OUTOKUMMUN KOLMANNEN NELJÄNNEKSEN LIIKEVOITTO 73 MILJ. EUROA - MARKKINANÄKYMÄT EDELLEEN MYÖNTEISET

OUTOKUMPU OYJ  PÖRSSITIEDOTE 26.10.2004 klo 13.00

OUTOKUMMUN KOLMANNEN NELJÄNNEKSEN LIIKEVOITTO 73 MILJ. EUROA

MARKKINANÄKYMÄT EDELLEEN MYÖNTEISET

Tämä on Outokummun ensimmäinen IFRS:n mukaisesti laadittu
osavuosikatsaus. Liikevaihto oli kausiluonteisesti hiljaisella
kolmannella neljänneksellä 1 649 milj. euroa, mikä on 10 % vähemmän
kuin toisella neljänneksellä. Sekä virallinen että vertailu-
kelpoinen liikevoitto olivat 73 milj. euroa (II/2004: 128 milj.
euroa ja 120 milj. euroa). Voitto ennen veroja ja vähemmistöosuutta
oli 75 milj. euroa ja osakekohtainen tulos 0,29 euroa.
Markkinanäkymät ovat edelleen myönteiset, ja konsernin
vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan palaavan viimeisellä
neljänneksellä alkuvuoden hyvälle tasolle.


KOLMAS NELJÄNNES LYHYESTI

- Outokumpu noudattaa tässä osavuosikatsauksessa ensimmäistä kertaa
kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (International Financial
Reporting Standards, IFRS). IFRS:n siirtymäpäivä on 1.1.2003, ja
IFRS-vertailuluvut julkistettiin 11.10.2004.

- Outokumpu ilmoitti elokuun lopussa, että konsernin tuleva
strateginen suunta perustuu johtavaan asemaan ruostumattomassa
teräksessä. Tästä johtuen Outokumpu selvittää parhaillaan
vaihtoehtoja muokattujen kuparituotteiden liiketoiminnasta
luopumiseksi.

- Ruostumattoman teräksen ja kuparituotteiden kysyntä pysyi hyvänä
heinä-syyskuun tavanomaisesta kausivaihtelusta huolimatta. Outokumpu
Stainlessin toimitusmäärät supistuivat 16 % ja Outokumpu Copperin 9
% verrattuna edelliseen neljännekseen.

- Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 73 milj. euroa
(II/2004: 120 milj. euroa). Korkeammat ruostumattoman teräksen
muokkauslisät lievensivät osittain toimitusmäärien supistumisen
vaikutusta. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi selvästi verrattuna
viime vuoden vastaavaan jaksoon (III/2003: 5 milj. euroa).

- Suhteellisen hyvän vertailukelpoisen liikevoiton lisäksi Bolidenin
hyvä tulos vaikutti myönteisesti osakekohtaiseen tulokseen, joka oli
0,29 euroa.

- Syyskuun lopussa korollinen nettovelka oli 2 515 milj. euroa, ja
velkaantumisaste laski kolmannella neljänneksellä 104,4 %:iin.
Outokumpu on sitoutunut 75 %:n velkaantumisasteen saavuttamiseen.
Tärkeimmät toimenpiteet velkaantumisasteen alentamiseen ovat
kannattavuuden parantaminen, käyttöpääoman pitäminen kurissa ja
onnistuminen muokattujen kuparituotteiden liiketoiminnan
divestoinnissa.

- Tornion tehtaiden 1,1 miljardin euron laajennusohjelma on nyt
lähes valmis kolmannella neljänneksellä toteutettujen vanhemman
sulaton modernisoinnin ja kuumavalssaamon laajennuksen jälkeen.
Uuden kapasiteetin ylösajo jatkuu vuoden 2005 puoliväliin asti,
jolloin uuden kylmävalssaamon (RAP5) suorituskykytestit on tehty ja
investointiprojekti saatettu päätökseen. RAP5-linjan ylösajo etenee
ja tuotantovauhti on noussut kunnossapitoseisokin jälkeen.
Syyskuussa tehtiin kylmävalssattujen 2B-tuotteiden tuotantoennätys,
ja volyymit ovat nyt voimakkaassa kasvussa.

- Tornion RAP5-linjan ylösajo parantaa edelleen kannattavuutta
viimeisellä neljänneksellä tuotantomäärien kasvun ja
yksikkökohtaisten tuotantokustannusten alenemisen ansiosta. Lisäksi
Tornion kuumavalssaamon ylösajon onnistunut loppuunsaattaminen ja
lähiajan hintakehitys vaikuttavat merkittävästi kannattavuuteen.
Konsernin vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan palaavan
viimeisellä neljänneksellä alkuvuoden hyvälle tasolle.

Toimitusjohtaja Jyrki Juusela kommentoi:

"Oleellista tällä hetkellä on laittaa tase kuntoon ja luoda vahva
pohja, joka turvaa kannattavan kasvun jatkumisen ja entistä
vahvemman kilpailuaseman. Konsernistrategian uusi suunta on nyt
linjattu – Outokumpu tavoittelee johtoasemaa ruostumattomassa
teräksessä. Ruostumaton on selkeästi tärkein liiketoimintamme.
Olenkin vakuuttunut että Juha Rantanen on Outokummun uutena
toimitusjohtajana sitoutunut ja erittäin pätevä luotsaamaan
Outokumpua tähän jännittävään, uuteen kauteen."

JOHDON TULOSANALYYSI – KOLMANNEN NELJÄNNEKSEN OPERATIIVINEN TULOS

Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto suhteellisen hyvä
lomakaudesta ja seisokeista huolimatta

Seuraavassa taulukossa esitetään konsernin liiketoimintojen
liikevaihto ja vertailukelpoinen liikevoitto eli liikevoitto ilman
poikkeuksellisia eriä ja huomioon ottaen Outokumpu Copperin LIFO-
FIFO-varasto-oikaisun.

Konsernin                            
tunnuslukuja
                                
Milj. EUR      I/03 II/03 III/03 IV/03 2003 I/04 II/04 III/04
                              
Liikevaihto                           
Stainless      876 852  850 872 3 450 1 102 1 162 1 034
Copper        409 403  405 411 1 628 493 552  516
Technology      89  81  98 137  405  81 104  91
Zinc         93  95  98 110  396  -  -   -
Muu toiminta     67  61  61  74  263  41  39  41
Sisäinen myynti   -51 -53  -48 -68 -220 -37 -31  -33
Konserni      1 483 1 439 1 464 1 536 5 922 1 680 1 826 1 649
                                
Vertailukelpoinen                        
liikevoitto                           
Stainless       47  33   7  19  106 120 118  81
Copper         5  11   6  9  31  13  2  -2
Technology      -6  -1   1  12   6  -9  0   1
Zinc          6  3   5  6  20  -  -   -
Muu toiminta     -23 -20  -15 -16  -74 -16  -2  -7
Sisäiset erät     1  0   1  1   3  -2  2   0
Konserni       30  26   5  31  92 106 120  73
Vertailukelpoisuute                      
en
vaikuttavat erät   -1  -5  26 108  128  28  8   0
Konserni,                           
virallinen
liikevoitto      29  21  31 139  220 134 128  73

Maailmantalouden kasvu jatkui kolmannella neljänneksellä noin 4 %:n
vauhtia. Nopeinta kasvu oli edelleen Kiinassa. Talouskasvu jatkui
Yhdysvalloissa, mutta pysyi vaisuna Euroopassa. Ruostumattoman
teräksen kysyntä pysyi hyvänä lomakauden aiheuttamasta
tavanomaisesta kausivaihtelusta huolimatta. Konsernin liikevaihto
supistui 10 % edellisestä neljänneksestä. Outokumpu Stainlessin
toimitusmäärät supistuivat 16 % ja Outokumpu Copperin 9 % verrattuna
toiseen neljännekseen. Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto
kasvoi 68 milj. euroa edellisen vuoden vastaavasta jaksosta ja oli
73 milj. euroa (II/2004: 120 milj. euroa). Ruostumattoman teräksen
muokkauslisien nousu lievensi osittain toimitusmäärien supistumisen
vaikutusta.

Stainlessin tulos kohtuullinen

Outokumpu Stainlessin             
tunnuslukuja
                        
Milj. EUR           I/03 II/03 III/0 IV/03
                     3
Liikevaihto                   
Coil Products         704 697 661 687
Special Products        349 327 273 348
North America          64  59  64  65
Muut             -241 -231 -148 -228
Outokumpu Stainless yhteensä 876 852 850 872
                        
Vertailukelpoinen               
liikevoitto
Coil Products          45  35  1  17
Special Products         0  2  -8  5
North America          0  0  4  1
Muut               2  -4  10  -4
Outokumpu Stainless       47  33  7  19
yhteensä
                        
Pantegin sulkemisvaraus     -  -  -  -7
Stelco Hardyn                  
sulkemisvaraus
                         
virallinen liikevoitto     47  33  7  12
Outokumpu Stainless,               
Liiketoimintaan sitoutunut           
pääoma kauden lopussa      3 3 529 3 560 3 501
               384
                        
Päätuotteiden                  
toimitukset (1 000               
tonnia)
Kylmävalssatut tuotteet    228 210 208 221
Kirkkaat kuumanauhat      83  69  72  92
Muut              150 158 169 115
Toimitukset yhteensä      461 437 449 428
                       
Markkinahintojen kehitys 1)          
Ruostumaton teräs              
 Markkinahinta     EUR/kg 1,77 1,78 1,75 1,87
 Perushinta      EUR/kg 1,43 1,39 1,38 1,38
 Muokkauslisä     EUR/kg 0,98 0,93 0,92 0,93
Nikkeli         USD/lb 3,78 3,80 4,25 5,64
            EUR/kg 7,77 7,36 8,33 10,46
Ferrokromi (Cr-sisältö) USD/lb 0,36 0,41 0,46 0,49
            EUR/kg 0,74 0,80 0,90 0,90
Molybdeeni       USD/lb 4,21 5,36 5,78 6,23
            EUR/kg 8,65 10,39 11,34 11,55
Rautaromu        USD/t 146 130 148 162
            EUR/t 136 115 132 136

1) Lähteet:
Ruostumaton teräs: CRU - Saksan muokkauslisä (2 mm cold rolled 304
sheet), arvioitu hinta kauden toimituksille.
Nikkeli: Lontoon metallipörssin (LME) noteeraukset muutettuina
dollareiksi/naula ja euroiksi/kilo.
Ferrokromi: CRU - US imported high carbon 50-55 % Cr.
Molybdeeni: CRU – molybdeenioksidi, Eurooppa.
Rautaromu: Metal Bulletin - HMS 1 fob Rotterdam.

