Outokummun pääomamarkkinapäivä – Liiketoiminnan kasvu ja tehostaminen etenevät

Outokumpu Oyj
Pörssitiedote
14.11.2017 klo 13.00
 

Outokummun pääomamarkkinapäivä järjestetään tänään Lontoossa klo 14.30 alkaen. Tilaisuuden pääteema on yhtiön eteneminen vuoden 2020 vision ja pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa. Yhtiön johto kertoo liiketoiminta-alueiden kehityksestä ja valottaa markkinoihin ja liiketoimintaan vaikuttavia tekijöitä.

Outokumpu etenee vahvasti kohti vuoden 2020 visiota

Outokumpu on edennyt vahvasti kohti tavoitettaan olla vuoteen 2020 mennessä ruostumattoman teräksen johtaja, joka luo alan parhaan arvon olemalla asiakassuuntautunut ja tehokas. Vision julkistamisesta lähtien yhtiö on tehnyt merkittäviä kehitystoimenpiteitä ja etenee aikataulussa kohti pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamista.

Outokummun tärkein taloudellinen mittari on oikaistu käyttökate, minkä vuoksi yhtiö päivittää vuodelle 2020 asetetun kannattavuustavoitteensa, joka oli 500 milj. euron liikevoitto. Uusi tavoite on 750 milj. euron oikaistu käyttökate.

Toimitusjohtaja Roeland Baan: “Etenemisemme vuoden 2020 vision saavuttamiseksi on ollut huomattavaa, ja olemme selvästi saavuttamassa vuonna 2016 asettamamme taloudelliset tavoitteet. Kannattavuutemme on parantunut merkittävästi, ja taloudellinen asemamme on hyvä. Tuloskehityksemme on ollut positiivista myös ilman markkinoilta tänä vuonna saamaamme lisätukea.”

Outokummun kustannussäästöt ovat tuoneet tasaisesti tuloksia vuodesta 2015 alkaen. Myynnin, hallinnon ja tukitoimintojen kustannukset ovat laskeneet 85 milj. eurolla ja hankinnan kustannukset 90 milj. eurolla. Lisäksi muuttuvat kustannukset ovat laskeneet 4 % tehokkuuden kasvaessa. Americasin toimitusmäärät ovat nousseet, ja Europen tuotejakauma on parantunut.

Uusi liiketoimintarakenne tehostaa johtamista ja parantaa läpinäkyvyyttä

Outokumpu muuttaa liiketoimintarakennettaan vuoden 2018 alusta, ja ferrokromiliiketoiminnot erotetaan omaksi liiketoiminta-alueekseen Europe-liiketoiminta-alueesta. Muutoksen jälkeen Outokummulla on neljä liiketoiminta-aluetta – Europe, Americas, Long Products ja Ferrochrome. Vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen tulos raportoidaan uuden liiketoimintarakenteen mukaan.

Roeland Baan: “Ferrochrome on olennainen osa Outokummun toimintoja, ja Kemin kaivoksen myötä meillä on selkeä kilpailuetu. Uusi liiketoimintarakenne parantaa liiketoimintamme läpinäkyvyyttä sekä yhtiön sisällä että ulkopuolella, ja näin ollen rahoitusmarkkinat voivat paremmin ymmärtää Outokummun liiketoimintaan vaikuttavia tekijöitä.” 

Investoinnit pitkän aikavälin kilpailukyvyn varmistamiseksi

Varmistaakseen kromin jatkuvan saatavuuden tuleviksi vuosikymmeniksi Outokumpu investoi noin 250 milj. euroa Kemin kaivoksen laajentamiseen vuosina 2017–2020. Lisäksi Outokumpu investoi noin 100 milj. euroa vuoteen 2020 mennessä liiketoiminnan muutosprojekti Chroukseen, joka keskittyy prosessien ja toimintatapojen harmonisointiin ja auttaa Outokumpua valmistautumaan liiketoiminnan digitaaliseen murrokseen vuoden 2020 jälkeenkin.

Outokumpu päivittää arvionsa lähivuosien käyttöomaisuusinvestoinneista. Käynnissä olevien projektien vuoksi vuosittaisten käyttöomaisuusinvestointien odotetaan pysyvän vakaina, hieman yli 200 milj. eurossa vuoteen 2020 asti. Aiemmin Outokumpu arvioi vuosittaisten käyttöomaisuus­investointien olevan noin 150–200 milj. euroa lähivuosina. Vuonna 2017 käyttöomaisuusinvestointien odotetaan olevan noin 180 milj. euroa.

Taseen vahvistaminen yhä keskeistä

Outokummun vakaa kassavirta on vahvistanut tasetta merkittävästi kuluneen kahden vuoden aikana. Taloudellisen aseman parantaminen mahdollistaa korkokulujen merkittävän vähentämisen.

Talous- ja rahoitusjohtaja Christoph de la Camp: “Tavoitteenamme on korkokulujemme puolittaminen vuoteen 2020 mennessä. Vahva kassavirta avaa toki uusia mahdollisuuksia tulevaisuudessa, mutta taseen vahvistaminen on yhä keskeistä. Tavoitteenamme on, että nettovelka suhteessa käyttökatteeseen laskee alle 1,0:n.”

Outokummun pääomamarkkinapäivää voi seurata verkossa suorana tänään klo 14.30 alkaen osoitteessa http://view-w.tv/981-1388-18540/en. Tilaisuuden esitykset ovat saatavilla osoitteessa www.outokumpu.com/fi/sijoittajat/tapahtumat/paaomamarkkinapaiva.

Lisätietoa:

Sijoittajat: Tommi Järvenpää, puh. (09) 421 3466, matkapuh. 040 576 0288

Media: Reeta Kaukiainen, puh. 050 522 0924

Outokumpu Oyj
 Outokumpu on ruostumattoman teräksen ykkönen maailmassa. Asemamme perustuu kykyymme räätälöidä ruostumatonta terästä lähes mihin tahansa muotoon ja käyttötarkoitukseen. Ruostumaton teräs on ympäristöä säästävä, kierrätettävä ja luja materiaali, joka on suunniteltu kestämään ikuisesti. Yhteiskunnan perusrakenteiden ja kuuluisien maamerkkien lisäksi asiakkaamme valmistavat ruostumattomasta teräksestä tuotteita kotitalouksien ja teollisuuden käyttöön. Tavoitteenamme on olla vuoteen 2020 mennessä ruostumattoman teräksen johtaja, joka luo alan parhaan arvon olemalla asiakassuuntautunut ja tehokas. Outokummun palveluksessa on 10 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, ja yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsingissä. www.outokumpu.fi      outokumpu.com/stainless-news      choosestainless.outokumpu.com