OUTOKUMMUN OPTIO-OIKEUKSIEN ANSAINTAKRITEERIT ASETETTU VUODELLE 2005

OUTOKUMPU OYJ  PÖRSSITIEDOTE  22.03.2005 KLO 14.00

OUTOKUMMUN OPTIO-OIKEUKSIEN ANSAINTAKRITEERIT ASETETTU VUODELLE 2005

Outokumpu Oyj:n hallitus on päättänyt ansaintakriteereistä, joiden
perusteella jaetaan optio-oikeuksia 2003C Outokumpu-konsernin 158
avainhenkilölle keväällä 2006. Optio-oikeuksien jakamisen perusteena
käytetään Outokumpu-konsernin total shareholder return -suhdeluvun
(TSR) kehitystä suhteessa vertailuryhmään, liikevoittoa sekä
konsernin johtoryhmän jäsenten kohdalla myös velkaantumisastetta.

Vuoden 2005 liikevoiton perusteella voidaan konsernin johtoryhmän
jäsenille jakaa enintään 25 % jaettavissa olevien optio-oikeuksien
enimmäismäärästä. Muille optio-ohjelman piiriin kuuluville
henkilöille liikevoiton kehityksen perusteella voidaan jakaa
enintään 50 % jaettavissa olevien optio-oikeuksien enimmäismäärästä.
Puolet jaettavissa olevien optio-oikeuksien enimmäismäärästä voidaan
jakaa TSR:n perusteella. Konsernin johtoryhmän jäsenille jaettaviin
optiomääriin vaikuttaa lisäksi yhtiön velkaantumisaste, jonka
kehityksen perusteella voidaan jakaa enintään 25 % jaettavissa
olevien optio-oikeuksien enimmäismäärästä.

Optio-oikeuksilla 2003C voidaan merkitä yhteensä enintään 1 700 000
Outokumpu Oyj:n osaketta 1.9.2008 - 1.3.2011. Nyt 158
avainhenkilölle kohdistettujen optio-oikeuksien enimmäismäärällä
voidaan merkitä enintään 1 445 000 osaketta. Osakkeen merkintähinta
optio-oikeudella on yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi
Helsingin Pörssissä 1.12.2005 - 28.2.2006.

Optio-ohjelmasta päätettiin yhtiökokouksessa 3.4.2003, jolloin optio-
oikeuksien ehdot julkaistiin kokonaisuudessaan pörssitiedotteena.
Optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi avainhenkilöiden kannustus- ja
sitouttamisjärjestelmää, ja niiden tarkoituksena on kannustaa
pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi.
             
OUTOKUMPU OYJ
Konserninjohto
Johanna Sintonen
Apulaisjohtaja - Sijoittajasuhteet
puh. (09) 421 2438, gsm 040 530 0778, fax (09) 421 2125
e-mail: johanna.sintonen@outokumpu.com

Tilaa