Milj. EUR           2003 I/04 II/04 III/0
                        4
Liikevaihto                   
Coil Products         2 749 849  894 767
Special Products       1 297 363  459 379
North America         252  78  94  98
Muut             -848 -188 -285 -210
Outokumpu Stainless yhteensä 3 450 1 102 1 162 1 034
                         
Vertailukelpoinen                
liikevoitto
Coil Products          98 102  88  69
Special Products        -1  11  25  8
North America          5  5   6  5
Muut               4  2  -1  -1
Outokumpu Stainless      106 120  118  81
yhteensä
                         
Pantegin sulkemisvaraus     -7  -   -  -
Stelco Hardyn                  -3
sulkemisvaraus
                         
virallinen liikevoitto     99 120  118  78
Outokumpu Stainless,               
Liiketoimintaan sitoutunut            
pääoma kauden lopussa     3 501 3 759 3 967 4 048
                         
Päätuotteiden                  
toimitukset (1 000                
tonnia)
Kylmävalssatut tuotteet    867 239  222 213
Kirkkaat kuumanauhat      316 103  99  74
Muut              592 137  123  87
Toimitukset yhteensä     1 775 479  444 374
                          
Markkinahintojen kehitys 1)           
Ruostumaton teräs                 
 Markkinahinta     EUR/kg 1,80 2,12 2,28 2,26
 Perushinta      EUR/kg 1,40 1,40 1,43 1,44
 Muokkauslisä     EUR/kg 0,94 0,96 1,01 1,05
Nikkeli         USD/lb 4,37 6,68 5,67 6,35
            EUR/kg 8,52 11,79 10,38 11,45
Ferrokromi (Cr-sisältö) USD/lb 0,43 0,60 0,71 0,73
            EUR/kg 0,84 1,05 1,30 1,32
Molybdeeni       USD/lb 5,42 8,20 14,61 16,91
            EUR/kg 10,56 14,46 26,49 30,50
Rautaromu        USD/t 147 231  211 238
            EUR/t 130 185  176 195

1) Lähteet:
Ruostumaton teräs: CRU - Saksan muokkauslisä (2 mm cold rolled 304
sheet), arvioitu hinta kauden toimituksille.
Nikkeli: Lontoon metallipörssin (LME) noteeraukset muutettuina
dollareiksi/naula ja euroiksi/kilo.
Ferrokromi: CRU - US imported high carbon 50-55 % Cr.
Molybdeeni: CRU – molybdeenioksidi, Eurooppa.
Rautaromu: Metal Bulletin - HMS 1 fob Rotterdam.

Sekä ruostumattoman teräksen kysyntä että tarjonta ovat kasvaneet
tammi-syyskuussa noin 7 % verrattuna edellisvuoteen.
Kausiluonteisesti hiljaisella kolmannella neljänneksellä
ruostumattoman teräksen kysyntä kuitenkin supistui arviolta noin 3 %
edellisestä neljänneksestä. Kysyntä pysyi vakaana Pohjois- ja Itä-
Euroopassa, mutta heikkeni Etelä-Euroopassa. Varastojen purku
päättyi Kiinassa neljänneksen lopulla, ja kysyntä kääntyi hienoiseen
nousuun Aasiassa. Ruostumattoman teräksen markkinatilanne pysyi
Yhdysvalloissa hyvänä heinä-syyskuussa vahvan talouskasvun ansiosta.

Kylmävalssatun ruostumattoman teräksen keskimääräinen perushinta
pysyi Pohjois-Euroopassa edellisen neljänneksen tasolla, mutta laski
hieman Etelä-Euroopassa. Alueellisten hintaerojen kasvu päättyi
kuitenkin lokakuussa. Myyntihinnat pysyivät Aasiassa matalampina
kuin Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Tutkimuslaitos CRU:n mukaan
kylmävalssatun 2 mm:n paksuisen teräslevyn Saksan perushinta nousi 1
% ja muokkauslisä 4 % edellisestä neljänneksestä. Perushinta
kuitenkin aleni hieman jakson loppupuolella. Kylmävalssatun teräksen
kysyntä pysyi Yhdysvalloissa vahvana ja hinnat vakaina.
Kvarttolevyjen perushinta nousi hieman Euroopassa, ja kysyntä jatkuu
hyvänä. Putkien perushintaan kohdistui Euroopassa paineita
kolmannella neljänneksellä kiristyneen kilpailun takia. Pitkien
tuotteiden markkinat vahvistuivat edelleen maailmanlaajuisesti.
Erikoisohuiden nauhojen kysyntä pysyi vakaana, mutta hintataso oli
alhainen. Kvarttolevyjen, putkien ja pitkien tuotteiden kysyntä
jatkui hyvänä Yhdysvalloissa.

Nikkelimarkkinat olivat heinä-syyskuussa lähellä tasapainoa.
Euroopan lomakausi ja ruostumattoman teräsromun hyvä saatavuus
vaimensivat nikkelin kysyntää. Varastot kasvoivat hieman, mutta ne
ovat edelleen hyvin pienet. Nikkelin hinta vaihteli voimakkaasti:
tonnihinta oli heinäkuun alussa 14 000 US-dollaria, pudoten
syyskuussa 12 000 US-dollariin ja nousten jälleen 15 000 US-
dollariin neljänneksen lopussa. Nikkelin hintavaihtelu on jatkunut,
ja hinta oli korkeimmillaan 16 595
US-dollaria tonnilta 8.10.2004. Ferrokromimarkkinat muuttuivat
hieman ylijäämäisiksi tarjonnan kasvaessa 10 % ja kysynnän
heiketessä hieman. Pitkäaikaiset sopimushinnat nousivat 3 %
edellisestä neljänneksestä ja olivat 0,73 USD/naula. Markkinahinnat
(spot) puolestaan laskivat. Molybdeenin hinta pysyi toisen
neljänneksen ennätyksellisen korkealla tasolla. Rautaromun hinta
palasi neljänneksen loppupuolella ensimmäisen neljänneksen korkealle
tasolle.

Outokumpu Stainlessin liikevaihto laski heinä-syyskuussa 11 %
edellisestä neljänneksestä 1 034 milj. euroon. Tämä johtui
pääasiassa toimitusmäärien supistumisesta 16 %:lla Euroopan
lomakauden takia. Toimitusmäärien laskusta huolimatta Outokumpu
Stainlessin vertailukelpoinen liikevoitto oli 81 milj. euroa
(II/2004: 118 milj. euroa); merkittävästi enemmän kuin edellisvuoden
vastaavalla jaksolla (III/2003: 7 milj. euroa). Muokkauslisien nousu
lievensi osittain toimitusmäärien supistumisen vaikutusta.
Liikevoittoa nosti myös se, että rautaromukomponentti sisältyi
seosainelisään koko neljänneksen ajan. Myös pääraaka-aineiden
hintojen muutokset paransivat kolmannen neljänneksen liikevoittoa,
koska Outokumpu Stainlessin varastojen kiertonopeus on tällä
hetkellä hitaampi kuin seosainelisän määrittämisessä käytettävä
kiertonopeus.

Tornion tehtaiden laajennukseen liittyneet huolto- ja
modernisointiseisokit sujuivat hyvin kolmannella neljänneksellä.
Vanhemman sulaton kuuden viikon seisokki uudistustöitä varten
toteutettiin heinä-syyskuussa. Kuumavalssaamon kapasiteetin ylösajo
1,65 milj. tonniin on edennyt suunnitelmien mukaisesti elo-
syyskuussa pidetyn kahden viikon seisokin jälkeen, ja täysi
tuotantokapasiteetti arvioidaan saavutettavan viimeisellä
neljänneksellä. Seisokit ja niitä seuranneet ylösajot supistivat
väliaikaisesti sulaton ja kuumavalssaamon tuotantomääriä Torniossa.

Uuden RAP5- kylmävalssauslinjan ylösajo etenee ja tuotantovauhti on
noussut kunnossapitoseisokin jälkeen. RAP5-konsepti toimii hyvin.
Kaikkia RAP5:n päätuotteita tuotetaan ja ne täyttävät asetetut
laatuvaatimukset. Syyskuussa tehtiin kylmävalssattujen 2B-tuotteiden
tuotantoennätys, ja volyymit ovat nyt voimakkaassa kasvussa.

