OUTOKUMMUN TULOSKEHITYS JATKUNUT EPÄTYYD

OUTOKUMPU OYJ       PÖRSSITIEDOTE 19.6.2003 klo 9.45

OUTOKUMMUN TULOSKEHITYS JATKUNUT EPÄTYYDYTTÄVÄNÄ

Outokummun liiketoimintaympäristö on ollut alkuvuonna erittäin
vaikea. Aiemman arvion mukaan kuparin, sinkin ja teknologian
myynnin markkinatilanteessa ei ole näkynyt merkkejä
piristymisestä. Myös ruostumattoman teräksen kysyntä on
heikentynyt ja hinnat päämarkkina-alueella Euroopassa ovat
laskeneet.

Huonon markkinatilanteen lisäksi Outokummun alkuvuoden tulosta
rasittavat isojen investointien käynnistykseen ja
rationalisointiprojekteihin liittyvät kustannukset sekä Tornion
laajennuksen ylösajon aikana katteeltaan arvioitua heikompi
tuotevalikoima. Outokumpu arvioi, että konsernin tammi-kesäkuun
tulos ennen satunnaisia eriä jää tappiolliseksi.

Konsernin tuloskehityksen arvioidaan paranevan selvästi vuoden
lopulla erityisesti Tornion toimitusmäärien ja tuotevalikoiman
parantumisen vuoksi. Epävarmuus markkinatilanteen
kehittymisestä kuitenkin jatkuu. Mikäli markkinatilanne ei
parane nykyisestä, konsernin koko vuoden liikevoitto ja tulos
ennen satunnaisia eriä jäävät viimevuotista pienemmiksi.

Outokumpu julkistaa toisen neljänneksen tuloksensa aiemman
ilmoituksen mukaisesti 24.7.2003.


OUTOKUMPU OYJ
Konserninjohto

Eero Mustala
viestintäjohtaja
puh. (09) 421 2435, fax (09) 421 2429
e-mail: eero.mustala@outokumpu.com
kotisivu: http://www.outokumpu.com

Tilaa