• news.cision.com/
 • Outokumpu Oyj/
 • Outokummun tilinpäätöstiedote 2021: Oikaistu käyttökate 2021 yli 1 mrd. euroa, ja korollinen nettovelka väheni 408 milj. euroon

Outokummun tilinpäätöstiedote 2021: Oikaistu käyttökate 2021 yli 1 mrd. euroa, ja korollinen nettovelka väheni 408 milj. euroon

Report this content

Outokumpu Oyj
Tilinpäätöstiedote
8.2.2022 klo 9.00

Outokummun tilinpäätöstiedote 2021: Oikaistu käyttökate 2021 yli 1 mrd. euroa, ja korollinen nettovelka väheni 408 milj. euroon

Vuoden 2021 neljäs neljännes lyhyesti     

 • Ruostumattoman teräksen toimitukset olivat 586 000 tonnia (523 000 tonnia)1.
 • Oikaistu käyttökate nousi 326 milj. euroon (78 milj. euroa).
 • Käyttökate oli 314 milj. euroa (30 milj. euroa).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 384 milj. euroa (112 milj. euroa).
 • Korollinen nettovelka laski 408 milj. euroon (30.9.2021: 749 milj. euroa).
 • Velkaantumisaste laski 13,1 %:iin (30.9.2021: 24,6 %).


Vuosi 2021 lyhyesti

 • Ruostumattoman teräksen toimitukset olivat 2 395 000 tonnia (2 121 000 tonnia).
 • Oikaistu käyttökate oli 1 021 milj. euroa (250 milj. euroa).
 • Käyttökate oli 1 009 milj. euroa (191 milj. euroa).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 597 milj. euroa (322 milj. euroa).
 • Tilikauden tulos oli 553 milj. euroa (-116 milj. euroa).
 • Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2021 maksetaan osinkoa 0,15 euroa osakkeelta.

1) Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2020 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita.


Neljäs neljännes 2021 vs. neljäs neljännes 2020

Outokummun neljännen neljänneksen liikevaihto kasvoi 2 215 milj. euroon vuonna 2021 (1 350 milj. euroa). Oikaistu käyttökate oli 326 milj. euroa (78 milj. euroa), kun ruostumattoman teräksen toimitukset kasvoivat 12 % vertailuajanjaksosta. Ruostumattoman teräksen toteutuneet hinnat nousivat sekä Euroopassa että Amerikoissa, ja myös ferrokromin myyntihinta nousi edellisvuodesta. Energian ja tuotannon tarveaineiden hintojen merkittävä nousu ja kiinteiden kustannusten kasvu vaikuttivat kuitenkin kannattavuuteen. Vuoden 2021 neljännellä neljänneksellä raaka-aineisiin liittyvät varasto- ja metallijohdannaisvoitot olivat 6 milj. euroa (15 milj. euron voitot) ja käyttökatteen oikaisut -12 milj. euroa (-48 milj. euroa). Muun toiminnan ja konsernin sisäisten erien oikaistu käyttökate oli -18 milj. euroa (-10 milj. euroa) konsernin sisäisten varastokate-eliminointien kasvettua.

Neljäs neljännes 2021 vs. kolmas neljännes 2021

Outokummun liikevaihto kasvoi 2 215 milj. euroon neljännellä neljänneksellä (Q3/2021: 1 949 milj. euroa), ja oikaistu käyttökate oli 326 milj. euroa (Q3/2021: 295 milj. euroa). Ruostumattoman teräksen toimitukset kasvoivat 2 % ja olivat samalla tasolla kuin kolmannella neljänneksellä, mutta tuotejakauma parani. Toteutuneet ruostumattoman teräksen hinnat jatkoivat nousuaan sekä Euroopassa että Amerikoissa, ja myös ferrokromin myyntihinta nousi. Hintojen nousun myönteisen vaikutuksen kumosi osittain energian ja tuotannon tarveaineiden hintojen merkittävä nousu ja kiinteiden kustannusten kasvu. Neljännen neljänneksen raaka-aineisiin liittyvät varasto- ja metallijohdannaisvoitot olivat 6 milj. euroa (Q3/2021: 22 milj. euron voitot), ja käyttökatteen oikaisut olivat -12 milj. euroa (Q3/2021: ei oikaisuja). Muun toiminnan ja konsernin sisäisten erien oikaistu käyttökate oli -18 milj. euroa (Q3/2021: -10 milj. euroa).

