OUTOKUMMUN OPTIO-OIKEUKSIEN ANSAINTAKRIT

OUTOKUMPU OYJ  PÖRSSITIEDOTE 10.2.2004 klo 13.45

OUTOKUMMUN OPTIO-OIKEUKSIEN ANSAINTAKRITEERIT ASETETTU VUODELLE
2004

Outokumpu Oyj:n hallitus on päättänyt ansaintakriteereistä, joiden
perusteella jaetaan optio-oikeuksia 2003B Outokumpu-konsernin 131
avainhenkilölle keväällä 2005. Optio-oikeuksien jakamisen
perusteena käytetään Outokumpu-konsernin osakekohtaista tulosta
(EPS), osakkeen kurssikehitystä sekä konsernin johtoryhmän
jäsenten kohdalla myös velkaantumisastetta.

Vuoden 2004 osakekohtaisen tuloksen perusteella voidaan konsernin
johtoryhmän jäsenille jakaa enintään 50 % jaettavissa olevien
optio-oikeuksien enimmäismäärästä. Muille optio-ohjelman piiriin
kuuluville henkilöille EPS:n kehityksen perusteella voidaan jakaa
enintään 75 % jaettavissa olevien optio-oikeuksien
enimmäismäärästä. Neljännes jaettavissa olevien optio-oikeuksien
enimmäismäärästä voidaan jakaa Outokummun osakkeen
kurssikehityksen perusteella. Konsernin johtoryhmän jäsenille
jaettaviin optiomääriin vaikuttaa lisäksi yhtiön velkaantumisaste,
jonka kehityksen perusteella voidaan jakaa enintään 25 %
jaettavissa olevien optio-oikeuksien enimmäismäärästä.

Optio-oikeuksilla 2003B voidaan merkitä yhteensä enintään 1 700
000 Outokumpu Oyj:n osaketta 1.9.2007 - 1.3.2010. Osakkeen
merkintähinta optio-oikeudella on yhtiön osakkeen vaihdolla
painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.12.2004 - 28.2.2005.

Optio-ohjelmasta päätettiin yhtiökokouksessa 3.4.2003, jolloin
optio-oikeuksien ehdot julkaistiin kokonaisuudessaan
pörssitiedotteena. Optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi
avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää, ja niiden
tarkoituksena on kannustaa pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-
arvon kasvattamiseksi.


OUTOKUMPU OYJ
Konserninjohto
Johanna Sintonen
Apulaisjohtaja – Sijoittajasuhteet
puh. (09) 421 2438, gsm 040 530 0778, fax (09) 421 2125
e-mail: johanna.sintonen@outokumpu.com
www.outokumpu.com


Tilaa