Outokumpu Stainlessin käyttöpääoma oli edelleen normaalia suurempi.
Osaltaan tähän vaikutti varastojen kasvattaminen Tornion tehtaiden
tuotantoseisokkeja varten. Tornion tehtaiden kapasiteetin ylösajo
jatkuu viimeisellä neljänneksellä, ja varastot puretaan vuoden
loppuun mennessä. Raaka-aineiden korkea hinta ja
liiketoimintavolyymin kasvu vaikuttavat käyttöpääoman määrään, ja
siksi käyttöpääoman pitäminen kurissa on yksi Outokumpu Stainlessin
keskeisistä haasteista.

Outokumpu ilmoitti syyskuussa Stelco Hardyn putkitehtaan
sulkemisesta Britanniassa. Sulkeminen vaikuttaa noin 40
työntekijään, ja suunnitelmien mukaan tehdas suljetaan maaliskuun
2005 loppuun mennessä. Outokumpu kirjasi syyskuussa 3 milj. euron
varauksen tehtaan sulkemiskustannuksia varten.

Ruostumattoman teräksen kysyntä parani selvästi syyskuun viimeisten
viikkojen aikana, ja kysyntä on pysynyt vahvana lokakuussa. Tämä
johtuu osittain seosainelisän odotetusta noususta joulukuun
toimituksille. Keskimääräisen perushinnan arvioidaan pysyvän
loppuvuonna lähellä kolmannen neljänneksen tasoa.

Nikkelimarkkinoiden odotetaan olevan lähikuukausina lähes
tasapainossa. Hintojen arvioidaan kuitenkin pysyvän korkeina ja
vaihtelevan spekulatiivisen kysynnän takia. Ferrokromin
sopimushinnat pysyvät viimeisellä neljänneksellä edellisen
neljänneksen tasolla. Nykyiset korkeat hinnat parantavat myös
lähiaikoina Outokumpu Stainlessin kannattavuutta sen oman
ferrokromituotannon kautta.

Tornion uuden kylmävalssaamon ylösajo parantaa Outokumpu Stainlessin
kannattavuutta myös viimeisellä neljänneksellä tuotantomäärien
kasvun ja yksikkökohtaisten tuotantokustannusten alenemisen
ansiosta. Viimeisen neljänneksen toimituksiin sisältyy kuitenkin
myös puolituotteita varastojen purkamiseksi ja kassavirran
tuottamiseksi. Tornion kuumavalssaamon ylösajon onnistunut
loppuunsaattaminen ja lähiajan hintakehitys ovat tärkeitä tekijöitä
Outokumpu Stainlessin loppuvuoden kannattavuudelle. Outokumpu
Stainlessin viimeisen neljänneksen vertailukelpoisen liikevoiton
odotetaan paranevan toimitusmäärien kasvun ansiosta.

Copperin tulos heikko

Outokumpu Copperin                   
tunnuslukuja
                            
Milj. EUR              I/03 II/03 III/0 IV/03
                         3
Liikevaihto                      
Regional businesses         185  174 171  191
Global businesses          180  191 173  163
Muut                 44  38  61  57
Outokumpu Copper yhteensä      409  403 405  411
                            
Vertailukelpoinen                   
liikevoitto
Regional businesses          -2   2  2  -2
Global businesses           6  11  4   6
Muut                  1  -2  0   5
Outokumpu Copper yhteensä       5  11  6   9
                            
LIFO-FIFO varasto-oikaisu       -1  -5  0   4
Yrityskaupoissa hankitun                 
nettovarallisuuden
hankintamenon ylittävä osuus      -   -  -  26
Varaukset kupariputkien                 
kartellisakoista            -   -  -  -54
Outokumpu Copper,                    
virallinen liikevoitto         4   6  6  -15
                             
Liiketoimintaan sitoutunut               
pääoma kauden lopussa        918  911 883  728
                            
Muokattujen tuotteiden                 
toimitukset (1 000 tonnia)               
Regional businesses          59  57  54  58
Global businesses           47  53  48  45
Sisäiset toimitukset          0   0  0  -1
Toimitukset yhteensä         106  110 102  102
                             
Tilauskanta kauden                    
lopussa (1 000 tonnia)        67  64  51  66
                             
Hintakehitys                      
Kuparituotteiden                     
muokkauslisä,
muutos edellisestä jaksosta,     -4  -5  1  -6
% 1)
Kuparin hinta 2)       USD/l 0,75 0,74 0,80 0,93
              b
               EUR/k 1,55 1,44 1,56 1,73
              g

1) Outokummun kuparituotteiden keskimääräinen muokkauslisä. Sisältää
tuotevalikoiman muutoksen. Bolidenilta hankittu kuparituotteiden
muokkausliiketoiminta sisältyy lukuihin tammikuusta 2004 alkaen.
2) Lontoon metallipörssin (LME) noteeraus.

Milj. EUR              2003 I/04 II/04 III/0
                            4
Liikevaihto                      
Regional businesses         721  304 326  308
Global businesses          707  204 244  224
Muut                 200  -15 -18  -16
Outokumpu Copper yhteensä     1 628  493 552  516
                            
Vertailukelpoinen                   
liikevoitto
Regional businesses          0   7  -0  -1
Global businesses           27  10  -0   4
Muut                  4  -4  2  -5
Outokumpu Copper yhteensä       31  13  2  -2
                            
LIFO-FIFO varasto-oikaisu       -2  11  9   3
Yrityskaupoissa hankitun                 
nettovarallisuuden
hankintamenon ylittävä osuus     26   -  -   -
Varaukset kupariputkien                 
kartellisakoista           -54   -  -   -
Outokumpu Copper,                    
virallinen liikevoitto         1  24  11   1
                             
Liiketoimintaan sitoutunut               
pääoma kauden lopussa        728  889 965  991
                            
Muokattujen tuotteiden                 
toimitukset (1 000 tonnia)               
Regional businesses         228  107 106  98
Global businesses          193  54  58  51
Sisäiset toimitukset         -1  -13 -15  -14
Toimitukset yhteensä         420  148 149  135
                             
Tilauskanta kauden                    
lopussa (1 000 tonnia)        66  95 108  79
                             
Hintakehitys                      
Kuparituotteiden                     
muokkauslisä,
muutos edellisestä jaksosta,     -15  -8  6  -2
% 1)
Kuparin hinta 2)       USD/l 0,81 1,24 1,27 1,29
              b
               EUR/k 1,57 2,18 2,32 2,33
              g

1) Outokummun kuparituotteiden keskimääräinen muokkauslisä. Sisältää
tuotevalikoiman muutoksen. Bolidenilta hankittu kuparituotteiden
muokkausliiketoiminta sisältyy lukuihin tammikuusta 2004 alkaen.
2) Lontoon metallipörssin (LME) noteeraus.

Regional businesses käsittää Americas, Europe sekä Tube and Brass -
divisioonat. Global businesses käsittää Automotive Heat Exchangers
ja Appliance Heat Exchangers & Asia -divisioonat. Bolidenille myydyn
Harjavalta Metalsin vuoden 2003 luvut sisältyvät ryhmään Muut.


Outokumpu Copperin yleinen markkinatilanne oli hyvä kolmannen
neljänneksen alussa, mutta kysyntä heikkeni hieman jakson
loppupuolella. Aasiassa kysyntä pysyi hyvänä, mutta voimakas
kausivaihtelu ja tiukka kilpailu Kiinassa toivat hintapaineita.
Kysynnän hidas elpyminen jatkui Euroopassa. Kuparilevyjen, -nauhojen
ja -putkien kysyntä parani hieman ja muokkauslisät nousivat jonkin
verran. Kysyntä pysyi Yhdysvalloissa hyvänä neljänneksen alussa,
mutta heikkeni jonkin verran neljänneksen loppupuolella. Kysynnän
pehmeneminen liittyi lähinnä autoteollisuuteen ja öljyn korkeaan
hintaan.

Outokumpu Copperin liikevaihto laski 7 % edelliseen neljännekseen
verrattuna, ja vertailukelpoinen liiketappio oli 2 milj. euroa.
Toimitukset supistuivat 9 % johtuen kausiluonteisista tekijöistä ja
Espanjassa sijaitsevan Zaratamon putkitehtaan tuotanto-ongelmista.
Outokumpu Copperin keskimääräinen muokkauslisä aleni 2 % verrattuna
edelliseen neljännekseen.

Bolidenilta viime vuonna hankittujen kuparinmuokkausyksiköiden
integrointi on jatkunut. Kupariputkituotanto Waalwijkissa,
Alankomaissa, on päätetty lopettaa lokakuun 2004 lopussa. Sulkeminen
on Outokumpu Copperin kokonaisstrategian mukaista. Tarkoituksena on
hyödyntää Boldien-kaupan tuomia rationalisointimahdollisuuksia
erittäin kilpailluilla Euroopan markkinoilla.

Kuparituotteiden kysynnän elpymisen odotetaan jatkuvan Euroopassa
lähitulevaisuudessa ja kysynnän olevan voimakkainta Aasiassa.
Yhdysvaltain kysynnän pehmeneminen neljänneksen loppupuolella oli
todennäköisesti vain väliaikaista asiakkaiden pienentäessä varastojaan
kuparin korkean hinnan takia. Kysynnän odotetaan virkistyvän
Yhdysvalloissa jälleen viimeisellä neljänneksellä. Outokumpu Copperin
vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan parantuvan selvästi
loppuvuoden aikana hyvän tilauskannan ansiosta.

