OUTOKUMMUN KOLMANNEN NELJÄNNEKSEN TULOS

OUTOKUMPU OYJ  PÖRSSITIEDOTE 23.10.2003 klo 13.00

OUTOKUMMUN KOLMANNEN NELJÄNNEKSEN TULOS KAUSILUONTEISESTI
HEIKKO
MARKKINANÄKYMÄT VAROVAISEN MYÖNTEISET

Kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 1 464 milj. euroa
(II/2003: 1 439 milj. euroa) ja liikevoitto 29 milj. euroa
(II/2003: 25 milj. euroa). Tulos ennen satunnaisia eriä kääntyi
voitolliseksi. Osakekohtainen tulos oli 0,01 euroa (II/2003: -
0,07 euroa). Liiketoiminnan rahavirta oli 73 milj. euroa
(II/2003: -62 milj. euroa). Konsernin tuloksen odotetaan
paranevan viimeisellä neljänneksellä erityisesti ruostumattoman
teräksen suurempien toimitusmäärien ja paremman tuotevalikoiman
ansiosta.

KOLMAS NELJÄNNES LYHYESTI

- Konsernin kolmannen neljänneksen liikevoitto pysyi heikkona
yleisesti hiljaisilla markkinoilla. Stainless Steelin ja
Copperin liikevoitto supistui toisesta neljänneksestä kun taas
Zinc ja Technology paransivat hieman
 tulostaan. Konsernin liiketoiminnan rahavirta kääntyi
kolmannella neljänneksellä selvästi positiiviseksi.

- Outokumpu ja Boliden neuvottelevat merkittävästä toimiala-
järjestelystä, jossa Outokumpu myy
Bolidenille sinkkikaivos- ja sulattotoimintansa sekä kuparin
sulatus- ja jalostustoimintansa. Samalla Outokumpu ostaa
Bolidenin kuparituotteiden valmistuksen ja teknologian myynnin.

- Konsernin velkaantumisaste oli kolmannen neljänneksen lopussa
156 %. Vuoden loppuun mennessä toteutettavan Boliden-
järjestelyn myötä velkaantumisasteen odotetaan laskevan 40–50
prosenttiyksikköä.

- Konsernin divestointiohjelma on edennyt hyvin. Outokumpu myi
kolmannella neljänneksellä 49 %:n osuutensa Arctic Platinum
Partnershipistä ja sai siitä 26 milj. euron myyntivoiton.
Lokakuussa Outokumpu myi lisäksi omistamansa Inmet Miningin
osakkeet ja teki lopullisen kauppasopimuksen
jalometallikaivostoimintansa myynnistä Dragon Miningille.

- Ruostumattoman teräksen laajennusinvestointi Torniossa
etenee, ja elokuussa aloitettiin kylmävalssattujen tuotteiden
asiakastoimitukset uudelta RAP5-linjalta. Katteeltaan parempien
kylmävalssattujen tuotteiden osuutta kasvatetaan asteittain, ja
koko tuotantokapasiteetin on tarkoitus olla käytössä
suunnitelmien mukaisesti vuoden 2004 loppuun mennessä.

- Konsernin tuloksen odotetaan paranevan viimeisellä
neljänneksellä Tornion tehtaiden toimitusmäärien kasvun ja
tuotevalikoiman paranemisen sekä perusmetallien hintojen nousun
ja teknologian myynnin kannattavuuden kohenemisen ansiosta.
Konsernin koko vuoden liikevoitto ja voitto ennen satunnaisia
eriä jäävät kuitenkin viime vuotta pienemmiksi alkuvuoden
heikon markkinatilanteen ja tuloskehityksen vuoksi.

Toimitusjohtaja Jyrki Juusela kommentoi:

"Heikon taloustilanteen lisäksi tulosta rasittivat keskeisten
asiakastoimialojen huolto- ja lomaseisokit. Markkinatilanteen
paranemisesta on kuitenkin saatu merkkejä, ja tunnelma
markkinoilla on kohentunut. Olemme viime kuukausien aikana
parantaneet määrätietoisesti asemaamme johtavana metalli- ja
teknologiakonsernina. Bolidenin kanssa toteutettava järjestely
vapauttaa Outokummulle merkittäviä taloudellisia voimavaroja,
ja se siirtää yhtiön toiminnan painopistettä edelleen eteenpäin
metallien jalostusketjussa – kasvavaan ruostumattomaan
teräkseen, valikoituihin korkeamman lisäarvon kuparituotteisiin
ja teknologian myyntiin. Myös divestointiohjelman eteneminen
tukee tavoitteitamme. Olen varma, että Outokumpu tekee hyvää
tulosta, kun talouden elpyminen alkaa."

JOHDON TULOSANALYYSI – KOLMAS NELJÄNNES

Vertailukelpoinen liikevoitto heikkeni lomakauden takia

Seuraavassa taulukossa esitetään konsernin liiketoimintojen
liikevaihto ja vertailukelpoinen liikevoitto eli liikevoitto
puhdistettuna varastojen arvostukseen liittyvistä
varastovoitoista ja -tappioista sekä kertaluonteisista eristä.

Milj. EUR            I/02 II/02 III/02 IV/02
Liikevaihto                     
Stainless Steel         769  823  671  739
Copper              409  452  392  416
Zinc               99  120  101   98
Technology            71  114  90  124
Muu toiminta           89  90  65   92
Sisäinen myynti         -61  -68  -59  -78
Konserni            1 376 1 531 1 260 1 391
                          
Vertailukelpoinen liikevoitto           
Stainless Steel          75  83  20   21
Copper              15  22  15   8
Zinc                3   1   1   -0
Technology            -8   5  -1   8
Muu toiminta           -4   9  -15  -25
Sisäiset erät           -0  -1   5   1
Konserni             81  119  25   13
Vertailukelpoisuuteen                 
vaikuttavat                      
erät, liiketoiminnat       14  53  -20   2
Vertailukelpoisuuteen                 
vaikuttavat                      
erät, konserni           -  -21   1   -
Konserni,                       
virallinen liikevoitto      95  151   6   15
                          
                          
Milj. EUR            2002 I/03 II/03 III/03
Liikevaihto                     
Stainless Steel        3 002  876  851  849
Copper             1 669  409  402  404
Zinc               418  93  95   98
Technology            399  88  81   98
Muu toiminta           336  87  99  101
Sisäinen myynti         -266  -70  -89  -86
Konserni            5 558 1 483 1 439 1 464
                          
Vertailukelpoinen liikevoitto           
Stainless Steel         184  49  36   9
Copper              60   2   8   -1
Zinc                5   5   2   4
Technology             4  -9  -4   -1
Muu toiminta           -35  -23  -17  -13
Sisäiset erät           5   1  -1   1
Konserni             223  25  24   -1
Vertailukelpoisuuteen                 
vaikuttavat                      
erät, liiketoiminnat       64   3   1   30
Vertailukelpoisuuteen                 
vaikuttavat                      
erät, konserni          -20   -   -   -
Konserni,                       
virallinen liikevoitto      267  28  25   29

Metallien kysynnän kasvu hidastui kolmannen neljänneksen
aikana, vaikka kysyntä kasvoikin voimakkaasti Kiinassa.
Konsernin liikevaihto nousi hieman edellisestä neljänneksestä
lähinnä Technologyn suuremman myyntivolyymin ansiosta.
Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto heikkeni kolmannella
neljänneksellä, koska Euroopan lomakausi vaimensi päätuotteiden
kysyntää. Stainless Steelin ja Copperin liikevoitto supistui
toisesta neljänneksestä kun taas Zinc ja Technology paransivat
hieman tulostaan.

Euro heikkeni heinä-syyskuussa Yhdysvaltain dollariin nähden 2
% edellisestä neljänneksestä, mutta vahvistui 14 % verrattuna
vuoden 2002 kolmanteen neljännekseen. Konsernin liiketoiminnan
rahavirta kääntyi selvästi positiiviseksi.

Stainless Steelin uuden kapasiteetin ylösajo etenee

Stainless Steelin tunnuslukuja               
                              
Milj. EUR               I/02 II/02 III/02  IV/02
Liikevaihto                         
Valssatut tuotteet           599  628  517   584
Erikoistuotteet            325  375  299   312
Pohjois-Amerikka            71   72   60   64
Muut                 -226  -252  -205  -221
Stainless Steel yhteensä        769  823  671   739
                              
Vertailukelpoinen                      
liikevoitto                         
Valssatut tuotteet           54   60   16   32
Erikoistuotteet             9   11   1   -8
Pohjois-Amerikka             1   3   1   -2
Muut                  11   9   8    6
AvestaPolarit yhteensä         75   83   26   28
Konserniliikearvon poisto        -   -   -6   -7
Stainless Steel yhteensä        75   83   20   21
                              
Varastojen                -   -   -    0
markkinahintakorjaukset
AvestaPolaritin                     
vähemmistön hankinnasta
tehty konserniliikearvon                   -15
poisto 1)
Vakuutuskorvaus             -   20   -    -
Stainless Steel,                         
virallinen liikevoitto         75  103   20    6
                                
Liiketoimintaan sitoutunut                   
pääoma kauden lopussa        1 992 2 154 2 819  3 038
                              
Päätuotteiden                        
tuotanto (1 000 tonnia)                   
Valssatut tuotteet                         
Teräsaihiot              411  411  337   435
- josta Long                          
Productsin osuus            130  147  109   115
Kylmävalssaamon tuotanto                    
- Kylmävalssatut tuotteet       205  222  179   201
- Kirkkaat kuumanauhat         102  104   75   104
Erikoistuotteet                         
Ferrokromi               63   63   59   63
Putket                 18   19   14   17
Kvarttolevyt              25   26   19   25
Pitkät tuotteet 2)           40   54   33   53
Erikoisohuet nauhat           5   5   6    5
Pohjois-Amerikka                        
Kvarttolevyt,                          
tangot ja putket            19   21   17   17
                                
Markkinahintojen kehitys 3)                
Ruostumaton teräs                        
Markkinahinta       EUR/kg   1,54  1,75  1,82  1,76
Perushinta         EUR/kg   1,31  1,41  1,45  1,44
Muokkauslisä        EUR/kg   0,88  0,98  1,03  1,00
Nikkeli          USD/lb   2,81  3,15  3,10  3,22
              EUR/kg   7,08  7,56  6,95  7,11
Ferrokromi (Cr-sisältö)  USD/lb   0,29  0,30  0,32  0,35
              EUR/kg   0,72  0,72  0,72  0,77

1) Vuoden 2002 neljännellä neljänneksellä tehtiin kaudelle
kuulumaton 15 milj. euron poisto, jotta konserniliikearvon
poisto vastaa vuositason poistoa.
2) Muut kuin teräsaihiot.
3) Lähteet: Ruostumaton teräs: CRU - Saksan muokkauslisä (2 mm
cold rolled 304 sheet), arvioitu hinta kauden toimituksille.
Nikkeli: Lontoon metallipörssin (LME) noteeraukset muutettuina
dollareiksi/naula ja EUR/kg. Ferrokromi: CRU - US imported high
carbon 50-55 % Cr.

