OUTOKUMMUN OPTIO-OIKEUKSIEN ANSAINTAKRIT

OUTOKUMPU OYJ   PÖRSSITIEDOTE 12.6.2003 klo 15.00

OUTOKUMMUN OPTIO-OIKEUKSIEN ANSAINTAKRITEERIT ASETETTU
VUODELLE 2003

Outokumpu Oyj:n hallitus on päättänyt ansaintakriteereistä,
joiden perusteella jaetaan optio-oikeuksia 2003A Outokumpu-
konsernin 118 avainhenkilölle keväällä 2004. Optio-oikeuksien
jakamisen perusteena käytetään Outokumpu-konsernin
osakekohtaista tulosta (EPS), osakkeen kurssikehitystä sekä
konsernin johtoryhmän jäsenten kohdalla myös
velkaantumisastetta.

Vuoden 2003 osakekohtaisen tuloksen perusteella voidaan
konsernin johtoryhmän jäsenille jakaa enintään 50 % jaettavissa
olevien optio-oikeuksien enimmäismäärästä. Muille optio-
ohjelman piiriin kuuluville henkilöille EPS:n kehityksen
perusteella voidaan jakaa enintään 75 % jaettavissa olevien
optio-oikeuksien enimmäismäärästä. Hallitus ottaa jakoperusteen
arvioinnissa huomioon EPS:n kehityksen alan
vertailuyrityksissä, poikkeukselliset olosuhteet ja mahdollisen
yrityskaupan, yritysjärjestelyn tai muun vastaavan merkittävän
muutoksen vaikutuksen Outokumpu-konsernin EPS:ään.

Neljännes jaettavissa olevien optio-oikeuksien enimmäismäärästä
voidaan jakaa Outokummun osakkeen kurssikehityksen perusteella,
jos se on parempi kuin alan vertailuyritysten kurssikehitys.

Konsernin johtoryhmän jäsenille jaettaviin optiomääriin
vaikuttaa lisäksi yhtiön velkaantumisaste, jonka kehityksen
perusteella voidaan jakaa enintään 25 % jaettavissa olevien
optio-oikeuksien enimmäismäärästä.

Optiojärjestelmään 2003 liittyy lisäksi osakeomistusohjelma,
jolla konsernin johtoryhmän jäseniä velvoitetaan hankkimaan
yhtiön osakkeita 10 % optio-oikeuksista saaduista tuloista.

Optio-oikeuksilla 2003A voidaan merkitä yhteensä enintään 1 700
000 Outokumpu Oyj:n osaketta 1.9.2006 - 1.3.2009. Osakkeen
merkintähinta optio-oikeudella on yhtiön osakkeen vaihdolla
painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.12.2003 -
29.2.2004.

Optio-ohjelmasta päätettiin yhtiökokouksessa 3.4.2003, jolloin
optio-oikeuksien ehdot julkaistiin kokonaisuudessaan
pörssitiedotteena. Optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi
avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää ja
niiden tarkoituksena on kannustaa pitkäjänteiseen työntekoon
omistaja-arvon kasvattamiseksi.


OUTOKUMPU OYJ
Konserninjohto

Johanna Sintonen
Viestintäpäällikkö - Sijoittaja- ja mediasuhteet
puh. (09) 421 2438, gsm 040 530 0778, fax (09) 421 2429
e-mail: johanna.sintonen@outokumpu.com
www.outokumpu.com

Tilaa