OUTOKUMMUN TAVOITTEEKSI OLLA YKKÖNEN RUO

OUTOKUMPU OYJ  PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 14.00

OUTOKUMMUN TAVOITTEEKSI OLLA YKKÖNEN RUOSTUMATTOMASSA TERÄKSESSÄ -
KUPARITUOTTEIDEN DIVESTOINTIVAIHTOEHTOJA SELVITETÄÄN

Outokummun hallitus on tänään päättänyt, että konsernin tuleva
strateginen suunta perustuu johtavaan asemaan ruostumattomassa
teräksessä. Päätöksestä johtuen Outokummun divestointiohjelmassa
keskitytään nyt selvittämään erilaisia vaihtoehtoja konsernin
muokattujen kuparituotteiden liiketoiminnasta luopumiseksi. Tämä
johdonmukainen jatko liiketoimintaportfolion kehittämisessä laskee
oleellisesti konsernin velkaantumisastetta ja vapauttaa myös
johtamisresursseja sekä taloudellisia voimavaroja. Outokumpu on
valinnut Merrill Lynchin taloudelliseksi neuvonantajakseen.
Tämän jälkeen Outokumpu on taloudellisesti vahva ruostumattomaan
teräkseen keskittyvä konserni.

Vuonna 2000 alkaneen kasvustrategian onnistuneen toteuttamisen
myötä ruostumattomasta teräksestä on tullut selkeästi Outokummun
pääliiketoiminta-alue. Ruostumaton teräs edustaa nykyisin noin 80
% konsernin sidotusta pääomasta ja kahta kolmannesta
liikevaihdosta. Jatkona tälle Outokumpu aikoo yhä enenevässä
määrin keskittyä ruostumattomaan teräkseen ja selkeänä tavoitteena
on tulla ykköseksi tässä liiketoiminnassa. Tavoitetta tukee jo
käynnissä oleva Tornion ruostumattoman teräksen
tuotantokapasiteetin laajennus, joka on kokonaisuudessaan
käytettävissä vuoden 2005 alkupuolella. Luonnollinen kehityssuunta
tästä eteenpäin on kasvun jatkaminen ruostumattomassa teräksessä.

Ruostumaton teräs on tuottoisaa liiketoimintaa. Markkinat ovat
viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana kasvaneet noin 5-6
% vuodessa, ylittäen sekä muiden metallien että
bruttokansantuotteen kasvun. Ruostumattoman teräksen markkinoiden
voimakkaan kasvun ennustetaan jatkuvan myös tulevaisuudessa.
Outokumpu on jo nyt yksi neljästä merkittävimmästä ruostumattoman
teräksen tuottajasta ja sen tavoitteena on kilpailuasemaansa
täysimääräisesti hyödyntämällä saavuttaa maailmanlaajuinen
johtoasema ruostumattomassa teräksessä.

Lisätietoja:

Karri Kaitue, Johtaja – Strategia ja liiketoiminnan kehittäminen,
puh. (09) 421 5506

Eero Mustala, Viestintäjohtaja, puh. (09) 421 2435, gsm 040 – 504
5146, eero.mustala@outokumpu.com


OUTOKUMPU OYJ
Konserninjohto

Johanna Sintonen
Apulaisjohtaja - Sijoittajasuhteet
puh. (09) 421 2438, gsm 040 530 0778, fax (09) 421 2125
e-mail: johanna.sintonen@outokumpu.com

Tilaa