Milj. EUR               2002  I/03 II/03 III/03
Liikevaihto                         
Valssatut tuotteet          2 328  682  667   624
Erikoistuotteet           1 311  349  327   273
Pohjois-Amerikka            267   64   59   64
Muut                 -904  -219  -202  -112
Stainless Steel yhteensä       3 002  876  851   849
                              
Vertailukelpoinen                      
liikevoitto                         
Valssatut tuotteet           162   45   35   -1
Erikoistuotteet             13   0   2   -7
Pohjois-Amerikka             3   -1   0    4
Muut                  34   12   6   20
AvestaPolarit yhteensä         212   56   43   16
Konserniliikearvon poisto       -28   -7   -7   -7
Stainless Steel yhteensä        184   49   36    9
                              
Varastojen                0   1   0   -1
markkinahintakorjaukset
AvestaPolaritin                         
vähemmistön hankinnasta
tehty konserniliikearvon         -   -   -    -
poisto 1)
Vakuutuskorvaus             20   -   -    -
Stainless Steel,                         
virallinen liikevoitto         204   50   36    8
                                
Liiketoimintaan sitoutunut                   
pääoma kauden lopussa        3 038 3 204 3 355  3 392
                              
Päätuotteiden                        
tuotanto (1 000 tonnia)                   
Valssatut tuotteet                     
Teräsaihiot             1 594  494  500   411
- josta Long                          
Productsin osuus            501  110   93   64
Kylmävalssaamon tuotanto                  
- Kylmävalssatut tuotteet       807  204  207   180
- Kirkkaat kuumanauhat         385  112  125   103
Erikoistuotteet                         
Ferrokromi               248   63   62   62
Putket                 68   20   18   14
Kvarttolevyt              95   27   32   25
Pitkät tuotteet 2)           180   54   52   40
Erikoisohuet nauhat           21   5   7    5
Pohjois-Amerikka                        
Kvarttolevyt,                          
tangot ja putket            74   20   20   18
                                
Markkinahintojen kehitys 3)                
Ruostumaton teräs                        
Markkinahinta       EUR/kg   1,72  1,77  1,78  1,71
Perushinta         EUR/kg   1,41  1,43  1,39  1,34
Muokkauslisä        EUR/kg   0,97  0,98  0,93  0,87
Nikkeli          USD/lb   3,07  3,78  3,80  4,25
              EUR/kg   7,16  7,77  7,36  8,33
Ferrokromi (Cr-sisältö)  USD/lb   0,31  0,36  0,41  0,46
              EUR/kg   0,73  0,74  0,80  0,90

1) Vuoden 2002 neljännellä neljänneksellä tehtiin kaudelle
kuulumaton 15 milj. euron poisto, jotta konserniliikearvon
poisto vastaa vuositason poistoa.
2) Muut kuin teräsaihiot.
3) Lähteet: Ruostumaton teräs: CRU - Saksan muokkauslisä (2 mm
cold rolled 304 sheet), arvioitu hinta kauden toimituksille.
Nikkeli: Lontoon metallipörssin (LME) noteeraukset muutettuina
dollareiksi/naula ja EUR/kg. Ferrokromi: CRU - US imported high
carbon 50-55 % Cr.

Ruostumattoman teräksen kysyntä heikkeni Euroopassa kolmannen
neljänneksen aikana, mikä johtui osittain asiakastoimialojen
tavanomaisista huolto- ja lomaseisokeista. Nikkelin hinnannousu
paransi neljänneksen lopulla ruostumattoman teräksen kysyntää,
koska asiakkaat varautuivat raaka-aineiden hinnannousuun
täydentämällä varastojaan. Markkinatilanne pysyi heikkona
Yhdysvalloissa, mutta kysynnän kasvu jatkui voimakkaana
Kiinassa. Ruostumattoman teräksen maailmanlaajuisen tuotannon
kasvu hidastui kolmannella neljänneksellä tuotantoleikkauksien
takia. Tästä huolimatta perushintoihin kohdistui Euroopassa yhä
paineita osittain tuonnin kasvun vuoksi. Tutkimuslaitos CRU:n
mukaan keskimääräinen perushinta laski 4 % ja muokkauslisä 6 %
toiseen neljännekseen verrattuna. Kvarttolevyjen kysyntä oli
edelleen normaalia heikompaa, ja pitkien tuotteiden
ylikapasiteetti aiheutti Euroopassa hintapaineita.
Erikoisohuiden nauhojen kysyntä heikkeni, mutta hinnat pysyivät
suhteellisen vakaina. Putkien hinnat laskivat hieman, ja
putkenosien hinnat olivat melko vakaat.

Stainless Steelin liikevaihto oli kolmannella neljänneksellä
849 milj. euroa. Liikevaihto pysyi lähes toisen neljänneksen
tasolla, koska toimitusmäärien kasvu vaimensi markkinahintojen
laskun vaikutusta. Vaikka kolmas neljännes oli
kausiluonteisesti hiljainen, kylmävalssattujen tuotteiden
toimitusmäärät pienenivät vain hieman toisesta neljänneksestä.
Vertailukelpoinen liikevoitto heikkeni toisesta neljänneksestä
9 milj. euroon kylmävalssattujen tuotteiden perushinnan laskun
vuoksi. Liikevoittoa rasittivat edelleen kasvaneet kiinteät
kustannukset, jotka liittyvät pääasiassa Tornion laajennuksen
ylösajovaiheeseen. Degerforsin sulatto Ruotsissa suljettiin
26.9.2003, ja lanka-aihioiden valua jatketaan suunnitellusti
Sheffieldin sulatossa Britanniassa. Erikoistuotteet ja Pohjois-
Amerikka -divisioonat kärsivät edelleen heikosta
markkinatilanteesta ja matalista hinnoista.

Torniossa tapahtui kolmannella neljänneksellä vakava
onnettomuus. Uudella sulatolla syttyi 19.9.2003 räjähdysmäinen
tulipalo, joka vaati kolme kuolonuhria. Onnettomuuden syytä
tutkitaan ja Outokumpu tekee kaikkensa, jotta tällaiset
tapahtumat voidaan välttää tulevaisuudessa. Onnettomuudella ei
ole merkittävää vaikutusta tulokseen eikä Tornion laajennuksen
ylösajoon.

Ruostumattoman teräksen kysynnän odotetaan kasvavan vain hieman
vuoden 2003 viimeisellä neljänneksellä, vaikka nikkelin hinnan
nousu onkin lisännyt kysyntää lyhyellä aikavälillä.
Kylmävalssatun ruostumattoman teräksen perushinnan lasku
Euroopassa on nyt kuitenkin päättänyt, ja hinnat ovat nousseet
tietyillä markkinoilla. Kolmannella neljänneksellä toteutetut
tuotantoleikkaukset viittaavat siihen, että tuottajat
mieluummin supistavat tuotantoa kuin alentavat hintoja.
Ferrokromin viimeisen neljänneksen hinnasta neuvotellaan
parhaillaan ja hinnan odotetaan nousevan.

Markkinatilanteen lisäksi Stainless Steelin tulokseen vaikuttaa
merkittävästi Tornion uuden teräskapasiteetin ylösajon
onnistuminen. Laajennuksen täydet tuotot saavutetaan, kun koko
tuotantokapasiteetti saadaan käyttöön vuoden 2004 loppuun
mennessä. Stainless Steelin viimeisen neljänneksen
kannattavuuden odotetaan paranevan kausiluonteisesti heikosta
kolmannesta neljänneksestä erityisesti Tornion tehtaan paremman
tuotevalikoiman ja suurempien toimitusmäärien ansiosta.

Matalat muokkauslisät rasittavat edelleen Copperia

Copperin tunnuslukuja                   
                             
Milj. EUR              I/02 II/02 III/02 IV/02
Liikevaihto                        
Amerikka               90   93   81   76
Eurooppa               142  144  120  120
Autojen lämmön-                       
vaihdinsovellukset          61   74   63   58
Ilmastointi-                         
sovellukset & Aasia          73   92   85  101
Harjavalta Metals           96  103   87  105
Muut                 -53  -54  -44  -44
Copper yhteensä           409  452  392  416
                             
Vertailukelpoinen                      
liikevoitto                        
Amerikka                4   5   5   5
Eurooppa                2   7   0   0
Autojen lämmön-                       
vaihdinsovellukset           4   8   6   5
Ilmastointi-                         
sovellukset & Aasia          2   4   0   -7
Harjavalta Metals           8   -1   2   5
Muut                 -5   -1   2   0
Copper yhteensä            15   22   15   8
                             
Varastojen               7   -1   -9   2
markkinahintakorjaukset
Eläkevaraus (Yhdysvallat)       -   -   -   -6
Copper, virallinen                      
liikevoitto              22   21   6   4
                               
Liiketoimintaan                       
sitoutunut                          
pääoma kauden lopussa       1 008  933  991  935
                             
Muokattujen tuotteiden                  
toimitukset (1 000 tonnia)                
Amerikka               24   25   25   24
Eurooppa               36   40   34   35
Autojen lämmön-                       
vaihdinsovellukset          21   24   22   21
Ilmastointi-                         
sovellukset & Aasia          22   28   21   19
Sisäiset toimitukset         -1   -2   -2   -1
Toimitukset yhteensä         102  115  100   98
                               
Tilauskanta                         
kauden lopussa                        
(1 000 tonnia)            67   61   60   60
                               
Harjavalta Metalsin                     
tuotanto                           
(1 000 tonnia)                        
Raakakupari              43   34   41   43
Katodikupari             29   28   27   31
                               
Hintakehitys                       
Kuparituotteiden                     
muokkauslisä,                        
muutos edellisestä                      
jaksosta, % 1)             3   -3   -7   -3
Kuparin jalostuspalkkio,                   
muutos edellisestä                      
jaksosta, % 2)            -8   -2   -8   7
Kuparin hinta 3)     USD/lb  0,71  0,73  0,69  0,70
             EUR/kg  1,78  1,85  1,54  1,55

1) Outokummun kuparituotteiden keskimääräinen muokkauslisä.
Sisältää tuotevalikoiman muutoksen.
2) Outokummun saama kuparin yhdistetty sulatus- ja
jalostuspalkkio.
3) Lontoon metallipörssin (LME) noteeraus.

