• news.cision.com/
 • Outokumpu Oyj/
 • Outokummun tilinpäätöstiedote 2018 – Outokummun kehitystä vuonna 2018 varjosti poikkeuksellinen markkinaympäristö, konsernin oikaistu käyttökate 485 miljoonaa euroa

Outokummun tilinpäätöstiedote 2018 – Outokummun kehitystä vuonna 2018 varjosti poikkeuksellinen markkinaympäristö, konsernin oikaistu käyttökate 485 miljoonaa euroa

Report this content

Outokumpu Oyj
Tilinpäätöstiedote
7.2.2019 klo 9.00


Outokummun tilinpäätöstiedote 2018 – Outokummun kehitystä vuonna 2018 varjosti poikkeuksellinen markkinaympäristö. Konsernin oikaistu käyttökate 485 miljoonaa euroa.

Vuoden 2018 neljäs neljännes lyhyesti

 • Ruostumattoman teräksen toimitukset olivat 534 000 tonnia (561 000 tonnia)1
 • Oikaistu käyttökate oli 89 milj. euroa (82 milj. euroa).
 • Käyttökate oli 92 milj. euroa (82 milj. euroa).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 43 milj. euroa (104 milj. euroa).
 • Korollinen nettovelka kasvoi 1 241 milj. euroon (30.9.2018: 1 205 milj. euroa).
 • Velkaantumisaste oli 45,1 % (30.9.2018: 44,5 %).

Vuosi 2018 lyhyesti

 • Ruostumattoman teräksen toimitukset olivat 2 428 000 tonnia (2 448 000 tonnia).
 • Oikaistu käyttökate oli 485 milj. euroa (631 milj. euroa).
 • Käyttökate oli 496 milj. euroa (663 milj. euroa).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 214 milj. euroa (328 milj. euroa).
 • Tilikauden tulos oli 130 milj. euroa (392 milj. euroa).
 • Sijoitetun pääoman tuotto oli 7,0 % (11,3 %).
 • Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2018 maksetaan osinkoa 0,15 euroa osakkeelta.

1 Sulkeissa esitettävät vertailutiedot viittaavat vuoden 2017 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita.

Q4/2018 verrattuna Q4/2017

Outokummun liikevaihto nousi 1 586 milj. euroon (1 463 milj. euroa). Neljännen neljänneksen oikaistu käyttökate 89 milj. euroa (82 milj. euroa) kasvoi Europen vahvemman tuotejakauman ja USA:n korkeampien perushintojen sekä Ferrochromen 32 milj. euron vakuutuskorvauksen johdosta. Positiivisten tekijöiden vaikutusta osittain heikensivät ruostumattoman teräksen toimitusten lasku sekä grafiittielektrodien ja muiden tuotannon tarveaineiden kustannusten nousu. Raaka-aineisiin liittyvät varasto- ja metallijohdannaistappiot olivat 15 milj. euroa (6 milj. euroa). Muun toiminnan ja konsernin sisäisten erien oikaistu käyttökate –4 milj. euroa (–13 milj. euroa) sisältää 5 milj. euron tappion johtuen taattuihin vähimmäiseläkkeisiin liittyvästä tulkinnanmuutoksesta Isossa-Britanniassa.

Vuosi 2018 verrattuna vuoteen 2017

Vuonna 2018 Outokummun liikevaihto kasvoi 6 872 milj. euroon (2017: 6 356 milj. euroa). Oikaistu käyttökate laski 485 milj. euroon (2017: 631 milj. euroa) johtuen noin 140 milj. euron noususta grafiittielektrodien ja muiden tuotannon tarveaineiden sekä rahdin kustannuksissa. Euroopassa perushinnat olivat historiallisen matalalla tasolla kovan tuontipaineen vuoksi, kun taas USA:ssa perushinnat nousivat. Tuotejakauman parantuminen molemmilla alueilla sekä kustannustehokkuuden kasvu ja tehtaiden toimintavarmuuden parantuminen vaikuttivat myönteisesti tulokseen. Raaka-aineisiin liittyvät varasto- ja metallijohdannaistappiot olivat 16 milj. euroa (–10 milj. euroa).

