Outokummun osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan kokoonpano

Outokummun 2.4.2004 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti asettaa osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen kokoonpanoa sekä hallituksen jäsenille maksettavia palkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle yhtiökokoukselle, joka pidetään 5.4.2005. Yhtiökokous päätti myös, että osakkeenomistajien nimitysvaliokuntaan kuuluu Outokummun neljän suurimman arvo-osuusjärjestelmään 1.12.2004 rekisteröidyn osakkeenomistajan edustajat sekä Outokummun hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä.

Outokummun neljä suurinta rekisteröityä osakkeenomistajaa 1.12.2004 olivat Suomen Valtio, Kansaneläkelaitos, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja OP Delta -sijoitusrahasto. Mainitut osakkeenomistajat ovat valinneet seuraavat edustajansa osakkeenomistajien nimitysvaliokuntaan: Markku Tapio, johtaja, omistajapolitiikan yksikkö (Suomen Valtio); Pertti Parmanne, SAK:n johtaja (Kansaneläkelaitos); Kari Puro, toimitusjohtaja (Ilmarinen) ja Mikael Silvennoinen, OKO:n toimitusjohtaja (OP Delta -sijoitusrahasto). Outokummun hallituksen puheenjohtaja Heimo Karinen toimii nimitysvaliokunnan asiantuntijajäsenenä. Valiokunta on valinnut keskuudestaan puheenjohtajaksi Markku Tapion.

Osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan arvioidaan antavan ehdotuksensa yhtiön hallitukselle 1.2.2005 mennessä.


Outokumpu OYJ
Konserninjohto
Johanna Sintonen
Apulaisjohtaja - Sijoittajasuhteet
Puh.
+358 9 421 2438, gsm +358 40 530 0778, faksi +358 9 421 2125
Sähköposti: johanna.sintonen@outokumpu.com

Tilaa