Milj. EUR              2002  I/03 II/03 III/03
Liikevaihto                        
Amerikka               340   74   66   63
Eurooppa               526  112  109  109
Autojen lämmön-                       
vaihdinsovellukset          256   59   62   62
Ilmastointi-                         
sovellukset & Aasia         351  121  128  111
Harjavalta Metals          391   93   88  111
Muut                -195  -50  -51  -52
Copper yhteensä          1 669  409  402  404
                             
Vertailukelpoinen                      
liikevoitto                        
Amerikka               19   2   1   0
Eurooppa                9   -6   -0   -5
Autojen lämmön-                       
vaihdinsovellukset          23   3   4   5
Ilmastointi-                         
sovellukset & Aasia          -1   1   6   -2
Harjavalta Metals           14   3   -2   3
Muut                 -4   -1   -1   -2
Copper yhteensä            60   2   8   -1
                             
Varastojen              -1   2   1   5
markkinahintakorjaukset
Eläkevaraus (Yhdysvallat)      -6   -   -   -
Copper, virallinen                      
liikevoitto              53   4   9   4
                               
Liiketoimintaan                       
sitoutunut                          
pääoma kauden lopussa        935  947  945  915
                             
Muokattujen tuotteiden                  
toimitukset (1 000 tonnia)                
Amerikka               98   24   23   20
Eurooppa               145   35   35   34
Autojen lämmön-                       
vaihdinsovellukset          88   22   23   23
Ilmastointi-                         
sovellukset & Aasia          90   26   30   24
Sisäiset toimitukset         -6   -1   -1   1
Toimitukset yhteensä         415  106  110  102
                               
Tilauskanta                         
kauden lopussa                        
(1 000 tonnia)            60   67   64   51
                               
Harjavalta Metalsin                     
tuotanto                           
(1 000 tonnia)                        
Raakakupari             161   43   34   43
Katodikupari             115   31   32   31
                               
Hintakehitys                       
Kuparituotteiden                     
muokkauslisä,                        
muutos edellisestä                      
jaksosta, % 1)            -4   -4   -5   1
Kuparin jalostuspalkkio,                   
muutos edellisestä                      
jaksosta, % 2)            -8   -9  -15  -13
Kuparin hinta 3)     USD/lb  0,71  0,75  0,74  0,80
             EUR/kg  1,65  1,55  1,44  1,56


1) Outokummun kuparituotteiden keskimääräinen muokkauslisä.
Sisältää tuotevalikoiman muutoksen.
2) Outokummun saama kuparin yhdistetty sulatus- ja
jalostuspalkkio.
3) Lontoon metallipörssin (LME) noteeraus.

Muokattujen kuparituotteiden kysyntä pysyi kohtuullisena
Aasiassa, mutta oli erittäin heikkoa Yhdysvalloissa ja
Euroopassa. Vaikka teollisuuden luottamusindikaattorit
Yhdysvalloissa kertovat tilanteen paranemisesta, kysynnän
todellisesta elpymisestä saatiin vain heikkoja merkkejä. Vilkas
talonrakentaminen paransi kupariputkien ja seoslankojen
kysyntää. Yhdysvaltain teollisuustuotanto supistui,
liiketilarakentaminen pysyi alamaissa ja
elektroniikkateollisuutta uhkaa kova kilpailu ulkomailta.
Kuparituotteiden kysyntä pysyikin Yhdysvalloissa heikkona ja
muokkauslisiin kohdistui edelleen paineita. Rakentaminen oli
Saksassa noin 10 % viimevuotista vaisumpaa, ja Euroopan
teollisuustuotanto supistui edelleen. Ylikapasiteetti ja kireä
tilanne katodi- ja romukuparimarkkinoilla lisäsivät
eurooppalaisten kuparintuottajien ongelmia. Kuparituotteiden
kysyntä pysyi Kiinassa vahvana. Japanin talouden elpyminen
kasvatti merkittävästi kysyntää autoteollisuudessa. Tilanne
parani myös Japanin elektroniikka- ja rakennusteollisuudessa.

Kuparimetallin kysyntä kasvoi kolmannella neljänneksellä noin 2
% viime vuoden vastaavasta jaksosta. Kysyntä pieneni
Yhdysvalloissa 6 % eikä muuttunut juurikaan Euroopassa. Kysyntä
kasvoi Aasiassa ja etenkin Kiinassa, jonka kasvuluku oli 13 %.
Kysyntä elpyi Japanissa voimakkaasti, 8 %. Kuparimarkkinat
olivat lähes tasapainossa kolmannella neljänneksellä, mutta
viimeisellä neljänneksellä markkinoiden odotetaan muuttuvan
alijäämäisiksi. Rikastetarjonnan niukkuus alkoi helpottaa
neljänneksen lopulla. Rikastemarkkinoiden odotetaan
tasapainottuvan asteittain, kun muutamia kaivoksia otetaan
uudelleen käyttöön. Jalostuspalkkioiden odotetaan pysyvän
lyhyellä aikavälillä historiallisen alhaalla sulattotuotannon
ylikapasiteetin vuoksi.

Copper-liiketoiminta-alueen kolmannen neljänneksen liikevaihto
pysyi edellisen neljänneksen tasolla. Kolmannen neljänneksen
vertailukelpoinen liiketappio oli 1 milj. euroa johtuen lähinnä
ankarista hintapaineista ja heikosta tuotevalikoimasta.
Vertailukelpoinen liikevoitto heikkeni edellisestä
neljänneksestä myös siksi, että asiakastoimialojen lomakausi
supisti toimitusmääriä.

Muokattujen kuparituotteiden tilaukset supistuivat kolmannella
neljänneksellä noin 7 % edellisestä neljänneksestä. Muokattujen
kuparituotteiden kysynnän ei odoteta muuttuvan merkittävästi
lähitulevaisuudessa. Markkinoiden elpymisestä on kuitenkin
saatu joitakin merkkejä, etenkin Aasiassa. Koko vuoden
liikevoitto jää selvästi edellisvuotista pienemmäksi, koska
hintojen ja tuotevalikoiman ei odoteta paranevan merkittävästi
viimeisen neljänneksen aikana.

Zincin tulos parani hieman

Zincin tunnuslukuja                  
                            
Milj. EUR             I/02 II/02 III/02 IV/02
Liikevaihto             99  120  101   98
                            
Vertailukelpoinen                   
liikevoitto             3   1   1   -0
                            
Varastojen              1   -0  -1   2
markkinahintakorjaukset
Kokkolan reaktorien                 
alaskirjaus             -   -  -4   -
Zinc, virallinen                      
liikevoitto             4   1  -4   2
                             
Liiketoimintaan                      
sitoutunut                        
pääoma kauden lopussa       416  383  378  361
                            
Sinkin tuotanto                    
(1 000 tonnia)           103   81  94  102
                            
Hintakehitys                      
Sinkin jalostuspalkkio,                 
muutos edellisestä                    
jaksosta, % 1)           -4   -6  -9   -2
Sinkin hinta 2)     USD/lb  0,36  0,35 0,35  0,35
             EUR/kg  0,91  0,85 0,78  0,77

1) Outokummun saama sinkin jalostuspalkkio. Sisältää ns. vapaan
sinkin.
2) Lontoon metallipörssin (LME) noteeraus.

Milj. EUR             2002  I/03 II/03 III/03
Liikevaihto            418   93  95   98
                            
Vertailukelpoinen                   
liikevoitto             5   5   2   4
                            
Varastojen              2   -0   0   -0
markkinahintakorjaukset
Kokkolan reaktorien                    
alaskirjaus             -4   0   -   -
Zinc, virallinen                      
liikevoitto             3   5   2   4
                             
Liiketoimintaan                      
sitoutunut                        
pääoma kauden lopussa       361  353  347  354
                            
Sinkin tuotanto                    
(1 000 tonnia)           380   97  103  100
                            
Hintakehitys                      
Sinkin jalostuspalkkio,                 
muutos edellisestä                    
jaksosta, % 1)           -20   -9  -7   7
Sinkin hinta 2)     USD/lb  0,35  0,36 0,35  0,37
             EUR/kg  0,82  0,73 0,68  0,73

1) Outokummun saama sinkin jalostuspalkkio. Sisältää ns. vapaan
sinkin.
2) Lontoon metallipörssin (LME) noteeraus.

Sinkkimarkkinat olivat kolmannella neljänneksellä edelleen
vaisut, ja maailmanlaajuinen kysyntä kasvoi vain 1,5 %
verrattuna viime vuoden vastaavaan jaksoon. Kysyntä supistui
sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa, koska
liiketilarakentaminen pysyi heikkona ja autoteollisuus
laimeana. Kulutus kasvoi ainoastaan Aasiassa. Sinkin
metallimarkkinoilla oli edelleen ylitarjontaa, ja hinnat
nousivat vain hieman. Sinkin kaivostuotanto kasvoi kolmannella
neljänneksellä 4 % ja sinkkirikastemarkkinat lähestyivät
tasapainoa. Tämän seurauksena jalostuspalkkiot alkoivat nousta
ennätyksellisen matalalta tasolta.