Technologyn tilauskanta kasvussa

Outokumpu Technologyn                    
tunnuslukuja
                                
Milj. EUR       I/0 II/0 III/0 IV/0 2003 I/04 II/0 III/0
             3  3  3  3       4   4
Liikevaihto       89  81  98 137 405 81 104  91
                                
Vertailukelpoinen                       
liikevoitto       -6  -1  1  12  6 -9  0   1
                               
Suodatinliiketoiminnan                    
myyntivoitto       -  -  -  -  - 18  -1   -
Technology, virallinen                    
liikevoitto       -6  -1  1  12  6  9  -1   1
                               
Liiketoimintaan sitoutunut                  
pääoma kauden lopussa  42  50  32  38  38 27  45  29
                                
Tilauskanta kauden   359 294 410 356 356 390 336  423
lopussa

Outokumpu Technologyn tilauskanta on kehittynyt hyvin, ja
kolmannella neljänneksellä uusia tilauksia kertyi 144 milj. euron
arvosta. Suurimmat tilaukset koskivat teknologiatoimitusta Iranissa
sijaitsevaan Gol-E-Gohariin rakennettavan pelletointilaitokseen
(arvo 50 milj. euroa), kupariuuttolaitoksen toimit-tamista Minera
Escondida Limitadalle Chileen (arvo 40 milj. euroa) ja kahden
sintrauslaitoksen toimittamista Jindalin rauta- ja teräsyhtiöille
Intiaan. Tilauskanta oli syyskuun lopussa 423 milj. euroa.
Technologyn kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 91 milj. euroa ja
vertailukelpoinen liikevoitto 1 milj. euroa.

Outokumpu Technologyn markkinatilanne on parantunut merkittävästi
metalli- ja kaivosteollisuuden investointiaktiviteetin piristymisen
myötä. Vilkkainta kysyntä on tällä hetkellä rautametalleihin
liittyvissä teknologioissa, ja Outokumpu Technology odottaa niihin
liittyvien tilausten kasvavan voimakkaasti loppuvuonna 2004.
Outokumpu Technologyn vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan
paranevan viimeisellä neljänneksellä, ja koko vuoden
vertailukelpoisen liikevoiton arvioidaan olevan positiivinen.

Muu toiminta

Muun toiminnan                            
tunnuslukuja
                                   
Milj. EUR         I/03 II/0 III/0 IV/0 2003 I/04 II/0 III/0
                  3   3  3       4   4
Liikevaihto         67  61  61 74 263  41  39  41
                                   
Vertailukelpoinen      -23 -20  -15 -16 -74 -16  -2  -7
liikevoitto
                                  
Boliden-järjestelyn      -  -   - 120 120  -1  -   -
myyntivoitto
Inmetin osakkeiden      -  -   - 10  10  -  -   -
myyntivoitto
Jalometallikaivostoiminnan                      
myyntivoitto         -  -   -  9  9  -  -   -
Arctic Platinum                           
Partnershipin
(49 %) myyntivoitto      -  -  26  -  26  -  -   -
Muu toiminta,                            
virallinen liikevoitto   -23 -20  11 123  91 -17  -2  -7
                                  
Liiketoimintaan sitoutunut                     
pääoma kauden lopussa    157 172  210 51  51  72  75  83

Kaivostoiminnasta luopumisen seurauksena Muu toiminta muodostuu
pääasiassa liiketoiminnan kehittämisen ja konserninjohdon kuluista,
joita ei kohdisteta liiketoiminnoille.

Oheisissa liitteissä esitetään hallituksen toimintakatsaus ja IFRS-
osavuosikatsaus.


Lisätietoja antavat:

Kari Lassila, Johtaja - Sijoittajasuhteet ja taloustutkimus, puh.
(09) 421 2555,
kari.lassila@outokumpu.com

Eero Mustala, Viestintäjohtaja, puh. (09) 421 2435,
eero.mustala@outokumpu.com

Vesa-Pekka Takala, Talousjohtaja, puh. (09) 421 4134, vesa-
pekka.takala@outokumpu.com


Tiedotustilaisuus ja suora internetlähetys tänään kello 15.00

Yhdistetty tiedotustilaisuus, puhelinkonferenssi ja suora
internetlähetys (web cast) koskien vuoden 2004 kolmannen
neljänneksen tulosta järjestetään tänään klo 15.00 hotelli Kämpin
Akseli Gallen-Kallela-salissa, osoitteessa Pohjoisesplanadi 29,
00100 Helsinki. Tilaisuus on englanninkielinen.

Tilaisuuteen voi osallistua puhelinkonferenssin välityksellä
soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +44 20
7162 0186. Tunnussana on "Outokumpu".

Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana internetissä osoitteessa
www.outokumpu.com. Pörssitiedote ja esitysmateriaali ovat saatavilla
ennen tiedotustilaisuuden alkua osoitteessa www.outokumpu.com ->
Investors -> Downloads.

Internetlähetyksen tallennetta voi seurata osoitteessa
www.outokumpu.com 26.10.2004 klo 16.30 lähtien. Nauhoitus
puhelinkonferenssista on kuunneltavissa torstaihin 28.10.2004 saakka
numerossa +44 20 8288 4459. Tunnuskoodi on 797 422.


OUTOKUMPU OYJ
Konserninjohto

Johanna Sintonen
Apulaisjohtaja – Sijoittajasuhteet
puh. (09) 421 2438, gsm 040 530 0778, fax (09) 421 2125
e-mail: johanna.sintonen@outokumpu.com
www.outokumpu.com


HALLITUKSEN TOIMINTAKATSAUS

IFRS-standardit käyttöön

Outokumpu noudattaa tässä osavuosikatsauksessa ensimmäistä kertaa
kansainvälisiä tilinpäätös-standardeja (International Financial
Reporting Standards, IFRS). IFRS-vertailutiedot lisätietoineen
vuodelta 2003 ja vuoden 2004 ensimmäiseltä ja toiselta
neljännekseltä julkistettiin 11.10.2004. Outokummun siirtymäpäivä
IFRS:ään on 1.1.2003. Standardien IAS 39 (Rahoitusinstrumentit:
kirjaaminen ja arvostaminen) ja IAS 32 (Rahoitusinstrumentit:
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot ja esittämistapa) osalta
siirtymäpäivä on kuitenkin 1.1.2004. Rahoitusinstrumenttien osalta
Outokumpu on käyttänyt IFRS:ään siirtyville yhtiöille annettua
helpotusta, jonka mukaan vuoden 2003 vertailutietoja ei tarvitse
oikaista. Ennen IFRS:ään siirtymistä Outokummun taloudellinen
raportointi perustui suoma-laiseen tilinpäätöskäytäntöön (FAS).
IFRS:ään siirtymisen merkittävimmät vaikutukset liittyvät positii-
visen ja negatiivisen liikearvon käsittelyyn, eläkevelvoitteiden
kirjaamiseen, varastolaskentaan, rahoitusinstrumenttien kirjaamiseen
sekä markkinahintoihin liittyvien voittojen ja tappioiden
esittämiseen.

Tuloskasvun veturina Outokumpu Stainless

Ruostumattoman teräksen ja kuparituotteiden hyvä kysyntä kasvatti
konsernin liikevaihtoa ja tulosta tammi-syyskuussa. Liikevaihto
kasvoi 18 % verrattuna vuoden 2003 tammi-syyskuuhun ja oli 5 155
milj. euroa (I-III/2003: 4 386 milj. euroa). Liikevoitto
nelinkertaistui 335 milj. euroon (I-III/2003: 81 milj. euroa). Tulos
parani Outokumpu Stainlessin ansiosta. Kylmävalssattujen tuotteiden
ja kirkkaan kuumanauhan toimitusmäärien kasvu yhdessä myynnin
paremman alueellisen jakauman ja hintojen nousun kanssa kasvattivat
tulosta merkittävästi edellisvuodesta.

Euro oli tammi-syyskuussa 11 % Yhdysvaltain dollaria vahvempi ja 3 %
Englannin puntaa heikompi kuin vuoden 2003 vastaavalla jaksolla.
Ruotsin kruunun kurssi ei muuttunut euroon nähden. Konserni hyötyi
alhaisesta korkotasosta, ja nettokorkokulut laskivat 70 milj. euroon
(I-III/2003: 75 milj. euroa). Rahoitusinstrumenttien käyvän arvon
määrittäminen ja kirjaaminen IFRS:n mukaisesti 1.1.2004 alkaen on
vaikuttanut myönteisesti tulokseen. Markkinahintoihin liittyvät
voitot ja tappiot olivat 32 milj. euroa (I-III/2003: -3 milj.
euroa). Kasvu johtui pääasiassa sähköjohdannaisten ja tiettyjen
metallijohdannaisten toteutumattomien voittojen kirjaamisesta.

Konsernin osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta nousi 55 milj. euroon
(I-III/2003: -10 milj. euroa) lähinnä uuden Bolidenin hyvän tuloksen
ansiosta. Outokummun 49 %:n omistusosuuden mukainen
osakkuusyhtiötulos uudessa Bolidenissa oli tammi-syyskuussa 64 milj.
euroa. Syyskuun lopussa Outokummun omistusosuus Bolidenissa oli
tasearvoltaan 377 milj. euroa ja markkina-arvoltaan 400 milj. euroa.
Outokummulla oli taseessa lisäksi 166 milj. euron korollinen
kauppahintasaatava Bolidenilta. Boliden on osana lainasalkkunsa
uudelleenrahoitusta lyhentänyt kyseistä korollista
kauppahintasaatavaa 66 milj. eurolla 25.10.2004.

Konsernin voitto ennen veroja ja vähemmistöosuutta oli tammi-
syyskuussa 353 milj. euroa (I-III/2003: tappio 2 milj. euroa) ja
kauden voitto 272 milj. euroa (I-III/2003: tappio 17 milj. euroa).
Osakekohtainen tulos nousi 1,50 euroon (I-III/2003: -0,10 euroa).
Sijoitetun pääoman tuotto parani
9,9 %:iin (I-III/2003: 2,3 %).

