Outokummun osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2022

Report this content

Outokumpu Oyj
Pörssitiedote
2.12.2021 klo 11.00

Outokummun osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2022

Outokumpu Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2022, että yhtiökokous päättäisi hallituksen jäsenten lukumäärästä, kokoonpanosta ja palkkioista seuraavasti:

Hallituksen jäsenten lukumäärä ja kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Outokummun hallituksen jäsenmääräksi yhteensä kahdeksan (8), ja että hallituksen jäseniksi valitaan hallituksen nykyiset jäsenet Kari Jordan, Heinz Jörg Fuhrmann, Kati ter Horst, Päivi Luostarinen, Vesa-Pekka Takala, Pierre Vareille ja Julia Woodhouse sekä uutena jäsenenä Petter Söderström toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin uudelleen Kari Jordan ja varapuheenjohtajaksi valittaisiin Kati ter Horst.

Eeva Sipilä on ilmoittanut osakkeenomistajien nimitystoimikunnalle, että hän ei ole käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

Kaikki uudestaan valittaviksi ehdotetut henkilöt ovat vahvistaneet, että he ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen suurimmista osakkeenomistajista. Uudeksi hallituksen jäseneksi ehdotettu Petter Söderström on riippumaton yhtiöstä mutta ei yhdestä sen suurimmista osakkeenomistajasta, Solidium Oy:stä. Tarkempia tietoja ehdotetusta uudesta hallituksen jäsenestä on tämän tiedotteen liitteenä.

Nimitystoimikunta on ehdotuksessaan hallituksen kokoonpanoksi huomioinut hallituksen tulevan rakenteen sekä yksittäisten jäsenten monipuolisen ja toisiaan täydentävän ammatillisen osaamisen ja kokemuksen. Siksi nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiökokous valitsee hallituksen yhtenä kokonaisuutena, ei hallituksen jäseniä yksitellen.

Hallituksen palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen vuosipalkkioita korotettaisiin seuraavasti:

  • Puheenjohtaja: 169 000 euroa (2021: 163 000 euroa)
  • Varapuheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: 93 500 euroa (2021: 91 600 euroa)
  • Muut hallituksen jäsenet: 72 500 euroa (2021: 71 100 euroa)

40 % vuosipalkkiosta maksettaisiin yhtiön omina osakkeina käyttäen yhtiön hallussa olevia osakkeita tai osakkeita, jotka ostetaan markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan soveltuvien sisäpiirisääntöjen mukaisesti. Jos hallituksen jäsen omistaa jo varsinaisen yhtiökokouksen aikaan yhtiön osakkeita määrän, joka tuon päivän päätöskurssin mukaisesti laskettuna arvoltaan ylittää hänelle maksettavan yllä mainitun vuosipalkkion, hän voisi halutessaan nostaa vuosipalkkionsa kokonaan rahana.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenelle maksettava kokouspalkkio, joka maksetaan myös hallituksen valiokuntakokouksista, pysyy ennallaan: kokouspalkkio on hallituksen jäsenelle 600 euroa kultakin kokoukselta ja 1 200 euroa matkustettaessa kokoukseen, joka pidetään hallituksen jäsenen asuinmaan ulkopuolella. Kokouspalkkiot maksetaan rahana.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa ovat toimineet Solidium Oy:n toimitusjohtaja Antti Mäkinen, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen toimitusjohtaja Jouko Pölönen, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman talousjohtaja Pekka Pajamo ja Kansaneläkelaitoksen pääjohtaja Outi Antila. Lisäksi Outokummun hallituksen puheenjohtaja Kari Jordan on toiminut nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.

Lisätietoja:

Sijoittajat: sijoittajasuhdejohtaja Linda Häkkilä, puh. 0400 719 669

Media: viestintäjohtaja Päivi Allenius, puh. 040 753 7374

Outokumpu Oyj

Outokumpu on ruostumattoman teräksen ykkönen maailmassa. Asemamme perustuu kykyymme räätälöidä ruostumatonta terästä lähes mihin tahansa muotoon ja käyttötarkoitukseen. Ruostumaton teräs on ympäristöä säästävä, kierrätettävä ja luja materiaali, joka on suunniteltu kestämään ikuisesti. Yhteiskunnan perusrakenteiden ja kuuluisien maamerkkien lisäksi asiakkaamme valmistavat ruostumattomasta teräksestä tuotteita kotitalouksien ja teollisuuden käyttöön. Outokummun palveluksessa on noin 9 500 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, ja yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsingissä. www.outokumpu.fi