Outokummun sinkkituotanto sujui kolmannella neljänneksellä
ilman suurempia ongelmia, vaikka Oddassa olikin vähäisiä
tuotantovaikeuksia. Koska markkinatilanne oli edelleen heikko,
Zinc-divisioonan kolmannen neljänneksen liikevaihto ja
liikevoitto pysyivät matalina. Vertailukelpoinen liikevoitto
parani edellisestä neljänneksestä 4 milj. euroon, koska
jalostuspalkkiot nousivat hieman. Valuuttasuojaukset
lievensivät suurelta osin negatiivisia vaikutuksia, joita
aiheutui Yhdysvaltain dollarin heikkoudesta suhteessa euroon ja
Norjan kruunuun.

Sinkkimarkkinoiden lyhyen aikavälin näkymät ovat edelleen
synkät. Euron vahvistuminen suhteessa Yhdysvaltain dollariin on
pienentänyt merkittävästi eurooppalaisten tuottajien tuloksia,
ja todennäköisesti tuotantoa supistetaan edelleen.
Sinkkimarkkinoiden vahvistuminen edellyttää kysynnän elpymistä
ja uusia tuotantoleikkauksia. Sinkin jalostuspalkkiot ja hinta
ovat kuitenkin nousseet hieman, minkä ansiosta Zinc-divisioonan
liikevoitto voi hieman parantua viimeisellä neljänneksellä.

Technologyn markkinatilanne paranemassa

Technologyn tunnuslukuja              
                          
Milj. EUR           I/02 II/02 III/02 IV/02
Liikevaihto           71  114   90  124
                          
Virallinen liikevoitto     -8   5   -1   8
                            
Liiketoimintaan sitoutunut               
pääoma kauden lopussa      33   36   26   35
                            
Tilauskanta kauden lopussa   392  401  370  370
                          
Milj. EUR           2002  I/03 II/03 III/03
Liikevaihto          399   88   81   98
                          
Virallinen liikevoitto      4   -9   -4   -1
                            
Liiketoimintaan sitoutunut               
pääoma kauden lopussa      35   28   32   12
                            
Tilauskanta kauden lopussa   370  359  294  410

Teknologian myynnin markkinanäkymät paranivat selvästi
kolmannella neljänneksellä. Asiakkaat käynnistivät
investointiohjelmia, etenkin kehittyvillä markkinoilla.
Technology sai paljon uusia tilauksia ja tilauskanta kasvoi
kauden loppuun mennessä 410 milj. euroon.

Kolmannen neljänneksen aikana tehtiin 55 milj. euron sopimukset
alumiiniteknologiasta (Alunorte ja Alcoa Brasiliassa, Balco
Intiassa, Henan Kiinassa, Alba Bahrainissa ja Alro Romaniassa),
38 milj. euron sopimukset rautaseosteknologiasta (Kazchromelle
Kazakstaniin toimittava kromiittirikasteiden pelletointilaitos
ja Tata Steelille Intiaan toimitettava titaaniprojekti), 32
milj. euron sopimus Lane Xang Mineralsille Laosiin
toimitettavasta kuparitehtaasta sekä 23 milj. euron sopimus
Bagfasin Turkissa sijaitsevan rikkihappotehtaan uudistamisesta.
Pienempien mineraalinkäsittelyteknologiatilausten määrä kasvoi
merkittävästi kolmannella neljänneksellä. Lisäksi useiden
suurten sopimusten valmistelu jatkui.

Technology teki kolmannella neljänneksellä 1 milj. euron
liiketappion pääsiassa pienen myyntivolyymin vuoksi.
Technologyn tulos parani kuitenkin selvästi edellisistä
neljänneksistä. Teknologian myynti on kausiluonteista, ja
suurimman osan tämän vuoden liikevoitosta odotetaan jälleen
kertyvän vuoden viimeisellä neljänneksellä. Tuloksen odotetaan
paranevan merkittävästi vuonna 2004, kun markkinatilanne
paranee.

Myyntivoitto nostaa Muun toiminnan tulosta

Muun toiminnan tunnuslukuja            
                          
Milj. EUR           I/02 II/02 III/02 IV/02
Liikevaihto           89   90  65   92
                          
Vertailukelpoinen                 
liikevoitto           -4   9  -15  -25
                          
Arctic Platinum                  
Partnershipin (49 %)                
myyntivoitto           -   -   -   -
Espoon kiinteistöjen                 
myyntivoitto           -   -   -   13
Eläkesäätiöiden                 
ylikatteen palautus       -   -   -   4
Henki-Sammon                  
vakuutusmaksun hyvitys      -   -   -   2
Harjavallan nikkelitehtaan           
myyntivoiton oikaisu       -   -  -6   -
AvestaPolarit Oyj Abp:n              
osakkeiden luovutusvoitto    -   34   -   -
Pyhäsalmen kaivoksen                  
myyntivoitto           6   -   -   -
Muu toiminta,                     
virallinen liikevoitto      2   43  -21   -6
                           
Liiketoimintaan sitoutunut              
pääoma kauden lopussa     147  223  100  209
                          
Kaivostuotanto                   
(1 000 tonnia)                   
Sinkkiä rikasteissa,                
Taran kaivos           -   -   7   42
                           
Milj. EUR           2002  I/03 II/03 III/03
Liikevaihto          336   87  99  101
                          
Vertailukelpoinen                 
liikevoitto          -35  -23  -17  -13
                          
Arctic Platinum                  
Partnershipin (49 %)                
myyntivoitto           -   -   -   26
Espoon kiinteistöjen              
myyntivoitto          13   -   -   -
Eläkesäätiöiden                    
ylikatteen palautus       4   -   -   -
Henki-Sammon                      
vakuutusmaksun hyvitys      2   -   -   -
Harjavallan nikkelitehtaan              
myyntivoiton oikaisu      -6   -   -   -
AvestaPolarit Oyj Abp:n              
osakkeiden luovutusvoitto    34   -   -   -
Pyhäsalmen kaivoksen                  
myyntivoitto           6   -   -   -
Muu toiminta,                     
virallinen liikevoitto     18  -23  -17   13
                           
Liiketoimintaan sitoutunut              
pääoma kauden lopussa     209  228  248  289
                          
Kaivostuotanto                   
(1 000 tonnia)                   
Sinkkiä rikasteissa,                
Taran kaivos          49   43  41   51

Muun toiminnan virallinen kolmannen neljänneksen liikevoitto
sisältää poikkeuksellisena eränä 26 milj. euron myyntivoiton,
joka liittyy 49 %:n osuuden myyntiin Arctic Platinum
Partnershipistä. Taran kaivos vastaa kolmasosasta kauden
vertailukelpoisesta liiketappiosta. Taran tappio pieneni
kuitenkin edellisistä neljänneksistä, koska sinkin hinta nousi
ja kaivoksen tehokkuus parani. Muun toiminnan kustannuksiin
sisältyy myös konserninjohdon ja liiketoiminnan kehittämisen
kulut, joita ei ole kohdistettu liiketoiminta-alueille tai
divisioonille.

Oheisissa liitteissä esitetään hallituksen toimintakatsaus ja
tilinpäätös liitetietoineen.

Lisätietoja antavat:

Kari Lassila, Johtaja – Sijoittajasuhteet ja konsernin
kehittäminen, (09) 421 2555,
kari.lassila@outokumpu.com
Eero Mustala, Viestintäjohtaja, (09) 421 2435,
eero.mustala@outokumpu.com
Vesa-Pekka Takala, Talousjohtaja, (09) 421 4134, vesa-
pekka.takala@outokumpu.com

Tiedotustilaisuus tänään kello 15.00 ja puhelinkonferenssi
kello 17.00

Outokummun toimitusjohtaja Jyrki Juusela isännöi tänään kello
15.00 alkavaa suomenkielistä tiedotustilaisuutta. Tilaisuus
järjestetään hotelli Kämpin Akseli Gallen-Kallela-salissa,
osoitteessa Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki.

Lisäksi toimitusjohtaja Jyrki Juusela isännöi tänään kello
17.00 alkavaa englanninkielistä puhelinkonferenssia. Siihen voi
osallistua soittamalla 5-10 minuuttia ennen puhelinkonferenssin
alkamista numeroon +44 20 7162 0195. Tunnussana on "Outokumpu".
Nauhoitus puhelinkonferenssista on kuunneltavissa lauantaihin
25.10.2003 saakka numerossa +44 20 8288 4459. Tunnuskoodi on
385 922.


OUTOKUMPU OYJ
Konserninjohto

Johanna Sintonen
Viestintäpäällikkö - Sijoittaja- ja mediasuhteet
puh. (09) 421 2438, gsm 040 530 0778, fax (09) 421 2429
e-mail: johanna.sintonen@outokumpu.com
www.outokumpu.com


HALLITUKSEN TOIMINTAKATSAUS

Tulos selvästi edellisvuotta heikompi

Outokummun liiketoimintaympäristö on ollut vaikea vuonna 2003.
Kuparin, sinkin ja teknologian myynnin markkinat ovat olleet
vaimeat, vaikkakin ne alkoivat elpyä hieman kolmannen
neljänneksen lopulla. Ruostumattoman teräksen markkinat
pysyivät kohtuullisina, mutta kapasiteetin käyttöasteet ovat
olleet matalia. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi 5 %
viime vuoden vastaavasta jaksosta ja oli 4 386 milj. euroa (I-
III/2002: 4 167 milj. euroa). Kasvu johtui pääasiassa
ruostumattoman teräksen markkinahintojen noususta sekä
suuremmista toimitusmääristä.

