin piirissä.

Malmivarojen lisäksi kaivoksen mineraalivarannot ovat päivitetyn arvion perusteella yhteensä 97,8 miljoonaa tonnia. Mineraalivarantojen Cr2O3-pitoisuus on 29,4 % ja malmivarojen 26,0 %. Mineraali­varannot on tällä hetkellä arvioitu yhden kilometrin syvyyteen asti, mutta seismisillä menetelmillä on todettu mineraalisaation jatkuvan myös sen alapuolelle.

Toimitusjohtaja Mika Seitovirta: “Näin merkittävä malmivarojen kasvu on meille erittäin positiivinen asia. Olemme juuri saaneet päätökseen ferrokromituotannon laajennuksen kapasiteetin kaksinkertaistamiseksi, ja voimme nyt hyödyntää entistä suurempia malmivaroja tämän investoinnin puitteissa. Kromi on meille strategisesti tärkeä raaka-aine, sillä se tekee teräksestä ruostumattoman. Oma kromikaivos ja ferrokromituotanto tuovatkin meille tärkeää kilpailuetua.” 

Kemin kaivos on EU-alueen ainoa kromikaivos. Kromiittiesiintymän löysi paikallinen sukeltaja Martti Matilainen vuonna 1959, ja tuotanto käynnistyi vuonna 1968. Kaivos tuottaa kromirikastetta Outokummun omalle ferrokromitehtaalle, jonka tuotantoa Outokumpu on kaksinkertaistamassa: laajennetun kapasiteetin ylösajo on parhaillaan käynnissä. Tällä hetkellä Kemin kaivoksessa louhitaan vuosittain noin 2,4 miljoonaa tonnia malmia.

Malmivarat ja mineraalivarannot on luokiteltu noudattaen pohjoismaista FRB-standardia (Fennoscandian Review Board Standard).

Lisätietoja:

Sijoittajat: Johanna Henttonen, puh. (09) 421 3804, matkapuh. 040 530 0778

Media: Saara Tahvanainen, puh. 040 589 0223

Outokumpu OyjOutokumpu on ruostumattoman teräksen ja erikoismetalliseostuotteiden markkinajohtaja maailmassa. Valmistamme edistyksellisiä materiaaleja, jotka ovat tehokkaita, kestäviä ja kierrätettäviä ja auttavat siten rakentamaan maailmaa, joka kestää ikuisesti. Sata vuotta sitten keksitty ruostumaton teräs on ihanteellinen materiaali kestäviin ratkaisuihin vaativissa käyttökohteissa aina ruokailu- ja sairaalavälineistä siltoihin ja energialaitoksiin: se on 100-prosenttisen kierrätettävä, korroosionkestävä, hygieeninen ja vahva materiaali, jota ei tarvitse huoltaa. Outokummun palveluksessa on yli 15 000 ammattilaista yli 40 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.outokumpu.fi

Tilaa

Liitteet & linkit