OUTOKUMMUN VAIHTOVELKAKIRJALAINALLA JA 1

OUTOKUMPU OYJ   PÖRSSI-ILMOITUS 18.3.2004 klo 11.45

OUTOKUMMUN VAIHTOVELKAKIRJALAINALLA JA 1998 OPTIO-OIKEUKSILLA
TEHDYT OSAKEMERKINNÄT JA OSAKEPÄÄOMAN KOROTUS

Vuonna 1999 liikkeeseen laskettua konsernin henkilöstölle
suunnattua 18 180 000 euron suuruista vaihtovelkakirjalainaa on
16.2.-14.3.2004 vaihdettu 178 762 kappaleeseen yhtiön osakkeita.
Lisäksi Outokumpu Oyj:n vuonna 1998 liikkeeseen laskemilla optio-
oikeuksilla on 17.2.-16.3.2004 merkitty 494 994 kappaletta yhtiön
osakkeita.

Näitä vaihtovelkakirjalainalla vaihdettuja ja optio-oikeuksilla
merkittyjä osakkeita vastaava osakepääoman korotus on tänään
merkitty kaupparekisteriin. Yhtiön rekisteröity osakepääoma on
näin 305 001 120,80 euroa ja liikkeeseen laskettujen osakkeiden
määrä on 179 412 424 kappaletta.

Nyt vaihdetut ja merkityt osakkeet haetaan noteerauksen kohteeksi
Helsingin Pörssin päälistalle 19.3.2004 alkaen. Uudet osakkeet
otetaan kaupankäynnin kohteeksi omana sarjanaan OUT1VN0104, koska
ne eivät oikeuta osinkoon vuodelta 2003. Muut osakkeenomistajan
oikeudet alkavat osakepääoman korotuksen tultua merkityksi
kaupparekisteriin ja merkitsijän osakeomistuksen tultua merkityksi
Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Vuoden 2003 osingonmaksun jälkeen huhtikuussa 2004 uudet osakkeet
otetaan kaupankäynnin kohteeksi yhdessä vanhojen osakkeiden
kanssa.

Vaihtovelkakirjalaina laskettiin liikkeelle 7.4.1999. Laina-aika
on viisi vuotta ja vuotuinen korko 3,75 %. Vaihtosuhteen mukaan
yksi 1 000 euron määräinen velkakirja voidaan vaihtaa 120,73
yhtiön osakkeeseen. Osakkeen murto-osa hyvitetään
vaihtovelkakirjalainan haltijalle käteisvastikkeena yhtiön
osakkeen keskikurssin perusteella vaihtoa lähinnä edeltävänä
pörssipäivänä. Vaihtovelkakirjalainan vaihtokurssi on 8,28 euroa.
Vaihtovelkakirjalainan viimeinen vaihtoaika alkoi 2.1.2004 ja se
kestää 5.4.2004 asti.

Mikäli jäljellä oleva laina, ennenaikaiset takaisinlunastukset
huomioon ottaen, määrältään 1 943 000 euroa vaihdetaan kokonaan,
uusia osakkeita lasketaan liikkeelle vielä 234 578 kappaletta ja
yhtiön osakepääoma nousee 398 782,60 eurolla.

Optio-oikeudet laskettiin liikkeelle maaliskuussa 1998. Osakkeiden
merkintäaika optio-oikeuksilla alkoi 2.5.2001 ja päättyy
31.3.2004. Jokainen optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään 1 097,56
yhtiön osaketta 8,56 euron hintaan osakkeelta. Optio-oikeudet ovat
olleet 21.6.2001 lähtien kaupankäynnin kohteena Helsingin
Pörssissä.

Mikäli kaikki jäljellä olevat optio-oikeudet vaihdetaan
osakkeiksi, uusia osakkeita lasketaan liikkeelle vielä 1 647
437,56 kappaletta ja yhtiön osakepääoma nousee 2 800 643,85
eurolla.


OUTOKUMPU OYJ
Konserninjohto

Johanna Sintonen
Apulaisjohtaja – Sijoittajasuhteet
puh. (09) 421 2438, gsm 040 530 0778, fax (09) 421 2125
e-mail: johanna.sintonen@outokumpu.com
www.outokumpu.com

Tilaa