Heikon markkinatilanteen lisäksi Outokummun tammi-syyskuun
tulosta rasittivat investointiohjelmien käynnistykseen ja
rationalisointiprojekteihin liittyvät kustannukset sekä Tornion
laajennuksen ylösajovaiheen tuotevalikoiman odotettua heikommat
katteet. Tämän seurauksena tammi-syyskuun liikevoitto laski
selvästi 82 milj. euroon (I-III/2002: 252 milj. euroa). Vuoden
2003 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevoittoon sisältyvät 26
milj. euron myyntivoitto, joka liittyy Outokummun 49 %:n
osuuden myyntiin Arctic Platinum Partnershipistä, sekä 21 milj.
euron suuruinen konserniliikearvon poisto, joka liittyy
AvestaPolaritin vähemmistön hankintaan (I-III/2002: 6 milj.
euroa). Viime vuoden vastaavan jakson liikevoittoon sisältyi 30
milj. euroa poikkeuksellisia tuottoja, jotka on eritelty
tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Euro vahvistui tammi-syyskuussa 19 % Yhdysvaltain dollariin
nähden vuoden 2002 vastaavaan jaksoon verrattuna. Tämä ei
kuitenkaan vaikuttanut merkittävästi konsernin tulokseen
valuuttasuojausten ansiosta. Konsernin nettorahoituskulut
nousivat 73 milj. euroon (I-III/2002: 22 milj. euroa), mikä
johtui pääasiassa kasvaneen korollisen nettovelan suuremmista
korkokuluista. Vuoden 2002 vastaavaan jaksoon sisältyi
emoyhtiön kirjaamia valuuttasuojauksiin liittyviä
valuuttakurssivoittoja. Konsernin suojautuminen Yhdysvaltain
dollarin heikentymistä euroa vastaan ulottuu nyt alle 12
kuukauden päähän, ja valuuttajohdannaisten keskimääräinen
kurssi on muuttumassa epäsuotuisammaksi.

Konsernin tappio ennen satunnaisia eriä oli tammi-syyskuussa 1
milj. euroa (I-III/2002: voitto ennen satunnaisia eriä 225
milj. euroa) ja katsauskauden tappio 16 milj. euroa (I-
III/2002: voitto 149 milj. euroa). Kuitenkin sekä tulos ennen
satunnaisia eriä että katsauskauden tulos kääntyivät
positiivisiksi neljänneksen aikana. Osakekohtainen tulos laski
-0,09 euroon (I-III/2002: 1,09 euroa). Sijoitetun pääoman
tuotto heikkeni selvästi vuoden 2002 vastaavasta jaksosta ja
oli 2,4 % (I-III/2002: 9,2 %).

Pääomarakennetta vahvistetaan

Liiketoiminnan rahavirta oli vaikeasta markkinatilanteesta ja
käyttöpääoman kasvusta johtuen tammi-syyskuussa -11 milj. euroa
(I-III/2002: 392 milj. euroa). Rahavirta kääntyi kuitenkin
positiiviseksi kolmannella neljänneksellä. Konsernin korollinen
nettovelka oli kauden lopussa 2 847 milj. euroa (31.12.2002: 2
385 milj. euroa) heikon kassavirran ja käynnissä olevien
mittavien investointiohjelmien seurauksena.

Konsernin pääomarakenne on ennakoidusti heikentynyt
tavoitetason alapuolelle. viime vuonna toteutetun
AvestaPolaritin vähemmistön hankinnan myötä. Kolmannen
neljänneksen lopussa konsernin omavaraisuusaste oli 28,2 %
(31.12.2002: 31,1 %) ja velkaantumisaste 155,9 % (31.12.2002:
122,6 %). Bolidenin kanssa toteutettavan järjestelyn odotetaan
alentavan velkaantumisastetta 40–50 prosenttiyksiköllä vuoden
2003 loppuun mennessä. Outokummun tavoitteena on saavuttaa alle
75 %:n velkaantumisaste vuoden 2004 loppuun mennessä. Lisäksi
konsernin kassavirran odotetaan kääntyvän positiiviseksi vuonna
2004, kun kolmisen vuotta sitten käynnistetyt mittavat
investoinnit alkavat valmistua.

Outokumpu ja Boliden toteuttamassa merkittävää sinkin ja
kuparin toimialajärjestelyä

Outokumpu ja ruotsalainen Boliden kertoivat 8.9.2003
neuvottelevansa merkittävästä toimialajärjestelystä, jossa
Outokumpu myy Bolidenille Zinc-divisioonansa - Zinc
Commercialin Alankomaissa, Kokkolan sulaton ja Oddan sulaton
Norjassa - Taran sinkkikaivoksen Irlannissa sekä Harjavalta
Metalsin, joka käsittää Harjavallan kuparisulaton ja Porin
elektrolyysin. Nämä sinkki- ja kupariliiketoiminnat muodostavat
noin 10 % Outokumpu-konsernin ulkoisesta liikevaihdosta ja noin
12 % sijoitetusta pääomasta. Samalla Outokumpu ostaa
Bolidenilta kuparituotteiden valmistuksen ja teknologian
myynnin.

Elokuussa valmistuneen osapuolten toteuttaman due dilligence -
prosessin perusteella Bolidenille myytävät liiketoiminnat on
arvostettu 736 milj. euroon. Tästä summasta Outokumpu saa 373
milj. euroa käteisenä ja 56 milj. euroa korollisena
kauppahintasaavana. Loput 307 milj. euroa maksetaan Bolidenin
osakkeilla. Kaupan seurauksena Outokummun omistusosuus Uudessa
Bolidenissä on 49 % ja yhtiöstä tulee Outokummun osakkuusyhtiö.
Bolidenille myytävien liiketoimintojen sijoitettu pääoma
1.1.2003 oli 552 milj. euroa. Muutokset sijoitetussa pääomassa
otetaan huomioon, kun järjestelyn toteutuessa määritellään
kaupan lopullinen arvo. Outokumpu arvioi kirjaavansa
järjestelystä myyntivoittoa, ja konsernin velkaantumisasteen
arvioidaan laskevan noin 40–50 prosenttiyksikköä.

Järjestelyn myötä Uudesta Bolidenistä tulee yksi maailman
johtavista kaivos- ja sulattoyhtiöistä, ja sillä on entistä
enemmän taloudellista ja toiminnallista liikkumavaraa. Uuden
Bolidenin pro forma -liikevaihdon arvioidaan vuonna 2003 olevan
noin 1,6 miljardia euroa, ja sen palveluksessa on noin 4 800
henkilöä. Synergiaetujen, jotka liittyvät lähinnä raaka-
aineisiin ja kaupallisiin toimintoihin, arvioidaan olevan noin
25–30 milj. euroa vuodessa. Lisäksi Uudella Bolidenillä on
tulevaisuudessa mahdollisuus hyötyä investointeihin liittyvistä
synergioista.

Outokumpu ostaa Bolideniltä sen kuparinmuokkausyksiköt
Ruotsissa, Belgiassa, Alankomaissa ja Britanniassa sekä Boliden
Contechin, joka on teknologian myyntiyhtiö. Näiden
liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2002 oli noin 270 milj.
euroa. Maksuna Outokummulle siirtyvistä liiketoiminnoista
Boliden saa 5 000 000 Outokumpu Oyj:n osaketta, mikä vastaa 2,8
%:n omistusosuutta. Outokumpu ja Boliden ovat lisäksi sopineet
mittavasta teknologia- ja T&K-yhteistyöstä.

Uusi Boliden suunnittelee myös järjestävänsä 150 milj. euron
merkintäoikeusannin kaupan toteuduttua. Outokumpu on sitoutunut
osallistumaan osakeantiin.

Osapuolet esittävät, että Uuden Bolidenin hallitus tulisi
aluksi koostumaan neljästä Outokummun ehdottamasta jäsenestä,
kolmesta Bolidenin nykyisten osakkeenomistajien ehdottamasta
jäsenestä, toimitusjohtajasta sekä henkilöstön edustajista.
Outokummun, Bolidenin ja sen osakkeenomistajien välillä ei ole
osakassopimusta.

Outokumpu ja Boliden tähtäävät lopullisen kauppakirjan
allekirjoittamiseen lokakuussa, ja kokonaisuudessaan
järjestely arvioidaan saatavan päätöksen vuoden 2003 loppuun
mennessä.

Tornion laajennuksen ylösajo etenee – tavoitteena täysi
kapasiteetti 2004 lopussa

Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat tammi-syyskuussa
418 milj. euroa (I-III/2002: 1 743 milj. euroa). Vuoden 2003
käyttöomaisuusinvestointien arvioidaan ylittävän 600 milj.
euroa, josta suurin osa liittyy Tornion laajennusohjelmaan.
Vuonna 2004 investointien odotetaan olevan pienemmät kuin
vuonna 2003, mutta ne ylittänevät kuitenkin poistojen määrän.

Torniossa toteutettava 1 miljardin euron laajennusohjelma
etenee hyvin, vaikka uuden kylmävalssaamon ylösajo onkin hieman
viivästynyt alkuperäisistä suunnitelmista. Kylmävalssattujen
tuotteiden asiakastoimitukset aloitettiin elokuussa. Tornion
tehtaiden kuumavalssaamon laajennus etenee suunnitelmien
mukaisesti, ja sen myötä vuotuinen tuotantokapasiteetti kasvaa
1,7 milj. tonniin. Helmikuussa ostetun ThyssenKrupp Nirostan
ruostumattomien kvarttolevyjen liiketoiminnan integrointi
etenee hyvin, ja tähän liittyneet investoinnit Degerforsissa
toteutettiin onnistuneesti kolmannella neljänneksellä. Kemin
kromikaivoksen maanalainen louhinta käynnistyi syyskuun alussa.
Pitkien tuotteiden kapasiteetin lisääminen etenee
Yhdysvalloissa suunnitelmien mukaisesti.

Norjalaisen Oddan sinkkitehtaan 88 milj. euron uudistusohjelma
on edennyt kustannusarvion ja aikataulun mukaisesti. Hanke
valmistuu vuoden 2004 syksyllä.