Vuosi 2021 verrattuna vuoteen 2020

Outokummun liikevaihto kasvoi 37 % edellisvuodesta ja oli 7 709 milj. euroa vuonna 2021 (5 639 milj. euroa). Poikkeuksellisen vahvassa markkinaympäristössä oikaistu käyttökate oli 1 021 milj. euroa (250 milj. euroa). Ruostumattoman teräksen toimitukset kasvoivat 13 %, ja kannattavuutta tukivat ruostumattoman teräksen toteutuneiden hintojen nousu Euroopassa ja Amerikoissa sekä ferrokromin myyntihinnan nousu. Muuttuvat ja kiinteät kustannukset kasvoivat edellisvuodesta, ja erityisesti energian ja tuotannon tarveaineiden hintojen merkittävä nousu vaikutti kannattavuuteen. Vuonna 2021 raaka-aineisiin liittyvät varasto- ja metallijohdannaisvoitot kasvoivat 76 milj. euroon (16 milj. euron tappiot) pääasiassa positiivisten ajoituserojen ansiosta. Käyttökatteen oikaisut olivat -12 milj. euroa (-59 milj. euroa). Muun toiminnan ja konsernin sisäisten erien oikaistu käyttökate oli -55 milj. euroa (-29 milj. euroa).

Käyttökate oli 1 009 milj. euroa vuonna 2021 (191 milj. euroa) ja liiketulos kasvoi 705 milj. euroon (-55 milj. euroa). Liiketuloksen oikaisut olivat -54 milj. euroa (-59 milj. euroa) ja sisälsivät voiton kiinteistöjen myynnistä Saksassa, riita-asioihin liittyvien varausten ja Suomessa sijaitseviin suljettuihin kaivoksiin liittyvien ympäristövarausten kasvun sekä joidenkin omaisuuserien arvonalentumisia. Vuoden 2021 tilikauden tulos oli 553 milj. euroa (-116 milj. euroa).

Konsernin tunnusluvut Q4/21 Q4/20 Q3/21 2021 2020
Liikevaihto Milj. EUR 2 215 1 350 1 949 7 709 5 639
Käyttökate Milj. EUR 314 30 295 1 009 191
Oikaistu käyttökate 1) Milj. EUR 326 78 295 1 021 250
Liiketulos Milj. EUR 191 -33 234 705 -55
Oikaistu liiketulos 1) Milj. EUR 245 15 234 758 4
Tulos ennen veroja Milj. EUR 178 -57 217 640 -151
Tilikauden tulos Milj. EUR 159 -39 182 553 -116
Osakekohtainen tulos 2) EUR 0,35 -0,09 0,40 1,26 -0,28
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos 2) EUR 0,33 -0,09 0,37 1,17 -0,28
Sijoitetun pääoman tuotto % 18,8 -1,4 12,9 18,8 -1,4
Liiketoiminnan nettorahavirta Milj. EUR 384 112 180 597 322
Korollinen nettovelka kauden lopussa Milj. EUR 408 1 028 749 408 1 028
Velkaantumisaste kauden lopussa % 13,1 43,6 24,6 13,1 43,6
Investoinnit käyttöomaisuuteen Milj. EUR 59 35 32 175 180
Ruostumattoman teräksen toimitukset 1 000 tonnia 586 523 575 2 395 2 121
Henkilöstö kauden lopussa, kokoaikaiseksi muutettuna 3) 9 096 9 602 9 137 9 096 9 602