Vuoden 2018 liiketulos oli 280 milj. euroa (445 milj. euroa) ja tilikauden tulos 130 milj. euroa (392 milj. euroa). Tilikauden tulos sisältää 34 milj. euroa (125 milj. euroa) aiemmin kirjaamattomia laskennallisia verosaamisia pääasiassa Isossa-Britanniassa.

Konsernin tunnusluvut IV/18IV/17III/1820182017
   oikaistu  oikaistu
LiikevaihtoMilj. EUR1 5861 4631 7336 8726 356
KäyttökateMilj. EUR9282128496663
Oikaistu käyttökate 1) Milj. EUR8982128485631
LiiketulosMilj. EUR383065280445
Oikaistu liiketulos 1)Milj. EUR352975279414
Tulos ennen verojaMilj. EUR20036175327
Tilikauden tulosMilj. EUR2712829130392
Osakekohtainen tulos EUR0,070,310,070,320,95
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos EUR0,070,290,070,320,90
Sijoitetun pääoman tuotto%7,011,36,97,011,3
Liiketoiminnan nettorahavirtaMilj. EUR4310461214328
Korollinen nettovelka kauden lopussaMilj. EUR1 2411 0911 2051 2411 091
Velkaantumisaste kauden lopussa%45,140,144,545,140,1
Investoinnit käyttöomaisuuteenMilj. EUR1048456260174
Ruostumattoman teräksen toimitukset1 000 tonnia5345615822 4282 448
Henkilöstö kauden lopussa 10 44910 14110 45910 44910 141


Outokumpu on ottanut IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista -standardin käyttöön takautuvasti. Vuoden 2017 taloudelliset vertailutiedot on oikaistu vastaavasti.
Lisätietoa muutoksista Outokummun laskentaperiaatteisiin ja tehdyistä oikaisuista on tämän osavuosiselvityksen Taloudelliset tiedot -osiossa.
1) Oikaistu käyttökate tai liiketulos = Käyttökate tai liiketulos – oikaisuiksi luokitellut erät.

Toimitusjohtaja Roeland Baan

”Vuosi 2018 oli eurooppalaiselle terästeollisuudelle erittäin poikkeuksellinen. Yhdysvaltain terästullien aiheuttama ennennäkemätön markkinahäiriö johti halpatuonnin nopeaan kasvuun ja kovaan hintapaineeseen Euroopassa vaikeuttaen alueen terästeollisuuden toimintaa.

Epävakaassa markkinatilanteessa keskityimme niihin osa-alueisiin, joihin voimme itse vaikuttaa. Paransimme merkittävästi turvallisuuttamme, toimintavarmuuttamme ja kustannustehokkuuttamme ja nostimme sijoitustamme Organizational Health Index -tutkimuksessa toisena vuonna peräkkäin yltäen toiseksi parhaalle tasolle.

Vuoden 2018 oikaistu käyttökate oli 485 milj. euroa (631 milj. euroa) heijastaen markkinoiden epävakautta sekä tuotannon tarveaineiden huomattavaa kustannusnousua. Euroopassa puolustimme katteitamme tuotejakauman merkittävän parantumisen ansiosta. Americas-liiketoiminta-alueen taloudellinen tulos oli pettymys johtuen korkeammista kustannuksista sekä ongelmista myynnin ja toimitusketjunhallinnan prosessien yhteensopivuudessa. Korjataksemme Americasin suunnan olemme tehneet muutoksia liiketoiminta-alueen myynti- ja toimitusketjun prosesseihin ja uudistamme myyntiorganisaatiota. Lisäksi investoimme ferriittisten laatujen tuotantokapasiteettiin Calvertin tehtaallamme laajentaaksemme tuotevalikoimamme segmenttiin, joka muodostaa yli kolmanneksen USA:n ruostumattoman teräksen markkinoista.