Divestointiohjelma etenee

Eteläafrikkalainen Gold Fields käytti 11.9.2003 etuosto-
oikeuttaan ja osti Outokummun 49 %:n osuuden Arctic Platinum
Partnershipistä. Vastikkeena osuutensa myynnistä Outokumpu sai
23 milj. US-dollaria käteistä sekä Gold Fieldsin osakkeita,
joiden arvo oli 8 milj. US-dollaria. Outokumpu myi osakkeet
heti. Outokumpu sai kaupasta 26 milj. euron myyntivoiton, joka
kirjattiin kolmannella neljänneksellä Muun toiminnan
poikkeukselliseksi eräksi.

Outokumpu allekirjoitti lokakuussa 2003 australialaisen Dragon
Mining NL:n kanssa lopullisen kauppasopimuksen, jonka mukaan
Outokumpu myy Dragon Miningille jalometallikaivostoimintaansa
kuuluvat assetit – Oriveden kultakaivoksen, Vammalan rikastamon
ja tietyt, pääosin Suomessa sijaitsevat malminetsintäkohteet.
Outokumpu saa noin 11 milj. euron kokonaiskauppahinnasta 5,5
milj. euroa käteisenä ja loput joko Dragon Miningin osakkeina
tai käteisenä. Kauppa on tarkoitus saattaa päätökseen
marraskuun 2003 alussa. Kaupasta saatava 7 milj. euron
myyntivoitto kirjataan viimeisellä neljänneksellä Muun
toiminnan poikkeukselliseksi eräksi.

Outokumpu ja Inmet sopivat lokakuun 2003 alussa, että
Outokummun omistamia Inmetin osakkeita koskeva myyntikielto
poistetaan. Outokumpu sai osakkeet osana myyntihintaa, kun
Pyhäsalmen kaivos myytiin Inmetille vuonna 2002. Outokumpu myi
osakkeet välittäjän kautta Toronton pörssissä ja sai noin 23
milj. euroa kulujen jälkeen. Osakkeiden hankintahinta oli noin
13 milj. euroa. Kaupasta saatava 10 milj. euron myyntivoitto
kirjataan viimeisellä neljänneksellä Muun toiminnan
poikkeukselliseksi eräksi.

Euroopan komission vastalausekirjelmät koskien kupariputkien
tuottajia

Outokumpu on saanut tiedoksi kaksi Euroopan komission laatimaa
vastalausekirjelmää, jotka koskevat yhtiön
kupariputkiliiketoiminnan epäiltyä osallisuutta kartelliin.
Niistä ensimmäinen koskee kuparisia ilmastointiputkia ja toinen
kuparisia vesijohtoputkia. Vastalausekirjelmät ovat osa
Euroopan komission maaliskuussa 2001 aloittamaa tutkimusta, ja
Outokumpu on toiminut yhteistyössä Euroopan komission kanssa
tutkimuksiin liittyen. Outokumpu on antanut kirjallisen
vastineensa ensimmäiseen vastalausekirjelmään ja toinen vastine
annetaan piakkoin. Outokummun Euroopassa valmistamien
kuparisten ilmastointi- ja vesijohtoputkien osuus koko
konsernin liikevaihdosta on noin 4 %.

Kohti vahvaa, yhtenäistä Outokumpua-brändiä

Outokumpu on päättänyt, että kaikki sen liiketoiminnat kootaan
yhden yhtenäisen Outokumpu-yritysbrändin alle. Tässä yhteydessä
uudistetaan brändin sisältöä ja kehitetään konsernille uusi
visuaalinen ilme. Tavoitteena on ottaa uusi brändi käyttöön
tammikuussa 2004. Käytännössä päätös tarkoittaa muun muassa
sitä, että Outokummun liiketoiminta-alueiden ja divisioonien
nimirakenne yhtenäistetään. Tämän yhdenmukaistamisen
tavoitteena on koota eri liiketoimintojen vahvuudet yhdeksi
vahvaksi ja yhtenäiseksi Outokumpu-brändiksi, josta kaikki
liiketoiminnat hyötyvät.

Markkinanäkymät varovaisen myönteiset

Talouskasvu pysyi heikkona kolmannella neljänneksellä. Maailman
teollisuustuotanto ja -investoinnit kasvoivat hyvin hitaasti.
Euroopan talouskasvu jäi kolmannella neljänneksellä nollan
tuntumaan. Saksa, Ranska ja Italia vaipuivat taantumaan.
Yhdysvaltain talouskasvu oli noin 3 % kolmannella
neljänneksellä. Yhdysvaltain dollarin heikentyminen suhteessa
euroon, matalat korot ja veroleikkaukset tukevat Yhdysvaltain
talouden elpymistä. Lisäksi Yhdysvaltain teollisuuden ja
kuluttajien luottamusindikaattorit viittaavat talouden
elpymiseen lähikuukausien aikana. Kiinan talouskasvu jatkui
entiseen malliin: talous kasvoi kokonaiset 8 %. Lisäksi Japanin
talousnäkymät paranivat. Parasta kasvua odotetaan
lähitulevaisuudessa Kiinasta sekä Aasian muista maista.

Teollisuuden hidas kasvu rasitti metallimarkkinoita, ja
metallien kysynnän kasvu pysyi heikkona. Kysyntä kasvoi
voimakkaasti ainoastaan Kiinassa. Ruostumattoman teräksen
ylikapasiteetti ja korkeat varastotasot johtivat
tuotantoleikkauksiin ja kapasiteetin käyttöasteiden
pienentymiseen. Perushinnat ja muokkauslisät vakiintuivat
kolmannella neljänneksellä. Todellisen kysynnän heikkous
rasittaa ruostumattoman teräksen markkinatilannetta myös
viimeisellä neljänneksellä. Yleisen taloustilanteen paraneminen
ja etenkin yritysten investointien elpyminen viittaavat
kuitenkin siihen, että todellinen kysyntä alkaa vahvistua
vuoden 2004 alussa. Vuonna 2004 uutta teräskapasiteettia
otettaneen käyttöön selvästi vähemmän ja siksi kapasiteetin
keskimääräisten käyttöasteiden odotetaan nousevan hieman vuoden
2004 aikana, mikä parantaisi hinnoitteluasemaa. Lisäksi
perusmetallien hinnat ja muokkauslisät alkoivat elpyä
kolmannella neljänneksellä ja tunnelma markkinoilla on
parantunut. Outokummun keskeisten tuotteiden yleiset
markkinanäkymät ovatkin varovaisen myönteiset.

Outokummun johto arvioi, että konsernin tuloskehitys paranee
viimeisellä neljänneksellä Tornion tehtaiden toimitusmäärien
kasvun ja tuotevalikoiman paranemisen sekä perusmetallien
hintojen nousun ja teknologian myynnin kannattavuuden
kohenemisen ansiosta. Konsernin koko vuoden liikevoitto ja
voitto ennen satunnaisia eriä jäävät kuitenkin viime vuotta
pienemmiksi alkuvuoden heikon markkinatilanteen ja
tuloskehityksen vuoksi.


Espoossa 23. lokakuuta 2003

Hallitus

KONSERNITILINPÄÄTÖS (tilintarkastamaton)      
                           
TULOSLASKELMA        1.1.-30.9. 1.1.-30.9. 1.1.-31.12.
Milj. EUR             2003    2002    2002
Liikevaihto           4 386    4 167    5 558
Liiketoiminnan kulut      -4 335   -3 956   -5 332
Poikkeukselliset erät        26     30     49
Liiketoiminnan muut                      
tuotot ja kulut           8     -4     -6
Konserniliikearvon                      
poisto ja konserni-                      
reservin tuloutus          -3     15     -2
Liikevoitto             82     252     267
                               
Osuus osakkuus-                        
yhtiöiden voitosta (+),                    
tappiosta (-)           -10     -5     -7
Rahoitustuotot ja -kulut                   
Nettokorot             -75     -46     -75
Kurssivoitot ja -tappiot      -2     15     15
Muut rahoitustuotot                      
ja -kulut              4      9     13
Voitto (tappio)                        
ennen satunnaisia eriä       -1     225     213
                               
Satunnaiset erät           -      -      -
Tuloverot             -15     -72     -53
Vähemmistöosuudet          0     -4     -1
Katsauskauden                         
voitto (tappio)          -16     149     159
                           

TASE                         
Milj. EUR         30.9.2003 30.9.2002 31.12.2002
Pysyvät vastaavat                     
Aineettomat hyödykkeet      449    373    373
Aineelliset hyödykkeet     3 143   2 962   3 088
Sijoitukset                        
Korollinen            143    175    157
Koroton              86     98    105
                3 821   3 608   3 723
Vaihtuvat vastaavat                    
Vaihto-omaisuus        1 342   1 132   1 235
Saamiset                         
Korollinen            41     54     76
Koroton            1 153   1 084   1 067
Rahoitusarvopaperit        14     12     31
Rahat ja pankkisaamiset     181    214    195
                2 731   2 496   2 604
                             
Vastaavaa yhteensä       6 552   6 104   6 327
                             
Oma pääoma           1 789   1 615   1 906
Vähemmistöosuudet         38     52     40
Pitkäaikainen                       
vieras pääoma                       
Korollinen           1 827   1 162   1 493
Koroton             456    456    463
                2 283   1 618   1 956
Lyhytaikainen                       
vieras pääoma                       
Korollinen           1 398   1 707   1 352
Koroton            1 044   1 112   1 073
                2 442   2 819   2 425
                             
Vastattavaa yhteensä      6 552   6 104   6 327

RAHOITUSLASKELMA      1.1.-30.9. 1.1.-30.9. 1.1.-31.12.
Milj. EUR             2003    2002    2002
Tulorahoitus            164     381     450
Käyttöpääoman lisäys       -145     31    -100
Muut oikaisuerät          -30     -20     -16
Liiketoiminnan                        
rahavirta             -11     392     334
Investoinnit                         
aineellisiin                         
ja aineettomiin                        
hyödykkeisiin           -418   -1 743   -2 042
Muu investointien                       
rahavirta              -7     23     73
Rahavirta ennen                        
rahoitusta            -436   -1 328   -1 635
Rahoituksen rahavirta       391    1 279    1 569
Oikaisuerät             14     -10      7
Taseen mukainen                        
rahavarojen vähennys        -31     -59     -59
                           