Vahva sitoutuminen 75 %:n velkaantumisastetavoitteeseen

Liiketoiminnan rahavirta oli tammi-syyskuussa -302 milj. euroa (I-
III/2003: -11 milj. euroa). Korollinen nettovelka oli 2 515 milj.
euroa (31.12.2003: 2 016 milj. euroa). Käyttöpääoma lisääntyi
merkittävästi johtuen liiketoimintavolyymin kasvusta ja raaka-
ainehintojen noususta. Varastojen kasvattaminen Tornion tehtailla
pidettyjä tuotantoseisokkeja varten rasittaa edelleen käyttöpääomaa,
mutta tältä osin käyttöpääoma supistuu vuoden loppuun mennessä.
Raaka-ainehinnat ovat pitkän aikavälin keskiarvoja korkeammalla, ja
siksi konsernin käyttöpääomaan sisältyy arviolta 400-450 milj. euroa
ylimääräistä pääomaa.

Omavaraisuusaste oli syyskuun lopussa 33,7 % (31.12.2003: 33,1 %).
Velkaantumisaste oli 104,4 % (31.12.2003: 96,3 %). Outokumpu on
sitoutunut 75 %:n velkaantumisasteen saavuttamiseen, mutta vaikuttaa
epätodennäköiseltä, että tähän päästäisiin vuoden 2004 loppuun
mennessä. Velkaantumis-asteen alentamisessa ratkaisevia
toimenpiteitä ovat kannattavuuden parantaminen, käyttöpääoman
pitäminen kurissa ja onnistuminen muokattujen kuparituotteiden
liiketoiminnan divestoinnissa.

Käyttöomaisuusinvestoinnit

Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat tammi-syyskuussa
yhteensä 340 milj. euroa (I-III/2003: 418 milj. euroa). Tärkeimmät
investointiprojektit ovat edenneet suunnitellusti. Suurin
yksittäinen investointi on ollut osallistuminen Bolidenin
maaliskuiseen merkintäoikeusantiin 76 milj. eurolla. Vuonna 2004
konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit ylittävät 400 milj. euroa.

Tornion tehtaiden laajennus lähes valmis

Tornion tehtaiden 1,1 miljardin euron laajennusohjelma on nyt lähes
valmis kolmannella neljänneksellä toteutettujen vanhemman sulaton
modernisoinnin ja kuumavalssaamon laajennuksen jälkeen. Uuden
kapasiteetin ylösajo jatkuu vuoden 2005 puoliväliin asti, jolloin
uuden kylmävalssaamon suorituskykytestit on tehty ja
investointiprojekti saatettu päätökseen. Tämän jälkeen kapasiteetin
optimointi on normaalia liiketoimintaa, jossa huomioidaan myös
markkinaolosuhteet.

Tornion tehtaiden suuremmat tuotantomäärät mahdollistavat Outokummun
ruostumattoman teräksen tavoitellun tuotantorakenteen saavuttamisen.
Uudessa tuotantorakenteessa jokaisella tehtaalla on selkeä roolinsa.
Kokonaistehokkuutta ja joustavuutta lisätään optimoimalla eri
tehtaiden käyttöä. Outokumpu Stainlessin kylmävalssattujen
tuotteiden ja kirkkaiden kuumanauhojen toimitusmäärien arvioidaan
tällä hetkellä kasvavan vuonna 2005 yli 20 % markkinatilanteesta
riippuen. Samalla puolituotteiden suhteellinen osuus vähenee.

Outokummun tavoitteena olla ykkönen ruostumattomassa teräksessä –
kuparituotteiden divestointivaihtoehtoja selvitetään

Outokummun hallitus päätti elokuun lopussa, että yhtiön tuleva
strateginen suunta perustuu johtavaan asemaan ruostumattomassa
teräksessä. Outokummun divestointiohjelmassa keskitytäänkin nyt
selvittämään erilaisia vaihtoehtoja konsernin muokattujen
kuparituotteiden liiketoiminnasta luopumiseksi. Tämä johdonmukainen
jatko liiketoimintaportfolion kehittämisessä laskee oleellisesti
konsernin velkaantumisastetta ja vapauttaa myös johtamisresursseja
sekä taloudellisia voimavaroja. Tämän jälkeen Outokumpu on
taloudellisesti vahva ruostumattomaan teräkseen keskittyvä konserni.

Vuonna 2000 alkaneen kasvustrategian onnistuneen toteuttamisen myötä
ruostumattomasta teräksestä on tullut selkeästi Outokummun tärkein
liiketoiminta. Ruostumaton teräs edustaa jo nykyisin noin 80 %
konsernin sidotusta pääomasta ja kahta kolmannesta liikevaihdosta.
Jatkona tälle Outokumpu aikoo yhä enenevässä määrin keskittyä
ruostumattomaan teräkseen, ja selkeänä tavoitteena on tulla
ykköseksi tässä liiketoiminnassa. Tavoitetta tukee jo Tornion
laajennusohjelma, ja luonnollinen kehityssuunta on kasvun jatkaminen
ruostumattomassa teräksessä.

Ympäristö, terveys ja turvallisuus

Euroopan päästökauppajärjestelmän valmistelu etenee kaikissa maissa,
joissa Outokummulla on ruostumattoman teräksen tuotantoa: Suomessa,
Ruotsissa ja Britanniassa. Ehdotetut hiilidioksidi-päästökiintiöt
vastaavat suurelta osin Outokummun odotuksia. Ruotsissa on jo jaettu
kiintiöt vuosille 2005–2007, mutta Suomessa ja Britanniassa ei vielä
ole päätetty lopullisista kiintiöistä. Sheffieldin tehtaalle
Britanniassa on jo myönnetty hiilidioksidipäästöjä koskeva lupa, ja
Avestassa ja Torniossa lupien haku on käynnissä.

Outokummun kaikkien tehtaiden päästöt olivat tammi-syyskuussa
normaalilla tai tätä alemmalla tasolla. Tornion tehtailla jatketaan
mahdolliseen tuotantokapasiteetin laajentamiseen liittyvää
ympäristövai-kutusten arviointimenettelyä, jonka on tarkoitus
valmistua vuoden 2004 loppuun mennessä.

Konsernin tapaturmatiheys on laskenut hieman 17 tapaturmaan
miljoonaa työtuntia kohden. Tammi-syyskuussa ei tapahtunut vakavia
tapaturmia.

Outokumpu valittaa EU:n kartellisakoista

Outokumpu sai syyskuussa Euroopan komissiolta ilmoituksen, joka
koski yhtiön kupariputkiliiketoi-minnan osallisuutta eurooppalaiseen
vesijohtoputkikartelliin. Komissio totesi Outokummun osallistuneen
kartelliin ja määräsi yhtiölle 36 milj. euron sakot. Outokumpu
odottaa edelleen vesijohtoputkiasiaa koskevaa päätöstä
kokonaisuudessaan, mutta tulee joka tapauksessa valittamaan.
Kartellisakkoon liittyvä 36 milj. euron varaus kirjattiin IFRS:ään
siirtymisen yhteydessä jo joulukuun 2003 tuloslaskelmaan.

Muutoksia Outokummun johtoryhmässä ja hallituksessa

Outokummun hallitus nimitti heinäkuussa Juha Rantasen yhtiön
toimitusjohtajaksi 1.1.2005 alkaen. Juha Rantanen aloitti Outokummun
palveluksessa 1.10.2004 perehtyäkseen uusiin tehtäviinsä. Outokummun
nykyinen toimitusjohtaja Jyrki Juusela jää eläkkeelle 31.12.2004.
Hallitus hyväksyi elokuussa kahden johtoryhmän jäsenen ilmoituksen
eläkkeelle siirtymisestä: varatoimitusjohtaja Risto Virrankoski ja
Outokumpu Copperista vastaava johtaja Kalevi Nikkilä siirtyvät
eläkkeelle vuoden 2005 alkupuolella.

Outokummun hallintoperiaatteiden mukaisesti Juha Rantanen on eronnut
Outokummun hallituksesta 30.9.2004, ja Ole Johansson on aloittanut
hallituksen varapuheenjohtajana 1.10.2004. Johansson on myös
hallituksen tarkastusvaliokunnan uusi puheenjohtaja.

Markkinanäkymät edelleen myönteiset

Maailmantalouden odotetaan yleisesti kasvavan vuonna 2004 yli 4 %,
vaikka kasvun arvioidaan hidastuvan vuoden loppupuolella. Öljyn
hinnan ennakoidaan hidastavan maailmantalouden kasvua, mikäli se
pysyy erittäin korkealla nykytasollaan. Kiinan viranomaisten
toimenpiteet talouden jäähdyttämiseksi hidastavat maan talouskasvun
loppuvuoden aikana arviolta 8,5 %:iin. Aasian talouskasvun odotetaan
kuitenkin pysyvän lähitulevaisuudessa hyvänä. Yhdysvalloissa
luottamusindeksien lasku, korkojen nousu ja öljyn korkea hinta
hillinnevät talouskasvua. Saksaa koskevien tuoreimpien lukujen
perusteella vaikuttaa siltä, ettei Euroopan talous elpyisi
merkittävästi lähikuukausien aikana. Itä-Euroopan talouksien
vahvistuminen parantaa kuitenkin koko Euroopan talousnäkymiä.

Ruostumattoman teräksen kysynnän kasvun odotetaan jatkuvan
lähikuukausina. Outokumpu Stainlessin uusien tilausten määrä kasvoi
selvästi syyskuun viimeisten viikkojen aikana, ja kasvu on jatkunut
voimakkaana myös lokakuussa. Tämä johtuu osittain seosainelisän
odotetusta noususta joulukuun toimituksille. Keskimääräisen
perushinnan odotetaan pysyvän loppuvuonna lähellä kolmannen
neljänneksen tasoa.

