Outokummun pääomamarkkinapäivä – Määrätietoisesti kohti vuoden 2020 tavoitteita

Outokumpu Oyj
Pörssitiedote
20.11.2018 klo 13:00


Outokummun pääomamarkkinapäivä – Määrätietoisesti kohti vuoden 2020 tavoitteita

Outokummun pääomamarkkinapäivä järjestetään tänään 20.11.2018 Lontoossa klo 14.30 alkaen. Tilaisuuden pääteema on yhtiön strategia vuoden 2020 vision ja pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet säilyvät ennallaan

Outokummun taloudelliset tavoitteet vuodelle 2020 – 750 milj. euron oikaistu käyttökate, 12 % sijoitetun pääoman tuotto sekä alle 35 % velkaantumisaste – säilyvät ennallaan. Tavoitteet saavutetaan liiketoimintoja tehostamalla ja kustannuksia leikkaamalla sekä markkina-asemaa vahvistamalla.

Toimitusjohtaja Roeland Baan: “Etenemme määrätietoisesti kohti tavoitteitamme. Tänä vuonna vaikeat markkinaolosuhteet ovat rasittaneet kannattavuuttamme, mutta omat toimenpiteemme ovat edenneet suunnitellusti, ja markkinahaasteista huolimatta olemme parantaneet käyttökatettamme yli 300 milj. euroa vuoteen 2015 verrattuna. Vuoden 2020 tavoitteeseen pääseminen edellyttää vielä noin 270 milj. euron tulosparannusta, josta noin 160 milj. euroa saavutetaan tuotannon tehostamistoimenpiteillä ja loput noin 110 milj. euron kaupallisen kasvun kautta.”

Outokummun kehitys on ollut vahvaa kaikilla osa-alueilla, ja vuoden 2016 huhtikuussa asetetut lyhyen aikavälin tavoitteet on saavutettu järjestelmällisesti.

Roeland Baan: ”Olemme tähän mennessä saavuttaneet kaikki lyhyen aikavälin tavoitteemme. Olemme muun muassa vähentäneet tapaturmia yli 70 %, ja tapaturmataajuutemme oli alle viisi jo viime vuonna, kolme vuotta etuajassa. Organisaation terveyttä mittaavassa kyselyssä nousimme suurten kansainvälisten yritysten vertailussa jo toiseen neljännekseen, mikä on poikkeuksellinen saavutus mille tahansa yhtiölle näin lyhyessä ajassa. Tämän ansiosta olemme enää yhden neljänneksen päässä vuoden 2020 tavoitteestamme. Lisäksi asiakastyytyväisyytemme on noussut 30 %, ja olemme nyt toimialamme johtava yritys. Erityisen tyytyväinen olen siitä, että onnistuimme vähentämään nettovelkaamme yli 500 milj. eurolla kahdessa vuodessa. Nämä esimerkit osoittavat, että olemme pitäneet lupauksemme ja etenemme määrätietoisesti kohti tavoitettamme olla vuoteen 2020 mennessä ruostumattoman teräksen johtaja.”

Velan vähentäminen pysyy keskeisenä tavoitteena

Outokummun tase on vahvistunut merkittävästi vuoden 2016 jälkeen, ja velan vähentäminen pysyy edelleen keskeisenä tavoitteena.

Talous- ja rahoitusjohtaja Christoph de la Camp: ”Velkamme on vähentynyt huomattavasti, ja olemme erittäin luottavaisia, että paranevan kannattavuuden ja tiukan käyttöpääoman hallinnan siivittämänä nettovelan ja käyttöpääoman suhde laskee alle yhteen vuonna 2020.”

Tulosparannusta ovat tukeneet erityisesti kustannusleikkaukset ja toiminnan tehostaminen, joiden vaikutus käyttökatteeseen on ollut noin 310 milj. euroa vuodesta 2016 lähtien. Erityisesti myynnin ja hallinnon kulujen karsiminen on toteutunut ennakoitua ripeämmin. Yhtiön tavoitteena oli vähentää näitä kuluja 25 % noin 300 miljoonan euron tasolle vuoden 2017 loppuun mennessä. Tähän mennessä kulut ovat laskeneet jo yli 30 %.”

Kilpailuedut takaavat kasvun myös vuoden 2020 jälkeen

Outokumpu on kestävän kehityksen mukaisen terästuotannon maailmanlaajuinen johtaja. Yhtiön energiankulutus tuotettua tonnia kohti on pienentynyt jatkuvasti, ja tuotannon hiilidioksidipäästöt ovat jo nyt toimialan matalimmat. Lisäksi Outokumpu käyttää tuotannossaan enemmän kierrätysterästä kuin mikään muu teräsyhtiö maailmassa: kierrätysmateriaalin osuus tuotannosta on tällä hetkellä noin 89 prosenttia.

Roeland Baan: ”Tarve pitkäikäisille, ympäristöä säästäville ratkaisuille kasvaa kaikkialla maailmassa. Ruostumattoman teräksen alkuperäisenä kehittäjänä Outokummulla on vahvaa teknistä ja tuoteosaamista, joka tuo meille tuntuvaa kilpailuetua.”

Outokummun tuotannon digitalisoiminen vahvistaa yhtiön kilpailukykyä merkittävästi tulevina vuosina, kun Tornion tehtaasta tulee toimialan digitalisoiduin ja kustannustehokkain tuotantolaitos jo vuonna 2020. Sama konsepti implementoidaan kaikilla tehtailla vuoden 2023 loppuun mennessä. Digitalisoinnin avulla Tornion tehtaiden tuotantokapasiteetti kasvaa 100 000 tonnilla samalla kun varastopäivien määrän odotetaan laskevan vähintään 20:lla.

Roeland Baan: ”Digitalisoitu, tehokas ja joustava tuotanto varmistaa nopean reaktiokyvyn ja entistä kilpailukykyisemmän toimitusketjun. Nämä yhdistettyinä monipuoliseen, ympäristövaatimukset täyttävään tuote- ja palveluvalikoimaamme mahdollistavat sen, että olemme toimialamme paras arvontuottaja asiakkaillemme myös vuodesta 2020 eteenpäin.”

Webcast

Outokummun pääomamarkkinapäivää voi seurata verkossa suorana tänään klo 14.30 alkaen osoitteessa http://view-w.tv/981-1388-20493/en. Tilaisuuden esitykset ovat saatavilla osoitteessa https://www.outokumpu.com/fi-fi/investors/ir-events/capital-markets-day.

Lisätietoja:

Sijoittajat: Tommi Järvenpää, puh. (09) 421 3466, 040 576 0288

Media: Reeta Kaukiainen, puh. 050 522 0924

Outokumpu OyjOutokumpu on ruostumattoman teräksen ykkönen maailmassa. Asemamme perustuu kykyymme räätälöidä ruostumatonta terästä lähes mihin tahansa muotoon ja käyttötarkoitukseen. Ruostumaton teräs on ympäristöä säästävä, kierrätettävä ja luja materiaali, joka on suunniteltu kestämään ikuisesti. Yhteiskunnan perusrakenteiden ja kuuluisien maamerkkien lisäksi asiakkaamme valmistavat ruostumattomasta teräksestä tuotteita kotitalouksien ja teollisuuden käyttöön. Tavoitteenamme on olla vuoteen 2020 mennessä ruostumattoman teräksen johtaja, joka luo alan parhaan arvon olemalla asiakassuuntautunut ja tehokas. Outokummun palveluksessa on 10 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, ja yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsingissä. www.outokumpu.fi

Tilaa