                           
                           
              1.1.-30.9. 1.1.-30.9. 1.1.-31.12.
KONSERNIN TUNNUSLUVUT       2003    2002    2002
Liikevoitto                          
liikevaihdosta, %         1,9     6,1     4,8
Sijoitetun pääoman                      
tuotto, %             2,4     9,2     7,0
Oman pääoman tuotto, %      neg.    10,9     8,0
                               
Sijoitettu pääoma                       
kauden lopussa, milj. EUR    4 673    4 083    4 331
Korollinen nettovelka                     
kauden lopussa, milj. EUR    2 847    2 414    2 385
Omavaraisuusaste                       
kauden lopussa, % 1)       28,2    27,7    31,1
Velkaantumisaste                       
kauden lopussa, %        155,9    144,7    122,6
                               
Tulos/osake (ilman                      
satunnaisia eriä), EUR      -0,09    1,09    1,15
Tulos/osake, EUR         -0,09    1,09    1,15
Osakkeiden keski-                       
määräinen lukumäärä,                     
1 000 kpl 2)          171 454   136 707   137 658
Laimennusvaikutuksella                    
oikaistu                           
tulos/osake (ilman                      
satunnaisia eriä), EUR      -0,09    1,09    1,14
Laimennettu                          
osakkeiden                          
keskimääräinen                        
lukumäärä, 1 000 kpl 2)    172 247   137 637   139 293
Oma pääoma/osake, EUR      10,42    11,78    11,14
Osakkeiden lukumäärä                     
kauden lopussa,                        
1 000 kpl 2)          171 613   137 168   171 111
                               
Investoinnit käyttö-                     
omaisuuteen, milj. EUR 3)     418    1 743    2 042
Poistot, milj. EUR 4)       225     193     264
Henkilöstö keskimäärin     21 387   19 681   20 196

1) Tunnusluvussa konsernireservi on netotettu taseen varoihin.
2) Tunnusluvusta on vähennetty hankitut omat osakkeet.
3) Tunnusluku sisältää AvestaPolaritin osakkeiden hankinnan.
4) Tunnusluku ei sisällä konserniliikearvon poistoa eikä
konsernireservin tuloutusta.

TULOSLASKELMAN JA TASEEN LISÄTIETOJA

Osakkeet ja osakepääoma

Outokumpu Oyj:n osakkeiden lukumäärä oli 172 736 938 ja
osakepääoma 293,7 milj. euroa 30.9.2003. Outokumpu Oyj:llä oli
hallussaan kaikkiaan 1 123 440 omaa osaketta, joiden
yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo oli 1,9 milj. euroa.
Outokummun hallussa olevien omien osakkeiden osuus
osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta
äänimäärästä on 0,7 %.

Henkilöstön vaihtovelkakirjalainaa oli 30.9.2003 mennessä
vaihdettu 1 088 541 osakkeeseen. Vuoden 1998 optio-oikeuksilla
tehtiin ensimmäiset osakevaihdot syyskuussa 2003. Niitä
vaihdettiin yhteensä 31 829 osakkeeseen ja vastaava
osakepääoman korotus merkittiin kaupparekisteriin 14.10.2003.
Vaihtovelkakirjalainan ja johdon 1998 optio-ohjelman
perusteella tehtävillä merkinnöillä osakkeiden määrä voi nousta
enintään 176 294 565 osakkeeseen.

3.4.2003 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti optio-
oikeuksien antamisesta Outokumpu-konsernin avainhenkilöille.
Optio-ohjelman ehtojen mukaisesti optio-oikeuksia annetaan
yhteensä 5 100 000 kappaletta ja niillä voi merkitä kaikkiaan
yhteensä 5 100 000 uutta Outokumpu Oyj:n osaketta vuosina 2006
- 2011. Outokumpu Oyj:n osakepääoma voi vuoden 2003 optio-
oikeuksilla tehtävien merkintöjen seurauksena nousta enintään 8
670 000 eurolla ja osakkeiden lukumäärä enintään 5 100 000
osakkeella. Optioiden perusteella merkittävissä olevat osakkeet
vastaavat 2,9 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista
äänistä mahdollisen osakepääomankorotuksen jälkeen.

Kesäkuussa 2003 hallitus päätti ansaintakriteereistä, joiden
perusteella jaetaan optio-oikeuksia 2003A Outokumpu-konsernin
118 avainhenkilölle keväällä 2004. Optio-oikeuksien jakamisen
perusteena käytetään Outokumpu-konsernin osakekohtaista tulosta
(EPS), osakkeen kurssikehitystä sekä konsernin johtoryhmän
jäsenten kohdalla myös velkaantumisastetta. Optio-oikeuksilla
2003A voidaan merkitä yhteensä enintään 1 700 000 Outokumpu
Oyj:n osaketta 1.9.2006 - 1.3.2009. Osakkeen merkintähinta
optio-oikeudella on yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu
keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.12.2003 - 29.2.2004.

Hallituksen valtuutukset

Hallituksella on voimassa oleva varsinaisen yhtiökokouksen
3.4.2003 myöntämät valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen
sekä niiden luovuttamiseen. Osakkeita voidaan hankkia
hankintahetken markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä
Helsingin Pörssissä enintään 8 632 955 kappaletta, mikä on 5 %
yhtiön yhtiökokouspäivän rekisteröidystä osakkeiden
kokonaismäärästä. Luovutusvaltuutus koskee samaa osakemäärää.
Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi
tai käytettäväksi vastikkeena silloin, kun yhtiö hankkii
liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta sekä vastikkeena
mahdollisissa yrityskaupoissa hallituksen määräämällä tavalla
ja päättämässä laajuudessa. Osakkeita voidaan myös käyttää
osana yhtiön henkilöstölle suunnattuja kannustus- ja
palkkiojärjestelmiä. Valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen
ja luovuttamiseen ovat voimassa vuoden 2004 varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka, ei kuitenkaan 2.4.2004 pidempään.
Hallitus ei ole käyttänyt näitä valtuutuk-sia 23.10.2003
mennessä.

Hallituksella on voimassa oleva varsinaisen yhtiökokouksen
3.4.2003 myöntämä valtuutus osakepääoman korottamiseen
uusmerkinnällä, antamalla optio-oikeuksia ja/tai ottamalla
vaihtovelkakirjalainaa niin, että osakepääomaa voidaan korottaa
yhteensä enintään 29 352 050 eurolla antamalla merkittäväksi
enintään 17 265 911 uutta osaketta. Tämä määrä vastaa 10 %
yhtiön yhtiökokouspäivän rekisteröidystä osakepääomasta ja
osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Hallitus ei ole käyttänyt
tätä valtuutusta 23.10.2003 mennessä.

              1.1.-30.9.  1.1-30.9. 1.1.-31.12.
Milj. EUR             2003    2002    2002
Poikkeukselliset erät                
Arctic Platinum                   
Partnershipin (49 %)                 
myyntivoitto            26      -      -
Espoon kiinteistöjen                     
myyntivoitto             -      -     13
Eläkesäätiöiden                        
ylikatteen palautus                      
Outokumpu Oyj            -      -      3
Muut yhtiöt             -      -      1
Henki-Sammon vakuutus-                    
maksun hyvitys,                        
Outokumpu Oyj            -      -      2
Harjavallan nikkeli-                     
tehtaan myyntivoiton                     
oikaisu               -     -6     -6
Kokkolan reaktorien                      
alaskirjaus             0     -4     -4
AvestaPolarit Oyj Abp:n                    
osakkeiden luovutusvoitto      -     14     14
AvestaPolaritin                        
vakuutuskorvaus           -     20     20
AvestaPolaritin                        
uudelleenjärjestelyvaraus      -     -16     -32
AvestaPolaritin                        
ylimääräinen konserni-                    
reservin tuloutus          -     16     32
Pyhäsalmen kaivoksen                     
myyntivoitto             -      6      6
                  26     30     49
                               
                               
Tuloverot                           
Tilikauden ja                         
aikaisempien                         
tilikausien verot         -14     -56     -53
Laskennalliset verot        -1     -16      0
                  -15     -72     -53

Vastuusitoumukset               
Milj. EUR       30.9.2003  30.9.2002 31.12.2002
Kiinnitykset ja                    
annetut pantit                
Konserniyhtiöiden              
velasta           145     105     119
                            
Annetut takaukset                   
Osakkuusyhtiöiden                   
puolesta           16      8      7
Muiden puolesta       39     16     41
               55     24     48
                            
Vuokravastuut        124     135     133

Avoimet johdannaissopimukset     
              Tase arvo  Käypä arvo
Milj. EUR          30.9.2003  30.9.2003
Valuutta- ja                   
korkojohdannaiset                 
Valuuttatermiinit         27      27
Valuuttaoptiot                  
Ostetut               4      4
Asetetut              -2      -2
Valuutanvaihtosopimukset      -2      -2
Koronvaihtosopimukset       -2      -2
                         
Metallijohdannaiset 1)              
Kuparitermiinit                  
ja -futuurit            1      1
Nikkelitermiinit                 
ja -futuurit            0      0
Sinkkitermiinit                  
ja -futuurit            1      1
Sinkkioptiot                   
Ostetut               0      0
Asetetut              0      0
Alumiinitermiinit                 
ja -futuurit            0      0
Kultatermiinit                  
ja -futuurit            -1      -1
Hopeatermiinit                  
ja -futuurit            0      0
                         
Sähköjohdannaiset 2)               
Pörssinoteeratut                 
sähköjohdannaiset          -      0
Muut sähköjohdannaiset       -      11

1) Nimellismäärät: perusmetallit tn, jalometallit tr.oz.
2) Nimellismäärät: sähköjohdannaiset TWh.

