OUTOKUMMUN KERTALUONTEISET ERÄT VUODEN 2004 VIIMEISELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ

OUTOKUMPU OYJ  PÖRSSITIEDOTE  20.1.2005 KLO 15.00

OUTOKUMMUN KERTALUONTEISET ERÄT VUODEN 2004 VIIMEISELLÄ
NELJÄNNEKSELLÄ

Sosiaali- ja terveysministeriö hyväksyi joulukuussa 2004 tiettyjä,
1.1. 2006 voimaan tulevia muutoksia Suomen työeläkejärjestelmän
(TEL) työkyvyttömyyseläkevastuiden laskentaperusteisiin. Uuden
käytännön mukaan TEL:n työkyvyttömyysosa käsitellään
maksuperusteisena järjestelmänä IFRS-tilinpäätöksissä. Tämän
muutoksen takia ja vuodenvaihteen vakuutusmatemaattisten laskelmien
valmistuttua Outokumpu tulouttaa 90 % taseessa olevasta TEL:n
työkyvyttömyyseläkevastuusta ja kirjaa 36 milj. euron
kertaluonteisen positiivisen erän vuoden 2004 viimeisen neljänneksen
liikevoittoon. Verovaikutus huomioon ottaen muutoksella on 26 milj.
euron positiivinen vaikutus kauden voittoon.

Toisaalta joulukuussa 2004 toteutusta Boliden-osakkeiden myynnistä
syntyvä kertaluonteinen tappio heikentää Outokummun liikevoittoa
viimeisellä neljänneksellä lievästi. Osakkeiden myyntiin liittyvän
myyntitappion suuruus määräytyy vasta Bolidenin tilinpäätöksen
valmistuttua.

Aiemmin ilmoitetun mukaisesti Outokumpu julkistaa vuoden 2004
tilinpäätöstiedot torstaina 10.2.2005.OUTOKUMPU OYJ
Konserninjohto

Johanna Sintonen
Apulaisjohtaja - Sijoittajasuhteet
Puh. (09) 421 2438, gsm 040 530 0778, fax (09) 421 2125
Sähköposti: johanna.sintonen@outokumpu.com
www.outokumpu.com

Tilaa