Nikkelimarkkinoiden arvioidaan pysyvän lähikuukausina lähes
tasapainossa. Hintojen arvioidaan kuitenkin pysyvän korkeina ja
vaihtelevan spekulatiivisen kysynnän takia. Ferrokromin
sopimushinnat pysyvät viimeisellä neljänneksellä heinä-syyskuun
tasolla. Nykyiset korkeat hinnat parantavat myös lähiaikoina
Outokumpu Stainlessin kannattavuutta sen oman ferrokromituotannon
kautta.

Tornion uuden kylmävalssaamon ylösajo parantaa kannattavuutta myös
viimeisellä neljänneksellä tuotantomäärien kasvun ja
yksikkökohtaisten tuotantokustannusten alenemisen ansiosta. Lisäksi
Tornion kuumavalssaamon ylösajon onnistunut loppuunsaattaminen ja
lähiajan hintakehitys ovat tärkeitä tekijöitä Outokumpu Stainlessin
loppuvuoden kannattavuudelle. Outokumpu Stainlessin viimeisen
neljänneksen vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan paranevan
toimitusmäärien kasvun ansiosta. Myös Outokumpu Copperin ja Outokumpu
Technologyn odotetaan hyvien tilauskantojen ansiosta parantavan
vertailukelpoisia liikevoittojaan viimeisellä neljänneksellä.

Konsernin vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan palaavan loka-
joulukuussa vuoden 2004 ensimmäisen ja toisen neljänneksen hyvälle
tasolle.Espoossa 26.10.2004

Hallitus

KONSERNITILINPÄÄTÖS              
(tilintarkastamaton)
                        
TULOSLASKELMA         1.1.-  1.1.-  1.1.-
               30.9.  30.9.  31.12.
Milj. EUR           2004   2003   2003
Liikevaihto          5 155  4 386  5 922
Liiketoiminnan kulut     -4 846  -4 338  -5 837
Poikkeukselliset erät      13    26   130
Liiketoiminnan muut                 
tuotot ja kulut         13    7    5
Liikevoitto           335    81   220
                           
Osuus osakkuusyhtiöiden               
voitosta (+), tappiosta (-    55   -10   -15
)
Rahoitustuotot ja -kulut               
Nettokorot           -70   -75   -99
Markkinahintoihin                  
liittyvät
voitot ja -tappiot        32    -3    -1
Muut rahoitustuotot                 
ja -kulut             1    5    9
Voitto ennen veroja ja                
vähemmistöosuutta        353    -2   114
                           
Tuloverot            -75   -14    3
Vähemmistöosuudet        -6    -1    -1
Katsauskauden voitto      272   -17   116
                        
Tulos/osake, EUR        1,50  -0,10   0,68
Tulos/osake, EUR -       1,50  -0,10   0,68
laimennettu

TASE                     
Milj. EUR        30.9.200 30.9.200 31.12.20
                4    3    03
VARAT                      
Pitkäaikaiset varat               
Aineettomat hyödykkeet    606   637   601
Aineelliset hyödykkeet   2 732  3 148  2 667
Sijoitukset                   
Korolliset          651   150   480
Korottomat          57   103    80
              4 046  4 038  3 828
Lyhytaikaiset varat               
Vaihto-omaisuus      1 739  1 370  1 219
Saamiset                     
 Korolliset          62   35    85
 Korottomat        1 265  1 153  1 032
Rahat ja pankkisaamiset   137   205   231
              3 203  2 763  2 567
                         
Varat yhteensä       7 249  6 801  6 395
                         
OMA PÄÄOMA JA VELAT               
Oma pääoma         2 368  1 897  2 058
Vähemmistöosuus        40   38    35
Pitkäaikaiset velat               
 Korolliset        1 988  1 821  1 777
 Korottomat         484   603   520
              2 472  2 424  2 297
Lyhytaikaiset velat               
 Korolliset        1 378  1 401  1 035
 Korottomat         991  1 041   970
              2 369  2 442  2 005
                         
Oma pääoma ja velat    7 249  6 801  6 395
yhteensä

OMAN PÄÄOMAN MUUTOS      Rekist         
                 e-
               röimät         
                 ön
            Osake- osake- Ylikurssi-  Muut
Milj. EUR       pääoma pääoma  rahasto rahast
                          ot
Oma pääoma 1.1.2003    293   0    630   15
Rekisteröimättömän                
oman
pääoman muutokset      0   -0      
Optioilla merkityt     1   0     4 
osakkeet
Vaihtovelkakirjalainan              
vaihto osakkeiksi      1         2 
Osakeanti          9        45 
Osakkuusyhtiöiden omistamat           
emoyhtiön osakkeet                
Omien osakkeiden                 
luovutus
Muuntoerot                     -0
Osingonjako                    
Muut muutokset               -0   -1
Tilikauden voitto                 
Oma pääoma 31.12.2003   304   0    681   14
Optioilla merkityt     3        15 
osakkeet
Vaihtovelkakirjalainan              
vaihto osakkeiksi      1         3 
Kassavirran                    
suojaukset,
kirjattu omaan                  
pääomaan
Myytävissä olevien                
sijoitusten                    
arvonmuutokset
Osakkusyhtiöiden                 
omistamat
emoyhtiön osakkeet                
Omien osakkeiden                 
luovutus
Muuntoerot                    
Osingonjako                    
Muut muutokset                  
Katsauskauden voitto               
Oma pääoma 30.9.2004   308   0    699   14

            Arvon-         
            muutos Edelliste    
                   n
              ja tilikausi    
             muut    en
Milj. EUR       rahast  voitto Yhteens
              ot        ä
Oma pääoma 1.1.2003     -   1 074 2 012
Rekisteröimättömän            
oman
pääoman muutokset               0
Optioilla merkityt osakkeet          5
Vaihtovelkakirjalainan          
vaihto osakkeiksi               3
Osakeanti                  54
Osakkuusyhtiöiden omistamat       
emoyhtiön osakkeet          -26  -26
Omien osakkeiden            2   2
luovutus
Muuntoerot              -43  -43
Osingonjako             -69  -69
Muut muutokset             5   4
Tilikauden voitto          116  116
Oma pääoma 31.12.2003    -   1 059  2 058
Optioilla merkityt osakkeet         18
Vaihtovelkakirjalainan          
vaihto osakkeiksi               4
Kassavirran                
suojaukset,
kirjattu omaan       0         0
pääomaan
Myytävissä olevien            
sijoitusten         5         5
arvonmuutokset
Osakkusyhtiöiden             
omistamat
emoyhtiön osakkeet          26   26
Omien osakkeiden            7   7
luovutus
Muuntoerot              12   12
Osingonjako             -36  -36
Muut muutokset             2   2
Katsauskauden voitto         272  272
Oma pääoma 30.9.2004    5   1 342 2 368

OMAN PÄÄOMAN TÄSMÄYTYSLASKELMA VUODEN 2003
VERTAILUJAKSOLLE
                        
Milj. EUR              30.9.2003 
Oma pääoma FAS:n mukaan         1 789 
IFRS:ään siirtymisen vaikutukset        
Negatiivisen liikearvon kirjaus        
omaan pääomaan              160 
Liikearvojen poistojen peruutus      33 
Varastonarvostus              28 
Eläkevelvoitteet             -127 
Varaukset                 -13 
Laskennalliset verot IFRS-         23 
oikaisuista
Muut                    4 
Oma pääoma IFRS:n mukaan        1 897 
                        
KATSAUSKAUDEN VOITON TÄSMÄYTYSLASKELMA VUODEN 2003
VERTAILUJAKSOILLE
                        
Milj. EUR                1.1.-    1.7.-
                  30.9.2003  30.9.2003
Katsauskauden voitto FAS:n        -16      1
mukaan
IFRS:ään siirtymisen vaikutukset        
Liikearvojen poistojen peruutus      33      11
Negatiivisen liikearvojen           
tuloutusten peruutus           -30     -10
Varastonarvostus              -6      0
Eläkevelvoitteiden muutos          2      1
Varausten muutos              0      0
Laskennallisten verojen            
muutos IFRS-oikaisuista           1      0
Muut                    -1      -1
Katsauskauden voitto IFRS:n        -17      2
mukaan

RAHOITUSLASKELMA        1.1.-  1.1.-   1.1.-
                30.9.  30.9.  31.12.
Milj. EUR            2004   2003   2003
Tulorahoitus           377   164    260
Käyttöpääoman lisäys       -676   -145    -13
Muut oikaisuerät          -3   -30    -33
Liiketoiminnan rahavirta     -302   -11    214
Investoinnit aineellisiin ja              
aineettomiin hyödykkeisiin    -340   -418   -622
Omilla osakkeilla                    
rahoitetut investoinnit       3    -    53
Liiketoimintojen sekä                  
aineellisten ja aineettomien              
hyödykkeiden luovutustulot     18    -    429
Muu investointien rahavirta    -21    -7    -37
Rahavirta ennen rahoitusta    -642   -436    37
Rahoituksen rahavirta       544   405    -25
Oikaisuerät             5    14    -3
Taseen mukainen rahavarojen               
vähennys (-), lisäys (+)     -93   -17     9
                         
                         
                         
                1.1.-  1.1.-   1.1.-
                30.9.  30.9.  31.12.
KONSERNIN TUNNUSLUVUT      2004   2003   2003
Liikevoittoprosentti       6,5   1,9    3,7
Sijoitetun pääoman tuotto, %   9,9   2,3    5,2
Oman pääoman tuotto, %      16,4   neg.    5,7
                            
Sijoitettu pääoma                    
kauden lopussa, milj. EUR    4 923  4 767   4 109
Korollinen nettovelka                  
kauden lopussa, milj. EUR    2 515  2 832   2 016
Omavaraisuusaste kauden     33,7   28,8   33,1
lopussa, %
Velkaantumisaste kauden     104,4  146,4   96,3
lopussa, %
                            
Tulos/osake, EUR         1,50  -0,10   0,68
Osakkeiden keskimääräinen                
lukumäärä, 1 000 kpl 1)    180 686 171 454  171 623
Laimennusvaikutuksella                 
oikaistu
tulos/osake, EUR         1,50  -0,10   0,68
Laimennettu osakkeiden                 
keskimääräinen                     
lukumäärä, 1 000 kpl 1)    180 775 171 247  172 566
Oma pääoma/osake, EUR      13,10  11,05   11,60
Osakkeiden lukumäärä                  
kauden lopussa, 1 000 kpl 1) 180 752 171 613  177 451
                            
Investoinnit                      
käyttöomaisuuteen,
milj. EUR             340   418    622
Poistot, milj. EUR        187   222    304
Henkilöstö keskimäärin     19 856  21 593  21 442

1) Tunnusluvusta on vähennetty hankitut omat osakkeet.