                Nimellismäärät
Milj. EUR          30.9.2003  31.12.2002
Valuutta- ja                   
korkojohdannaiset           
Valuuttatermiinit        1 630    1 100
Valuuttaoptiot                  
Ostetut              310      60
Asetetut             240      60
Valuutanvaihtosopimukset      40      60
Koronvaihtosopimukset       217      70
                         
Metallijohdannaiset 1)              
Kuparitermiinit                  
ja -futuurit          91 600   121 200
Nikkelitermiinit                 
ja -futuurit          3 600    2 200
Sinkkitermiinit                  
ja -futuurit         114 400   197 300
Sinkkioptiot                   
Ostetut              750    3 000
Asetetut             750    3 000
Alumiinitermiinit                 
ja -futuurit          2 425    1 300
Kultatermiinit                  
ja -futuurit          78 400    63 400
Hopeatermiinit                  
ja -futuurit         455 400   529 300
                         
Sähköjohdannaiset 2)               
Pörssinoteeratut                 
sähköjohdannaiset         0,1     0,2
Muut sähköjohdannaiset      2,9     4,5

1) Nimellismäärät: perusmetallit tn, jalometallit tr.oz.
2) Nimellismäärät: sähköjohdannaiset TWh.

Johdannaiskaupat on tehty suojaamistarkoituksessa. Käypä arvo
osoittaa johdannaisten realisointituloksen, mikäli nämä
johdannaiset olisi suljettu tilinpäätöspäivänä. Johdannaisten
realisointitulokset kirjataan tuloslaskelmaan pääsääntöisesti
hedge accounting -periaatteen mukaisesti eli suojattavaa erää
vastaan. Valuuttatermiinien ja -optioiden sekä
valuutanvaihtosopimusten tasearvot sisältävät sitovien ja
todennäköisten sitoumusten suojaamiseksi tehtyjen sopimusten
toteutumattomia kurssieroja, jotka on jaksotettu.

TULOSKEHITYS NELJÄNNEKSITTÄIN           
Milj. EUR          I/02  II/02 III/02  IV/02
Liikevaihto                       
Stainless Steel                     
Valssatut tuotteet      599   628   517   584
Erikoistuotteet       325   375   299   312
Pohjois-Amerikka       71   72   60   64
Muut            -226  -252  -205  -221
Stainless Steel                     
yhteensä           769   823   671   739
                            
Copper                         
Amerikka           90   93   81   76
Eurooppa           142   144   120   120
Autojen lämmön-                     
vaihdinsovellukset      61   74   63   58
Ilmastointi-                      
sovellukset & Aasia      73   92   85   101
Harjavalta Metals       96   103   87   105
Muut             -53   -54   -44   -44
Copper yhteensä       409   452   392   416
                            
Zinc             99   120   101   98
                            
Technology          71   114   90   124
                            
Muu toiminta         89   90   65   92
                            
Sisäinen myynti       -61   -68   -59   -78
Konserni          1 376  1 531  1 260  1 391
                            
Liikevoitto                       
Stainless Steel                     
Valssatut tuotteet      54   60   16   32
Erikoistuotteet        9   26    1   -8
Pohjois-Amerikka        1    3    1   -2
Muut             11   14    8    6
AvestaPolarit                      
yhteensä           75   103   26   28
Konserni-                        
liikearvon poisto               -6   -22
Stainless Steel                     
yhteensä           75   103   20    6
                            
Copper                         
Amerikka            7    6    1   -0
Eurooppa            2    6   -2    0
Autojen lämmön-                     
vaihdinsovellukset       4    7    5    5
Ilmastointi-                      
sovellukset & Aasia      5    4   -2   -6
Harjavalta Metals       8   -1    2    5
Muut             -4   -1    2    0
Copper yhteensä        22   21    6    4
                            
Zinc              4    1   -4    2
                            
Technology          -8    5   -1    8
                            
Muu toiminta          2   43   -21   -6
                            
Sisäiset erät         0   -22    6    1
Konserni           95   151    6   15
                            
Osuus osakkuus-                     
yhtiöiden voitosta (+),                 
tappiosta (-)         -0   -2   -3   -2
Rahoitustuotot                     
ja -kulut          -11   10   -21   -25
Voitto (tappio)                     
ennen satunnaisia eriä    84   159   -18   -12
Tuloverot          -12   -48   -12   19
Vähemmistöosuudet      -26   -28   50    3
Katsauskauden                      
voitto (tappio)        46   83   20   10
                          
Milj. EUR          I/03  II/03 III/03    
Liikevaihto                        
Stainless Steel                      
Valssatut tuotteet      682   667   624    
Erikoistuotteet       349   327   273    
Pohjois-Amerikka       64   59   64    
Muut            -219  -202  -112    
Stainless Steel                     
yhteensä           876   851   849    
                            
Copper                         
Amerikka           74   66   63    
Eurooppa           112   109   109    
Autojen lämmön-                     
vaihdinsovellukset      59   62   62    
Ilmastointi-                      
sovellukset & Aasia     121   128   111    
Harjavalta Metals       93   88   111    
Muut             -50   -51   -52    
Copper yhteensä       409   402   404    
                            
Zinc             93   95   98    
                            
Technology          88   81   98    
                            
Muu toiminta         87   99   101    
                            
Sisäinen myynti       -70   -89   -86    
Konserni          1 483  1 439  1 464    
                            
Liikevoitto                       
Stainless Steel                     
Valssatut tuotteet      45   35   -1    
Erikoistuotteet        0    2   -8    
Pohjois-Amerikka       -1    0    4    
Muut             13    6   20    
AvestaPolarit                      
yhteensä           57   43   15    
Konserni-                        
liikearvon poisto       -7   -7   -7    
Stainless Steel                     
yhteensä           50   36    8    
                            
Copper                         
Amerikka            3    1    3    
Eurooppa           -7   -0   -2    
Autojen lämmön-                     
vaihdinsovellukset       4    4    5    
Ilmastointi-                      
sovellukset & Aasia      2    7   -1    
Harjavalta Metals       3   -2    2    
Muut             -1   -1   -3    
Copper yhteensä        4    9    4    
                            
Zinc              5    2    4    
                            
Technology          -9   -4   -1    
                            
Muu toiminta         -23   -17   13    
                            
Sisäiset erät         1   -1    1    
Konserni           28   25   29    
                            
Osuus osakkuus-                     
yhtiöiden voitosta (+),                 
tappiosta (-)         -3   -3   -4    
Rahoitustuotot                     
ja -kulut          -29   -28   -16    
Voitto (tappio)                     
ennen satunnaisia eriä    -4   -6    9    
Tuloverot           -1   -5   -9    
Vähemmistöosuudet       0   -1    1    
Katsauskauden                      
voitto (tappio)        -5   -12    1    

KONSERNIN TUNNUSLUVUT                    
NELJÄNNEKSITTÄIN
                I/02  II/02  III/02  IV/02
Liikevoitto                         
liikevaihdosta, %        6,9   9,9   0,5   1,0
Sijoitetun                          
pääoman tuotto, %       11,4  17,7   0,7   1,3
Oman pääoman tuotto, %     13,6  20,1   neg.   1,6
                               
Sijoitettu pääoma                      
kauden lopussa,                       
milj. EUR           3 393  3 443  4 083  4 331
Korollinen nettovelka                    
kauden lopussa,                       
milj. EUR           1 207  1 229  2 414  2 385
Omavaraisuusaste                       
kauden lopussa, % 1)      42,2  41,2   27,7   31,1
Velkaantumisaste                       
kauden lopussa, %       55,3  55,5  144,7  122,6
                               
Tulos/osake (ilman                      
satunnaisia eriä), EUR     0,34  0,60   0,15   0,06
Tulos/osake, EUR        0,34  0,60   0,15   0,06
Osakkeiden                          
keskimääräinen                        
lukumäärä, 1 000 kpl 2)   136 278 136 774 137 138 140 498
Oma pääoma/osake, EUR     11,87  11,70  11,78  11,14
Osakkeiden                          
lukumäärä kauden                       
lopussa, 1 000 kpl 2)    136 278 137 082 137 168 171 111
                               
Investoinnit käyttö-                     
omaisuuteen, milj. EUR 3)    146   194  1 403   299
Poistot, milj. EUR 4)      67   64    62    71
Henkilöstö keskimäärin    19 312 19 727  20 886  21 173

1) Tunnusluvussa konsernireservi on netotettu taseen varoihin.
2) Tunnusluvusta on vähennetty hankitut omat osakkeet.
3) Tunnusluku sisältää AvestaPolaritin osakkeiden hankinnan.
4) Tunnusluku ei sisällä konserniliikearvon poistoa eikä
konsernireservin tuloutusta.

                I/03  II/03  III/03
Liikevoitto                     
liikevaihdosta, %        1,9   1,8   2,0
Sijoitetun                     
pääoman tuotto, %        2,5   2,2   2,4
Oman pääoman tuotto, %     neg.  neg.   0,6
                          
Sijoitettu pääoma                  
kauden lopussa,                   
milj. EUR           4 528  4 687  4 673
Korollinen nettovelka                
kauden lopussa,                   
milj. EUR           2 624  2 873  2 847
Omavaraisuusaste                  
kauden lopussa, % 1)      29,9  28,3   28,2
Velkaantumisaste                  
kauden lopussa, %       137,8  158,3  155,9
                          
Tulos/osake (ilman                 
satunnaisia eriä), EUR    -0,03  -0,07   0,01
Tulos/osake, EUR       -0,03  -0,07   0,01
Osakkeiden                     
keskimääräinen                   
lukumäärä, 1 000 kpl 2)   171 375 171 534 171 719
Oma pääoma/osake, EUR     10,86  10,34  10,42
Osakkeiden                     
lukumäärä kauden                  
lopussa, 1 000 kpl 2)    171 534 171 540 171 613
                          
Investoinnit käyttö-                
omaisuuteen, milj. EUR 3)    178   124   116
Poistot, milj. EUR 4)      75   75    75
Henkilöstö keskimäärin    21 242 22 064  21 232

1) Tunnusluvussa konsernireservi on netotettu taseen varoihin.
2) Tunnusluvusta on vähennetty hankitut omat osakkeet.
3) Tunnusluku sisältää AvestaPolaritin osakkeiden hankinnan.
4) Tunnusluku ei sisällä konserniliikearvon poistoa eikä
konsernireservin tuloutusta.

Tilaa