1) Oikaistu käyttökate tai liiketulos = Käyttökate tai liiketulos – oikaisuiksi luokitellut erät.
2) Osakeantioikaistun painotetun keskimääräisen osakemäärän mukainen. Vertailutiedot esitetään vastaavasti.
3) Outokumpu raportoi vuoden 2021 ensimmäiseltä neljännekseltä alkaen henkilöstömäärän kokoaikaiseksi muutettuna henkilöstömäärää kuvaavana päätunnuslukuna
. Vertailutiedot esitetään vastaavasti.                   

Toimitusjohtaja Heikki Malinen

Vuosi 2021 oli Outokummulle menestys. Poikkeuksellisen vahvassa markkinatilanteessa teimme lähihistoriamme parhaan vuosituloksen. Olen hyvin tyytyväinen, että Outokummun oikaistu käyttökate ylitti yhden miljardin euron tason ja oli 1 021 miljoonaa euroa samalla, kun korollinen nettovelka laski 408 miljoonaan euroon. Vahva osakekohtainen tulos oli myös yksi viime vuoden kohokohdista. 

Olen ylpeä siitä, että vuonna 2021 työturvallisuutemme oli kaikkien aikojen paras. Kaikkien työtapaturmien taajuus koko vuodelta parani 2,0:aan. Haluan kiittää kaikkia työntekijöitämme jatkuvasta työstä turvallisuuden hyväksi.

Vuonna 2021 painopisteemme on ollut strategisessa tavoitteessamme pienentää riskisyyttä. Vuoden aikana lukuisten toimenpiteiden myötä olemme saaneet laskettua käyttökatteen ja korollisen nettovelan suhteen 0,4:ään. Luottoluokittaja Moody’s on myös tunnistanut hyvän kehityksen ja nostanut Outokummun luottoluokitusta kahdesti viime vuoden aikana. Marraskuussa nostimme taloudellista tavoitettamme oikaistun käyttökatetason parantamiseksi 250 miljoonaan euroon, ja olemme saavuttaneet 198 miljoonan euron kumulatiivisen käyttökateparannuksen. Riskisyyden pienentäminen jatkuu strategian ensimmäisen vaiheen ajan vuoden 2022 loppuun saakka.

Neljännellä neljänneksellä oikaistu käyttökate nousi 326 miljoonaan euroon toimitusten pysyessä samalla tasolla kuin edellisellä neljänneksellä. Vuoden aikana tehtaamme ovat käyneet täydellä kapasiteetilla, ja koko vuoden toimitukset nousivat 13 prosenttia edellisvuodesta. Kaikki liiketoiminta-alueet tekivät vuonna 2021 hyvän tuloksen, ja ruostumattoman teräksen toteutuneiden hintojen kehitys on ollut suotuisaa. Vuoden aikana logistiikan suhteen on ollut haasteita, sillä globaaleissa toimitusketjuissa on ollut painetta. Tiimimme on tehnyt kovasti töitä vaikean tilanteen ratkaisemiseksi. 

Vuonna 2021 Europe-liiketoiminta-alueen oikaistu käyttökate oli 485 miljoonaa euroa ja toimitukset kasvoivat 7 prosenttia edellisvuodesta. Poikkeuksellisen vahvassa markkinatilanteessa Americas-liiketoiminta-alueen oikaistu käyttökate nousi parhaalle tasolle koskaan eli 297 miljoonaan euroon, ja toimitukset kasvoivat 26 prosenttia. Ferrochrome-liiketoiminta-alue nosti oikaistun käyttökatteensa 246 miljoonaan euroon.