TULOSLASKELMAN JA TASEEN LISÄTIEDOT

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset)
mukaisesti. IFRS:ään siirtymisen tuomat merkittävimmät muutokset
Outokummun laskentaperiaatteisiin on esitetty 11.10.2004
julkaistussa pörssitiedotteessa ”Outokummun IFRS:n mukaiset
vertailutiedot”.

Osakkeet ja osakepääoma

Outokumpu Oyj:n osakkeiden lukumäärä oli 181 205 555 ja osakepääoma
308,1 milj. euroa 30.9.2004. Outokumpu Oyj:llä oli 30.9.2004
hallussaan kaikkiaan 498 533 omaa osaketta, joiden yhteenlaskettu
kirjanpidollinen vasta-arvo oli 0,8 milj. euroa. Outokummun hallussa
olevien omien osakkeiden osuus osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden
yhteenlasketusta äänimäärästä 30.9.2004 oli 0,3 %.

Kaksi Outokummun osakesidonnaista kannustinjärjestelmää - vuoden
1998 optio-ohjelma ja vuoden 1999 vaihtovelkakirjalaina - on
päättynyt ja viimeiset osakemerkinnät merkittiin kaupparekisteriin
7.4.2004.

3.4.2003 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti johdon optio-
ohjelmasta. Optio-ohjelman ehtojen mukaisesti optio-oikeuksia
voidaan antaa yhteensä 5 100 000 kappaletta ja niillä voidaan
merkitä yhteensä 5 100 000 uutta Outokumpu Oyj:n osaketta vuosina
2006-2011.

Hallitus vahvisti helmikuussa 2004, että 116:lle Outokummun johtoon
kuuluvalle henkilölle myönnetään yhteensä 742 988 optio-oikeutta
2003A. Johtoryhmän jäsenet saivat optio-oikeuksien 2003A kesäkuussa
2003 hyväksytystä enimmäismäärästä 62,00 % ja muu johto 45,25 %.
Optio-oikeudet 2003A jaettiin kesäkuussa 2003 ansaintakriteereiksi
määriteltyjen osakekohtaisen tuloksen (EPS) ja osakkeen
kurssikehityksen perusteella. Konsernin johtoryhmän jäsenten
kohdalla ansaintakriteerinä oli myös velkaantumisaste. Optio-
oikeuksilla 2003A voidaan merkitä yhteensä 742 988 Outokumpu Oyj:n
osaketta 1.9.2006 - 1.3.2009. Osakkeen merkintähinta optio-
oikeudella on yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi
Helsingin Pörssissä 1.12.2003 - 29.2.2004 eli 10,70 euroa osakkeelta
vähennettynä vuosittain maksettavilla osingoilla.

Hallitus päätti helmikuussa 2004 ansaintakriteereistä, joiden
perusteella jaetaan optio-oikeuksia 2003B Outokumpu-konsernin 131
avainhenkilölle keväällä 2005. Optio-oikeuksien jakamisen perusteena
käytetään Outokumpu-konsernin osakekohtaista tulosta (EPS), osakkeen
kurssikehitystä sekä konsernin johtoryhmän jäsenten kohdalla myös
velkaantumisastetta. Optio-oikeuksilla 2003B voidaan merkitä
yhteensä enintään 1 700 000 Outokumpu Oyj:n osaketta 1.9.2007 -
1.3.2010. Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella on yhtiön osakkeen
vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.12.2004 -
28.2.2005.

Outokumpu Oyj:n osakepääoma voi vuoden 2003 optio-oikeuksilla
tehtävien merkintöjen seurauksena nousta enintään 7 043 079,60
eurolla ja osakkeiden lukumäärä enintään 4 142 988 osakkeella.
Optioiden perusteella merkittävissä olevat osakkeet vastaavat 2,3 %
yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä.

Hallituksen valtuutukset

Hallitus käytti vuoden 2004 ensimmäisen kuuden kuukauden aikana
kahdesti vuoden 2003 varsinaisen yhtiökokouksen myöntämää
valtuutusta luovuttaa yhtiön omia osakkeita. Outokumpu siirsi
12.2.2004 yhteensä 315 310 hallussaan ollutta omaa osaketta vuoden
2001 johdon osakepalkkiojärjestelmän piiriin kuuluville henkilöille.
Lisäksi Outokumpu siirsi 26.2.2004 hankkiessaan tytäryhtiöstään
Neumayer GmbH:sta loppuosan (50 %) yhteensä 309 597 hallussaan
ollutta omaa osaketta vastikkeena myyjälle. Tämän seurauksena
Outokummun hallussa on nyt 498 533 omaa osaketta.

Hallituksella on voimassa oleva varsinaisen yhtiökokouksen 2.4.2004
myöntämä valtuutus osakepääoman korottamiseen uusmerkinnällä,
antamalla optio-oikeuksia tai ottamalla vaihtovelkakirjalainaa.
Yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa enintään 30 400 000 eurolla ja
uusia osakkeita voidaan antaa enintään 17 882 352 kappaletta (10 %
yhtiön osakepääomasta). Hallitus voi päättää kenellä on oikeus
merkitä osakkeita, optio-oikeuksia tai vaihtovelkakirjoja. Hallitus
voi poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta, mikäli tähän
on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön
pääomarakenteen vahvistaminen tai yritysostojen tai -järjestelyjen
rahoittaminen. Hallitus päättää merkintähinnan
määrittämisperusteista sekä muista osakkeiden, optio-oikeuksien ja
vaihtovelkakirjojen merkinnän ehdoista. Hallitus voi päättää, että
uusmerkintä voidaan suorittaa myös apporttiomaisuutta vastaan,
kuittausta vastaan tai muuten tietyin ehdoin. Valtuutus on voimassa
vuoden 2005 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään
yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallitus ei ole
käyttänyt valtuutusta 26.10.2004 mennessä.

Hallituksella on voimassa oleva varsinaisen yhtiökokouksen 2.4.2004
myöntämä valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen. Osakkeita voidaan
hankkia enintään 8 900 000 kappaletta. Yhtiön hallussa olevien omien
osakkeiden määrä ei saa ylittää 5 % yhtiön osakkeiden
kokonaismäärästä. Osakkeet voidaan hankkia hallituksen päätöksen
mukaisesti osakkeiden julkisessa kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä
hankintahetken markkinahintaan. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi tai käytettäväksi vastikkeena
silloin, kun yhtiö hankkii liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta
sekä vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa hallituksen
määräämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa. Osakkeita voidaan
myös käyttää osana yhtiön henkilöstölle suunnattuja kannustus- ja
palkkiojärjestelmiä. Valtuutus on voimassa vuoden 2005 varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden
yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallitus ei ole käyttänyt
valtuutusta 26.10.2004 mennessä.

Hallituksella on voimassa oleva varsinaisen yhtiökokouksen 2.4.2004
myöntämä valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen. Osakkeita
voidaan luovuttaa enintään 10 000 000 kappaletta. Osakkeita voidaan
luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus valtuutetaan
päättämään kenelle, millä ehdoin ja missä järjestyksessä osakkeita
luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta
muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus
yhtiön osakkeisiin. Osakkeita voidaan luovuttaa vastikkeena silloin,
kun yhtiö hankkii liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta sekä
vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa hallituksen päättämällä
tavalla ja määräämässä laajuudessa. Hallitus voi päättää omien
osakkeiden myymisestä Helsingin Pörssin julkisessa kaupankäynnissä
varojen hankkimiseksi investointien ja mahdollisten yritysostojen
rahoittamiseksi. Osakkeita voidaan luovuttaa myös yhtiön
henkilöstölle, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen mukaan
lukien, osana henkilöstölle suunnattuja kannustus- ja
palkkiojärjestelmiä. Hallitus ei saa poiketa osakkeenomistajien
etuoikeudesta osakkeisiin osakeyhtiölain 1 luvun 4 §:n 1 momentissa
tarkoitettuun yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi muuten kuin
erillisen valtuutuksen nojalla. Osakkeet luovutetaan vähintään
niiden luovutushetken mukaiseen käypään arvoon, joka määräytyy
Helsingin Pörssin julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet voidaan
luovuttaa myös muuta kuin rahavastiketta vastaan, kuittausta vastaan
tai hallituksen päätöksellä muuten tietyin ehdoin. Valtuutus on
voimassa vuoden 2005 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin
enintään yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallitus ei
ole käyttänyt valtuutusta 26.10.2004 mennessä.