Korollinen nettovelkamme nousi 1,2 mrd. euroon pääasiassa heikon varastonhallinnan vuoksi. Taseen vahvistaminen ja nettovelan vähentäminen ovatkin keskeisiä tavoitteitamme vuonna 2019.

Euroopan unionin pysyvien suojaustoimien uskotaan vähentävän tuontia ja palauttavan markkinatasapainon Eurooppaan vuonna 2019. Strategiamme keskeisten osa-alueiden määrätietoisen toteuttamisen ja Americasin kannattavuuden parantamisen lisäksi markkinatasapainon palautuminen Eurooppaan on ensiarvoisen tärkeää saavuttaaksemme vuodelle 2020 asettamamme tavoitteet.”

Näkymät vuoden 2019 ensimmäiselle neljännekselle

Ruostumattoman teräksen markkinoiden odotetaan pysyvän haastavina vuoden ensimmäisellä neljänneksellä jakelijoiden korkeiden varastotasojen vuoksi.

Outokumpu arvioi ruostumattoman teräksen toimitustensa olevan korkeammalla tasolla kuin vuoden 2018 neljännellä neljänneksellä.

Americas-liiketoiminta-alueen ensimmäisen neljänneksen tuloksen arvioidaan pysyvän heikkona. Americasin liiketoiminnan parantamiseksi käynnistettyjen toimenpiteiden uskotaan alkavan vaikuttaa kuluvan vuoden aikana.

Ferrochromen tulosta heikentää ferrokromin matalampi sopimushinta.

Outokumpu arvioi ensimmäisen neljänneksen oikaistun käyttökatteen olevan alemmalla tasolla kuin vuoden 2018 neljännellä neljänneksellä (Q4/2018: 89 milj. euroa).

Taloudellinen ja markkinadata saatavilla verkossa

Excel-tiedosto, joka sisältää konsernin ja liiketoiminta-alueiden sekä markkinoiden avainlukuja on saatavilla osoitteessa www.outokumpu.com/fi-fi/investors. Luvut päivitetään vuosineljänneksittäin tulosjulkistusten yhteydessä.

Puhelinkonferenssi tänään klo 15.00

Puhelinkonferenssi sijoittajille ja analyytikoille järjestetään torstaina 7.2.2019 klo 15.00. Puhelinkonferenssi on englanninkielinen. Tuloksen esittelevät Outokummun toimitusjohtaja Roeland Baan sekä talous- ja rahoitusjohtaja Christoph de la Camp. Tilaisuuteen voi osallistua soittamalla 5−10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon (09) 2319 3039. Tunnuskoodi 8258019.

Tilaisuutta voi seurata suorana verkossa osoitteessa https://edge.media-server.com/m6/p/uaeogknz.

Pörssitiedote ja esitysmateriaali ovat saatavilla ennen tilaisuuden alkua osoitteessa www.outokumpu.com/investors.

Tilaisuuden tallenne on saatavilla 7.2.2019 arviolta klo 18.00 lähtien osoitteessa www.outokumpu.com/investors/materials.

Lisätietoja:

Sijoittajat: Tommi Järvenpää, puh. (09) 421 3466, matkapuh. 040 576 0288

Media: Reeta Kaukiainen, matkapuh. 050 522 0924

Outokumpu OyjOutokumpu on ruostumattoman teräksen ykkönen maailmassa. Asemamme perustuu kykyymme räätälöidä ruostumatonta terästä lähes mihin tahansa muotoon ja käyttötarkoitukseen. Ruostumaton teräs on ympäristöä säästävä, kierrätettävä ja luja materiaali, joka on suunniteltu kestämään ikuisesti. Yhteiskunnan perusrakenteiden ja kuuluisien maamerkkien lisäksi asiakkaamme valmistavat ruostumattomasta teräksestä tuotteita kotitalouksien ja teollisuuden käyttöön. Tavoitteenamme on olla vuoteen 2020 mennessä ruostumattoman teräksen johtaja, joka luo alan parhaan arvon olemalla asiakassuuntautunut ja tehokas. Outokummun palveluksessa on 10 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, ja yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsingissä. www.outokumpu.fi