Vastuullisuus on ollut yksi painopistealueistamme vuonna 2021. Olemme sitoutuneet YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskeviin ohjaaviin periaatteisiin. Olemme panostaneet erityisesti toimitusketjumme hallintaan ja ymmärtämiseen. Aloitimme raaka-ainetoimittajien arvioinnin Brasiliasta ja jatkoimme Guatemalaan, jossa työ jatkuu. Tähän mennessä saadut tulokset viittaavat siihen, että käynnissä oleva hanke on ollut tärkeä. Vuonna 2022 aiomme arvioida useita toimittajia, jotka toimivat korkean riskin maissa.

Science Based Targets -aloite (SBT-aloite) on hyväksynyt Outokummun päivitetyt ja aiempaa kunnianhimoisemmat ilmastotavoitteet. Tavoitteemme ovat nyt linjassa globaalin ilmastotavoitteen kanssa ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi alle 1,5 asteen. Outokumpu on tällä hetkellä ainoa ruostumattoman teräksen tuottaja, jolla on SBT-aloitteen hyväksymä, kunnianhimoinen ilmastotavoite. Etenemme määrätietoisesti kohti visiotamme olla asiakkaan ensimmäinen valinta vastuullisessa ruostumattomassa teräksessä.

Outokummun vahvan tuloskehityksen ja vahvistuneen taloudellisen aseman ansiosta hallitus on tänään ehdottanut, että vuodelta 2021 maksetaan osinkoa 0,15 euroa osakkeelta.

Näkymät vuoden 2022 ensimmäiselle neljännekselle

Ensimmäisen neljänneksen ruostumattoman teräksen toimitusten arvioidaan kasvavan neljännestä neljänneksestä.

Ferrokromin ensimmäisen neljänneksen Euroopan sopimushinta pysyi 1,80 Yhdysvaltain dollarissa naulalta.

Ruostumattoman teräksen hintojen nousu näkyy jo vastaanotetuissa tilauksissa ja ylittää energian ja tuotannon tarveaineiden hinnan nousun.

Koronavirus on yhä riski, joka voi mahdollisesti vaikuttaa toimintoihin tai logistiikkaan.

Vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen oikaistun käyttökatteen arvioidaan olevan samalla tasolla tai nousevan neljännestä neljänneksestä.   


Verkkolähetys tänään 8.2.2022 klo 15.00

Verkkolähetys ja puhelinkonferenssi sijoittajille, analyytikoille ja median edustajille järjestetään samana päivänä klo 15.00 osoitteessa https://outokumpu.videosync.fi/2022-02-08-q4. Tilaisuus on englanninkielinen, ja sen esitykset pitävät toimitusjohtaja Heikki Malinen ja talous- ja rahoitusjohtaja Pia Aaltonen-Forsell.

Kysymyksiä voi esittää puhelimitse soittamalla 5–10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon (09) 8171 0310. Tilaisuuden tunnus on 46423952#.

Verkkolähetyksen materiaali, linkki tilaisuuteen ja myöhemmin sen tallenne ovat saatavilla Outokummun verkkosivuilla osoitteessa www.outokumpu.com/fi-fi/sijoittajat.

Lisätietoja:

Sijoittajat: sijoittajasuhdejohtaja Linda Häkkilä, puh. 040 071 9669

Media: viestintäjohtaja Päivi Allenius, puh. 040 753 7374

Outokumpu on ruostumattoman teräksen ykkönen maailmassa. Asemamme perustuu kykyymme räätälöidä ruostumatonta terästä lähes mihin tahansa muotoon ja käyttötarkoitukseen. Ruostumaton teräs on ympäristöä säästävä, kierrätettävä ja luja materiaali, joka on suunniteltu kestämään ikuisesti. Yhteiskunnan perusrakenteiden ja kuuluisien maamerkkien lisäksi asiakkaamme valmistavat ruostumattomasta teräksestä tuotteita kotitalouksien ja teollisuuden käyttöön. Outokummun palveluksessa on noin 9 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, ja yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsingissä. www.outokumpu.fi