                1.1.-  1.1.-   1.1.-
                30.9.  30.9.  31.12.
Milj. EUR            2004   2003   2003
Poikkeukselliset erät              
Suodatinliiketoiminnan             
myyntivoitto           17    -     -
Boliden-järjestelyn        -1    -    120
myyntivoitto
Stelco Hardyn           -3    -     -
sulkemisvaraus
Yrityskaupoissa hankitun                
nettovarallisuuden
hankintamenon ylittävä       -    -    26
osuus
Arctic Platinum                    
Partnershipin
(49 %) myyntivoitto        -    26    26
Inmetin osakkeiden         -    -    10
myyntivoitto
Jalometallikaivostoiminnan               
myyntivoitto            -    -     9
Kokkolan reaktorien        -    0     0
alaskirjaus
Pantegin sulkemisvaraus      -    -    -7
Varaukset kupariputkien                
kartellisakoista          -    -    -54
                 13    26    130
                            
                            
Tuloverot                       
Tilikauden ja aikaisempien               
tilikausien verot        -44   -14    -18
Laskennalliset verot       -31    0    21
                 -75   -14     3

Vastuusitoumukset                
Milj. EUR           30.9.200 30.9.200 31.12.20
                  4    3    03
Kiinnitykset ja annetut            
pantit
Konserniyhtiöiden velasta     138   145   144
                            
Annetut takaukset                   
Osakkuusyhtiöiden puolesta     4    16    6
Muiden puolesta          40    39    52
                  44    55    58
                            
Vuokravastuut           149   124   160
                            
                         
Avoimet johdannaissopimukset           
                Käypä  Nimellismäärät
                 arvo
Milj. EUR           30.9.200 30.9.200 31.12.20
                  4    4    03
Valuutta- ja                  
korkojohdannaiset
Valuuttatermiinit          5   910  1 620
Valuuttaoptiot                     
Ostetut               0    10   280
Asetetut              0    10   270
Valuutanvaihtosopimukset      -1    20    40
Koronvaihtosopimukset       -2   170   210
                            
Metallijohdannaiset 1)                 
Kuparitermiinit ja -futuurit    4  49 800 101 400
Kuparioptiot                      
Ostetut               0   500    -
Nikkelitermiinit ja -futuurit    2  1 500  4 300
Nikkelioptiot                     
Ostetut               -    -   720
Sinkkitermiinit ja -futuurit    0  74 300 299 700
Alumiinitermiinit ja -       0  1 200  2 800
futuurit
Kultatermiinit ja -futuurit     -    - 146 800
Hopeatermiinit ja -futuurit     -    - 886 800
                            
Sähköjohdannaiset 2)                  
Pörssinoteeratut          -    -    -
sähköjohdannaiset
Muut sähköjohdannaiset       3   5,9   3,5

1) Nimellismäärät: perusmetallit tn, jalometallit tr.oz.
2) Nimellismäärät: sähköjohdannaiset TWh.

TULOSKEHITYS NELJÄNNEKSITTÄIN        
Milj. EUR         I/03 II/03 III/0 IV/03
                    3
Liikevaihto                 
Outokumpu Stainless             
Coil Products       704  697  661  687
Special Products     349  327  273  348
North America       64  59  64  65
Muut           -241 -231 -148 -228
Outokumpu Stainless    876  852  850  872
yhteensä
                        
Outokumpu Copper                
Regional businesses    185  174  171  191
Global businesses     180  191  173  163
Muut            44  38  61  57
Outokumpu Copper yhteensä 409  403  405  411
                        
Outokumpu Technology    89  81  98  137
                        
Zinc            93  95  98  110
                        
Muu toiminta        67  61  61  74
                        
Sisäinen myynti      -51  -53  -48  -68
Konserni          1 1 439 1 464 1 536
             483
                        
Liikevoitto                  
Outokumpu Stainless              
Coil Products       45  35   1  10
Special Products      0   2  -8   5
North America        0   0   4   1
Muut            2  -4  10  -4
Outokumpu Stainless    47  33   7  12
yhteensä
                        
Outokumpu Copper                
Regional businesses    -2  -1   2   2
Global businesses      5  10   4   6
Muut            1  -3   0  -23
Outokumpu Copper yhteensä  4   6   6  -15
                        
Outokumpu Technology    -6  -1   1  12
                        
Zinc            6   3   5   6
                        
Muu toiminta       -23  -20  11  123
                        
Sisäiset erät        1   0   1   1
Konserni          29  21  31  139
                        
Osuus osakkuusyhtiöiden            
voitosta (+), tappiosta (- -3  -3  -4  -5
)
Rahoitustuotot ja -kulut -29  -27  -18  -17
Voitto ennen veroja ja             
vähemmistöosuutta     -3  -9   9  117
Tuloverot         -1  -4  -8  16
Vähemmistöosuudet     -1  -1   1   0
Katsauskauden voitto    -5  -14   2  133
                       
TULOSKEHITYS NELJÄNNEKSITTÄIN        
Milj. EUR         I/04 II/04 III/0   
                    4
Liikevaihto                 
Outokumpu Stainless             
Coil Products       849  894  767   
Special Products     363  459  379   
North America       78  94  98   
Muut           -188 -285 -210   
Outokumpu Stainless     1 1 162 1 034   
yhteensä         102
                        
Outokumpu Copper                
Regional businesses    304  326  308   
Global businesses     204  244  224   
Muut           -15  -18  -16   
Outokumpu Copper yhteensä 493  552  516   
                        
Outokumpu Technology    81  104  91   
                        
Zinc            -   -   -   
                        
Muu toiminta        41  39  41   
                        
Sisäinen myynti      -37  -31  -33   
Konserni          1 1 826 1 649   
             680
                        
Liikevoitto                  
Outokumpu Stainless              
Coil Products       102  88  69   
Special Products      11  25   5   
North America        5   6   5   
Muut            2  -1  -1   
Outokumpu Stainless    120  118  78   
yhteensä
                        
Outokumpu Copper                
Regional businesses    17   7  -1   
Global businesses     11   4   4   
Muut            -4   0  -2   
Outokumpu Copper yhteensä 24  11   1   
                        
Outokumpu Technology    9  -1   1   
                        
Zinc            -   -   -   
                        
Muu toiminta       -17  -2  -7   
                        
Sisäiset erät       -2   2   0   
Konserni         134  128  73   
                        
Osuus osakkuusyhtiöiden            
voitosta (+), tappiosta (- 15   9  31   
)
Rahoitustuotot ja -kulut  10  -18  -29   
Voitto ennen veroja ja             
vähemmistöosuutta     159  119  75   
Tuloverot         -32  -23  -20   
Vähemmistöosuudet     -3  -1  -2   
Katsauskauden voitto   124  95  53   

KONSERNIN TUNNUSLUVUT                
NELJÄNNEKSITTÄIN
                I/03 II/03 III/03 IV/03
Liikevoittoprosentti      2,0  1,4  2,1  9,1
Sijoitetun pääoman tuotto, %  2,6  1,8  2,6 12,6
Oman pääoman tuotto, %     neg. neg.  0,4 26,5
                           
Sijoitettu pääoma kauden               
lopussa, milj. EUR      4 635 4 792 4 767 4 109
Korollinen nettovelka                 
kauden lopussa, milj. EUR   2 624 2 871 2 832 2 016
Omavaraisuusaste kauden    30,3 28,7  28,8 33,1
lopussa, %
Velkaantumisaste kauden    130,5 149,5 146,4 96,3
lopussa, %
                           
Tulos/osake, EUR       -0,03 -0,08  0,01 0,78
Osakkeiden keskimääräinen               
lukumäärä, 1 000 kpl 1)     171  171  171  172
                375  534  719  138
Oma pääoma/osake, EUR     11,49 10,96 11,05 11,60
Osakkeiden lukumäärä                 
kauden lopussa, 1 000 kpl 1)  171  171  171  177
                534  540  613  451
                           
Investoinnit                     
käyttöomaisuuteen,
milj. EUR            178  124  116  204
Poistot, milj. EUR        74  74   74  82
Henkilöstö keskimäärin    21 242 22 064 21 440 21 037

1) Tunnusluvusta on vähennetty hankitut omat osakkeet.

                I/04 II/04 III/04
Liikevoittoprosentti      8,0  7,0  4,4
Sijoitetun pääoman tuotto, %  12,4 10,9  6,0
Oman pääoman tuotto, %     23,2 16,7  9,1
                        
Sijoitettu pääoma kauden            
lopussa, milj. EUR      4 537 4 844 4 923
Korollinen nettovelka              
kauden lopussa, milj. EUR   2 250 2 496 2 515
Omavaraisuusaste kauden    33,1 32,8  33,7
lopussa, %
Velkaantumisaste kauden    98,4 106,3 104,4
lopussa, %
                        
Tulos/osake, EUR        0,70 0,51  0,29
Osakkeiden keskimääräinen            
lukumäärä, 1 000 kpl 1)     178  180  180
                081  742  752
Oma pääoma/osake, EUR     12,46 12,77 13,10
Osakkeiden lukumäärä              
kauden lopussa, 1 000 kpl 1)  178  180  180
                914  752  752
                        
Investoinnit                  
käyttöomaisuuteen,
milj. EUR            156  93   91
Poistot, milj. EUR        59  64   64
Henkilöstö keskimäärin    19 433 20 122 20 013

1) Tunnusluvusta on vähennetty hankitut omat osakkeet.

Tilaa